European Union under Transnational Law

Avbelj, Matej

€ 65,00

Hart Publishing

Hardback

2018-01-01

eng

Leverbaar

Jeugdwet Wetgeving & Rechtspraak 2018

 

€ 33,80

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-01-11

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

European Contract Law

Schulze, Reiner

€ 130,00

Nomos Verlagsges.MBH + Co

Hardback

2018-01-01

eng

Leverbaar

Implementation of the General Data Protection Regulation

V.W. Alting van Geusau

€ 39,95

SDU

Paperback / softback

eng

Leverbaar

Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law And Policy

 

€ 65,00

Maklu Uitgevers N.V.

Paperback / softback

2018-01-05

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Juridisch handboek intensief beheer

R. van den Bosch & K.A. Messelink

€ 89,00

Wolters Kluwer

Hardback

2018-01-10

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Kluwer is de enige belastinggids die nog wordt uitgegeven.

Belastinggids 2018

Elsevier is gestopt met de belastingalmanak. Kluwer Belastinggids is het alternatief.

Belastinggids 2018 behandelt de aangifte per onderwerp. Alle relevante informatie over het betreffende aangifteonderwerp is daarbij zoveel mogelijk voor u geclusterd. Hierbij wordt steeds nauwlettend de link gelegd naar de vragenstructuur in het aangifteprogramma.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Liber amicorum prof Sieburgh

Nijmeegs Europees Privaatrecht

Nijmeegs Europees Privaatrecht levert een bijdrage aan het systematiseren van het geldende - over vele rechtsbronnen verspreide - Unieprivaatrecht. Het belangrijkste doel van deze bundel is het completeren van de kennis van de academicus en de praktijkjurist die goed thuis is op het gebied van het nationale vermogensrecht met de Europeesrechtelijke aspecten van dit nationale recht.

meer informatie

50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)

In deze uitgave blikken we terug op een succesvolle eerste halve eeuw van het Van der Heijden Instituut. Lees de bijdragen van vooraanstaande sprekers tijdens het 50-jarig jubileum, evenals overzichten van promoti en medewerkers. In 2016 tikte onze teller de 50 aan. Inmiddels meer dan een halve eeuw geleden richtten prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer het Van der Heijden instituut op: een studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht.

meer informatie

Teunis van Kooten

Het kerkgenootschap in de neutrale staat

Religie kent vele verschijningsvormen. Als het gaat om geloofsgemeenschappen, is sprake van een ongekend breed spectrum. Daarbinnen nemen kerkgenootschappen een bijzondere plaats in. In dit boek staat het kerkgenootschap centraal. Dit boek is bedoeld voor een ieder die meer wil weten over juridische facetten van het kerkgenootschap. Het is met name interessant voor praktijkjuristen zoals advocaten, notarissen juristen werkzaam bij de overheid maar ook voor mensen die professioneel of op vrijwillige basis actief zijn binnen religieuze gemeenschappen.
 

meer informatie

Jeremy Cooper

Being a Judge in the Modern World

Stemming from a series of lectures arranged by the Judicial College on the theme of 'Being a Judge in the Modern World', this book provides a survey of many significant aspects of the modern judicial role. With contributions from some of the most senior judges in the UK and beyond, this collection provides a unique and firsthand insight into the development of the legal system and the challenges faced by today's judiciary.

meer informatie

Wegpoetsstrategieën van mr. Aben in de herzieningszaak Baybasin

Rammelende argumenten voor de Hoge Raad

Zwicht de Hoge Raad voor politieke druk? In de zaak van Hüseyin Baybasin dreigt dit te gebeuren. Advocaat-generaal Mr. Aben schreef een 1730 pagina's dik advies aan de Hoge Raad dat vooral bedoeld lijkt om de lont uit deze explosieve zaak te trekken.

meer informatie

Asser serie

Asser Procesrecht 3 Bewijs

Feitelijke informatie staat aan de basis van elke rechterlijke uitspraak. Asser-deel Procesrecht 3 Bewijs behandelt de gehele range aan thema’s rondom de vergaring, beoordeling en toepassing van informatie in de rechtspraak.

meer informatie

J.S. Kortmann & S.C.J.J. Kortmann

Asser 3-III Vermogensrecht algemeen - Volmacht en vertegenwoordiging

Vragen rondom vertegenwoordiging spelen op een breed privaatrechtelijk en deels ook publiekrechtelijk terrein. Welke wetten en regels bepalen het actuele recht omtrent volmacht en vertegenwoordiging?
 

meer informatie

Asser-serie De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte

Deze vijftiende druk biedt wat u van een deel in de Asser-serie mag verwachten: wetenschappelijke diepgang gecombineerd met op de praktijk gerichte uitleg en grondige beschouwingen. Het leggen van dwarsverbanden tussen de relevante leerstukken biedt inzicht in de structuur van de materie.

meer informatie

Rapportage over de mogelijkheden van de schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Schadevoorkomingsplicht

Schade voorkomen is beter dan schade vergoeden. Een schadeveroorzakend feit leidt immers tot onomkeerbare gevolgen, die met schadevergoding niet worden teruggedraaid. Bovendien is schadevergoeding voor de één, financieel verlies voor de ander; schadevergoeding is louter schadeverplaatsing.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Algemene Wet Bestuursrecht

 
Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht is onmisbaar bij een eerste verkenning van uw vraagstuk of het opstellen van uw adviezen en processtukken. De herziene druk biedt u naast de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein ook ruim 600 korte en compacte commentaren die zorgen voor goed begrip van de wetgeving.

meer informatie

J.J.A. Braspenning

Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst

Dit onderzoek gaat over de regulering van consumentenkrediet in Nederland, met inbegrip van de invloed van Europese regelgeving. Om de markt voor het consumentenkrediet te reguleren bestaat er een divers palet aan wet- en regelgeving.

meer informatie

Over de vijf basisbegrippen in het vermogensrecht en hun onderlinge verhoudingen

Een universele structuur van vermogensrecht

De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprincipe ten grondslag heeft gelegen. De regelgever heeft haar gaandeweg geschapen teneinde antwoord te geven op de, min of meer toevallige, kwesties die zich voordeden.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

2017 Barmhartigheid in het burgerlijk recht

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en 'kleine ondernemers'.

meer informatie

Civil and Common Law Perspectives

Chinese Contract Law

This book is the product of a unique collaboration between Mainland Chinese scholars and scholars from the civil, common, and mixed jurisdiction legal traditions. It begins by placing the current Chinese Contract Law (CCL) in the context of an evolutionary process accelerated during China's transition to a market economy.

meer informatie

A Study in Comparative Law and Culture

Wrongful Enrichment

This book analyses enrichment law and its development and underpinning in social culture within three geographical regions: the United States, western members of the European Union and the late Ottoman Empire.

meer informatie

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

Fusies en overnames in Nederland

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties.
 

meer informatie

Monografieen BW

De geneeskundige behandelingsovereenkomst

Medische fouten: een onderwerp dat regelmatig veel stof doet opwaaien. Vervelend voor patiënt en hulpverlener. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke gevolgen voor beide partijen? Deze uitgave behandelt alle facetten van de behandelingsovereenkomst.

meer informatie

Een onderzoek naar de ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht

Orde en discipline

Een van de belangrijkste vragen die bij het tuchtrecht kunnen worden gesteld is welke belangen erdoor worden gediend. Gaat het louter om de handhaving van de orde en discipline binnen een bepaalde groep? Is het tuchtrecht een middel van kwaliteitsbewaking? Of biedt het degenen die een klacht indienen de mogelijkheid om voor hun particuliere belangen op te komen?

In het bijzonder bij het door de overheid ingestelde wettelijk tuchtrecht zijn zowel publiek-maatschappelijke als private belangen betrokken. Voor het advocatentuchtrecht is dat niet anders: binnen die specifieke vorm van tuchtrecht staat het waarborgen van het publieke belang van een behoorlijke beroepsuitoefening naast het groepsbelang van de advocatuur, het belang van de particuliere klager en het belang van adequate rechtsbescherming voor de betrokken advocaat.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen.  Meer nieuwsbrieven

Coassurantie in theorie en praktijk

Verzekering ter beurze

De coassurantiemarkt. Het is al 400 jaar typerend voor de Nederlandse manier van verzekeren. Grootzakelijke risicos worden hierbij gezamenlijk gedragen door samenwerkende partijen, bijeengebracht op de assurantiebeurs.

meer informatie

Arbeidsrecht in de praktijk

De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk

De regeling van de tijdelijke arbeidsovereenkomst was tot 1 januari 1999 tamelijk eenvoudig. De eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigde van rechtswege en de tweede moest worden opgezegd. Met de Wet flexibiliteit en zekerheid is de mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijke arbeidsovereenkomst verruimd.

meer informatie

Tekst & commentaar

Gezondheidsrecht

Wanneer u in de dagelijkse praktijk met het gezondheidsrecht te maken heeft dan is Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht dé bron om de antwoorden te vinden op al uw gezondheidsrechtelijke vragen. Waar Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht voorheen bestond uit twee delen, biedt de nieuwe 7e druk u alle relevante wet- en regelgeving in één deel. Naast een groot aantal gezondheidsrechtelijke wetten die regels stellen met betrekking tot rechten van patiënten en de kwaliteit van de gezondheidszorg, vindt u in de uitgave nu ook wetgeving op het gebied van ordening, verzekering en financiering van de zorg. Maar liefst 1650 compacte en glasheldere commentaren bieden u helder inzicht in al deze wet- en regelgeving.
 

meer informatie

Groningen Centre for Law and Governance

Schadebegroting in letselschadezaken

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 3 oktober 2016 voor de tiende keer het Gronings Letselschadecongres. In zijn openingswoord wees de voorzitter Prof. mr. F.T. Oldenhuis erop hoezeer het onderwerp Schadebegroting anno 2017 in de rechtspraktijk voorwerp van debat is. Prof. mr. T. Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad , zette de toon in: Begroting van personenschade: de (on)begrensde mogelijkheden van art. 6:97 BW. Gaat het in het aansprakelijkheidsrecht werkelijk alleen om schadevergoeding? 

meer informatie

Monografieen Privaatrecht

Koop en verkoop van onroerende zaken

Bij de koop of verkoop van een huis komen er tal van juridische kwesties kijken. Waartoe zijn de verschillende partijen verplicht, en waartoe niet? Deze uitgave werpt een licht op de actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur rondom de koop en verkoop van onroerende zaken.
 

meer informatie

Human Rights


International Criminal Law


Friso van de Pol

Vijftig weeffouten in het BW

Het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek viert in 2017 zijn vijfentwintigste verjaardag: een mooie aanleiding voor een bundel over dit imposante wetgevingsproject. Deze bundel gaat over weeffouten in het BW. De bundel heeft niet tot doel het BW op de korrel te nemen, maar is juist bedoeld als een lofzang. Het BW is al vijfentwintig jaar de bakermat van het Nederlandse burgerlijke recht.
 

meer informatie

Rethinking legal professionalism and legal education for contemporary societies

The T-shaped Lawyer and Beyond

Which role, competences, and ethical mind-set should legal professionals have in order to contribute meaningfully to the challenges of contemporary societies? How should universities prepare students for their future roles as lawyers, judges, or legal scholars?

meer informatie

Juridische woordenboeken


Hoogtepunten recent verschenen


European Union Law


Public International Law


Nederlands recht in een vreemde taal


De Rechter - Jesse van Muylwijck


Het succesverhaal van 1 jaar DNJB in Mr.

Na het wegvallen van Boekhandel Jongbloed, is een jaar geleden De Nieuwe Juridische Boekhandel gestart. DNJB voldoet met een groot internationaal assortiment op een historische plek aan de behoefte van de jurist. Je kunt er kijken, voelen, bladeren en deskundig advies is er binnen handbereik.

download artikel (pdf)

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren