Het onderzoek in de enquêteprocedure

Mr. drs. M. Wielinga Carvajal

€ 32,50

Celsus Juridische Uitgeverij

Paperback / softback

03-02-2020

dut

Leverbaar

Handboek Erfrecht

 

€ 62,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

10-02-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

European Public Law

Patrick J. Birkinshaw

€ 196,20

Kluwer Law International

Hardback

23-01-2020

eng

Leverbaar

Fiscale staatssteun

J.J.A.M. Korving & R.H.C. Luja

€ 50,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

24-01-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Attribution in International Law and Arbitration

Carlo de Stefano

€ 100,00

OUP Oxford

Hardback

28-01-2020

eng

Levertijd: 5 tot 10 werkdagen

Handboek externe verslaggeving checklist 2019

 

€ 71,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

16-01-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2020.1

Deze veelgebruikte Kleine Gids brengt alle actuele regelingen en cijfers omtrent sociale zekerheid op overzichtelijke wijze samen. Van bijstand tot zorgverzekering en van Wmo tot WIA. Deze 100e editie bevat uiteenlopende wetswijzigingen, waaronder aanpassingen in de Wajong en de afschaffing van de WW-sectorpremies.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2020

Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave biedt de oplossing met een volledig, up-to-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten binnen het Arbeidsrecht.

Uitleg van de Grondwet

Deze studenteneditie is een beperkte uitgave van het systematisch en artikelsgewijs grondwetscommentaar dat sinds vijf jaren als webcommentaar op www.nederlandrechtsstaat.nl wordt gepubliceerd.

Pensioenrecht

Pensioenrecht ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het neemt de lezer mee: van de totstandkoming van de pensioenovereenkomst en de wettelijk verplichte onderbrenging bij een pensioenuitvoerder tot wijziging en medezeggenschap. 

Financieren met aandeelhoudersleningen

Vennootschappen worden niet langer alleen gefinancierd door aandeelhouders met eigen vermogen. Een andere financieringsmethode is in zwang geraakt: de (gesecureerde) aandeelhoudersleningen. In dat geval verschaft de aandeelhouder een lening aan de vennootschap die al dan niet is gedekt door zekerheden.

Het onderzoek in de enquêteprocedure

Beginselen van behoorlijk onderzoek en werkwijzen voor de onderzoeker in de enquêteprocedure

Compendium Echtscheiding

Het Compendium Echtscheiding is bedoeld voor professionals die zich bezig houden met de advisering en begeleiding van mensen die scheiden, en ondervinden dat een echtscheiding ook een groot aantal kwesties en complicaties kent op financieel, juridisch en fiscaal terrein, naast alle emoties, ruzies, belangenafwegingen en andere zorgen.

Verhoging strafmaximum moord

Dit rapport behelst het verslag van een omvangrijk onderzoek dat van december 2018 tot 15 augustus 2019 is uitgevoerd door onderzoekers van Erasmus School of Law.
 
 
 

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Docksey & Laura Drechsler (Eds.)

Commentary on the EU General Data Protection Regulation

This new book provides an article-by-article commentary on the new EU General Data Protection Regulation. Edited by three leading authorities and written by a team of expert specialists in the field from around the EU and representing different sectors, the book provides a pan-European analysis of the GDPR.

Asser serie

Het kort geding Procesrecht

Lange tijd ontbrak het in de rechtsliteratuur aan een systematische en actuele behandeling van het kort geding. Dit Asser-deel ontleedt het kort geding in de gehele breedte van zijn fundamentele functies, tot aan het vonnis en de mogelijke voorzieningen die daarin kunnen worden getroffen. Wanneer u zich als rechter, advocaat of gemachtigde bezighoudt met het kort geding, dan biedt Asser-deel procesrecht 6 Het kort geding u het nodige inzicht in de wijze van procesvoering die hieraan ten grondslag ligt.

meer informatie

Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving

Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI

Het boek Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI een handreiking te bieden. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel na KEI nog wel zo vertrouwd is.

meer informatie

A.W. Cazander

Belastingwetten - pocketeditie 2020

Het belastingstelsel is zeer omvangrijk. Met deze pocketeditie heeft u alle belangrijke wetgeving per januari 2020 bij de hand. Ook besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Daarnaast helpen het uitgebreide trefwoordenregister en de bijgevoegde stickertabs u om gemakkelijk te navigeren. Met Belastingwetten  pocketeditie 2020 heeft u alle belangrijke per januari 2020 geldende wetgeving altijd bij de hand. 

meer informatie

Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor

De advocatuur als onderneming

De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een professionele en moderne onderneming wordt gedreven, wil het toekomstbestendig zijn.

meer informatie

Naomi Spalter & Wendy Schrama & Bregje Dijksterhuis

Wet herziening partneralimentatie

De Wet Herziening Partneralimentatie is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dit is het sluitstuk van een turbulent verlopen parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel ingediend door Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen in 2014.

meer informatie

Hans van Leijenhorst & Jan Gieskes & Ben Bervoets & Mathilde Witkam

Wet waardering onroerende zaken

Als u in uw werk of studie te maken met de Wet WOZ, dan is dit boek een standaardwerk dat u in uw bezit moet hebben. Met deze uitgave raakt u vertrouwd met alle aspecten van de Wet WOZ en de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.
 

meer informatie

Tekst & Commentaar Milieurecht 8e druk

Adviseert u of procedeert u op het vlak van het milieurecht? De achtste druk van deze gerenommeerde tekstbundel biedt u de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van heldere en compacte commentaren. Het ultieme naslagwerk voor elke milieurechtjurist! In de achtste druk van Tekst & Commentaar Milieurecht vindt u de teksten van diverse wetten en besluiten, direct inzichtelijk gemaakt met commentaar. 

meer informatie

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie

Externe en/of interne factoren nopen soms tot een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren.

meer informatie

Korte introducties

De Omgevingswet

In 2021 is het zover en treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving, zoals het bouwen van een woning of een bedrijf.

meer informatie

Fiscaal Memo januari 2020

Zoekt u de laatste feiten en cijfers omtrent belastingen, premies, uitkeringen of financiën? Met dit memo bent u weer helemaal bij. Alle belangrijke wetswijzigingen, beleidsbesluiten, essentiële nieuwe jurisprudentie en nieuwe normbedragen en kerncijfers per 1 januari 2020 zijn in deze nieuwe editie verwerkt.
 

meer informatie

Vereniging en stichting

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!
 

meer informatie

Vaststelling van de identiteit in een zevental landen op een rij

Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten in het buitenland

Hoe wordt de identiteit vastgesteld van verdachten en illegale vreemdelingen in het buitenland? Hoe verloopt dit in België, Caribisch Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten? Dit boekwerk vormt een aanvulling op het (bijna) gelijknamige proefschrift waarop Clemens Willemsen in 2019 promoveerde aan de Universiteit van Tilburg.

meer informatie

Vriendenboek voor Paul Vegter

Praktisch en Veelzijdig

Praktisch en veelzijdig. Deze titel benoemt twee eigenschappen van Paul Vegter, die vele jaren als hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit en als advocaat-generaal aan het parket bij de Hoge Raad verbonden is geweest.

meer informatie

Invloed en beeldvorming van Rudolf von Jhering in het Nederlands privaatrecht (1861-1921): rechtsleer en culpa in contrahendo

‘Een schitterend jurist’ - T. Hartman

Rudolf von Jhering (1818-1892) was een Duitse jurist die in zijn tijd al wereldberoemd was. Zijn belangrijkste wapenfeit was zijn scherpe kritiek op het Pandektisme, de heersende Duitse privaatrechtelijke leer in de negentiende eeuw – een complex en abstract bouwsel dat de praktijk geheel uit het oog had verloren.

Praktijkboek Duurzaam bouwen

Verduurzaming is een speerpunt van zowel de Rijksoverheid als decentrale overheden, zo blijkt bijvoorbeeld uit het op 29 juni 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord waarin onder meer voorstellen worden gedaan voor het bewerkstelligen van CO2-neutraliteit in 2050. Als gevolg daarvan zal de gebouwde omgeving op de schop moeten om ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen beter te isoleren en van duurzame warmte en schone elektriciteit te voorzien, of dat zelfs te laten opwekken. 

meer informatie

W.J.A.M. Dijkers & T.P. Widdershoven

Teksten Gedwongen Zorg. Editie 2020 Wvggz, Wzd, Wfz

Deze tekstenpocket beoogt een naslagwerk te zijn voor de teksten van de drie wetten die vanaf 1 januari 2020 de gedwongen zorg regelen, te weten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht 11e druk

Deze tekstbundel omtrent de Algemene wet bestuursrecht vormt de ideale kennisbron bij een eerste oriëntatie van een zaak of het opstellen van uw adviezen en processtukken. In deze elfde druk vindt u naast de belangrijkste wet- en regelgeving ook de korte, compacte commentaren die u helpen de wetgeving te doorgronden.

meer informatie

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

Studenten en professionals krijgen met deze titel systematisch inzicht in de belangrijkste elementen van de gemeentelijke belastingen, de Wet WOZ en de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De vaste volgorde waarin essentiële elementen worden behandeld leent zich uitstekend voor vergelijkende onderzoeken en analyses.

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren