Cursus 'De devolutieve werking van het civiel appel'

Bent u procesadvocaat en wilt u uw kennis op het gebied van het procesrecht verbreden? Volg dan onze cursus 'De devolutieve werking van het civiel appel'.

 

NOvA: 2 PO-punten

 

Het volgen van deze cursus levert 2 PO-punten (permanente opleiding advocaten) op.

 

Inhoud van de cursus

Om het civiele appel te stroomlijnen heeft de Hoge Raad regels gesteld over de behandeling van de zaak. Zo is in de rechtspraak voor appel het grievenstelsel ontwikkeld en de devolutieve werking van het appel vormgegeven. Wanneer een grief slaagt en het vonnis uit eerste aanleg daarmee in beginsel wordt vernietigd, moet het hof de bewijsbaarheid van de oorspronkelijke vordering opnieuw beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de devolutieve werking van het hoger beroep.

De werking van dit systeem roept in de praktijk veel vragen op. Het is voor partijen niet altijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Ook doet de hoeveelheid jurisprudentie die er op dit onderwerp bestaat vermoeden dat binnen de rechterlijke macht soms onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de devolutieve werking. Deze cursus helpt u weer op weg.

 

Leerdoel

Tijdens deze cursus wordt het kader geschetst waarbinnen een zaak in appel wordt gevoerd, om zo advocaten die regelmatig procederen maar slechts enkele keren een procedure in appel voeren, een overzicht te geven van de hoofdregels en enkele knelpunten van dit zeer complexe systeem. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar wat wordt verwacht van een partij die van een vonnis uit eerste aanleg in hoger beroep wil gaan, en welke aspecten van dat vonnis zij moet aanvechten om het gewenste resultaat in hoger beroep te kunnen behalen.

De knelpunten die daarnaast worden besproken betreffen de verhouding tussen conventie en reconventie, een niet in appel betrokken tussenvonnis en het ontstaan van tegenstrijdige uitspraken in appel.

Er is aandacht voor de wetsdogmatiek en voor de jurisprudentie op dit gebied.

 

Docenten

De cursus wordt gegeven door

  • Alfred Hammerstein, voormalig raadsheer Hoge Raad, momenteel hoogleraar Geschilbeslechting in Nijmegen

  • Caspar Janssens, cassatieadvocaat, Kneppelhout & Korthals Advocaten, Rotterdam

  • Patrick Koerts, universitair docent burgerlijk procesrecht Rijksuniversiteit Groningen en werkt aan een proefschrift over de devolutieve werking

  • Renate Keijser, auteur van het boek De devolutieve werking van het civiel appel

 

Doelgroep

Advocaten, rechters en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met het burgerlijk procesrecht.

 

Niveau

Hoewel de cursus verdiepend van aard is, worden ook algemene aspecten van procederen opgefrist. Enige basiskennis van (of ervaring met) het burgerlijk procesrecht is gewenst.

 

Inschrijven of meer informatie?

Op de cursus kan worden ingeschreven door individuele deelnemers. Uw aanmelding ontvangen wij graag op info@dnjb.nl.

 

Locatie

De cursus vindt plaats bij De Nieuwe Juridische Boekhandel, in het pand van boekhandel Douwes, Herengracht 60 (hoek Prinsessegracht), Den Haag (op enkele minuten lopen vanaf Den Haag CS).

 

Datum en tijd

De cursus wordt gehouden op woensdag 25 oktober, van 15.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. Na de cursus is er nog een borrel.

 

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 150,- per deelnemer, excl. 21% btw. Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek De devolutieve werking van het civiel appel, door Renate Keijser (winkelwaarde € 30,-).

 


ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren