De stichting, stichting particulier fonds en de trust

Henri Burgers

€ 21,50

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

01-05-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Algemene regels in het bestuursrecht

€ 39,00

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

24-04-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

 

Niet leverbaar

S.A.M. Keunen

Niet leverbaar

Building an Outstanding Legal Team

Tellmann, Bjarne P.

€ 56,95

Globe Law & Business

Hardback

01-01-2017

eng

Levertijd 3 tot 5 werkdagen

The Law of Majority Shareholder Power, 2nd. Edition

Chivers Qc, David

€ 219,75

OXFORD UNIV PR

Hardback

01-01-2017

eng

Nog te verschijnen


meer recent verschenen

Een korte introductie

Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI

In deze uitgave worden de achtergronden van de 'operatie KEI' en de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. De belangrijkste wijzigingen worden vervolgens in meer detail besproken. Het doel is de lezer in kort bestek zicht te geven op wat komen gaat en inzicht in de belangrijkste aspecten daarvan.
 

meer informatie

Huib van Romburgh

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (tweede druk) is een zeer toegankelijke, stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht na de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen in 2016. Het biedt een introductie tot het aanbestedingsrecht, een praktisch handvat om de hoofdlijnen van de wet in de vingers te krijgen met vele voorbeelden en jurisprudentie, in een toegankelijke schrijfstijl. De Aanbestedingswet 2012 is met de noodzakelijke implementatie van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op een aantal belangrijke punten per 1 juli 2016 ingrijpend gewijzigd.

meer informatie

Monografieen BW

Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst

Deze uitgave beschrijft het Nederlandse privaatrecht op het gebied van zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking - en plaatst deze onderwerpen in een vergelijkend en historisch perspectief.

meer informatie

Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van verhoorbijstand door anderen dan advocaten

Verhoorbijstand 2.0

Verdachten van zwaardere strafbare feiten hebben recht op een consult vóór het politieverhoor en op bijstand tijdens het verhoor. Er gaan stemmen op hiervoor paralegals in te zetten. Is dat verenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-recht? Deze uitgave onderzoekt het.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Handboeken staats- en bestuursrecht

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie.

Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht

De stelplicht en bewijslast zijn belangrijk binnen het arbeidsrecht, omdat een werkgever een redelijke grond moet aanvoeren en omdat de Hoge Raad het bewijsrecht op ontbindingszaken van toepassing heeft verklaard.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Mediation reeks

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten ervan. De inhoud van de delen is gebaseerd op de huidige stand van de theorieontwikkeling en de behandeling ervan richt zich vooral op de relevantie voor de praktijk.

meer informatie

Recht en Praktijk-Staats- en Bestuursrecht

Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure

Houdt u zich als professional bezig met bestuursrechtelijke rechtsbescherming? Deze uitgave biedt u een actuele en op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn geregeld.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Staats- en bestuursrecht.  Meer nieuwsbrieven

M.J.J.M. Essers

Aanbestedingsrecht voor overheden

Aanbestedingsrecht voor overheden is bedoeld voor de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen werken. In deze geheel herziene vijfde druk wordt op praktische en overzichtelijke wijze het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht behandeld. In deze vijfde druk wordt veel aandacht besteed aan de Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016, en de rechtspraak vanaf 2000 tot en met begin 2017 en aan de in de rechtspraak behandelde praktijkvoorbeelden.

meer informatie

Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

De conclusie voorbij

Dit boek werd aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de wetgever voorzien in verschillende instrumenten voor de bestuursrechter om de rechtsontwikkeling te bevorderen.

meer informatie

Jan van den Broek

Tekst & toelichting aanvullingswetten omgevingswet

De uitgave Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Deze Aanvullingswetten vullen de Omgevingswet aan, die in 2019, samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt.

meer informatie

WPNR Boekenreeks

Het levenstestament

Het levenstestament staat in de belangstelling en vormt een speerpunt van het notariaat. Met deze bundeling van artikelen krijgt het levenstestament vanuit allerlei invalshoeken aandacht. Er is niet alleen oog voor de theorie achter en rondom het levenstestament, maar ook voor de praktijk.

meer informatie

Een verslag van participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie

Officieren van justitie in de 21e eeuw

Voor dit onderzoek zijn gedurende een jaar officieren van justitie gevolgd die gewone, veelvoorkomende strafzaken behandelen. Officieren van justitie vertegenwoordigen het openbaar ministerie (OM) in strafzaken.
 

meer informatie

Fiscale Praktijkreeks

Grensoverschrijdende transacties en btw

Ondernemers en andere (rechts)personen die goederen of diensten in- en verkopen in andere EU-lidstaten krijgen vaak te maken met ingewikkelde fiscale regelgeving en verplichtingen. Worden goederen van buiten de Europese Unie ingekocht, dan kan ook douanewetgeving aan de orde komen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Branda Marieke Katan

Toerekening van kennis aan rechtspersonen

Een rechtspersoon heeft geen hersens. De vraag wat een rechtspersoon weet, is dan ook grotendeels een juridische vraag. Het is weliswaar een vraag die in de praktijk vaak wordt gesteld, maar in de Nederlandse rechtsliteratuur is tot op heden nooit een grondig en diepgaand antwoord gegeven.

meer informatie

Hoogtepunten recent verschenen


A.J. Tekstra

Handboek fiscaal insolventierecht

Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren - de insolvente ondernemingen - spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. In dit handboek worden deze aspecten op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke wijze behandeld.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

INSOLAD Jaarboek 2017

De curator en het concern

De Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad) brengt na ieder jaarcongres een bundel uit over een voor de faillissementspraktijk relevant onderwerp. In de editie van 2017 staat het concern centraal.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Wegwijzer voor de rechtspraktijk

Nederlands internationaal personen- en familierecht

In dit praktijkboek wordt het thans geldende Nederlandse internationaal personen- en familierecht beknopt en overzichtelijk in kaart gebracht door verschillende IPR-deskundigen. Na een inleidend hoofdstuk over de kernbegrippen van het IPR en een hoofdstuk over de in Boek 10 BW neergelegde algemene bepalingen volgen acht hoofdstukken over bijzondere onderwerpen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Steven Jellinghaus & S.F.H. Jellinghaus & Karen Maessen

Normalisatie van het Ambtenarenrecht

De kogel is door de kerk: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt.

meer informatie

Derde geheel herziene druk

Het ontslagrecht in de praktijk

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid.
 

meer informatie

Kommentar zur Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 (EuGVVO)

Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Brüssel Ia)

Die EU-Verordnung Nr. 1215/2012, im Wortlaut "Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen" (kurz Brüssel Ia-VO, EuGVVO) regelt die internationale Zuständigkeit der Gerichte gegenüber einem Beklagten, der seinen Wohnsitz in einem Unionsmitgliedstaat der EU hat, sowie die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen aus anderen Mitgliedstaaten.

meer informatie

Nederlands recht in een vreemde taal


European Union Law


Juridische woordenboeken


Public International Law


International Criminal Law


Het succesverhaal van 1 jaar DNJB in Mr.

Na het wegvallen van Boekhandel Jongbloed, is een jaar geleden De Nieuwe Juridische Boekhandel gestart. DNJB voldoet met een groot internationaal assortiment op een historische plek aan de behoefte van de jurist. Je kunt er kijken, voelen, bladeren en deskundig advies is er binnen handbereik.

download artikel (pdf)

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren