Wettenbundel verzekeringen 2018-2019

 

€ 44,95

Concept uitgeefgroep

Paperback / softback

2018-08-13

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century

 

€ 100,00

Eleven international publishing

Hardback

2018-08-14

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Informationele zelfbeschikking in de zorg

Theo Hooghiemstra

€ 47,70

SDU

Paperback / softback

dut

Leverbaar

Compendium Fiscaliteit & Vastgoed

 

€ 81,95

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-07

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Praktisch Fiscaalrecht, Editie 2018-2019

Mr.M.P. Damen

€ 45,00

Noordhoff Uitgevers B.V.

Paperback / softback

2018-08-10

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Arbeidswetgeving 2018/2019

W.L. Roozendaal

€ 26,35

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-07-31

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Perspectives and thoughts on (regulating) automation in dispute resolution

The End of Justice(s)?

Bas van Zelst & Bastiaan van Zelst

It has been submitted that the implementation of technological innovations in adjudicatory processes reduces error and improves consistency in legal decision-making, is cost and time efficient and benefits access to justice. An issue that has received little exposure is that of the impact of automation on the rights adjudicated. In other words: does (partly) automated dispute resolution lead to results equal or approximate to those obtained in procedures conducted under the auspices of a human actor (mediator, conciliator, arbitrator or State-appointed judge) only?

meer informatie

Studieboeken voor alle juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar

Nederlands migratierecht

Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen.

A practical guide to Dutch building contracts

In the Netherlands the building contract practice has a large variety of contract models and general terms & conditions. How should a client choose from these? How can a contractor find out what he may or may not be liable for?

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2018-2019

Ben je als student op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over inkomstenbelasting? Deze uitgave zet alle onderwerpen binnen het kader van de Wet Inkomstenbelasting 2001 thematisch voor je op een rij, verhelderd met wetgeving, beleid, jurisprudentie en vakliteratuur.
 

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2018-2019

Ben je als student op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over loonbelasting en premieheffingen? In dit studieboek vindt je een compleet thematisch overzicht van beleid en wetgeving, verhelderd met jurisprudentie en literatuur.

De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen

Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem?

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2018-2019

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

Arbeidswetgeving 2018/2019

Wil jij je in je juridische carrière specialiseren in het arbeidsrecht? Dan mag deze bundel niet in je verzameling ontbreken: alle arbeidswetgeving die je in de dagelijkse praktijk nodig hebt in één handzame pocket.

Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2018.2

Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

The Spanish Constitutional System

Comparative Public Law Treatise

Juridische basisvaardigheden

Wie aan een juridische opleiding begint, ontkomt er niet aan dat hij of zij veelvuldig een juridische casus op moet lossen. In dit boek staat het casusoplosmodel centraal zoals het in de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam wordt aangeboden.

Sdu Wettenbundel Editie 2018-2019

verzameling Nederlandse Wetgeving Studiejaar 2018-2019

Fiscaal Memo juli 2018

Op zoek naar de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën? Met dit Memo grijpt u nooit mis. Door de unieke combinatie van drukwerk, digitale uitgave en app heeft u altijd de meest actuele uitgave binnen handbereik.
 

Fiscale methodologie

Als de auteur van deze los getoonzette notities over het schrijven van papers en scripties zou worden gevraagd waarom zij zijn geschreven, zou hij waarschijnlijk beginnen bij de vreemde drang die iemand kan overvallen om iets te moeten scheppen in woorden.
 

The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings

This book examines the right to a fair trial in international criminal proceedings from a human right perspective drawing mainly from General Comments, Individual Communications to the Human Right Committee and the jurisprudence of international criminal tribunals and courts.

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

De Rechter - Jesse van Muylwijck

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De leestafel

Op onze leestafel in de winkel presenteren wij u, met uitzondering van de specifieke jurisprudentiebladen, een selectie van de belangrijkste juridische tijdschriften in lopend abonnement. Het zijn er op dit moment 36.

Studiebegeleiding

Schadebegroting, de punten en komma's

Als het lot toeslaat, kan dat diep ingrijpen in een mensenleven. Maar waar anderen machteloos toekijken, kunnen en mogen de professionals die het letselschadevak beoefenen iets voor het slachtoffer betekenen.
In de eerste fase na het ongeluk kan het slachtoffer op allerlei manieren worden 'ontzorgd' door inzet op meerdere fronten. 

meer informatie

De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof

Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 1’ komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Markten, mensen en zorgvuldigheid

Het mensbeeld dat wij in het financiële recht hanteren is aan het kantelen. Dit zal wezenlijke gevolgen hebben voor de wijze waarop marktpartijen beleggers en klanten tegemoet treden. In deze oratie bespreekt de auteur in het bijzonder de publieke zijde van het financiële recht, maar legt daarna een verbinding met de private zijde.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Compendium Nederlands faillissementsrecht

Dit compendium schetst een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het faillissementsrecht. Het biedt een beknopt maar volledig naslagwerk voor studenten, en biedt daarnaast houvast aan de praktijkjurist. De toegankelijke inhoud en structuur helpen je het complexe rechtsgebied effectief eigen te maken of op te frissen. Compendium van het Nederlands faillissementsrecht, 1e druk biedt een volledig maar kernachtig overzicht van de belangrijkste leerstukken binnen het faillissementsrecht.

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen. Aan de hand van voorbeelden en casusposities wordt de wettelijke regeling van deze insolventieprocedures verduidelijkt.

meer informatie

hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht

Verhaal & faillissement

Dit studieboek behandelt de leerstukken van verhaal, uitwinning en rangorde. De nadruk ligt op de hoofdlijnen van verhaalsbeslag en het algemeen faillissementsbeslag. Inzicht in die gebieden is van belang als men het vermogensrecht goed wil begrijpen.
 

meer informatie

Het Nederlands strafprocesrecht

Dit brede overzicht van het Nederlands strafprocesrecht is alweer toe aan zijn negende druk. De uitgave werpt een bijzonder complete blik op de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen binnen dit rechtsgebied.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief

25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen.
 

meer informatie

Verbintenissenrecht algemeen

Deze vijfde druk biedt een compleet overzicht van het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht, waarin wijzigingen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren zijn verwerkt.

meer informatie

Compendium Fiscaliteit & Vastgoed

Welke fiscale aspecten komen er bij vastgoed om de hoek kijken? Dit handzame compendium brengt ze allemaal op kernachtige wijze samen. Je vindt hierin de uiteenlopende belastingwetten die in directe of meer algemene zin hun uitwerking hebben op onroerend goed.

meer informatie

Reflecties op ethiek, integriteit en compliance

De oplossing is het probleem niet!

Natuurlijk zijn mooie woorden als integriteit en vertrouwen niet nieuw, net zoals begrippen als ‘de reputatie van de onderneming’, ‘het belang van de klant’ en ‘de integriteit van de financiële sector’.
 

meer informatie

M.B.M. Loos

Algemene voorwaarden

Op vrijwel alle overeenkomsten worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In dit - volledig geactualiseerde en uitgebreide - boek wordt op de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden ingegaan. Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? En welke mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden om zich te onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden? 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Compendium erfrecht

Op zoek naar een actuele uitgave over het erfrecht? Met dit compendium bent u geheel up-to-date. De titel behandelt het erfrecht systematisch, waarbij per regeling kort wordt aangegeven hoe de desbetreffende regeling onder oud recht luidde.

meer informatie

Wetteksten privaatrecht - publiekrecht: Paperback editie €45.00

Collegebundel 2018-2019

De meest gekozen wettenbundel Slimme indeling (niet onnodig sjouwen met beide delen!)

Toegang tot online informatieportal Navigator Deze wettenbundel bevat zorgvuldig geselecteerde wetgeving, die je als student tijdens je studie veel nodig hebt, maar ook als professional in de dagelijkse praktijk. Hoogleraren hebben de inhoud van de Collegebundel zorgvuldig samengesteld. Gebruikers waarderen de bundel om de inhoud en het gemak. 
Collegebundel 2018-2019 Limited Edition gebonden €50.00 hier bestellen

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

P.M. Storm

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

Dit boek is een geheel herziene en sterk uitgebreide uitgave van de in 2014 verschenen eerste druk met dezelfde titel. Hierin worden de procedurele en de inhoudelijk-juridische aspecten van een aantal procedures voor de Ondernemingskamer behandeld, met bijzondere aandacht voor de vragen die zich in de praktijk kunnen voordoen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Liber amicorum Peter Wakkie

Kort juridisch

Peter Wakkie bereikte op 22 juni 2018 zijn 70e levensjaar. Dit Liber Amicorum viert de carrière van een succesvol jurist, commissaris en bestuurder. 27 korte bijdragen vormen samen de bundel 'Kort Juridisch' waarin het juridische de boventoon voert, maar de waardering voor Peter duidelijk doorschemert.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen.  Meer nieuwsbrieven

Serie vanwege het van der Heijden instituut

Toezicht

Op 10 en 11 november 2017 vond het grootste ondernemingsrechtcongres plaats onder de noemer "Toezicht". Uiteenlopende aspecten van dit onderwerp kwamen hierbij aan bod. In deze bundel vindt u de bijdragen van twaalf sprekers, geschreven vanuit diverse invalshoeken.

meer informatie

Erasmus Law Lectures

De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

In zijn Rotterdamse oratie gaat Kid Schwarz in op de betekenis van het vennootschappelijk belang, dat wettelijk geldt als richtsnoer voor het functioneren van bestuur en toezichthouders binnen NV en BV. De inhoud van het vennootschappelijk belang kreeg vorm in de jaren "60 van de vorige eeuw, maar blijkt, ook na ruime discussie in de literatuur en enige richtinggevende rechtspraak, nog steeds een fluïde begrip te vormen. 
 

meer informatie

Standaard contractsbepalingen

Contract & commentaar

Gedegen kennis van standaardbepalingen is cruciaal voor iedere advocaat en bedrijfsjurist die in korte tijd en op hoog niveau contracten moet opstellen en beoordelen. Die kennis is echter niet altijd goed toegankelijk.

meer informatie

A Practical Guide

Introduction to International Commercial and European Law

This book covers the most important legal issues when conducting business abroad. The first part covers European law with a focus on the institutions of the European Union, the four freedoms and competition law.

meer informatie

Monografieën Burgerlijk Procesrecht

Voorlopige bewijsmaatregelen

Dit boek is een praktische handleiding waarin de procedure en de uitvoering van de drie voorlopige bewijsmaatregelen worden beschreven aan de hand van wettelijke bepalingen, literatuur en rechtspraak van zowel de Hoge Raad als de feitelijke instanties.

meer informatie

Materieel beslagrecht

Het beslagrecht wordt veelvuldig beschreven vanuit een procesrechtelijk oogpunt. Lange tijd ontbrak het echter aan een uitgave die zich buigt over de gevolgen van beslagkwesties. Dit handboek onderscheidt zich met een compleet overzicht van de materiaalrechtelijke consequenties van een civielrechtelijk beslag.

meer informatie

European Union Law


Public International Law


International Criminal Law


Human Rights Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren