Corps diplomatique

Bart Aerts

€ 22,50

Uitgeverij Polis

Paperback / softback

20-02-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2020

 

€ 35,00

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

04-03-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Kroniek van het strafrecht 2019

 

€ 27,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

24-03-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

SDU Wettenverzameling Arbeidsrecht 2020

 

€ 29,99

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

04-03-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Rechtvaardigheid (midprice)

Michael Sandel & Michael J. Sandel

€ 20,99

Have, Ten

Paperback / softback

19-03-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Wetgeving toezicht financiële markten 2020

 

€ 152,95

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

19-03-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Cees van Dam

Aansprakelijkheidsrecht

Anders dan de vorige drukken omvat de derde druk van dit handboek het volledige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Het boek is geschreven voor bachelor- en masterstudenten Nederlands recht en voor de rechtspraktijk.
Het boek bevat de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving (zoals de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) en rechtspraak (zoals de EBI-, Groningenveld-, Alphen aan den Rijn- en Urgenda-arresten van de Hoge Raad), alsmede de relevante ontwikkelingen op het gebied van het Unierecht.
 

meer informatie

Revolverend financieren door overheidsinstanties

De werking van de transparantieverplichting bij revolverende fondsen

Wetgeving toezicht financiële markten 2020

Deze uitgave biedt een zo compleet mogelijk overzicht van relevante wet- en regelgeving omtrent het toezicht op financiële markten. De inhoud weerspiegelt het geldend recht per 1 januari 2020. Een handzame pocket voor student en professional.

Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen

Het civiele recht kan eigenlijk niet om de overgang van vorderingen en schulden heen. Deze uitgave behandelt de belangrijkste aspecten van dit onderwerp. Hiermee levert de publicatie een waardevolle bijdrage aan de rechtsontwikkeling over dit thema, dat op dit moment volop in beweging is.
 

Aanneming van (bouw)werken

Aanneming van (bouw)werken verschaft de lezer inzicht in enkele belangrijke onderwerpen zoals de achtergrond van de wettelijke regeling van aanneming van werk, de afbakening van de aannemingsovereenkomst van andere contracttypen, de primaire verplichtingen van een opdrachtgever en een aannemer, enkele veelvoorkomende contractvormen en rechtsverhoudingen in de bouwsector (zoals het bouwteam, de bouwcombinatie, het traditionele contract en het geïntegreerde contract), de oplevering van het werk en de aansprakelijkheid voor gebreken.
 

Praktijkgids Sociale Zekerheid

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid.

De bijstand in praktijk 2020

De Participatiewet is een belangrijk onderdeel van ons sociaal zekerheidsstelsel. De wet ondersteunt mensen bij het participeren in de samenleving maar voorziet ook in een uitkering voor levensonderhoud en enkele andere inkomensondersteunende regelingen.

Dossieropbouw en ontslag - 4de druk

In een ontslagzaak is een goed opgebouwd dossier erg belangrijk. Want de kantonrechter beslist onder het huidige ontslagrecht op basis van het dossier over de vraag of ontslag is toegestaan. Ook bij een schikking staat de werkgever sterker met een goed dossier.De meeste ondernemers, managers en HR-adviseurs zijn er onzeker over hoe een rechter een zaak beoordeelt.
 

Ondernemings- & effectenrecht 2020

Ars Aequi Wetseditie

Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR

In dit deel van de Praktijkreeks IPR staat de individuele arbeidsovereenkomst centraal. Aan de orde komen internationale geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals ambassadepersoneel, grensarbeiders, zeevarenden, werknemers in de luchtvaartsector en de transportsector, gedetacheerde werknemers en werknemers bij een onderneming die overgaat in andere handen.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Het belastingrecht is voortdurend in beweging. Dankzij deze uitgave raakt u vertrouwd met de laatste hoofdzaken binnen het Nederlands belastingrecht. U krijgt voldoende kennis over het belastingrecht om een goed beeld te vormen van het vakgebied. Daarmee kunt u eenvoudige fiscale vraagstukken goed oplossen. Anders dan andere leerboeken en overzichtswerken, beschrijft Belastingrecht in hoofdlijnen niet alleen het belastingrecht, maar geeft het ook achtergrondinformatie. Middels talrijke voorbeelden behandelen de auteurs de voornaamste belastingen en de premies voor de sociale verzekeringen. 

meer informatie

inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing

Inkomstenbelasting

De regelingen rondom inkomstenbelasting zijn bijzonder complex. Zelfs na invoering van de Wet IB 2001, de inmiddels meest besproken fiscale wet in ons land. De titel biedt u een betrouwbaar kompas in de wereld van inkomstenbelasting, loonbelasting en premieheffing.

meer informatie

Wet- en regelgeving

Vademecum Advocatuur 2020

In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving voor de praktijkuitoefening en praktijkvoering door advocaten opgenomen.

meer informatie

Het arbeidsrecht uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen

Arbeidsrecht in modellen

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) honderdduizenden ambtenaren onder het 'civiele arbeidsrecht'. Dat 'civiele arbeidsrecht' heeft per diezelfde datum weer een volgende grondige opfrisbeurt gekregen met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). 
 

meer informatie

S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst & M.M.F.J. van Bakel

Instellingen van algemeen of sociaal belang

Deze brochure biedt u houvast in de complexe fiscale wet- en regelgeving voor instellingen van algemeen en sociaal belang en hun donateurs. De auteurs maken u wegwijs in de actuele wet- en regelgeving, rechtspraak en parlementaire geschiedenis, vol met herkenbare voorbeelden. De maatschappelijke discussie rondom het vergroten van de transparantie van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen neemt toe.

K.A.M. van Vlught

Het besluit van de rechtspersoon

Wanneer is juridisch gezien sprake van een 'besluit'? Als het bestuur van een BV beslist om iets niet te kopen; is dat een besluit? In dit proefschrift ontleedt de auteur vraagstukken als deze en biedt hij de lezer een heldere blik op de rechtspersoon. Langs een tiental thema's poogt de auteur van het proefschrift Het besluit van de rechtspersoon te voorzien in antwoorden op kwesties rondom het besluit. 

meer informatie

Bewaarneming

Deze monografie gaat over de bijzondere overeenkomst bewaarneming. In deze uitgave worden de belangrijkste aspecten van dit type overeenkomst besproken aan de hand van binnenlandse en buitenlandse literatuur en rechtspraak. Ook recente maatschappelijke ontwikkelingen zoals de overeenkomst tot cloudopslag komen aan bod. 

meer informatie

Een praktische handreiking voor bestuurders die meer grip willen krijgen op hun ambtelijke organisatie

Quadra Politica

Nederlandse ambtenaren leveren prima werk – maar niet altijd. Er is gerommel bij het UWV, de Belastingdienst, het CBR en andere overheidsdiensten, maar ook op gemeente- en provinciehuizen gaat het weleens mis. Dit heeft soms grote gevolgen voor de burger en de verantwoordelijke bestuurder. De rode draad is steeds dat de falende ambtenaar blijft zitten, en dat de verantwoordelijke bestuurder op het matje wordt geroepen, of in het ergste geval: wordt ontslagen.
 

meer informatie

De inwerkingtreding van een ontbindende of opschortende insolventievoorwaarde, waardoor een goed verloren gaat voo

Overdracht onder insolventievoorwaarde

Een overdracht onder insolventievoorwaarde of insolventieclausule is een beding in een contract dat ziet op de insolventie van de wederpartij. Raakt die partij insolvent, dan is het de bedoeling dat het beding automatisch een gedane overdracht ontbindt of een opgeschorte overdracht bewerkstelligt. Het gevolg is dat de boedel een goed armer is geworden.

meer informatie

Filosofische en neurowetenschappelijke theorievorming omtrent de vrijheid van de wil

De vrije wil in het strafrecht

Door de jaren heen hebben vele filosofen de idee van de mens als vrije actor aan kritische reflectie onderworpen. De vraag is welke betekenis de daaruit voortvloeiende opvattingen hebben voor het Nederlandse strafrecht, dat immers – zo komt in dit boek uitvoerig aan bod – onlosmakelijk is verbonden met de veronderstelling van de vrije wil.
 

meer informatie

Advocatenmemo 2020

Dit handzame en praktische naslagwerk is ideaal om mee te nemen naar een bespreking of zitting. De omvangrijke hoeveelheid regelgeving vanuit de overheid vindt u makkelijk terug. De uitgave bundelt alle gegevens en informatie die relevant zijn voor het jaar 2020. Bent u beoefenaar van het recht? Dan weet u als geen ander dat het in de wereld van het recht niet alleen om de schoonheid van ons rechtssysteem gaat. 

meer informatie

Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2020.1

Deze veelgebruikte Kleine Gids brengt alle actuele regelingen en cijfers omtrent sociale zekerheid op overzichtelijke wijze samen. Van bijstand tot zorgverzekering en van Wmo tot WIA. Deze 100e editie bevat uiteenlopende wetswijzigingen, waaronder aanpassingen in de Wajong en de afschaffing van de WW-sectorpremies.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Docksey & Laura Drechsler (Eds.)

Commentary on the EU General Data Protection Regulation

This new book provides an article-by-article commentary on the new EU General Data Protection Regulation. Edited by three leading authorities and written by a team of expert specialists in the field from around the EU and representing different sectors, the book provides a pan-European analysis of the GDPR.

Asser serie

Het kort geding Procesrecht

Lange tijd ontbrak het in de rechtsliteratuur aan een systematische en actuele behandeling van het kort geding. Dit Asser-deel ontleedt het kort geding in de gehele breedte van zijn fundamentele functies, tot aan het vonnis en de mogelijke voorzieningen die daarin kunnen worden getroffen. Wanneer u zich als rechter, advocaat of gemachtigde bezighoudt met het kort geding, dan biedt Asser-deel procesrecht 6 Het kort geding u het nodige inzicht in de wijze van procesvoering die hieraan ten grondslag ligt.

meer informatie

Geert De Baere, Johan Meeusen

Grondbeginselen van het Recht van de Europese Unie

Dit boek beschrijft en analyseert op overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen, de besluitvorming in de Unie, de bronnen van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, de interne markt, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie.

meer informatie

Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving

Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI

Het boek Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI een handreiking te bieden. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel na KEI nog wel zo vertrouwd is.

meer informatie

kiesstelsels en politieke systemen in Europa

De spelregels van de democratie

Elke democratie geeft haar burgers de kans om op geregelde tijdstippen een nieuwe vertegenwoordiging te kiezen. Precies omdat die verkiezingen zo cruciaal zijn, dulden we geen willekeur. Verkiezingen verlopen bijgevolg op basis van strikte regels, vastgelegd in een kieswet, die bepaalt hoeveel zetels er uit te delen zijn, hoeveel kiesdistricten er zijn, hoeveel vrouwen en hoeveel mannen er op de lijsten moeten staan, of je een voorkeurstem mag uitbrengen op de kandidaat van jouw keuze, enzoverder.

meer informatie

Naomi Spalter & Wendy Schrama & Bregje Dijksterhuis

Wet herziening partneralimentatie

De Wet Herziening Partneralimentatie is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dit is het sluitstuk van een turbulent verlopen parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel ingediend door Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen in 2014.

meer informatie

Hans van Leijenhorst & Jan Gieskes & Ben Bervoets & Mathilde Witkam

Wet waardering onroerende zaken

Als u in uw werk of studie te maken met de Wet WOZ, dan is dit boek een standaardwerk dat u in uw bezit moet hebben. Met deze uitgave raakt u vertrouwd met alle aspecten van de Wet WOZ en de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.
 

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren