Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

R. Nehmelman & L.L. van der Laan

€ 215,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

06-08-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Zinloos op de Zuidas

Gern Huijberts

€ 17,99

Mijnbestseller.nl

Paperback / softback

13-08-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Constructing and organising crime in Europe

 

€ 57,50

Eleven international publishing

Paperback / softback

09-08-2019

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

#contentrecht

Charlotte Meindersma

€ 20,00

Charlotte's Law

Paperback / softback

15-08-2019

dut

Tijdelijk niet leverbaar

Conflict of Laws in International Finance

Philip R. Wood

€ 374,65

Sweet & Maxwell

Hardback

31-07-2019

dut

Leverbaar

Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020

 

€ 37,00

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

13-08-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Tekst & Commentaar

Burgerlijk Wetboek 13e druk

Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2019-2020

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019

Deze zesde herziene editie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht bevat rechterlijke uitspraken op het gebied van het staats- en bestuursrecht, die van belang zijn voor het onderwijs in de rechtsgeleerdheid.

Sociaal Memo juli 2019

In deze kernachtige samenvatting vindt u alle belangrijke feitelijke gegevens die u als professional op het gebied van sociale zekerheid regelmatig nodig heeft tijdens uw werkzaamheden. Helder en puntsgewijs gegroepeerd op onderwerp.

Het nieuw BW overzee

In deze titel staan de verschillen tussen het nieuwe BW overzee en het Nederlandse BW centraal. De tien hoofdstukken corresponderen met de tien voorgenomen boeken van het BW, waarbij dezelfde volgorde wordt aangehouden voor een gemakkelijke verwerking.

Fiscaal Memo juli 2019

Dit memo voorziet u van alle voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die u dagelijks nodig heeft als deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied.

Wettbewerbsrecht Band 1: EU. Kommentar zum Europäischen Kartellrecht

Der Immenga/Mestmäcker ist seit über 35 Jahren der klassische und bekannteste Kommentar zum gesamten Kartellrecht. Herausgeber und Autoren zählen allesamt zu den führenden Wirtschaftsrechtlern Deutschlands.

Conflicten in economische ketens

In een complexe economie als de Nederlandse, waarin talloze transacties plaatsvinden, komen heel weinig conflicten terecht in het juridisch systeem en nog veel minder voor de rechter. Er is meestal geen tijd en aandacht om de vele problemen en conflicten in een juridische strijd ‘uit te vechten’.
 

Consumentenkoop

De consumentenkoop is hoogstwaarschijnlijk de meest gesloten overeenkomst in Nederland. Deze titel bevat een beknopt maar diepgaand overzicht van het consumentenkooprecht met bijzondere aandacht voor levering van digitale inhoud.

Perspectieven op recht - 6e druk

Dit boek bevat studiemateriaal voor het vak Inleiding Rechtswetenschap dat wordt gedoceerd in het eerste jaar van de rechtenopleiding aan de Tilburg University. Het betreft een inleidend vak dat als doel heeft studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven.

Handboek Caribisch bestuursprocesrecht

Het Caribisch bestuursprocesrecht heeft sinds de invoering van de landsverordeningen administratieve rechtspraak in Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is er sprake van uitgebreide jurisprudentie met betrekking tot vrijwel alle bepalingen daaruit.
 

De strijd om schaarse vergunningen

Kansen, concurrentie en rechtszaken door vergunningstelsels

Burenrecht

Het burenrecht leeft meer dan ooit. Maar hoe steekt het juridisch exact in elkaar? In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloedt door het publiekrecht. In welke mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht?

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studiebegeleiding

Educatieve wettenverzameling

Sdu Wettenbundel 2019-2020 (3 banden)

De Sdu Wettenbundel, voorheen ook bekend als de Sdu Blauwe VNW. Ideaal voor alle rechtenstudenten en professionals. De bundel bestaat uit 3 handzame delen, ideaal voor tijdens je college. Ook voor de professional is een compleet overzicht van de Nederlandse Wet- en regelgeving onmisbaar. De Sdu Wettenbundel 2019-2020 biedt in drie handzame delen het complete overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving: 
· Staats- en bestuursrecht
· Burgerlijk (proces)recht 
· Straf(proces)recht.
 

meer informatie

Petra de Bruin

Procederen in kort geding in vijf stappen

Het civiele kort geding is de meest bekende en tot de verbeelding sprekende civiele procedure. Dit boek behandelt aan de hand van vijf vragen de stappen die gezet moeten worden bij de voorbereiding en behandeling van een civiel kort geding.

meer informatie

Tekst & Toelichting

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012
Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit
2012 per 1 juli 2019.
Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van
1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart
2019 (Staatsblad 2019, 155).

meer informatie

Inleiding constitutioneel recht

Deze uitgave presenteert en becommentarieert op toegankelijke wijze de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Aan de hand van concrete vraagstellingen maak je kennis met belangrijke constitutionele leerstukken, waarbij basisbegrippen extra aandacht ontvangen.

meer informatie

Monografieen Burgerlijk Procesrecht

Civiel deskundigenbewijs

In deel 5 van de serie Monografieën Burgerlijk Procesrecht staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure centraal. Die bijdrage staat in het teken van de waarheidsvinding. Inschakeling van deskundigen kan van grote invloed zijn op de uitkomst van burgerlijke en handelszaken. Dit boek beschrijft de totstandkoming en het gebruik van deskundigenbewijs aan de hand van regelgeving en rechtspraak. Het is bedoeld als een hulpmiddel voor de praktijkjurist en kan ook bruikbaar zijn voor deskundigen.

meer informatie

SDU Commentaar

Strafvordering. Editie 2019-2020 (2 banden)

Sdu Commentaar Strafvordering is een zeer complete multimediale publicatie: een combinatie van een online en boek met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de economische delicten en een selectie uit andere aanverwante regelingen.

meer informatie

Asser-serie Vermogensrecht algemeen

Gemeenschap

Dit deel in de Asser serie bevat een compleet en gezaghebbend commentaar op de gemeenschapstitel. Niet alleen biedt de uitgave een systematische behandeling van de gemeenschap (inclusief de verdeling daarvan), ook legt de auteur de noodzakelijke verbanden met het overige (algemene) vermogensrecht.

meer informatie

'In Quest of Liberty, Justice, and Peace' Arthur Eyffinger

T.M.C. Asser (1838-1913) (2 vols.)

This publication presents a comprehensive review of the life and intellectual legacy of the Dutch Nobel Peace laureate and father of the Hague tradition of international law. It is the first research study based on a wealth of recently disclosed private and family files, and deepens and modifies all earlier evaluations.
 

meer informatie

Leer vaardig beargumenteren en betogen

Met recht bepleit!

Een jurist moet kennis hebben van en vaardig zijn met taal om goed en overtuigend te kunnen argumenteren. Het opdoen van kennis over argumentatietheorie is cruciaal, maar voor de (aankomend) jurist is het minstens zo belangrijk te weten hoe die theorie in de juridische praktijk toegepast kan worden.

meer informatie

W.E.C.A. Valkenburg & J.H. van der Werff

Fiscaal straf- en strafprocesrecht

Deze titel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste fiscaal strafrechtelijke bepalingen en leerstukken, voorzien van grondig commentaar. De lezer leert over de theorie en praktijk omtrent fiscale fraudebestrijding, inclusief de rol die de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie daarin spelen.

meer informatie

Handreiking voor het beheersen van datalekrisico's

Grip op datalekken

Een datalek is een nachtmerrie voor iedere persoon of bedrijf. Hoe kunt u dit voorkomen? En welke stappen moet u zetten wanneer u toch een datalek overkomt? Deze volledig vernieuwde editie biedt actuele en praktische handvatten om datalekken te voorkomen en af te handelen.

meer informatie

Bejegening, beslechting en bewijs

Bestuursrechtspraak in balans

Hoe richt je de procedure bij de bestuursrechter in als je wilt dat mensen die procedure als eerlijk en rechtvaardig ervaren? Procedurele rechtvaardigheid vormt het kader van dit onderzoek. Dat kader krijgt meer diepgang door een bespreking van het hedendaagse rechterlijk gezag en een deugdenethische benadering van goed rechterschap.

meer informatie

Boom studieboeken criminologie

Basisboek criminologie

De eerste druk van het Basisboek criminologie is door de gebruikers ontvangen als een welkome aanvulling op het Nederlandstalig aanbod. Het is inmiddels de standaard voor het bacheloronderwijs in het hbo en ook op verschillende universiteiten wordt het boek gebruikt als toegankelijke inleiding.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Y. Borrius

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen.

meer informatie

Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

Groot onderhoud of kruimelwerk

De Staatscommissie Parlementair Stelsel bracht in 2018 een rapport uit over de parlementaire democratie in Nederland. Hierin presenteert het binnen zeven thema’s aanbevelingen voor de hervorming van het parlementair stelsel.

meer informatie

Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969

Toekomst van de vennootschapsbelasting

Dit jaar bestaat de Wet VPB 1969 vijftig jaar. De bijdragen in deze uitgave werpen een kritische blik op deze langlopende wet, die in een eerste midlifecrisis lijkt te verkeren. Uiteenlopende onderwerpen worden vanuit wetenschappelijke optiek geanalyseerd, waarbij ook aanbevelingen voor de toekomst niet mogen ontbreken.

meer informatie

L.J.A. Pietserse

Over H.J. Hellema (1900-1982)

De jurist H.J. Hellema (1900-1982) – erudiet, nuchter – heeft zijn sporen in het fiscale landschap nagelaten. Na bij een advocatenkantoor te hebben gewerkt, werd hij in 1941 benoemd tot buitengewoon hoogleraar belastingrecht aan de Vrije Universiteit.

meer informatie

Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk

Van rechtsbescherming naar machtsbescherming

Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse bestuursrechtspraak (rechters, bewindslieden, wetenschappers en andere politici) tijdens een ongekende lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse Universiteit jubilerend het glas geheven op het 25-jarig jubileum van deze rechtspraak onder de Awb, de Algemene wet bestuursrecht.

meer informatie

Wetteksten privaatrecht - publiekrecht

Wolters Kluwer Collegebundel 2019-2020

De Collegebundel bevat alle wetgeving die je als (toekomstige) professional tijdens of na je studie nodig hebt. Én is de meest geliefde wettenbundel onder rechtenstudenten, rechtendocenten, advocaten en juristen. Paperback voor € 46.50

De Limited Edition voor € 51.50 is de luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox.

 

meer informatie

Asser serie

NV en BV - Corporate Governance - Rechtspersonenrecht

Dit Asser deel gaat over de corporate governance van de NV en BV. Het heeft betrekking op de juridische aspecten van het bestuur, het toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van de aandeelhouders.

meer informatie

Steven Palm

Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsovername, faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern.

meer informatie

Boone, Miranda

Sdu Commentaar Strafrecht. Editie 2019-2020

Sdu Commentaar Strafrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar (in twee boekdelen) op de belangrijkste straf(proces)rechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. 

meer informatie

Linden, Teun van der

Aanvullend Verrijkingsrecht

In dit boek staat het Nederlandse verrijkingsrecht centraal. Aan de orde komt wat het beginsel inhoudt dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt, en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het vermogensrecht. Uiteengezet wordt dat de algemene verrijkingsactie een uitwerking van dit beginsel is en dat er voor de algemene verrijkingsactie een aanvullende rol is weggelegd in gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, die niet goed door het overige vermogensrecht tot een oplossing kunnen worden gebracht. 

meer informatie

B Public International Law


International Criminal Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren