Fundamentals of Criminal Law: Responsibility and Culpability

Andrew Simester

€ 108,00

OUP Oxford

Hardback

12-02-2021

eng

Leverbaar

Basisboek Recht

Mr. O.A.P. van der Roest

€ 72,95

Noordhoff

Paperback / softback

16-02-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Nextens - BTW Almanak 2021

 

€ 159,42

LNRS Data Services B.V

Paperback / softback

03-02-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Verzekering

F.H.J. Mijnssen

€ 47,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

09-02-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Pensioenrecht 2021

 

€ 34,50

Ars Aequi Libri POD

Paperback / softback

08-02-2021

dut

Leverbaar

Investment Treaties and the Legal Imagination

Nicolás M. Perrone

€ 108,00

OUP Oxford

Hardback

21-01-2021

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Bakelsreeks

Arbeidsrechtelijke themata

'Arbeidsrechtelijke themata' is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomsten-recht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht).
De auteurs schromen bij de behandeling van de verschillende thema’s niet, beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. 
 

meer informatie

Alimentatie van nu

Dit onderzoek, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is uitgevoerd, gaat over de vraag of het thans geldende alimentatierecht nog wel van deze tijd is. Gekeken wordt daarbij naar de ‘acceptatie’ van alimentatie door justitiabelen, naar de aansluiting bij de huidige maatschappij – denk onder meer aan de positie van ongehuwde samenlevers – en naar mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving, mede met het oog op het voorkomen van procedures.

Loonheffingen

Wanneer je te maken hebt met loonheffingen, dan wil je ongewenste verassingen uit de weg gaan. Het onjuist, onvolledig of niet afdragen van de loonheffingen kan namelijk grote financiële gevolgen met zich meebrengen.

De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2021

Deze kleine gids helpt je de voortdurend veranderende wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht in het vizier te houden. Een handzaam, volledig en up-to-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten.

Cum Suis - Vriendenboek Carel Stolker

Zakboek strafpiket

Zakboek strafpiket biedt advocaten een handleiding voor de piketrechtsbijstand aan meerderjarige verdachten.

Persoonlijke zekerheden - Guido Bergervoet

Persoonlijke zekerheid speelt in de praktijk, met name in financieringstransacties, een belangrijke rol. Persoonlijke zekerheidsrechten kunnen in vele contexten en praktische toepassingsvormen voorkomen.

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht 2021

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht bevat praktisch en diepgaand commentaar op de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden.

Leerboek Financieel recht - Danny Busch

Dit Ars Aequi Leerboek Financieel Recht heeft tot doel het financieel recht op een voor rechtenstudenten begrijpelijke manier te bespreken. Het boek richt zich primair op rechtenstudenten in de masterfase, maar is ook geschikt voor andere rechtenstudenten en afgestudeerde juristen die voor het eerst in aanraking komen met het financieel recht.

Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten

De aanpak van discriminatie met behulp van het strafrecht mag op veel belangstelling rekenen. Die aandacht is niet alleen gericht op het bestrijden van discriminerende uitlatingen, het zaaien van haat of het aanzetten tot geweld.

Schadevergoeding, duur van de aansprakelijkheid, vertraging, onderbreking, opzegging en gevolgen van opzegging bij de overeenkomst met de adviseur

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Sanctierecht - F.W. Bleichrodt

Dit is het enige actuele handboek dat het strafrechtelijk sanctierecht volledig en in samenhang belicht. De derde druk besteedt aandacht aan de relevante ontwikkelingen rond het strafrechtelijk sanctierecht en plaatst deze in een breder kader.

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren

Dit studieboek biedt een inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren. Daarbij hebben de auteurs gekozen voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van ‘Peter en Carolien’ en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten een horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv’s ontstaat. 

meer informatie

Maarten den Heijer & Aernout Nieuwenhuis

Hoofdstukken grondrechten

Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten: historische en theoretische achtergronden, de vraag wie rechthebbenden zijn, rechtsbescherming, methoden van interpretatie en reikwijdte, beperkingen, positieve verplichtingen, horizontale werking, samenloop en botsing van grondrechten, interactie van rechtsordes en de taakverdeling tussen wetgever en rechter.

meer informatie

Mentko Nap

Constitutionele toetsing door de Raad van State

Hoe draagt wetgevingsadvisering structureel bij aan het bewaken van de grondwettigheid van wetgeving? Dit proefschrift bevat waardevolle informatie over hoe de Raad van State bijdraagt aan de constitutionele kwaliteit van wetgeving. Aan de hand van een analyse van 168 adviezen van de Raad van State krijgt u een rijk beeld van de consistentie en de kwaliteit van de constitutionele toetsing door de belangrijkste wetgevingsadviseur van regering en parlement.

Guido Bergervoet

Persoonlijke zekerheden

Persoonlijke zekerheid speelt in de praktijk, met name in financieringstransacties, een belangrijke rol. Persoonlijke zekerheidsrechten kunnen in vele contexten en praktische toepassingsvormen voorkomen. In dit Ars Aequi Privaatrecht cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie. 

meer informatie

Laura Wissink

Effective Legal Protection in Banking Supervision

This book provides an in-depth analysis of the effectiveness of legal protection in the composite procedures in place within the Single Supervisory Mechanism (SSM), established to ensure an effective prudential banking supervision within the euro area. This system, in which the European Central Bank and national prudential banking supervisors closely cooperate, results in a far-reaching shared administration entailing supervisory decisions based on complex composite administrative procedures which involve both EU and national legal orders. 

meer informatie

D.J. Verheij

Credit rating agency liability in Europe

The credit rating industry called for many debates on its civil liability since the origin of the industry at the beginning of the twentieth century. In 2013, the Union legislature introduced a right to damages, which issuers and investors can directly enforce against credit rating agencies under Article 35a CRA Regulation. This provision has drawn attention because of its remarkable structure: Article 35a CRA Regulation introduced a legal ground for civil liability at the European level, while general tort law has not been harmonised at the European level. This book investigates Article 35a CRA Regulation from multiple legal perspectives.
 

meer informatie

Teksten Gedwongen Zorg. Editie 2021

Teksten Gedwongen zorg omvat de teksten van de drie wetten die vanaf 1 januari 2020 de gedwongen zorg regelen, te weten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

meer informatie

Rozemarijn van Spaendonck

Meer dan een kwestie van tijd

De tbs-maatregel behoort tot de meest ingrijpende strafrechtelijke sancties in Nederland. Elke een of twee jaar bepaalt de rechter of de tbs-maatregel moet worden verlengd om te voorkomen dat de tbs-gestelde nieuwe delicten zal plegen. Natuurlijk weet niemand zeker of de tbs-gestelde daadwerkelijk zal recidiveren. Dit roept de vraag op wanneer de tbs-gestelde klaar is om terug te keren naar de samenleving. De tbs-maatregel is namelijk niet bedoeld om de tbs-gestelde te straffen door hem langdurig op te sluiten.

meer informatie

Compendium Burgerlijk procesrecht

Van de Spoedwet KEI tot het herziene beslag- en executierecht; de 22e druk van dit toonaangevende compendium omvat een volledig geactualiseerd overzicht van de belangrijkste leerstukken binnen het burgerlijk procesrecht.

Business Licences in the Netherlands

This is a must-read for foreign companies and investors who look for guidance on issues they may encounter when applying for a business licence in the Netherlands. The guide explains each step of the application procedure in a highly practical manner.

meer informatie

Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht

Europa en het algemeen bestuursrecht

Deze uitgave bevat het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht, die op 21 november 2016 werd ingesteld door het VAR-bestuur, over de (te verwachten) invloed van de op het niveau van de Europese Unie tot ontwikkeling komende algemeen bestuursrechtelijke regels en beginselen op de theorie en de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht.

meer informatie

Belastingwetten 2021

Het belastingstelsel is zeer omvangrijk. Met deze pocketeditie heeft u alle belangrijke wetgeving per januari 2021 bij de hand. Ook besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Daarnaast helpen het uitgebreide trefwoordenregister en de bijgevoegde stickertabs u om gemakkelijk te navigeren. 

meer informatie

J.A.M. van Angeren

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

Hoe zijn de taken tussen de gewone rechter en de bestuursrechter verdeeld? Deze titel biedt fundamenteel inzicht in de verhouding van verschillende vormen van rechtspraak, puttend uit de Grondwet en andere wetten.

meer informatie

Marco Mosselman

Introduction to International Commercial and European Law

The field of international commercial law has gained importance due to the increasing globalization of economies and international commerce in the last decades. This book covers the most important legal issues when conducting business abroad. The legal environment of the business transactions is the central theme of the first part. The political and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should be mitigated. The first part also covers European law with a focus on the four freedoms and competition law. 

meer informatie

Over recht en macht in de democratie

Kortheidshalve - J. Th. J Van den Berg

Haagse insiders delen al jaren een favoriete bron: de erudiete, puntige en glasheldere artikelen die prof.dr. J.Th.J. van den Berg sinds 2005 schrijft voor de site Parlement.com. De emeritus hoogleraar is onovertroffen als het gaat om kennis van de parlementaire en politieke geschiedenis en de geschreven en ongeschreven regels van het staatsrecht. Zijn beste stukken van de afgelopen vijftien jaar zijn in deze bundel voor het eerst samengebracht.

meer informatie

Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht

Een studieboek dat het familierecht in ruime zin inzichtelijk maakt. Je maakt hierin kennis met elk relevant deelgebied: personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht. In deze 8e druk zijn tal van nieuwe wetten en rechterlijke uitspraken uit de periode 2018- 2021 verwerkt.
 

meer informatie

Tekst & Commentaar Insolventierecht 12e druk

Deze uitgave baant een weg door een groot aantal rechtsbronnen binnen het hedendaagse insolventierecht. Het overzicht beslaat een breder terrein dan enkel de Faillissementswet. Zo zijn in deze 12e druk, naast de actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur, ook diverse Europese regelingen en nog niet in werking getreden wetsvoorstellen verwerkt.

meer informatie

Belastinggids 2021

Met Belastinggids 2021 bent u ervan verzekerd dat niets van de snel veranderende fiscale regels u ontgaat bij het invullen van de aangifte over het jaar 2020. De uitgave bevat de actuele stand van zaken in de wet- en regelgeving en in rechtspraak en beleid, handig gegroepeerd per onderwerp.

meer informatie

Belangenrijk burgerlijk recht

Dit scriptieboek vormt het dertiende deel in de reeks Jonge Meesters en bevat tien opstellen van masterstudenten van de Erasmus School of Law. Met het schrijven daarvan voltooiden zij hun Master Privaatrecht of Master Aansprakelijkheid en Verzekering.
 

meer informatie

Verbetering van de (civielrechtelijke) motivering in het licht van de aanvaardbaarheid van de rechterlijke uitspraak

Aanvaardbare rechterlijke beslissingen

De civiele rechter heeft de plicht om de bewijsbeslissing te motiveren. Deze motivering dient ten minste bij te dragen aan de controleerbaarheid van de rechterlijke uitspraak door andere rechters en aan de aanvaardbaarheid hiervan door de procespartijen en derden.

meer informatie

Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 7e druk

In dit Tekst & Commentaar-deel zijn AVG en UAVG voorzien van glashelder commentaar en aangevuld met diverse aanverwante wetten, verdragen en bepalingen. Met ingang van deze 7e druk is de uitgave specifiek toegespitst op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, een thema dat de afgelopen jaren in toenemende mate aan belang heeft toegenomen.

meer informatie

D. van der Bel & H.G. de Koning & B. de Jonge

Informatie en Opsporing

Zonder vergaring geen informatie. Zonder informatie geen opsporing. Zonder kennis geen recht. Deze kernachtige regels vormen sinds de eerste druk in 2007 het uitgangspunt van dit handboek. En zij gelden nog steeds.

meer informatie

W.J.M. van Veen

Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba

In deze titel staat de parlementaire geschiedenis van Boek 2 BWA en de daarbij behorende invoeringswetgeving centraal, waarin naast het overgangsrecht onder meer ook ook de beëindiging van het bestaan van aandelen aan toonder en de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod zijn opgenomen.

meer informatie

Douwes komt naar u toe! Te voet, fiets of met Postnl. Gratis thuisbezorgd.

Komt u weer naar de winkel?

Bel of mail ons voor een afspraak.

070-7371126 info@boekhandeldouwes.nl