BTW Gids 2017

 

€ 78,50

Wolters Kluwer

Paperback / softback

03-03-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

De bijstand in praktijk 2017

J. de Boer & W. Heesen & R. Ros

€ 70,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

15-03-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Arbitrage

J.W. Bitter

€ 45,00

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

23-03-2017

dut

Levertijd 3 tot 5 werkdagen

Praktijkgids personeel en fiscus 2017

 

€ 295,00

Vakmedianet

Paperback / softback

01-03-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2017

I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas

€ 23,75

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

31-12-2020

dut

Tijdelijk niet leverbaar

Directors' liability

 

€ 76,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

10-03-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Het nieuwe ambtenarenrecht

Bent u HR-professional of manager binnen de publieke sector, vakbondsonderhandelaar, advocaat, adviseur, wetgevingsjurist, politicus of ambtenaar? Met deze uitgave kunt u uw inzicht in de nieuwe wet aanscherpen en direct in uw praktijk aan de slag.

meer informatie

L.P. Broekveldt

Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen

In deze monografie wordt een onderscheid gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke - ook wel aangeduid als zuivere en onzuivere - conservatoire vreemdelingenbeslagen. In art. 767 Rv is het eigenlijke (conservatoir) vreemdelingenbeslag vormgegeven, in zijn functie van rechtsmachtscheppend beslag en komt het louter in de conservatoire vorm voor.
 

meer informatie

Een beknopte inleiding

Arbitrage

Met de inwerkingtreding van de arbitragewet van 1986 (dit is: uitbreiding van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering met Boek IV) werd een al eeuwenlang uitgeoefende wijze van bemiddeling in het Nederlands recht geformaliseerd en ontstond naast het door de overheid georganiseerde rechtspraak een particulier in te richten alternatief.

meer informatie

Simon Mortimore QC

Company Directors

This is a new edition of the established authority on the law relating to directors of companies incorporated under the UK Companies Acts. The new edition features all important developments in the law including the Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 which improves transparency (including requiring directors to be natural persons unless exceptions apply), simplifies company filing requirements, clarifies the application of general duties to shadow directors, modernises directors' disqualification and reforms insolvency law to facilitate proceedings where there has been wrongdoing.
 

meer informatie

R.J. Joosten

Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Het Handboek Wet Verbetering Poortwachter (zesde druk) is een uitgebreid naslagwerk over alles wat met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) te maken heeft. Deze wet is van belang als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt.

meer informatie

A legal and empirical study

Directors' liability

Following the financial crisis, major debates arise on the use of legal sanction to keep company directors in line with corporate governance. This dissertation positions directors# liability as a corporate governance instrument; foremost affected by (stakeholders of) the company, significantly affected by courts.

meer informatie

Adriaan Hagdorn & Viola Sütö & Andres Wedzinga

Handboek Spoorwegrecht

Op 20 september 1839 reed in Nederland de eerste trein. Sindsdien is er ruim 7000 kilometer spoor aangelegd, zijn er per dag gemiddeld 1,1 miljoen treinreizigers, rijden spoorgoederenvervoerders jaarlijks rond de zes miljoen kilometer en werken er enkele tienduizenden mensen in de spoorsector.

meer informatie

Verslag van het Nationaal Arbeidsrecht congres in 2017

Het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht in beweging.

Ondernemen anno 2016 betekent handel drijven in een dynamische markt waarin technologische ontwikkelingen, automatisering, robotisering, disruptive innovation, internet en mondiale concurrentie meer dan ooit veerkracht en flexibiliteit van werkgevers verlangen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving

Commentaar & Context KEI

Het boek Commentaar & Context KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI een handreiking te bieden. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel onder KEI nog wel zo vertrouwd is.

meer informatie

ZIFO-reeks

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW

Naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan vragen over het criterium 'ernstig verwijt' en hoe dit zich verhoudt tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in Boek 6 BW. 

meer informatie

Vastgoedrecht

De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet

Huurders van ongebouwde onroerende zaken hebben minder wettelijke bescherming dan huurders van gebouwde onroerende zaken. Deze huurders zijn zich echter lang niet altijd bewust van hun zwakke positie. Wat is hun positie precies? En wat kan worden verbeterd? Het antwoord op die vragen vindt u in deze uitgave.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Kennisdocument

Medische aansprakelijkheid

Het kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof 's-Hertogenbosch en de rechtbank Oost-Brabant. Doel van het kenniscentrum is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de rechterlijke oordeelsvorming op het vlak van milieu en gezondheid.

meer informatie

De verhouding tussen de rechtspersoon en het bestuursorgaan

Het subject in de bevoegdhedenovereenkomst

Dit boek behandelt de verhouding tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Over dit onderwerp worden de nodige normeringsdiscussies gevoerd. Deze studie echter staat primair in het teken van het publiekrechtelijk organisatierecht; het behandelt de verhouding tussen de rechtspersoon en het bestuursorgaan.

meer informatie

Pitlo

Ondernemingsrecht

Dit studie- en praktijkboek schets de basisstructuur van het Nederlandse ondernemingsrecht. De organisatie, leiding, financiering en deelname aan het economische verkeer staan centraal. Het ontleedt de veranderingen bij wijziging van haar rechtsvorm: van eenmanszaak naar personenvennootschap (komend recht) of een BV en als zij als NV naar de beurs gaat (effectenrecht en corporate governance) en overdracht/overgang van zeggenschap.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

H. Veenstra

Vergunningvrij Bouwen: De Laatste Stand Van Zaken

De tweede druk van Vergunningvrij bouwen: de laatste stand van zaken biedt een complete update twee jaar nadat de nieuwe regels van kracht werden op 1 november 2014. Gedurende de afgelopen paar jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die om een andere benadering vragen. Dit boek geeft inzicht in de wijzigingen op het gebied van de bijbehorende bouwwerken, de mogelijkheden voor huisvesting in het kader van mantelzorg en aanpassingen in de zogenaamde kruimellijst.
 

meer informatie

P. Abas

Rechtshandelingen en nulliteiten

Het centrale gedeelte van het Nederlands vermogensrecht is neergelegd in titel 3.2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze titel geeft regels voor rechtshandelingen en nulliteiten. Vooral op het laatste deel van deze titel richten zich de bezwaren van de auteur. Het gebouw van de nulliteiten - met name art.

meer informatie

De sociaalrechtelijke en sociaalpolitieke aspecten

Pensioenrecht

Bevat menige pensioenregeling geen leeftijdsdiscriminatie? Moeten zelfstandigen zich niet bij een pensioenfonds kunnen aansluiten? En moeten pensioenfondsen wel beleggen in hedgefunds? Er verandert veel in de pensioenwereld en dus ontstaan continu nieuwe vragen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Alec Stone Sweet

Evolution of International Arbitration

The development of international arbitration as an autonomous legal order comprises one of the most remarkable stories of institution building at the global level over the past century. Today, transnational firms and states settle their most important commercial and investment disputes not in courts, but in arbitral centres, a tightly networked set of organizations that compete with one another for docket, resources, and influence.

meer informatie

The Bank Recovery and Resolution Directive and the Single Resolution Mechanism

The new European rules on bank insolvency seek to prevent future government-funded bailouts. Instead, risks should be internalized by the participants. The rules in the Bank Recovery and Resolution Directive and also the Single Resolution Mechanism seek to mimic the outcome of a normal insolvency procedures, without actually letting a failing institution enter full insolvency procedures.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Vastgoedrecht

De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet

Huurders van ongebouwde onroerende zaken hebben minder wettelijke bescherming dan huurders van gebouwde onroerende zaken. Deze huurders zijn zich echter lang niet altijd bewust van hun zwakke positie. Wat is hun positie precies? En wat kan worden verbeterd? Het antwoord op die vragen vindt u in deze uitgave.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Nederlands recht in een vreemde taal


European Union Law


International Criminal Law


Juridische woordenboeken


Nederlands recht in een vreemde taal


Public International Law


De Rechter - Jesse van Muylwijck


Het succesverhaal van 1 jaar DNJB in Mr.

Na het wegvallen van Boekhandel Jongbloed, is een jaar geleden De Nieuwe Juridische Boekhandel gestart. DNJB voldoet met een groot internationaal assortiment op een historische plek aan de behoefte van de jurist. Je kunt er kijken, voelen, bladeren en deskundig advies is er binnen handbereik.

download artikel (pdf)

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren