Nieuw

Ongelijkheidscompensatie in het bestuursprocesrecht

mr. S. Wannet

€ 27,50

Celsus Juridische Uitgeverij

Paperback / softback

12-10-2021

dut

Leverbaar

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2020-2021

J. van Bekkum

€ 35,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

20-09-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

De kleine Advocatuur voor Dummies

NOvA

€ 9,99

Voor Dummies

Paperback / softback

22-09-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Nieuw

Thorbecke 2.0

Frank Libertas

€ 21,95

Brave New Books

Paperback / softback

18-10-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade

R.P. Wijne

€ 143,00

Boom uitgevers Den Haag

Hardback

01-10-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Gemeenterecht in de Praktijk

Olaf Schuwer & Frank Diepenmaat & Irma Leusenkamp & Rob Huitema & Wim Krol

€ 49,50

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

28-09-2021

dut

Leverbaar


meer recent verschenen

De invloed van positieve verplichtingen uit het EVRM op het Nederlandse civiele overheidsaansprakelijkheidsrecht en het materiële strafrecht - Ellen Gijselaar

Positieve verplichtingen en aansprakelijkheid

Voor de wetgever, uitvoerende macht en rechter worden enkele aanbevelingen geformuleerd om problemen door de eisen die het EVRM stelt op te kunnen lossen. De vraag is of dat inderdaad steeds zo is. Voor de wetgever, uitvoerende macht en rechter worden enkele aanbevelingen geformuleerd om deze problemen te kunnen oplossen.

meer informatie

Grensoverstijgende rechtsbeoefening - Liber amicorum Jan Jans

Het wetenschappelijke oeuvre van Jan Jans, dat zich tot op heden over zon 35 jaar uitstrekt, staat in het teken van grensoverschrijdende rechtsbeoefening. Jan is van het Europees recht, het nationaal recht, het bestuursrecht, het milieurecht en het internationaal recht, maar vooral van de interactie tussen die rechtsgebieden.

Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief '- H.J. Bresser

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen is beperkt tot de winst uit onderneming. Andere inkomsten blijven onbelast, in tegenstelling tot bij (bijna) alle andere rechtsvormen.

Duurzaam ondernemen en Sustainable Transport

De Koninklijke Vereeniging Handelsrecht heeft al meer dan honderd jaar tot doel om na te denken over passende wet- en regelgeving die, zoals in 1918 de originele statuten het formuleerden, recht doet ‘aan de eischen der tegenwoordige samenleving’.

Inzicht in de ondernemingsraad Editie 2022 - R.H. van het Kaar

De 33e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht).

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht - H.L. Bakels

Deze geactualiseerde uitgave geeft een heldere en complete inleiding in het arbeidsrecht. De titel bespreekt dit omvangrijke rechtsgebied over de volle breedte: van het individuele en collectieve arbeidsovereenkomstenrecht tot aan sociale werknemersverzekeringen.
 

Algemene wet inzake rijksbelastingen - S.C.W. Douma

Deze titel geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en maakt de complete materie toegankelijk voor zowel studenten als professionals die werkzaam zijn in de fiscale praktijk.

De weigerende aandeelhouder en de WHOA

De gedwongen debt-for-equity swap buiten surseance en faillissement - mr. M.F. Oesterhelt

Op zoek naar evenwicht - Liber Amicorum Marc Groenhuijsen

Deze vriendenbundel, aangeboden aan Marc Groenhuijsen ter gelegenheid van zijn emeritaat, bevat een groot aantal rijke en inspirerende bijdragen over straf(proces)recht, victimologie, forensische psychiatrie en criminologie.

Gemeenterecht in de Praktijk

Sinds de eerste druk zijn in de Gemeentewet en andere relevante wetten aanpassingen doorgevoerd. Ook zijn er enkele voorstellen tot wijziging van de Gemeentewet in behandeling bij het parlement. Deze zijn verwerkt in deze 2e druk.

Algemene wet inzake rijksbelastingen - S.C.W. Douma

Deze titel geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en maakt de complete materie toegankelijk voor zowel studenten als professionals die werkzaam zijn in de fiscale praktijk.

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2021

Dit zakboek zet de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten voor je op een rij. De praktische voorbeelden, handige stappenschema#s en tabellen maken de informatie direct voor je toepasbaar.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Bundel aangeboden aan Gijs Makkink.

Kijkend over het IJ

Kijkend over het IJ is een eerbetoon aan Gijs Makkink. Per 1 september 2021 heeft hij afscheid genomen van de Ondernemingskamer en van het gerechtshof Amsterdam en is hij raadsheer in de Hoge Raad geworden. Van de vele uitspraken die de Ondernemings­kamer onder zijn voorzitterschap heeft gewezen, heeft een aantal aandacht gekregen in de media en in de vakpers. 

meer informatie

Reflecties over doel en inhoud van vrijheidsberovende straffen en maatregelen - Tom Vander Beken

Als je klaar bent, mag je naar huis

Wie opgesloten wordt als straf of maatregel, moet meer doen dan gewoon tijd uitzitten. Tijdens de vrijheidsberoving wordt van de opgeslotene ook inzet en verandering verwacht. Toch is de huidige invulling van die verwachtingen bij de uitvoering van de gevangenisstraf en de internering problematisch omdat ze te eenzijdig op de bescherming van de maatschappij gericht is.

meer informatie

Personenvennootschappen naar het recht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten - J.J.A. Hamers

Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht

In dit boek wordt het nieuwe Arubaanse personenvennootschapsrecht beschreven en toegelicht. Afwijkingen ten opzichte van het recht van Curaçao en Sint Maarten worden aangegeven.
 

meer informatie

Tekst & Commentaar Strafvordering 14e druk

Dit toonaangevende naslagwerk levert een artikelsgewijze oriëntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze per 1 juli 2021 luidt. Daarnaast vormt de titel een gids voor het niet-gecodificeerde strafprocesrecht. Deze 14e druk is bijgewerkt met nieuwe wetgeving en commentaren. 

meer informatie

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht 9e druk

Dit Tekst & Commentaar-deel vormt een handzame bundeling van de voor de Nederlandse strafrechtspraktijk belangrijkste bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf(proces)recht. De snelle ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied gaven aanleiding tot tal van wijzigingen in deze 9e druk.

meer informatie

Erfrecht

Behandelt het Erfrecht op praktische wijze en helpt met het doorgronden van dit onderwerp. Deze 8e druk is een unieke mix tussen praktijk en wetenschap en bevat maar liefst 77 casussen. Dit maakt de titel geschikt voor zowel een grondige kennismaking met de wereld van het erfrecht, als voor een verdieping van de kennis.

meer informatie

Uitleg van de Grondwet

Ontwikkelingen rond de uitleg van de Grondwet zijn het werk van al degenen die met de Grondwet leven, zowel burgers als ambtsdragers. De rechtspraktijk en het politieke leven zijn daarin verankerd. De Grondwet uitleggen is meer dan het zoeken naar de ‘bedoelingen van de grondwetgever’, maar omvat ook het verder ontwikkelen van constitutionele principes in wetgeving, rechtspraak en beleid. 

meer informatie

mr. S. Wannet

Ongelijkheidscompensatie in het bestuursprocesrecht

Bestuursorganen beschikken doorgaans over meer kennis en financiële middelen dan de gemiddelde burger. Door ongelijkheidscompensatie kan deze achterstand van de burger worden verzacht. Met een behoorlijke, laagdrempelige rechtsgang wordt ervoor gezorgd dat de burger eerlijke proceskansen heeft tegenover het bestuursorgaan.

meer informatie

S. Klingeman & A. van Drongelen & A.D.M. van Rijs & J. van Drongelen

Het ontslagrecht in de praktijk

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag.

meer informatie

Ton Derksen

Het falen van de Hoge Raad

Als je onterecht wordt veroordeeld voor een moord of andere zwaar misdrijf, kun je altijd nog terecht bij de Hoge Raad. Althans, op papier. De praktijk is anders, constateert wetenschapsfilosoof Ton Derksen. De Hoge Raad herziet een oordeel zelden. De bereidheid daartoe is simpelweg afwezig. Om dit te rechtvaardigen verlaat de Raad zich op strategieën die regelrecht in strijd zijn met objectieve waarheidsvinding, met het recht en met rechtvaardigheid. 

meer informatie

De grondwetsherzieningsprocedure

fundamentele regelingen van het staatsrecht: de grondwetsherzieningsprocedure. Toch ontbrak het in de literatuur lange tijd aan een actuele analyse ervan. Dit proefschrift beziet vanuit een hedendaags perspectief de historische achtergrond, de praktische toepassing en actuele discussies rondom de grondwetherzieningsprocedure.

meer informatie

Tussen juridische dogmatiek en data science

Methoden van systematische rechtspraakanalyse

Praktijkjuristen en rechtswetenschappers besteden veel aandacht aan het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en patronen in rechtspraak. Met de vraag hoe zij precies tot hun inzichten komen en daarover verantwoording afleggen, begeven zij zich echter op minder bekend terrein. Belangrijke vragen die zij zich stellen zijn: Hoe verzamel ik rechtspraak? Welke uitspraken selecteer ik wel of niet voor analyse? Hoe leg ik een patroon bloot? Hoe betrouwbaar zijn de gevonden inzichten? 

meer informatie

Geert Raaijmakers

Theo Raaijmakers geannoteerd

Meer dan 40 jaar zijn met grote regelmaat beschouwingen van Prof. mr M.J.C.G. Raaijmakers (Theo Raaijmakers) verschenen op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht. Zowel als boeken, oraties, bijdragen in juridische tijdschriften, preadviezen, en feest- en vriendenbundels, als ook meer dan 30 jaar in de vorm van annotaties in Ars Aequi.

meer informatie

Liber Amicorum Tineke Cleiren

In onderlinge samenhang

In september 2021 heeft Tineke Cleiren afscheid genomen van de Universiteit Leiden. Met dit liber amicorum brengen vrienden, collega’s, oud-collega’s, promoti en promovendi een eerbetoon aan haar en haar wetenschappelijke werk.

Kenmerkend aan dit werk is Tinekes scherpe oog voor ordening en samenhang binnen het strafrecht. Ze plaatst actuele ontwikkelingen in het perspectief van de grondslagen, historische wortels en systematiek van het strafrecht en onttrekt ze daarmee aan de waan van de dag.

meer informatie

Liber Amicorum Jan Sanders

Btw beschouwd

In dit liber amicorum eren de auteurs de rijke bijdrage die Jan Sanders gedurende zijn carrière aan de btw-praktijk heeft geleverd. Deze publicatie bevat beknopte en speelse kanttekeningen over btw in het algemeen en over Jan Sanders als persoon. Ruim zestig fiscalisten werkten mee aan deze bijzondere uitgave. Het liber amicorum BTW beschouwd eert de rijke bijdrage die Jan Sanders gedurende zijn carrière aan de btw-praktijk heeft geleverd. 

meer informatie

inclusief Wet gemeenschappelijke regelingen

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

Dit Tekst & Commentaar-deel is bestemd voor iedereen die in studie of praktijk te maken heeft met het gedecentraliseerd openbaar bestuur. In deze nieuwe, 11e druk zijn tevens de voor de decentrale overheden meest relevante bepalingen van de Grondwet, de Wet algemene regels herindeling (Wet ARHI) en de Bekendmakingswet opgenomen.
 

meer informatie

De geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze handzame monografie vormt een nuttig naslagwerk voor wie zich bezighoudt met - of zich wil verdiepen in - aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, inclusief recente wetswijzigingen en jurisprudentie.

meer informatie

Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld

Geeft een diepgaande analyse van de huidige fiscale geheimhoudingsverplichting van art. 67 AWR. Deze Fiscale Monografie onderscheidt zich door als enige publicatie alle vijf de elementen die voor fiscale geheimhouding van belang zijn, uitgebreid te belichten.
 

meer informatie

Een verkennend kwalitatief onderzoek

Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen

Bestaat er klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen? En, zo ja, welke verklaringen bestaan daarvoor? In dit boek worden deze belangrijke kwesties onderzocht. Het onderzoek dat wordt verslagen is een verkennend en kwalitatief onderzoek. Hierdoor is er geen hard bewijs te leveren voor klassenjustitie. Wel vonden de onderzoekers aanwijzingen voor verschillende vormen van (onbewuste) selectiviteit die in de Nederlandse strafrechtketen worden ervaren. 

meer informatie

Mr. Ilse van de Laar-Wijdeven

Recht in de creatieve industrie

Kennis van het recht kan een creatieve carrière maken of breken. Bij het ontwikkelen, conceptualiseren en vermarkten van creativiteit speelt het recht een essentiële rol. Recht in de creatieve industrie maakt creatieve professionals (in spe) op een laagdrempelige manier wegwijs in de complexe wereld van het recht.

meer informatie

Made in Maastricht 1981-2021

Welke bagage geven wij mee aan de jonge, pas afgestudeerde jurist? Is er een boodschap voor de nieuwe generatie rechtsbeoefenaars in de huidige, soms beangstigende en onzekere tijd? Bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht werden deze vragen gesteld aan vijftig nauw met de faculteit verbonden personen. 

meer informatie