Voorwaarden van Boekhandel Douwes

Leveringsvoorwaarden en privacybeleid van Boekhandel Douwes

Algemene leveringsvoorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Boekhandel Douwes en haar klanten.
 2. Rekeningen aan klanten zullen moeten zijn betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het totaal verschuldigde bedrag invorderbaar. Alle kosten komen ten laste van de koper, waaronder 1% rente per maand, of een deel daarvan, totdat volledig is betaald. Moet de vordering door derden worden ingevorderd, dan zijn altijd incassokosten verschuldigd, die worden begroot op 15% met een minimum van 100 euro.
 4. Boekhandel Douwes maakt een eigendomsvoorbehoud, totdat het geleverde volledig en integraal is betaald.
 5. Boekhandel Douwes is gerechtigd om bijkomende kosten (denk aan verzend- of bestelkosten) in rekening te brengen.
 6. Aanbiedingen zijn vrijblijvend ook wat levertijd en leverbaarheid betreft.
 7. Annulering van een bestelling is helaas niet mogelijk, behalve bij een misdruk of een ondeugdelijk product en alleen dan, indien de teruggave door de verkoper van Boekhandel Douwes wordt geaccepteerd. Buitenlandse uitgaven die voor u worden besteld kunnen, behoudens beschadiging of foute levering onzerzijds, niet worden gerouterneerd.
 8. Abonnementen, losbladige uitgaven en vervolgwerken worden tot wederopzegging geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Annuleringen zullen tijdig en schriftelijk moeten worden doorgegeven. Voor opzeggingen gelden de door de desbetreffende uitgever gestelde voorwaarden.
 9. De zichttermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Na 30 dagen wordt het geleverde geacht te zijn behouden en wordt het in rekening gebracht. Teruggave voordien kan alleen indien Boekhandel Douwes of haar verkoper het geleverde in goede staat ontvangt.
 10. Reclame altijd binnen 10 dagen na ontvangst van het geleverde of de datum op de rekening.
 11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de kosten en risico van verzending voor rekening van de klant. 
 12. Bij bestelling of reservering kan Boekhandel Douwes vooruitbetaling vragen. Binnen 10 dagen na ons bericht zal het bestelde product moeten worden afgenomen.
 13. Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door te kopen, cq te bestellen of te reserveren wordt de klant verondersteld deze voorwaarden te kennen en te accepteren.
 14. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy beleid

Boekhandel Douwes respecteert de privacy van alle gebruikers van www.boekhandeldouwes.nl. Alle informatie die u ons tijdens uw bezoek aan onze website en winkel verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens gebruiken we om het bestellen zo soepel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Boekhandel Douwes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wel kan Boekhandel Douwes uw gegevens ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. U heeft ten allen tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Gegevens verzamelen

Wij verzamelen de volgende gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn op de website:

 • Bij het plaatsen van een bestelling vragen we u om uw naam, adres, e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen verzorgen. Daarnaast kunnen we u met die gegevens op de hoogte houden van de status van uw bestelling.

 • De gegevens kunnen gebruikt worden voor het aanmaken van facturen.

 • Bij het aanmaken van een profiel slaan wij uw gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer op, zodat u deze een volgende keer niet opnieuw hoeft in te vullen.

Beveiligde verbinding en opslag

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden doorgestuurd en worden opgeslagen. Wij maken hierbij gebruik van SSL: Secure Socket Layer.

Cookies

 • Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens een bezoek aan onze website door de browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

 • Deze cookies gebruiken wij om onze webshop voor u toegankelijker te maken. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Daarnaast gebruiken we deze cookies om het gebruiksgemak voor u op onze website te verbeteren.

 • U kunt de cookies in uw browser uit zetten. Dit kan echter gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze webwinkel voor de gebruiker.

Contact per e-mail

Wij gebruiken het emailadres dat u aan ons doorgeeft alleen om u te informeren over uw bestelling of mogelijke vragen over uw bestelling te stellen.

Telefonisch contact

Wij gebruiken het telefoonnummer dat u aan ons doorgeeft alleen om u te informeren over uw bestelling of mogelijke vragen over uw bestelling te stellen.

Nieuwsbrieven

Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u aangegeven heeft dat u deze wilt ontvangen. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via de laatst ontvangen nieuwsbrief door op afmelden te klikken of dit op andere wijze aan ons doorgeven.

Vragen

Indien u een vraag heeft over onze privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@boekhandeldouwes.nl. Onze mederwerkers zullen u verder helpen als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

Kamer van Koophandel 27125757  BTW NL009296785B02