Handboek recht voor de culturele sector

Peggy de Jonge & Eva Schieveld

€ 35,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-06-05

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

SDU Commentaar AVG

Hooghiemstra, T. & Nouwt, S.

€ 106,00

SDU

Hardback

2018-06-15

dut

Leverbaar

Memo Echtscheiding en alimentatie 2018

A.R. van Maas de Bie & P. Dorhout & I.J. Pieters

€ 57,51

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-05-29

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng

D.A. Verburg & J.F. Aalders & J.A.M.A. Sluysmans

€ 26,00

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

2018-06-18

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Zakboek Zorg 2018

 

€ 10,60

De Langhenkel Groep

Paperback / softback

2018-02-19

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Military Professionalism and Humanitarian Law

Yishai Beer

€ 68,75

OUP USA

Hardback

2018-05-31

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat

Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Dit wordt als een maatschappelijk belang gezien: zonder gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van cliënten, zonder openheid geen optimale juridische advisering en bijstand door een advocaat.

meer informatie

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng

Op 16 juni 2017 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng'.

meer informatie

Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?

Op 25 november 2016 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?’.

meer informatie

Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017

Dit boek bevat een overzicht van de Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet in 1896 tot en met 1 september 2017. De Parlementaire Geschiedenis is telkens artikelsgewijs gerangschikt met verwijzing naar de relevante algemene toelichting, welke in een apart overzicht is opgenomen.
 

meer informatie

Bescherming van de schuldenaar bestendigd

Bestaansminimum en bankbeslag

Gerechtsdeurwaarders rekenen het tot hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtsstaat. Vanuit hun ambtelijke taak en het dagelijkse contact met de praktijk constateren zij vaak als eerste de complicaties van geldende wet- en regelgeving op het gebied van betekening en tenuitvoerlegging.In 2011 verscheen het eerste preadvies over openbare exploten en ambtelijke publicaties.
 

meer informatie

De schadeloosstelling van particuliere medebezitters

Uit het door de Hoge Raad in 2010 gewezen Hangmat-arrest blijkt dat medebezitters elkaar (en daarmee hun aansprakelijkheidsverzekeraar) op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk kunnen stellen voor uit een gebrekkige opstal voortvloeiende schade.

meer informatie

Erasmus Law Lectures

Commerciële contractanten – consistenter differentiëren?

Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en anderzijds transacties tussen commerciële partijen (of: b2b-relaties), waar dat niet zo is.

meer informatie

de WWZ uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen

WWZ in modellen

Met de gefaseerde invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, zijn de spelregels van het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Nagenoeg alle standaarden, routines, gebruiken en strategieën die in de loop van vele jaren zijn opgebouwd, zijn komen te vervallen of zijn niet meer bruikbaar.

meer informatie

Inclusief Brussel I bis-Verordening

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. In deze druk vindt u alle ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.
 

meer informatie

Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017

Dit boek bevat een overzicht van de Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet in 1896 tot en met 1 september 2017. De Parlementaire Geschiedenis is telkens artikelsgewijs gerangschikt met verwijzing naar de relevante algemene toelichting, welke in een apart overzicht is opgenomen.
 

meer informatie

De grondslagen van de cyberspace

25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking. Deze wet tracht persoonlijke gegevens van gebruikers van informatie- en communicatietechnologieën te beschermen. Deze uitgave biedt juristen en ICT-experts praktisch inzicht in de nieuwe wetgeving.

meer informatie

Materieel strafrecht

Onder welke voorwaarden kan er op dit moment in Nederland strafrechtelijke aansprakelijkheid volgen? Wat is de actuele inhoud van de algemene leerstukken rond feit en dader? Materieel strafrecht buigt zich over kwesties zoals deze. De zevende editie van dit toonaangevende handboek biedt u een toegankelijke, diepgaande en actuele beschrijving van het hedendaagse materiële strafrecht. 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten

Ongezond en (on)geoorloofd

Volks)gezondheidsproblemen die gepaard gaan met roken, alcohol, suiker, transvetten en andere legale maar (potentieel) gezondheidsbedreigende producten, halen dagelijks het nieuws. Vanuit alle hoeken van de maatschappij wordt geroepen om gedrags- en beleidsaanpassing.

meer informatie

NTHR reeks

Verbonden overeenkomsten in het handelsrecht

Het leerstuk van de samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht is wellicht het beste voorbeeld van de omstandigheid dat de grenzen van het civil law contractenrecht onder druk staan.

meer informatie

Het verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid

Schadetoerekening bij onzekere causaliteit

In de medische praktijk speelt niet zelden de vraag of bij een patiënt opgetreden gezondheidsschade in oorzakelijk verband staat met een gemaakte medische fout. Ook buiten de medische praktijk is veelvuldig aan de orde of het causale verband tussen een geschonden (beroeps)norm en bepaalde schade kan worden vastgesteld.
 

meer informatie

Compendium Echtscheiding

Professionals, die zich bezig houden met de advisering en begeleiding van mensen die scheiden, ondervinden dat een echtscheiding, los van alle emoties, ruzies, belangenafwegingen en andere zorgen, ook een groot aantal kwesties en complicaties kent op financieel, juridisch en fiscaal terrein.

meer informatie

Alexander Brouns

Succesvol procederen in het bestuursrecht

Dit boek is in algemene zin bedoeld voor juristen en niet-juristen die weinig tot geen ervaring hebben met procederen. Of dat nou voor een bezwaarcommissie is, of voor een rechter. Oók voor hen die meer ervaring hebben met procederen, maar de ongeschreven regels willen doorgronden en een duidelijke proces-strategie missen, is dit boek geschikt. 

meer informatie

S.A. Kruisinga & R.I.V.F. Bertrams

Overeenkomsten internationaal privaatrecht en Weens Koopverdrag

Geen andere uitgave biedt een zo complete en praktische behandeling van internationale koopverdragen. Het verheldert IPR overeenkomsten (Rome-I) en het Weens Koopverdrag. Toegankelijk voor een breed lezerspubliek van juristen, niet-juristen en rechtswetenschappers.

meer informatie

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG).

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Organisaties krijgen te maken met de rechtstreeks werkende AVG en met de aanvullende bepalingen uit de UAVG.

meer informatie

Conflicthantering en mediation

Waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen conflicten ontstaan. Of je nu hrm'er bent bij een multinational, verpleegkundige in een ziekenhuis, of manager binnen het bedrijfskundige domein, je zult mediation steeds vaker tegenkomen.
 

meer informatie

Overzicht Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Privacy


International Criminal Law


European Union Law


De Rechter - Jesse van Muylwijck


Public International Law


Human Rights Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren