Praktijkpocket Ruimtelijke Ordening

T. Smit, Bsc & drs. R.P.A. Otte & ing. H. Van der Velde

€ 37,10

ABC Uitgeverij

Paperback / softback

2018-08-20

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2018

 

€ 57,51

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-09-20

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht 2018

 

€ 55,00

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-09-30

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Straf en schadevergoeding

E-J Broers

€ 14,95

Maklu, Uitgever

Hardback

2018-07-23

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Nederlands arbitragerecht

H.J. Snijders

€ 115,00

Wolters Kluwer

Paperback / softback

2015-11-16

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Omgevingsrecht / Publiekrecht

E. Alders

€ 49,99

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-10-15

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Tekst & Commentaar Huurrecht 8e druk

Deze uitgave biedt een artikelsgewijs overzicht van de wetgeving en de jurisprudentie op het gebied van het huurrecht, voorzien van verhelderend commentaar. Deze achtste druk is geheel geactualiseerd (t/m 1 juli 2018) en het commentaar is op vele fronten uitgebreid en aangescherpt naar de huidige stand van zaken in het huurrecht. Het Nederlandse huurrecht blijft volop in beweging. De achtste druk van Tekst & Commentaar Huurrecht helpt u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. 

meer informatie

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

The EU Bill of Rights’ Diagonal Application to Member States

comparative Perspectives of Europe’s Human Rights Deficit

VvERecht in ontwikkeling

Redactionele bijdragen over veelbesproken thema's op VvERecht.nl

ONDERNEMINGSRECHT, BV en NV IN DE PRAKTIJK

Bouwt voort op - en is een verdieping van - de in 2005 verschenen 9e druk van BV en NV van Sanders en Westbroek. Anders dan BV en NV is dit boek primair bedoeld voor de praktijk van de advocaat, de notaris, de fiscalist, de accountant, de bedrijfsjurist en de civiele rechter of arbiter.

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed

Het is makkelijk om de samenhang uit het oog te verliezen in de privaatrechtelijke aspecten rondom vastgoed. Alleen dit handboek brengt u een overzicht van alle veranderingen sinds 2015, inclusief jurisprudentie.

Elementair Materieel Strafrecht

Dit studieboek geeft de student een eerste kijk in de keuken van het materiële strafrecht. Wanneer is er sprake van een strafbaar feit? Waar ligt de grens tussen opzet en schuld? En wat is nu precies het onderscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid?

Formeel en Formidabel

Liber amicorum prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht 6e druk

Bent u als jurist in de praktijk dagelijks bezig op het gebied van socialezekerheidsrecht? Met de zesde druk van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht bent u voorzien van korte, actuele commentaren en krijgt u razendsnel antwoord op uw vragen.

Handboek Participatiewet

Het Handboek Participatiewet editie September 2018, is het handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Bouwrecht

Aanvang en uitvoeringsduur van het werk, bouwtijdverlenging

Bouwrecht

Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging, vertragingsschade

Praktische toelichting op de UAV 2012

n deze uitgave is de tekst van de UAV 2012 opgenomen en voorzien van commentaar. Dit commentaar is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van het werken met de UAV 2012. Het commentaar is in eenvoudige bewoordingen geformuleerd en slechts summier voorzien van voetnoten en verwijzingen naar rechtspraak.

Vreemdelingenrecht in vogelvlucht. Editie 2018

De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in een woud van wetten en regels, die in grote mate zijn beïnvloed door internationale regels en het unierecht.
 

Teksten Vreemdelingenrecht. Editie 2018-2019

Teksten Vreemdelingenrecht 2018-2019 bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2018.

Studieboeken voor alle juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

De Rechter een uitgemaakte zaak

Het zijn vreemde tijden, als zelfs je koelkast al data kan lekken.Als politici nepvolgers op twitter kopen. Als het Nederlands in het hoger onderwijs wordt afgeschaft. Als grote grazers te grazen worden genomen. Als de snackbar cultureel erfgoed wordt. Als het CBS concludeert dat Nederlanders de gelukkigste milieuvervuilers ter wereld zijn.

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De leestafel

Op onze leestafel in de winkel presenteren wij u, met uitzondering van de specifieke jurisprudentiebladen, een selectie van de belangrijkste juridische tijdschriften in lopend abonnement. Het zijn er op dit moment 36.

Studiebegeleiding

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Cursus advocatuur

Overzicht van de Juridische cursussen bij Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel. Locatie Herengracht 60 Den Haag

donderdag 15 november, 14.00-17.30 Dilemma's voor de advocaat. Voor 3PO punten.  informatie 

dinsdag 20 november, Knelpunten in het opheffingskortgeding. Voor 3PO punten.  informatie
 

Proeve van een verbeterde Grondwet

 
Geeft onze Grondwet nog wel een actueel beeld van de verhoudingen tussen de machten in de staat en van de legitimatie van het overheidsgezag? Is de Nederlandse Grondwet voldoende toegerust om in ons land “Poolse en Hongaarse toestanden” tegen te gaan?

meer informatie

Hoofdlijnen Wft

Dit toonaangevende handboek over het financiële toezicht biedt u een overzicht van de gehele Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante Europese toezichtregelgeving. Deze vierde editie is grondig bijgewerkt met nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen, waaronder MiFID II, PSD2 en nieuwe hoofdstukken krediet en crowdfunding.

meer informatie

Erfrecht

De bewerking van deze zevende editie bracht een brede inhoudelijke heroverweging en diverse nieuwe inzichten met zich mee. Naast de recente literatuur en jurisprudentie, vindt u in deze nieuwe editie een uitgebreide behandeling van onder meer de wilsgebreken, de positie van de notaris bij onterving en het aanvaarden van nalatenschappen.
 

meer informatie

Tekst & Commentaar

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG van toepassing. Vanaf die datum worden de privacyrechten aanzienlijk versterkt en uitgebreid. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens.

meer informatie

Het juridische begrip van godsdienst

Godsdienst speelt in toenemende mate een rol in onze maatschappij  en daarmee ook in het recht. Deze uitgave verkent de verschillende juridische interpretaties van godsdienst op basis van een vijftal politiek-filosofische ideaaltypen.

meer informatie

Executie(ver)koop van onroerende zaken

Executie(ver)koop van onroerende zaken

 
Op grond van art. 3:268 BW heeft de hypotheekhouder het recht van parate executie. Bij verzuim van de schuldenaar met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd tot executoriale verkoop.

meer informatie

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

Verkrijging door verjaring

Goederen kunnen verkregen worden door verjaring. Dit geldt niet alleen voor onroerende zaken of beperkte rechten hierop, maar (sinds 1992) ook voor roerende zaken. 
Het Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring, te weten die op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW, welke laatste verkrijging is gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende.

meer informatie

W. Hugenholtz & W. Heemskerk

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht DR25

In het boek is intensief aandacht besteed aan de in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) in ons burgerlijk procesrecht doorgevoerde wijzigingen, in welk verband de paragraaf over cassatie - waarin sinds 1 maart 2017 in vorderingszaken digitaal wordt geprocedeerd - ingrijpend is aangepast en in welk verband een nieuw hoofdstuk over digitaal procederen in vorderingszaken in eerste aanleg in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging is toegevoegd.

Op 16 oktober presentatie jubileumeditie bij DNJB. Zie agenda

meer informatie

Tekst & commentaar

Privacy- en telecommunicatierecht 6e druk

Met Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht bent u helemaal klaar voor de toekomst, met kort en helder commentaar op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
 

meer informatie

Nederlands arbitragerecht

Bent u professioneel actief op het terrein van de nationale of internationale arbitrage in Nederland? Dan vormt deze uitgave voor u een onmisbare handleiding. De publicatie sluit naadloos aan bij de nieuwste Arbitragewet van Nederland.
 

meer informatie

De herplaatsing binnen het concern

Een groot deel van de werkzame beroepsbevolking in Nederland is in dienst bij een werkgever die onderdeel uitmaakt van een concern. Binnen een concern kan een sterk vertakte organisatiestructuur aanwezig zijn, die verder gaat dan een veelheid aan nationale vestigingen.

meer informatie

Ondernemingsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van outbound grensoverschrijdende omzettingen van kapitaalvennootschappen

Grensoverschrijdende omzettingen in de praktijk

Grensoverschrijdende omzetting (outbound) vindt plaats wanneer een rechtspersoon opgericht naar Nederlands recht wordt omgezet in een rechtspersoon die wordt geregeerd door buitenlands recht. Bij zo’n omzetting blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap in beginsel in stand.
 

meer informatie

Tekst & Commentaar

Arbeidsrecht 10e druk

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 10e druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en voorzien van meer dan 700 korte en glasheldere commentaren. Onmisbaar dus voor de arbeidsrechtspecialist! Tekst & Commentaar Arbeidsrecht is voor veel arbeidsrecht juristen al vele jaren de meest gebruikte bron.

meer informatie

Tekst & commentaar

Personen- en Familierecht 10e druk

De 10e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2100 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

meer informatie

Selected Sections and the NCC Rules

Code of Civil Procedure

The Netherlands Commercial Court (NCC) legislation will be taken up by the Senate Justice and Security Committee in September 2018. The NCC will be an impartial and independent English-language chamber of the ordinary Amsterdam courts, specialised in complex, international business cases.
 

meer informatie

Compendium Levenstestament

Compendium Levenstestament In dit boek worden de verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn op een gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Zo worden de wettelijke beschermingsmaatregelen verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de levenstestateur en de levensexecuteur.
 

meer informatie

De Participatiewet

Deze uitgave buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met elkaar. Diverse toonaangevende auteurs becommentariëren de regelgeving uit de Participatiewet vanuit een grondrechtelijk perspectief.

meer informatie

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht 2018

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht Deze monografie biedt een praktische handleiding bij vragen die kunnen rijzen in geval van een internationale echtscheiding.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Harry van Drongelen

Bij wijze van afscheid

Over fouten van, onbegrip over en misverstanden bij, misleiding door en andere misstappen van de wetgever Oftewel Waar is het recht in het arbeidsrecht gebleven?

meer informatie

Straf en schadevergoeding

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, tot de meest aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten die binnen dit rechtsgebied vallen als de reacties die op deze feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een mensenleven.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Hoe moet het niet? Hoe moet het wel?

DNA in het strafrecht

n deze gebundelde commentaren van de auteur op rechterlijke beslissingen draait het om de manier waarop strafrechters omgaan met het bewijs. Consistentie van de bewijsmotivering blijkt vaak ver te zoeken.

meer informatie

Een grondrechtenperspectief

De Participatiewet

Deze uitgave buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met elkaar. Diverse toonaangevende auteurs becommentariëren de regelgeving uit de Participatiewet vanuit een grondrechtelijk perspectief.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Public International Law


Het herstel van het belangenevenwicht bij de opheffing van conservatoir beslag in kort geding

Knelpunten in het opheffingskortgeding

Conservatoir beslag kan gemakkelijk worden gelegd, maar het is voor de beslagene een hele opgave om ervan af te komen. Bovendien kan het beslag verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Het wordt de beslagene dermate moeilijk gemaakt dat gerust kan worden gesproken van een verstoord evenwicht tussen zijn belangen en die van de beslaglegger.

meer informatie

Tekst & Commentaar Strafrecht 12 druk

Met Tekst & Commentaar Strafrecht 12e druk verzekert u zich van de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een musthave voor elke strafrecht jurist! Deze druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018.

meer informatie

Appeals Before the Court of Justice of the European Union

This book will specifically address the procedure applicable to appeals to the Court of Justice. It will offer a structured and comprehensive synthesis and analysis of the relevantprovisions of the Court's Statute and Rules of Procedure, as well as the case law, much of which has been hitherto unavailable in English.

meer informatie

Harris, O'Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights

This seminal text offers a comprehensive account of the case law of the ECHR and its underlying principles. It provides a guide to decisions under the Convention and its protocols, article by article, as well as explaining the history and likely development of the law.

meer informatie

International Criminal Law


Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren