Kolonialisme en codificatie

Peter A.J. van den Berg

€ 59,00

Boom juridisch

Paperback / softback

21-08-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

De Economische Constitutie /The Economic Constitution

 

€ 35,00

Wolf legal publishers

Paperback / softback

28-08-2020

dut

Nog te verschijnen

Bijzondere Wetten 2020-2021

 

€ 30,95

Concept uitgeefgroep

Paperback / softback

03-09-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Internationaal publiekrecht als wereldrecht

N.J. Schrijver

€ 28,00

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

02-09-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Vervolg Boek 5 BW van de toekomst

 

€ 37,50

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

24-08-2020

dut

Leverbaar

Medical Law and Ethics

Shaun D. Pattinson

€ 47,50

Sweet & Maxwell

Paperback / softback

31-08-2020

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

H.W.B. thoe Schwartzenberg

Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk

Dit boek is opgezet door mr. H.W.B. thoe Schwartzenberg naar aanleiding van een in de praktijk gesignaleerde behoefte aan een behandeling van de belangrijkste bewijsrechtelijke vragen. Wij hebben haar praktijkgerichte benadering voortgezet: in hoeverre dient een advocaat te anticiperen op de bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe gaat een rechter te werk bij het vaststellen van de relevante feiten en bij het verdelen van de bewijslast?

meer informatie

Kroniek van de Privacydiscussie - J. Holvast

Wie heden ten dage de krant opslaat, stuit regelmatig op het woordje privacy in verband met het gebruik van persoonlijke gegevens. Niet zelden wordt dat gebruikt in relatie tot hedendaagse technieken als internet en sociale media.

Het papieren paleis, De noodzaak van een menselijker rechtssysteem - Maurits Chabot & Maurits Barendrecht

Ons verouderde rechtssysteem wankelt en staat veraf van ons begrip van rechtvaardigheid. Maurits Barendrecht en Maurits Chabot schetsen nieuwe routes naar een rechtspraak die mensen samenbrengt.

Van het concern

Het concern roept als ondernemingsvorm tal van vragen op die raken aan het ondernemingsrecht en het insolventierecht. De tiende editie van dit handboek biedt u een grondig overzicht van de hierbij relevante thema#s, waarbij veel zorg is besteed aan de actualisering van relevante wetgeving en rechtspraak.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2020

Hoe dient de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen er uit te zien? Met dit naslagwerk beschikt u over alle Richtlijnen voor een correcte jaarverslaggeving. Uiteraard vindt u in deze vernieuwde editie alle actuele wijzigingen op een heldere wijze verwerkt.
 

Inleiding bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de rechten en plichten die de overheid en burgers ten opzichte van elkaar hebben. Denk aan het verlenen van een vergunning om iets te bouwen, aan het verstrekken van een werkloosheidsuitkering, het toekennen van een subsidies en het innen van belastingen.

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld

Nederlands Migratierecht

Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen.

Knock-for-knock in onshore construction contracts

This publication is a summary of a master thesis in construction law. It examines the possibilities of implementing a knock-for-knock clause, typically applied in offshore contracts, in an onshore construction contract.

Representations & warranties

De betekenis van representations & warranties in (overname)contracten naar Amerikaans recht

Understanding Dutch Law

The book can be used as a introduction to Dutch law for foreign students and others who are interested in the legal system of the Netherlands. Previous knowledge of law is useful but not necessary.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Collegebundel 2020-2021

De Collegebundel bevat alle wetgeving die je tijdens of na je studie nodig hebt. Met de Collegebundel maak jij je dromen en ambities waar. Als rechtenstudent wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de wereld waarin we leven.

Sdu Wettenbundel 2020-2021 (set 3 ex)

Verzameling Nederlandse Wetgeving Studiejaar 2020-2021

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

50 misverstanden over de AVG

Deze titel legt de basis van gegevensbescherming op een praktische manier uit. De auteur slaagt erin om de 50 meest voorkomende misverstanden rondom de AVG in kaart te brengen én deze uit de wereld te helpen. Waar andere publicaties veelal vanuit de wet redeneren, bevat deze uitgave volop praktijkvoorbeelden. Uitgebreide commerciële shoptekst Staat u geregeld voor de vraag of iets nu wel of niet is toegestaan binnen de AVG wetgeving? 50 misverstanden over de AVG geeft heldere antwoorden op tal van praktijkvraagstukken die uit de AVG voortvloeien. 

meer informatie

Dealing with Delay and Disruption on Construction Projects

Dealing with Delay and Disruption on Construction Contracts provides construction lawyers with the understanding of how these topics can affect construction projects, how to plan for them and what to look out for when making claims. Led by a team of lawyers – with input from relevant experts – this title covers how the topic is dealt with in standard forms (such as FIDIC, JCT and NEC), as well as a variety of comparative jurisdictions.

meer informatie

Jorge E. Viñuales & Paola Gaeta & Salvatore Zappalá

Cassese's International Law

Cassese's International Law is a new edition of an established classic. Authors Gaeta, Viñuales, and Zappalá have built on the legacy of international law luminary Antonio Cassese to offer a thought-provoking and lucid account for today's undergraduates and postgraduates.

meer informatie

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 11e druk

De elfde druk van deze uitgave biedt u de wetteksten en commentaren op het gebied van het arbeidsrecht volgens de stand van 1 juli 2020. Zoals u van de serie Tekst & Commentaar gewend bent, helpen de korte kernachtige toelichtingen u binnen enkele minuten tot de essentie van een bepaling te komen.

meer informatie

Tekst & Commentaar Strafrecht 13e druk

Met de 13e druk van dit veelgebruikte Tekst & Commentaar deel heeft u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving omtrent het Strafrecht bij de hand. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een must have voor elke strafrechtjurist.

meer informatie

Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht

Dit Tekst & Commentaar-deel geldt al sinds jaar en dag als bestseller; het dagelijkse gereedschap voor tal van juristen binnen het verzekeringsrecht. Deze zevende druk is weer helemaal actueel. Wetgeving en commentaar zijn verwerkt naar de stand van de wetgeving per 1 juni 2020. De jurisprudentie en vakliteratuur zijn bijgewerkt tot en met 1 april 2020. Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst.

meer informatie

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Met deze veertiende druk beschikt u over een compleet naslagwerk van het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. U vindt het IE-recht en aanverwante rechtsgebieden op heldere en kernachtige wijze uiteengezet, toegelicht aan de hand van rechtspraak.

meer informatie

Aandelen in de BV in het vermogensrecht

Niet eerder beschouwde een titel aandelen in een besloten vennootschap vanuit vermogensrechtelijk perspectief en tevens als voorwerp van het vermogensrecht. Alle belangrijke vraagstukken komen aan bod: van overdracht en verpanding van aandelen, tot meer incidentele thema's zoals de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid.

meer informatie

Zorgplicht in de financiële sector

De bijzondere zorgplicht van de Nederlandse financiële sector is allesbehalve een rustig bezit. U vindt in deze bundel prikkelende analyses van recente ontwikkelingen en een vooruitblik op de toekomst van de zorgplicht.

meer informatie

Het hedendaagse personen- en familierecht

Deze uitgave zet het dynamische rechtsterrein van het familierecht en het civiele jeugdrecht uiteen. Een breed scala aan aanverwante rechtsgebieden passeert hierbij de revue, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Ook staat deze negende editie stil bij de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van beleid, wetgeving en jurisprudentie.

meer informatie

Arbeidsrecht in de praktijk.

De twaalfde druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2020 weer. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor de wetten die in 2020 in werking zijn getreden, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), de Wet compensatie transitievergoeding en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

 

meer informatie

LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren

Het kiezen van een mooi onderwerp voor het LSA Symposion is ieder jaar weer een uitdaging. De LSA is er trots op dat ook het 31e LSA Symposion een boeiende en leerzame dag is geworden. Het LSA Symposion vond plaats op 31 januari 2020 in De Heerlickheijd van Ermelo.

meer informatie

Compendium Financieel Recht.

Dit compendium is bedoeld als eerste kennismaking met het financieel (toezicht)recht, zowel voor studenten als voor in de praktijk werkzame juristen. Het boek bevat een systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel (toezicht)recht.

meer informatie

Jurisprudentie Goederen- en faillissementsrecht 2020

Deze zesde herziene editie Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht (voorheen Goederen- en faillissementsrecht) bevat een selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad, zoals geannoteerd in Ars Aequi en NJ in de periode 1975-2020.

meer informatie

Arbeidsrechtelijke themata

Arbeidsrechtelijke themata is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht).

meer informatie

Beginselen van het Nederlands staatsrecht

Wat zijn de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht? En hoe heeft dit terrein zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Deze titel bevat een uitgebreide verkenning van het Nederlandse staatsrecht, en is daarmee uitstekend geschikt als inleidend studieboek in het wetenschappelijk onderwijs en als leerboek in het hoger beroepsonderwijs.

meer informatie

Procesrecht in belastingzaken bij de belastinginspecteur, de Gerechten in eerste aanleg, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Hoge Raad

Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met elk hun eigen regelingen van belastingprocesrecht: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt als eerste uitgave die dit fiscale procesrecht op een systematische wijze beschrijft.

meer informatie

T.H.G. Steenmetser

Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen. Editie 2020-2021

Deze bundel bevat alle voor de huurrechtpraktijk relevante regelgeving en toelichtingen daarop door de auteur. Dankzij de unieke combinatie van wetteksten en praktische -toelichtingen is Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen geschikt voor zowel juristen als -niet juristen die regelmatig te maken hebben met vragen over het huurrecht.

meer informatie

Tekstuitgave Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Maar liefst 26 wetten worden vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Waterwet, en grote delen van de Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

meer informatie

E.F. Groot

Faillissementsprocesrecht

Zoekt u regelmatig informatie op over het faillissementsprocesrecht? Als jurist beschikt u met deze handzame titel over een praktijkgericht overzicht van het faillissementsprocesrecht. Elke onderdeel binnen dit rechtsgebied wordt beknopt behandeld, waarmee de uitgave zowel praktisch als compleet is.

meer informatie

De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2020

Dit boek bestrijkt niet alleen de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, maar behandelt tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt.
 

meer informatie

Hoofdstukken ontslagrecht

De invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht fundamenteel veranderd. Nog voordat de inkt van deze wetswijziging was opgedroogd, volgde per 1 januari 2020 alweer een nieuwe fundamentele wijziging, genoemd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren