Spoorwegen

De grootste collectie boeken, DVD's, tijdschriften en kalenders over trein, tram en metro vindt u in de winkel op de 'hoek' Herengracht / Prinsessegracht in Den Haag. Pal tegenover het Centraal station.

Verschenen: Ic0noische 4-assers in Rotterdam

Dit boek gaat over de iconische Rotterdamse vier-assers en is de 3e in de rij van Tram series in Rotterdam. Het ontstaan, de geschiedenis en technische onderwerpen komen in dit boek aan bod. De wagens hebben op alle lijnen in hun bestaan wel een keer gereden, zijn naar onze Oosterburen verhuist en weer terug gekomen.  Anno 2020 rijden de vier-assers nog steeds rond in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. Wie heeft er niet in meegereden en na bijna 100 jaar is dit nog steeds mogelijk. In de jaren dertig zag het tramgeel in Rotterdam en dat was zeker aan deze vier-assers te danken. Geniet van dit boek en neem een flinke stap terug in de geschiedenis

Bestellen

 

Verschenen Diesellijnen Toen & Nu Dieselend door 4 decennia - IIlya Vaes

Al sinds zijn tienerjaren fotografeert Illya Vaes treinen. Daarbij had hij in toenemende mate ook oog voor de omgeving. Hij fotografeerde niet alleen in zijn woonomgeving, maar reisde letterlijk het hele land af om bijzondere treinen en plaatsen vast te leggen, waarbij hij voorkeur had voor niet-geëlektrificeerde baanvakken en dieseltreinen.

In circa veertig jaar keerde Illya op sommige plaatsen waar hij eerder fotografeerde met enige regelmaat terug, zodat er interessante vergelijkingen qua omgeving en materieel toen en nu ontstonden. 

Prijs: € 39.90

Bestellen

 

 

​Verschenen: Tramlijn Amsterdam-Zandvoort

Aan de hand van 80 afbeeldingen in kleur neemt Peter Günther ons mee op een rit per Blauwe tram van Amsterdam naar Zandvoort. Alle foto's en tekeningen zijn digitaal gerestaureerd en ingekleurd. Hij heeft geprobeerd zoveel mogelijk de werkelijkheid te evenaren met de kleuren uit die tijd. Vele foto's zijn nooit eerder gepubliceerd. Het fotoboekje is niet alleen bedoeld voor de tramhobbyist, maar ook voor de mensen die de tramlijn hebben gekend, als reiziger en omwonende.

Meer informatie

​Verschenen: Asser spoorboekje

Asser spoorboekje:

Het verkleinwoord in de titel van dit toch best lijvig boek is louter uit nostalgische overwegingen gekozen. Want een kwart eeuw geleden was het spoorboekje nog een onafscheidelijke kameraad van de treinreiziger. De dienstregeling van de spoorwegen was decennia de meest gelezen pocket tot hij in 2010 grotendeels overbodig werd door de digitalisering. In dit Asser Spoorboekje brengen we de lezer terug naar die tijd. Het boek beschrijft de dienstregeling die gevolgd is door de plannenmakers om Assen op te nemen in het net van spoor- en tramlijnen.

Meer informatie

Verschenen: De spoorweg Apeldoorn - Hattemerbroek 1887-1972

De Baronnenlijn in beeld:

Na het succes van het boek: De spoorweg Lage Zwaluwe – ‘s-Hertogenbosch 1886-2013 volgt binnenkort de tweede uitgave in deze serie: De spoorweg Apeldoorn ­– Hattemerbroek 1887-1972. Een spoorlijn met een koninklijk tintje, een gewone railverbinding van lokale betekenis en een belangrijke aan- en afvoerlijn voor de vele plaatselijke industrieën. De auteur, die zich persoonlijk met de beschreven regio verbonden weet, laat in dit boek in woord en beeld zijn licht schijnen over uiteenlopende aspecten van de lijn: Vooral de treinen die er hebben gereden en de grote en kleine bouwwerken die langs het spoor hebben gestaan, maar ook de mensen die als werknemer, reiziger, verlader of bewoner ermee maken hadden, komen aan bod. In 1972 werd de lijn gesloten en in de jaren daarna opgebroken – anno nu is er behalve een fietspad op een groot deel van het tracé nog maar weinig tastbaars van over.
 

Bestellen

 

Nieuw: Spoor terug naar ’85-’86 - Retourtje verleden

Welke spoorwegliefhebber verlangt niet terug naar de jaren tachtig, het decennium waarin het NS-materieel vele gedaanten aannam, zowel qua types als kleurstellingen? 
In Spoor terug naar ’85-’86 beschrijft Frank Oude Elferink niet alleen het NS-materieelpark in dat dienstregelingsjaar, maar ook de inzet van het NS-materieel. De serie 1500, de treinstellen ICM, DE1/2, de rijtuigen Plan E en het oude en nieuwe Beneluxmaterieel komen daarbij extra voor het voetlicht. Tevens is er ruim aandacht voor veranderingen op het gebied van infrastructuur, zoals de oplevering van de Westtak, de aanstaande sluiting van de goederenlijn Nieuwersluis – Uithoorn en de elektrificaties en moderniseringen in Zuid-Limburg en Oost-Nederland. Tot slot wordt in het uitgebreide fotohoofdstuk het jaar op treffende wijze in beeld gebracht. Spoor mee terug naar ’85-’86

 

Bestellen

 

Nieuw: Railatlas van Rotterdam

Over het openbaar vervoer in Rotterdam en meer specifiek de tram in de Maasstad zijn in de loop der jaren al vele publicaties verschenen. Deze behandelden velerlei aspecten zoals het materieel en/of de bedrijfsvoering in bredere zin. De infrastructuur van het Rotterdamse tramnet is echter veel minder beschreven. Die ontwikkeling van het tramnet van de RET en haar voorgangers RTM en RETM hield uiteraard nauw verband met de ontwikkeling van de stad zelf. De aan de RETM verleende concessie had zelfs een bepaling dat het tramnet moest ‘meegroeien’ met de groei van het inwonertal. In de overeenkomst tussen de gemeente en de (particuliere) RETM was in 1905 vastgelegd dat voor elke 10.000 inwoners 1 kilometer tramspoor moest worden aangelegd! Bij een eerste verkenning naar waar en vooral hoe tramrails in de stedenbouwkundige structuur van de stad waren aangelegd, bleek dat daarover slechts weinig documentatie bestond of bewaard was gebleven. Vooral tekeningen waren nauwelijks voorhanden. Het verloren gaan van veel (bouw)tekeningen van Gemeentewerken als gevolg van het bombardement van 14 mei 1940 maakte dat ook voor dit onderzoek naar de historie vele andere wegen moesten worden bewandeld. 

Prijs: € 39.90

Bestellen

Nieuw - Amsterdamse Tramlijnenen deel 3: De Ringlijnen

In dit derde deel van de reeks Amsterdamse Tramlijnen 1975-2018 staan de tramlijnen centraal die over een (deel van een) ringverbinding voer(d)en, te weten de lijnen 3, 6, 7, 10, 12, 14 en 20. Daarbij valt op dat verschillende daarvan in de verslagperiode nog al eens van route en eindpunt zijn gewijzigd. Aan veel wijzigingen wordt in dit deel in woord en beeld aandacht besteed. Zoals u bekend is uit de delen 1 en 2 worden de lijnen weer integraal belicht. Hopelijk zal ook dit deel weer voor velen een vreugde van herkenning blijken te zijn en een adequate verbeelding vormen van het collectief geheugen met betrekking tot de Amsterdamse tram gedurende de afgelopen ruim veertig jaar.

 

Prijs: € 39.90

Bestellen

 

Tweedehands spoorboeken

Elke dag weer nieuwe interessante tweedehands spoorboeken in onze collectie.

U kunt de boeken vinden in onze winkel.

Een selectie van het aanbod vindt u op: Tweedehands

 

Martin van Oostrom - 'NS-serie 600/2000'

De Britten en Amerikanen hadden voor de logistieke steun van hun leger grote aantallen oorlogslocomotieven aangeschaft, die na de invasie op het Europese vasteland dienst gingen doen. Hiertoe behoorden ook de diesellocomotieven van het type 60-DE-19A van het US Army Transportation Corps. Deze machines werden oorspronkelijk door het Amerikaanse leger besteld om direct achter het front in Noord-Afrika en Europa te worden ingezet. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden op verschillende plaatsen in Europa grote legerdumps voor het overtollig geworden materieel. NS nam uit deze voorraden, behalve Britse stoom- en diesellocs, ook een twintigtal dieselelektrische locomotieven van het Amerikaanse leger over. Met de komst van deze machines kreeg NS voor het eerst de beschikking over lijndiesellocomotieven.

Prijs: € 34.00

Bestellen

 

 

De lijn Boxtel - Gennep - Wesel  1873 - 2018 van de Noord Brabantse Duitsche Spoorweg Maatschappij

Toen ik in 1983 over het tracé van de voormalige spoorlijn van de NBDS (Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij) wandelde, had het er alle schijn van dat de spoorlijn snel vergeten zou zijn; alles ademde verval en verwaarlozing.Hoe anders was de situatie in 2018, toen ik die wandeltocht opnieuw ondernam. De oude spoorlijn wordt heden ten dage gekoesterd, spoorgebouwen zijn gerestaureerd en op enkele delen na is de oude spoorlijn een soort ecologische verbindingszone geworden, deels onder bescherming van natuurinstanties. Het tracé op Nederlands grondgebied, van Boxtel tot aan het grensriviertje de Kendel, is vrijwel overal geschikt als wandelroute, al is enig pionieren soms gewenst. In Duitsland is de fiets het aangewezen vervoermiddel. Daar zijn hele stukken van het tracé verdwenen of volledig dichtgegroeid; de mooiste gedeelten zijn daarentegen voorzien van een geasfalteerd fietspad en het lijkt erop dat op nog meer delen van de oude Bahndamm de woeste begroeiing gerooid wordt ten gunste van een fietspad.In dit boek maakt u een fotografische reis over een lijn die geëvolueerd is van een belangrijke internationale spoorlijn tot een stille natuurstrook.

Bestellen

Kijk regelmatig op de site of teken in op de Nieuwsbrief voor de nieuwste titels.

Klik hier voor aanbiedingen spoorwegboeken en DVD's. Klik hier voor tweedehands titels.

In- en verkoop tweedehands boeken over Spoor en Tram telefoon 070 - 737 11 26

 

Klik hier voor boeken over auto's en vrachtwagens.

Klik hier voor boeken over de luchtvaart.

Klik hier voor boeken over motoren en bromfietsen.

Klik hier voor boeken op maritiem gebied.

 

Typenkompass


Sutton Verlag


VGB-Klartext


Lycka Till Forlag


Uitgeverij Uquilairondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren