Boekhandel Douwes Den Haag

Tekst & Toelichting

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Tekst & Toelichting

Ir. J.W. Pothuis & Mr. A. de Jong

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Tekst & Toelichting

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Tekst & Toelichting

Tekst & Toelichting: Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

 

Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart 2019 (Staatsblad 2019, 155).


Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

€ 59,00

Bezorgen: 5 tot 8 werkdagen


Beschrijving Tekst & Toelichting: Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit
2012 per 1 juli 2019.

Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van
1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart
2019 (Staatsblad 2019, 155).

De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig
samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen,
dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst
zoals deze vanaf 1 juli 2019 luidt.

Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012,
zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2019. Deze zevende druk
bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen
die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen.
Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle
besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data,
staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten.

Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar
gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige
manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment
voor 1 juli 2019 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een
bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment
van aanvraag van een vergunning voor het bouwen.
Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister
opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit
2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en
met de andere voorafgaande regelgeving.

Over de redactie:
- Mr. A. de Jong is wetgevingsjurist bij de Directie
Constitutionele Zaken en Wetgeving van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
- Ir. J.W. Pothuis is senior specialist bij Arcadis


ISBN
9789492952219
Pagina's
450
Verschenen
Serie
Tekst & Toelichting
NUR
823
Druk
7
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Berghauser Pont Publishing

Staats- en bestuursrecht
ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren