Spoorwegen

De grootste collectie boeken, DVD's, tijdschriften en kalenders over trein, tram en metro vindt u in de winkel op de 'hoek' Herengracht / Prinsessegracht in Den Haag. Pal tegenover het Centraal station.

 

Verschenen: Spoor 31

 

SPOOR editie 31 geeft ook dit jaar weer in woord en beeld een uitgebreid overzicht van de spoorwegen in Nederland, met niet alleen veel aandacht voor het rollend materieel, maar ook voor exploitatie en infrastructuur. Hedendaagse ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer worden nader belicht, terwijl ook het verleden niet wordt vergeten. Deze editie is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: Reizigersvervoer, Goederenvervoer , Afvoer, sloop en verkoop ,Railmusea, Infrastructuur In deze editie speciale aandacht voor: - DH inzet in Polen en Roemenië - ontwikkelingen rond stations - ZHESM- motorwagen mB 61 - verkoop van de 6400én en inzet in Europa - project de nieuwe willemshaven - Station Zwolle Stadshagen in gebruik genomen - project traverse Dieren - tram Vlaanderen Hasselt-Maastricht

Prijs: € 31,90

Bestellen

 

 

Verschenen: Hans Verhoeff - Met de bus mee

In Nederland zijn in ruime mate boeken verschenen die het spoorvervoer en de trein als onderwerp hebben. In vergelijking daarmee is het streekvervoer per bus als vervoertak tamelijk onderbelicht gebleven. Uit cultuurhistorisch oogpunt is dit te betreuren, omdat juist door het streekvervoer het platteland zich kon ontwikkelen en de bedrijfseconomische centra er een bron van arbeid konden aanboren. Het streekvervoer maakte meer dan voorheen stedelijke centra bereikbaar voor de plattelandsbewoner die niet over een (gemotoriseerd) vervoermiddel kon beschikken.

De auteur neemt de lezer mee op een virtuele reis door Nederland en beschrijft de vervoerondernemingen die actief zijn in het streekvervoer.

Prijs: € 39,90

Bestellen

 

Verschenen: Carel van Gestel - Spoor van mensen

In dit spoorwegboek is de focus nu eens niet gericht op locomotieven, treinstellen, rijtuigen, stations, werkplaatsen, seinstelsels of overwegen, maar op de mens. De mens die ze bedenkt, bouwt en onderhoudt, de mens die er zijn of haar werkplek heeft, de mens die het materieel laat rijden, de mens die zich erin laat vervoeren, de mens die er op een of andere manier bij betrokken is. Zonder mensen geen treinen.
Om die reden bevat dit boek geen enkele foto waarop mensen ontbreken. Sterker nog, ze zijn in alle getoonde situaties min of meer onmisbaar, niet weg te denken. Ze passeren allemaal de revue: machinisten en conducteurs, reizigers, stations- personeel, seinhuiswachters, monteurs, baanwerkers, hulp- verleners bij ongevallen, bouwers en slopers, en niet te vergeten hoogwaardigheidsbekleders.

Prijs: € 34.95

Bestellen

 

Tweedehands spoorboeken - Afgelopen week veel nieuw aanbod ontvangen!

Elke dag weer nieuwe interessante tweedehands spoorboeken in onze collectie.

Deze week een groot aantal boeken ontvangen over oude Duitse spoorlijnen en een aantal Nederlandse klassiekers.

U kunt de boeken vinden in onze winkel.

Een selectie van het aanbod vindt u op: Tweedehands

 

Eind mei verschenen: Jeroen Homburg - Treinsamenstellingen in voorbeeld en model deel 1: Nachttreinen in Europa

Tijdens zijn stageperiode eind jaren negentig bij NS Verkeersleiding, raakte Jeroen Homburg gefascineerd door treinsamenstellingen. Vanuit zijn werkplek in het NS-hoofdkantoor zag hij elke ochtend hoe een bonte stoet nachttreinen (toen onder andere nog de EN Donauwalzer en de Schweiz Express) kwamen binnenrijden op Utrecht CS. Bij de auteur kwam de gedachte op hoe mooi het zou zijn deze nachttreinen in model te kunnen samenstellen. Dat was het moment waarop hij begon met verzamelen, waarbij het aspect treinsamenstellingen voor hem zelfs een aparte hobby werd. Tegenwoordig is de auteur als wegverkeersleider werkzaam bij Rijkswaterstaat. Zijn interesse in treinsamenstellingen werd nog versterkt door de vele treinreizen die hij maakte in Oost-Europese landen. Vaak keek hij op toch wel exotische stations zijn ogen uit, want zo’n nachttrein blijft immers een vreemde eend in de bijt. Zo zag hij het kopstation Budapest Keleti meerdere keren gedurende een avond veranderen in een waar walhalla, met een kleurrijke verzameling aan internationale nachttreinen die langs het perron klaar stonden voor vertrek. 

€ 39.90

Bestellen

 

Verschenen: 'Station Deventer'

In dit boek wordt ruim 150 jaar Deventer spoorweggeschiedenis behandeld en in het bijzonder het stationsgebouw. Het gebouw bestaat in 2020 honderd jaar. Het boek bevat prachtige historische foto’s, sporenplannen, ontwerptekeningen en collages van onder andere stationsgebouwen, viaducten, perrons, wachtkamers en specifieke details.

In 1865 reed de eerste stoomtrein Deventer binnen. Het toenmalige station Staatsspoor lag net buiten de vestingwallen op dezelfde plek als het huidige station. In 1888 kwam er nog een station bij, maar dan van de concurrerende Hollandse Spoorweg Maatschappij. Deventer werd een belangrijk spoorwegknooppunt met kruisende spoorlijnen vanuit alle vier de windrichtingen.

€ 29.95

Meer informatie en bestellen

Verschenen: 'Iconische 4-assers in Rotterdam'

Dit boek gaat over de iconische Rotterdamse vier-assers en is de 3e in de rij van Tram series in Rotterdam. Het ontstaan, de geschiedenis en technische onderwerpen komen in dit boek aan bod. De wagens hebben op alle lijnen in hun bestaan wel een keer gereden, zijn naar onze Oosterburen verhuist en weer terug gekomen.  Anno 2020 rijden de vier-assers nog steeds rond in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. Wie heeft er niet in meegereden en na bijna 100 jaar is dit nog steeds mogelijk. In de jaren dertig zag het tramgeel in Rotterdam en dat was zeker aan deze vier-assers te danken. Geniet van dit boek en neem een flinke stap terug in de geschiedenis

€ 33.50

Bestellen

Verschenen: 'Diesellijnen Toen & Nu' Dieselend door 4 decennia - IIlya Vaes

Al sinds zijn tienerjaren fotografeert Illya Vaes treinen. Daarbij had hij in toenemende mate ook oog voor de omgeving. Hij fotografeerde niet alleen in zijn woonomgeving, maar reisde letterlijk het hele land af om bijzondere treinen en plaatsen vast te leggen, waarbij hij voorkeur had voor niet-geëlektrificeerde baanvakken en dieseltreinen.

In circa veertig jaar keerde Illya op sommige plaatsen waar hij eerder fotografeerde met enige regelmaat terug, zodat er interessante vergelijkingen qua omgeving en materieel toen en nu ontstonden. 

Prijs: € 39.90

Bestellen

 

​Verschenen: 'Tramlijn Amsterdam-Zandvoort'

Aan de hand van 80 afbeeldingen in kleur neemt Peter Günther ons mee op een rit per Blauwe tram van Amsterdam naar Zandvoort. Alle foto's en tekeningen zijn digitaal gerestaureerd en ingekleurd. Hij heeft geprobeerd zoveel mogelijk de werkelijkheid te evenaren met de kleuren uit die tijd. Vele foto's zijn nooit eerder gepubliceerd. Het fotoboekje is niet alleen bedoeld voor de tramhobbyist, maar ook voor de mensen die de tramlijn hebben gekend, als reiziger en omwonende.

Meer informatie

​Asser spoorboekje

Asser spoorboekje:

Het verkleinwoord in de titel van dit toch best lijvig boek is louter uit nostalgische overwegingen gekozen. Want een kwart eeuw geleden was het spoorboekje nog een onafscheidelijke kameraad van de treinreiziger. De dienstregeling van de spoorwegen was decennia de meest gelezen pocket tot hij in 2010 grotendeels overbodig werd door de digitalisering. In dit Asser Spoorboekje brengen we de lezer terug naar die tijd. Het boek beschrijft de dienstregeling die gevolgd is door de plannenmakers om Assen op te nemen in het net van spoor- en tramlijnen.

Meer informatie

De spoorweg Apeldoorn - Hattemerbroek 1887-1972

De Baronnenlijn in beeld:

Na het succes van het boek: De spoorweg Lage Zwaluwe – ‘s-Hertogenbosch 1886-2013 volgt binnenkort de tweede uitgave in deze serie: De spoorweg Apeldoorn ­– Hattemerbroek 1887-1972. Een spoorlijn met een koninklijk tintje, een gewone railverbinding van lokale betekenis en een belangrijke aan- en afvoerlijn voor de vele plaatselijke industrieën. De auteur, die zich persoonlijk met de beschreven regio verbonden weet, laat in dit boek in woord en beeld zijn licht schijnen over uiteenlopende aspecten van de lijn: Vooral de treinen die er hebben gereden en de grote en kleine bouwwerken die langs het spoor hebben gestaan, maar ook de mensen die als werknemer, reiziger, verlader of bewoner ermee maken hadden, komen aan bod. In 1972 werd de lijn gesloten en in de jaren daarna opgebroken – anno nu is er behalve een fietspad op een groot deel van het tracé nog maar weinig tastbaars van over.
 

Bestellen

 

Spoor terug naar ’85-’86 - Retourtje verleden

Welke spoorwegliefhebber verlangt niet terug naar de jaren tachtig, het decennium waarin het NS-materieel vele gedaanten aannam, zowel qua types als kleurstellingen? 
In Spoor terug naar ’85-’86 beschrijft Frank Oude Elferink niet alleen het NS-materieelpark in dat dienstregelingsjaar, maar ook de inzet van het NS-materieel. De serie 1500, de treinstellen ICM, DE1/2, de rijtuigen Plan E en het oude en nieuwe Beneluxmaterieel komen daarbij extra voor het voetlicht. Tevens is er ruim aandacht voor veranderingen op het gebied van infrastructuur, zoals de oplevering van de Westtak, de aanstaande sluiting van de goederenlijn Nieuwersluis – Uithoorn en de elektrificaties en moderniseringen in Zuid-Limburg en Oost-Nederland. Tot slot wordt in het uitgebreide fotohoofdstuk het jaar op treffende wijze in beeld gebracht. Spoor mee terug naar ’85-’86

 

Bestellen

 

Railatlas van Rotterdam

Over het openbaar vervoer in Rotterdam en meer specifiek de tram in de Maasstad zijn in de loop der jaren al vele publicaties verschenen. Deze behandelden velerlei aspecten zoals het materieel en/of de bedrijfsvoering in bredere zin. De infrastructuur van het Rotterdamse tramnet is echter veel minder beschreven. Die ontwikkeling van het tramnet van de RET en haar voorgangers RTM en RETM hield uiteraard nauw verband met de ontwikkeling van de stad zelf. De aan de RETM verleende concessie had zelfs een bepaling dat het tramnet moest ‘meegroeien’ met de groei van het inwonertal. In de overeenkomst tussen de gemeente en de (particuliere) RETM was in 1905 vastgelegd dat voor elke 10.000 inwoners 1 kilometer tramspoor moest worden aangelegd! Bij een eerste verkenning naar waar en vooral hoe tramrails in de stedenbouwkundige structuur van de stad waren aangelegd, bleek dat daarover slechts weinig documentatie bestond of bewaard was gebleven. Vooral tekeningen waren nauwelijks voorhanden. Het verloren gaan van veel (bouw)tekeningen van Gemeentewerken als gevolg van het bombardement van 14 mei 1940 maakte dat ook voor dit onderzoek naar de historie vele andere wegen moesten worden bewandeld. 

Prijs: € 39.90

Bestellen

Kijk regelmatig op de site of teken in op de Nieuwsbrief voor de nieuwste titels.

Klik hier voor aanbiedingen spoorwegboeken en DVD's. Klik hier voor tweedehands titels.

In- en verkoop tweedehands boeken over Spoor en Tram telefoon 070 - 737 11 26

 

Klik hier voor boeken over auto's en vrachtwagens.

Klik hier voor boeken over de luchtvaart.

Klik hier voor boeken over motoren en bromfietsen.

Klik hier voor boeken op maritiem gebied.

 

 

Typenkompass


Sutton Verlag


VGB-Klartext


Lycka Till Forlag


Uitgeverij Uquilairondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren