Op weg naar de hemel

nummer 73
05 juni 2021
 
Geschiedenis
 
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u de meest relevante nieuw verschenen titels in de rubriek Geschiedenis.

Opvallend is het grote aantal nieuwe uitgaven waarin het Nederlandse koloniale verleden en de geschiedenis van de slavernij onder de loep genomen worden. Een klein overzicht vindt u hieronder.

(DB)

 

Op weg naar de hemel
God en de mens in de middeleeuwen
 
In de veelkleurige middeleeuwse denkwereld was de mens 5199 jaar voor de geboorte van Christus geschapen, en wel op vrijdag 25 maart. De geschiedenis van de mensheid was een doorlopende lijn van de Schepping tot aan het Laatste Oordeel, zo staat het immers beschreven in de Bijbel. Het leven van ieder mens is een reis naar de hemel. 'Op weg naar de hemel' maakt deze middeleeuwse visie op het leven zichtbaar aan de hand van tekstfragmenten uit middeleeuwse kronieken, devotionele teksten en hoofse ridderromans. lees meer
€ 24,95
 
Ludo Jongen | Hardback | 20 Leafdesdichten BV Bornmeer | 1e druk | 2021 | 9789056157036
Byzantijns Europa
Een geschiedenis
 
De Balkan of Zuidoost-Europa is een cultuurhistorische regio, gevormd door drie grote beschavingen: de Byzantijnse, de Osmaanse en de West-Europese van de Verlichting. In 'De Balkan - een geschiedenis' beschreef Raymond Detrez eerder hoe de orthodox-christelijke erfenis van Byzantium zich in het islamitische Osmaanse Rijk min of meer kon handhaven. Dit boek gaat over wat daaraan voorafging: de geschiedenis van de Balkan in de pre-Osmaanse, Byzantijnse periode. Het bevat een geschiedenis van de middeleeuwse Balkanstaten, waarvan sommige de voorlopers zijn geweest van de moderne Zuidoost-Europese landen. In het bijzonder gaat in dit boek de aandacht uit naar de unificerende manier waarop Byzantium op het ontstaan en de ontwikkeling van deze middeleeuwse staten heeft ingewerkt en zo een bijzondere orthodox-christelijke gemeenschap deed ontstaan die de val van Constantinopel in 1453 lang heeft overleefd. lees meer
€ 21,99
 
Raymond Detrez | Paperback / softback | VBK - Houtekiet | 1e druk | 2020 | 9789089248411
Eerder verscheen
De Balkan
Een geschiedenis
De Balkan biedt een overzicht van de bewogen geschiedenis van Zuidoost-Europa, van de verovering van het schiereiland door de Osmaanse Turken tot de Euro-Atlantische integratie vandaag. lees meer
 
€ 29,99
 
 
Raymond Detrez
Paperback / softback
Houtekiet
1e druk
2019
9789089247667
Geschiedenis van Marokko
 
 
Marokko is gevormd door zijn strategische ligging tussen Afrika en Europa, en aan de toegang tot de Middellandse Zee. Punische handelaren vestigden zich langs de kusten van Marokko, later lijfden de Romeinen Noord-Afrika in. Aan het einde van de zevende eeuw zagen de Berbers de Arabieren komen, die er een nieuwe godsdienst en taal brachten. De islam en het Arabisch zijn onvervreemdbaar met het land verbonden geraakt, evenals de joodse gemeenschap, die tot halverwege de vorige eeuw zeer talrijk was. lees meer
€ 29,50
 
Herman Obdeijn & Paolo De Mas & Nadia Bouras | Paperback / softback | Stichting Uitgeverij Bulaaq | 4e druk | 2021 | 9789054601876
Friso
Het tragische leven van Johan Willem Friso 1687-1711
 
Prins Johan Willem Friso van Oranje-Nassau (1687-1711) verdient een moderne biografie. Voor zover hij vandaag de dag nog bekend is, komt dat door zijn tragische dood. In 1709 speelde Friso in de oorlogen tegen de Zonnekoning als generaal van de infanterie een omstreden rol bij Malplaquet, een veldslag die in omvang groter was dan bijvoorbeeld die van Waterloo. Boeiend is dat Friso’s leven vol tegenstellingen was. Aan de ene kant de wreedheid van de slagvelden en de ranzigheden van de oorlogen en aan de andere kant het verfijnde hofleven en de hoogadellijke etiquette met pruik, bal, amourette en flirt. Net als dat van Willem van Oranje werd het leven van Friso door een onverwachte erfenis bepaald. Zijn levensloop blijkt alle kenmerken van een klassieke tragedie te vertonen, vanwege de omstandigheden waar hij niet tegenop kon. lees meer
€ 29,90
 
Ronald de Graaf | Hardback | Boom uitgevers Amsterdam | 1e druk | 2021 | 9789024436767
Nederlands slavernijverleden
Nederlands slavernijverleden
Henk den Heijer €  29,99
Slavernij
Dirk J. Tang €  29,99
Kolonialisme en racisme
Jan Breman €  29,99
Met Hollandse bedaardheid
Dirk J. Tang €  14,99
Slavernij
e.a. & Eveline Sint Nic... €  27,99
De geschiedenis van de slavernij
Dick Harrison €  39,99