Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw

 

€ 24,95

Stichting Instituut voor Bouwrecht

Paperback / softback

03-10-2016

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Complex Criminality

 

€ 35,00

Eleven international publishing

Paperback / softback

30-09-2016

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Fiduciaries of Humanity

Criddle, Evan J. & Fox-decent, Evan

€ 96,95

Oxford Univ Pr

Hardback

01-01-2016

eng

Levertijd 4 tot 6 werkdagen

Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

Paul Scholten

€ 15,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

28-09-2016

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Reputation and Judicial Tactics

Dothan, Shai

€ 34,95

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Paperback / softback

01-01-2016

eng

Nog te verschijnen

Boeven vangen

W. Landman & L. Kleijer-Kool

€ 55,00

Reed Business Information

Hardback

17-10-2016

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Europees arbeidsrecht

Europa heeft ons nationale arbeidsrecht op veel vlakken beïnvloed. Daarnaast leidt het tot spanningen - de Brexit hangt bijvoorbeeld samen met EU-regelingen over de toegang van buitenlandse arbeidskrachten tot de Britse arbeidsmarkt. Bent u student of (arbeids)jurist en wilt u alles weten over het Europese (en daarmee Nederlandse) arbeidsrecht? Dan is deze uitgave voor u onmisbaar.

meer informatie

Antwoordwijzer ambtenarenpensioenen 2016/2017

Vanwege de dalende dekkingsgraad is het zeker niet uitgesloten dat ABP en andere pensioenfondsen volgend jaar over moeten gaan tot verlaging van de pensioenen. Die constatering leidt in de praktijk tot veel vragen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

L. Timmerman

Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht

In het ondernemingsrecht is de laatste jaren een tendens te zien van een toenemende behoefte aan verscheidenheid, diversiteit en veelvormigheid. Dat roept boeiende vragen op. Welke verscheidenheid is toegelaten en welke differentiatie is nodig?

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw

De Raad van Arbitrage voor de Bouw dankt zijn bekendheid aan zijn bouwrechtelijk inhoudelijke jurisprudentie. Die jurisprudentie komt tot stand op basis van procesrechtelijke regels, zoals die te vinden zijn in onder meer de wet en het Arbitragereglement van de Raad.

Fraude -Financieel Recht - Ondernemingskamer

Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband van de afdelingen strafrecht, civiel- en belastingrecht en de Ondernemingskamer in 2016, genaamd FFROK. FFROK staat voor Fraude, Financieel Recht en Ondernemingskamer.

De artikelen in deze bundel geven een beeld van de aard en omvang van de rechtsgebieden strafrecht, civiel-, ondernemings- en belastingrecht en de dwarsverbanden daartussen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van de onware/valse jaarrekening, de (plicht tot) bekendmaking van fraudeonderzoeken door beursgenoteerde ondernemingen en het informeel toezichthouden en handhaven door de AFM en DNB. Verder komt de rol van de rechter aan de orde.

meer informatie

Recht en praktijk

Het rampenfonds

In ons land gebeuren regelmatig rampen en incidenten, die door derden zijn veroorzaakt. Denk aan de vuurwerkramp in Enschede, de legionella- uitbraak in Bovenkarspel of het schietincident in Alphen aan de Rijn. In die gevallen functioneert het aansprakelijkheidsrecht niet naar behoren en krijgen slachtoffers hun schade niet of pas veel later vergoed.

meer informatie

F.W. Grosheide

Handhaving van intellectuele eigendom

In dit boek wordt in de opvolgende hoofdstukken aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter zake van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het gebied van de intellectuele eigendom wordt daarbij - mede gelet op het toepassingsgebied van het TRIPS-Verdrag (TRIPs-V) en de Handhavingsrichtlijn (Hrl) - beperkt tot het Nederlandse positieve recht, dat wil zeggen: de hier te lande wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten en daarop betrekking hebbende rechtspraak, geplaatst in internationaal en EU perspectief.

meer informatie

Essays in Honour of Arthur Hartkamp

European Union Law, National Private Law, European Private Law

Dubbelnummer (3&4) van het 'European Review of Private Law' jaargang 24 (2016). Bevat een verzameling van 19 artikelen in het Engels, Frans en Duits betreffende de onderwerpen genoemd in de titel van dit aan Arthur Hartkamp opgedragen 'Festschrift'. Met bijdragen van: Jürgen Basedow, Hugh Beale, Jean-Sylvestre Bergé, Marcel Fontaine, Stefan Grundmann, Martijn Hesselink, Ewoud Hondius, Corjo Jansen, Sebastian Kortmann, Ole Lando, Roel van Leuken, Hector MacQueen, Anna Maria Mancaleoni, Hans-Wolfgang Micklitz, Frederik Peeraer en Ilse Samoy, Norbert Reich, Carla Sieburgh, Christiaan Timmermans, Reinhard Zimmermann

meer informatie

D.J.G. Visser & J.A. Schaap & P.J. Kreijger

Auteurscontractenrecht

Per 1 juli 2015 kent Nederland, meer dan een eeuw na de invoering van de huidige Auteurswet en na meer dan een decennium van discussie en voorbereiding, een uitgebreide regeling van het auteurscontractenrecht. Deze voor makers en exploitanten belangrijke nieuwe regeling bevat tal van nieuwe aanspraken en begrippen waarmee de rechtspraktijk aan de slag zal moeten.

Groepen van contracten

Vooral door schaalvergroting en door het alsmaar complexer worden van economische verhoudingen komen groepen van contracten steeds vaker voor. In de uitgave Groepen van contracten leest u hoe binnen het bestaande Nederlandse verbintenissenrecht op een bevredigende manier met deze contractgroepen kan worden omgegaan.

meer informatie

Leo Stevens & Arjan Lejour

Geloofwaardig belasting heffen

Het belastingstelsel is dringend aan hervorming toe. Vastgeroeste taboedossiers moeten worden losgewrikt. Het woonbeleid, pensioenbeleid, ecologiebeleid, arbeidsmarktbeleid, innovatiebeleid en diverse andere beleidsvraagstukken vragen direct of indirect om ondersteunend fiscaal beleid. Het is nu tijd om tot constructieve oplossingen te komen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Tekst & commentaar

Personen- en Familierecht druk 9

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht is sinds jaar en dag het dagelijks gereedschap voor de personen- en familierechtspecialist. In deze negende, volledig vernieuwde druk vindt u de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein. In ruim 2000 korte en glasheldere commentaren geeft Tekst & Commentaar Personen- en familierecht u snel antwoord op alle vragen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Voor middelgrote en grote rechtspersonen

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2016

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen. Deze uitgave neemt de wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en stille karakter van het pandrecht

Pandrecht

Dit proefschrift is een rechtsvergelijkende studie naar mogelijkheden tot verbetering van het pandrecht. Direct na de invoering van het vuistloze en stille pandrecht in 1992 (art. 3:237/239 BW) moest de Hoge Raad beginnen het pandrecht om te vormen tot een werkbare rechtsfiguur.

meer informatie

Recent verschenen Alle juridische titels


Een toelichting op de Wet op de ondernemingsraden

Inzicht in de Ondernemingsraad 2017

De 28e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

International Criminal Law


Public International Law


European Union Law


Nederlands recht in een vreemde taal


Juridische woordenboeken


De Rechter - Jesse van Muylwijckondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren