Visser's Annotated European Patent Convention 2024 Edition

The book, Visser’s Annotated European Patent Convention, is a commentary on the European Patent Convention and a bestseller in European patent law. The 2024 edition of this preeminent work – the only regularly updated authoritative article-by-article commentary in English on the European Patent Convention (EPC), its implementing regulations, and associated case law provides the complete text of the law annotated with commentary and expert guidance on the interpretation of each paragraph.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Over maatschappelijke problemen en de terugkeer van de sturende overheid

Regie, regie, regie

De roep om meer regie is actueel. Van de aanpak van de klimaatcrisis tot de oplossing van de woningnood, van het terugdringen van stikstof tot het ordenen van het gemeentelijke sociaal domein. Maar wat is regie eigenlijk?

meer informatie

Handboek Mediation 7e vernieuwde druk

Mediation is niet meer weg te denken uit Nederland. Het Handboek Mediation gaat over de diverse toepassingen, benaderingen en werkwijzen van mediation.

Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering 11e druk

 inclusief Verordening Brussel I-bis

meer informatie

Selectieve betalingen in het zicht van faillissement

Binnen de Nederlandse rechtsorde is het uitgangspunt dat een schuldenaar de vrijheid heeft om zelf te beslissen welke schuldeisers wel, en welke niet worden betaald. Met name wanneer de schuldenaar in financieel zwaar weer verkeert, kan de keuze om over te gaan tot selectieve betaling van schuldeisers van doorslaggevende betekenis zijn voor de toekomst van de schuldenaar. 

meer informatie

De Haagse vredesconferenties en het ontstaan van een nieuwe wereldorde

De droom van Den Haag

Een spannende geschiedenis van de grootste diplomatieke gebeurtenis uit de Nederlandse historie. De Vredesconferenties van Den Haag legden het fundament voor de wereldorde van vandaag de dag.

Stealthing

Stealthing, het heimelijk afdoen of beschadigen van het condoom tijdens de seks zonder medeweten van de ander, stelt het Nederlandse strafrecht voor nieuwe uitdagingen. Dit gedrag kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschappen en psychische problematiek. 

meer informatie

Intellectuele Eigendom 2024

Deze wettenbundel is bestemd voor het onderwijs bevat de belangrijkste nationale en internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom zoals deze geldt op 1 maart 2024. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

meer informatie

Asser 7-III Pacht Bijzondere overeenkomsten

Deze uitgave geldt als hét handboek op het terrein van het pachtrecht. U krijgt inzicht in de gehele breedte en diepte van dit rechtsgebied, inclusief de verhouding van het pachtrecht tot het algemeen deel van het vermogensrecht en tot het huurrecht.

meer informatie

Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law

In this thoroughly revised new edition of what quickly became the authoritative work when first published in 2017, Fernando Castillo de la Torre and Eric Gippini Fournier, two of the most experienced litigators in EU competition law, update their systematic analysis of the case law of the EU Courts on the rules of evidence, proof and judicial review, as they are applied in EU competition law.

meer informatie