Sociaal ondernemen

Mark Hillen & Karen Maas & Carly Relou & Tasneem Sadiq

€ 24,95

Gorcum b.v., Koninklijke Van

Paperback / softback

2018-11-22

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2018/2019

 

€ 47,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-11-27

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Zo werkt de zorgverzekering

Kees Kraaijeveld & Robin Fransman

€ 20,00

De Argumentenfabriek

Paperback / softback

2018-12-06

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

International Law in Domestic Courts

 

€ 156,25

OUP Oxford

Hardback

2018-01-01

eng

Leverbaar

Tax and Trust

 

€ 39,50

Eleven international publishing

Paperback / softback

2018-11-22

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679

Mariusz Krzysztofek

€ 159,00

Kluwer Law International

Hardback

2018-11-30

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Mr T.H. Sikkema

Beginsel en begrip van verdeling

Dit proefschrift ontleedt de rechtstheoretische kaders van verdeling volgens art. 3:182 BW. Middels een systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling, levert deze uitgave een essentiële bijdrage aan de theorievorming over verdeling en de toepassing daarvan in de rechtspraktijk.

meer informatie

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Circulair bouwen

Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese Unie.

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Met de Algemene wet bestuursrecht als vertrekpunt, neemt deze introductie je op beknopte en toch volledige wijze mee langs het gehele vakgebied van het bestuursrecht. Je maakt kennis met alle relevante thema#s, tot leven gebracht door concrete casussen uit de rechtspraak.

Gelijke behandeling in arbeid

Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. 

WOR, tekst en commentaar 2019

Inzicht in de OR Praktijkboek. Editie 2019

Leidraad voor het OR-werk

OR jaarboek 2019

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg.
 

De advocatuur als onderneming

Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor
 

Aanbesteden doe je zo

Aanbesteden doe je zo mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann SchenkPraktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector en concessiesSinds de zomer van 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet van kracht.Het aanbestedingsrecht is steeds volop in beweging.

Regulation, Compliance and Ethics in Law Firms

Regulation, compliance and ethics are the three common features of all well-run law firms. Without an understanding of regulatory expectations, compliance duties and ethical behaviours, a firm runs the risk of censure, adverse publicity, and client dissatisfaction.

Compendium Beslag- en executierecht

Het Compendium Beslag- en executierecht is de meest omvangrijke bundel die in Nederland over dit vakgebied is gepubliceerd. Auteurs van verschillende disciplines behandelen alle relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief.

Asser 10-I Algemeen deel IPR

Internationaal privaatrecht

Bewijs

Het blijft één van de kernthema's binnen het strafprocesrecht: het bewijs. Wanneer is er sprake van 'bewijs'? Hoe wordt bewijs geleverd? En vooral: hoe kan effectief tegenspel worden geboden? Stuk voor stuk fundamentele vragen, die als een rode draad door het strafprocesrecht lopen.
 

IT-recht

Het maatschappelijke belang van IT kan moeilijk worden overschat. Aan het einde van de vorige eeuw heeft de computer een steeds centralere plaats gekregen in het dagelijkse leven van gewone mensen, als ook bij het uitvoeren van bedrijfsprocessen en overheidstaken.

Praktijkpocket Wet langdurige zorg

Dit is de derde druk van de Praktijkpocket Wet langdurige zorg van De Langhenkel Groep (editie september 2018). Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen.

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De Rechter - Jesse van Muylwijck

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De leestafel

Op onze leestafel in de winkel presenteren wij u, met uitzondering van de specifieke jurisprudentiebladen, een selectie van de belangrijkste juridische tijdschriften in lopend abonnement. Het zijn er op dit moment 36.

Studiebegeleiding

Studieboeken voor alle juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Ars notariatus

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave analyseert de eeuwenoude prioriteitsregel grondig. U leest over de leerstukken waarin zijn toepassing buiten kijf staat, maar ook atypische gevallen komen aan bod, evenals de positie van de notaris.

meer informatie

Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen

Vrijheid verzekerd?

In dit proefschrift gaat de auteur in op de achtergrond en strekking van het recht van vrije advocaatkeuze, dat in de Nederlandse wet is opgenomen in artikel 4:67 lid 1 onder a Wft. Dit recht is gebaseerd op Europese Richtlijn 87/344/ EEG.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen.  Meer nieuwsbrieven

Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd

Handboek Stichting en Vereniging

Na het verschijnen van de tweede druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2015 hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voorgedaan op het terrein van de stichting en de vereniging, inclusief haar bijzondere verschijningsvormen, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. In deze derde druk worden die ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling van de onderwerpen die voor deze rechtsvormen relevant zijn. 

meer informatie

Mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate

De Notaris en Private Rechtspraak

Dit proefschrift onderzoekt een mogelijke nieuwe rol van het notariaat binnen de geïnstitutionaliseerde private rechtspraak.

Een minder bekende rol van de notaris is het vastleggen van zijn waarnemingen in een proces-verbaalakte, bijvoorbeeld bij een veiling. Vanaf de invoering van de wetgeving op het notarisambt in 1842 staat de notariële proces-verbaalakte expliciet in de wet genoemd. Het uitvoerbare afschrift van de akte heet grosse. De grosse van een notariële akte is een executoriale titel en kan, net zoals een vonnis van de publieke rechter, ten uitvoer worden gelegd.

meer informatie

Marloes van de Moosdijk

Unjust enrichment in European Union Law

Which rights and obligations arise from the EU principle prohibiting unjust enrichment? This is the first publication to thoroughly examine the consequences this principle has - or may have - for private law relationships. An illuminating analysis, bearing both academic and practical importance. 

meer informatie

International Criminal Law


Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?

Recht over tijd

Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. 

meer informatie

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation Implementation Act

Inclusief verwijzingen naar de corresponderende artikelen van de AVG / Including references to the corresponding articles of the GDPR

 

meer informatie

Tekst & commentaar

Grondwet en Statuut

Deze bundel wetteksten bevat commentaren op zowel de Grondwet als het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden naar de stand van 15 augustus 2018. De wetteksten worden inzichtelijk gemaakt middels een beschrijving en uitleg van de bepalingen naar geldend recht.
 

meer informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in het strafrecht en in het ondernemingsrecht

De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder

Zowel in het ondernemingsrecht als in het strafrecht wordt de zinsnede ‘aansprakelijkheid van de bestuurder’ gebezigd. Onduidelijk is hoe het begrip bestuurdersaansprakelijkheid uit het ondernemingsrecht zich verhoudt tot het gebruik daarvan in het strafrecht. Dit boek biedt op deze kwestie een antwoord.

meer informatie

Een raamwerk voor regulering door de kwalificatie van tokens als effect

Regulering van Intial Coin Offerings

Blockchaintechnologie gaat de concurrentie aan met traditionele financieringsvormen. Met minder dan honderd regels code kan iedereen een eigen token creëren en aan het publiek aanbieden in ruil voor financiering. Dit proces staat bekend als initial coin offering (ICO). Inmiddels telt de cryptomarkt ruim 1500 verschillende soorten cryptocurrency en heeft deze markt een waarde van $450 miljard.

meer informatie

Compendium Burgerlijk procesrecht

Deze introductie tot het Burgerlijk procesrecht maakt je wegwijs in het gehele speelveld van dit dynamische rechtsgebied. Je beschikt hiermee over een compleet up-to-date hand- en studieboek waarin snel antwoorden op procesrechtelijke vragen kunnen worden gevonden, zowel in KEI-zaken als in niet-KEI-zaken.

meer informatie

Capra Advocaten

Het nieuwe arbeidsrecht in de publieke sector

Naar verwachting zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking (Wnra) treden. Deze wet zorgt voor nieuw arbeidsrecht in de publieke sector. Capra Advocaten is al vele jaren (om precies te zijn 90 jaar) in verschillende hoedanigheden – adviseur, procesgemachtigde, docent en onderzoeker – actief in met name de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

meer informatie

Lezingen en toespraken van Piet Hein Donner

Donner und Blitz

Piet Hein Donner heeft in zijn werkzame leven veel toespraken gehouden. In verschillende hoedanigheden en bij de meest uiteenlopende gelegenheden. Dit boek bevat een thematische selectie van die toespraken, die gaan over een veelheid van onderwerpen op vele verschillende terreinen.

meer informatie

Liber Amicorum aangeboden aan Piet Hein Donner

Rechtsorde en bestuur

Rechtsorde en bestuur is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Piet Hein Donner als vice-president van de Raad van State op 31 oktober 2018. Het boek bevat uiteenlopende bijdragen over tal van onderwerpen op het terrein van politiek, wetgeving, bestuur en rechtspraak.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Ondernemingsrecht 9e druk

De 9e druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht biedt u alle need-to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zoals altijd toonaangevend met glashelder en compact commentaar per wetsartikel.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Redactionele bijdragen over veelbesproken thema's op VvERecht.nl

VvERecht in ontwikkeling

In deze lustrumbundel komen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde:
Het Modelreglement 2017 bij splitsing in appartementsrechten - Het opschortingsrecht van de appartementseigenaar - AirBnB - Meerderheidsmacht in een VvE
 

meer informatie

De praktijk van cliëntgerichte profilering, acquisitie & binding in praktijk brengt

Handboek business development voor advocaten & notarissen

De Nederlandse advocatuur en het notariaat zijn al jaren vol van de gedachte dat het commerciële denken en doen anders moet: het kan zoveel beter. Het gaat dan vooral over meer kennis van cliënten, ontwikkeling van medewerkers, innovatie van dienstverlening en commerciële activiteiten met meer structuur en meer efficiency.

meer informatie

Asser serie

Asser 7-IV Opdracht

Deze uitgave levert een buitengewoon compleet en diepgaand commentaar op de overeenkomst van opdracht, waaronder speciale vormen zoals de behandelingsovereenkomst en reisovereenkomst. De inhoud is grondig herzien en bijgewerkt met de laatste rechtspraak en literatuur.

meer informatie

European Union Law


Handleiding voor de praktijk

De model-splitsingsreglementen toegelicht (2e druk)

n titel 9 van boek 5 BW is de appartementenwet opgenomen. Deze wet bepaalt onder meer dat elke akte van splitsing een reglement moet inhouden, waartoe geacht wordt een ter plaatse ingeschreven modelreglement.

meer informatie

Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden

Inzicht in de ondernemingsraad. Editie 2019

 
De 30e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht).

meer informatie

Tekst & Commentaar Huurrecht 8e druk

Deze uitgave biedt een artikelsgewijs overzicht van de wetgeving en de jurisprudentie op het gebied van het huurrecht, voorzien van verhelderend commentaar. Deze achtste druk is geheel geactualiseerd (t/m 1 juli 2018) en het commentaar is op vele fronten uitgebreid en aangescherpt naar de huidige stand van zaken in het huurrecht. Het Nederlandse huurrecht blijft volop in beweging. De achtste druk van Tekst & Commentaar Huurrecht helpt u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. 

meer informatie

Proeve van een verbeterde Grondwet

 
Geeft onze Grondwet nog wel een actueel beeld van de verhoudingen tussen de machten in de staat en van de legitimatie van het overheidsgezag? Is de Nederlandse Grondwet voldoende toegerust om in ons land “Poolse en Hongaarse toestanden” tegen te gaan?

meer informatie

Hoofdlijnen Wft

Dit toonaangevende handboek over het financiële toezicht biedt u een overzicht van de gehele Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante Europese toezichtregelgeving. Deze vierde editie is grondig bijgewerkt met nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen, waaronder MiFID II, PSD2 en nieuwe hoofdstukken krediet en crowdfunding.

meer informatie

Erfrecht

De bewerking van deze zevende editie bracht een brede inhoudelijke heroverweging en diverse nieuwe inzichten met zich mee. Naast de recente literatuur en jurisprudentie, vindt u in deze nieuwe editie een uitgebreide behandeling van onder meer de wilsgebreken, de positie van de notaris bij onterving en het aanvaarden van nalatenschappen.
 

meer informatie

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

Verkrijging door verjaring

Goederen kunnen verkregen worden door verjaring. Dit geldt niet alleen voor onroerende zaken of beperkte rechten hierop, maar (sinds 1992) ook voor roerende zaken. 
Het Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring, te weten die op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW, welke laatste verkrijging is gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende.

meer informatie

Public International Law


Human Rights Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren