Nieuw

Digitaal eigendom

J. Doerga

€ 27,50

Celsus Juridische Uitgeverij

Paperback / softback

10-01-2022

dut

Leverbaar

De kern van het ondernemingsrecht

 

€ 36,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

04-01-2022

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.

Herroeping van civiele uitspraken

P. Prins

€ 25,00

Celsus Juridische Uitgeverij

Paperback / softback

08-12-2021

dut

Leverbaar

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

C.M. Grundmann-van de Krol

€ 99,50

Boom juridisch

Hardback

06-12-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.

Kwetsbare verdachten in de strafprocedure

Lore Mergaerts

€ 95,00

Boom juridisch Antwerpen

Hardback

15-12-2021

dut

Leverbaar

Compendium Erfprocesrecht

 

€ 79,95

Sdu

Hardback

27-12-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.


meer recent verschenen

We gaan weer open en blijven natuurlijk bezorgen!

U wilt weer lekker snuffelen tussen de boeken in de winkel? Vanaf zaterdag 15 januari kan dat weer.

Wilt u liever uw boeken laten bezorgen? Dat kan gewoon. Plaats uw bestelling in de winkelmand en u ontvangt uw bestelling zo snel mogelijk.

Liever telefonisch bestellen voor advies op maat? Geen probleem. Tel 070-7371126 of stuur uw bestelling per mail. Boven de € 20.00 gratis thuis bezorgd.

Douwes Nieuwsbrief algemeen 14-01-2022:    Wij kunnen dit   

Zaterdag bij Matthijs: The Real Book

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief Actuele boeken en activiteiten.  Meer nieuwsbrieven

Asser 6-II De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte Verbintenissenrecht

Dit Asser-deel geeft een toonaangevend commentaar op het tweede deel van de verbintenis in het algemeen ten behoeve van rechtspraktijk, wetenschap en onderwijs. De titel geldt als de belangrijkste kenbron van de heersende rechtsopvatting in civielrechtelijke Nederland.

Asser 4 Erfrecht en schenking

Dit Asser-deel geldt als het meest gezaghebbende commentaar op het gebied van het erfrecht en de schenking. De 17e druk is ingrijpend vernieuwd en uitgebreid, waaronder een analyse van de uitgebreide jurisprudentie die sinds de vorige druk is verschenen.

Asser 7-VI Aanneming van werk

Dit Asser-deel geeft zowel een overzicht van de aannemingsovereenkomst in bilateraal verband tussen aannemer en opdrachtgever als een overzicht van de vele multilaterale samenwerkingsverbanden die bestaan voor de aanneming van werk.

Asser 7-IA Kredietovereenkomst

Dit deel van de Asser-serie is een commentaar op de civielrechtelijke kredietovereenkomst. De auteurs behandelen de kredietovereenkomst in het algemeen, en bespreken daarnaast de benoemde kredietovereenkomsten van titels 7.2A t/m 7.2D BW, te weten de consumentenkredietovereenkomst, de verschillende goederenkredietovereenkomsten, de geldleningsovereenkomst en de pandbeleningsovereenkomst.
 

Asser - Algemeen goederenrecht Vermogensrecht algemeen

Dit Asser-deel levert een grondige en actuele weergave van de kernleerstukken van het goederenrecht. De 17e druk is op tal van vlakken geactualiseerd. Digitalisering, verdienstelijking en nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad noopten tot (her)bezinning op thema#s als natrekking, bezit, voorwaardelijke overdracht, derdenbescherming en verjaring.

Sdu Commentaar Huurrecht editie 2021

In Sdu Commentaar Huurrecht wordt het huurrecht uit Boek 7, titel 4 Burgerlijk Wetboek, Wet op het overleg huurders verhuurder, Besluit huurprijzen woonruimte en Leegstandswet becommentarieerd

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.
 

Publiek privaatrecht

Heeft een ongevalslachtoffer aanspraak op vergoeding van gemiste inkomsten uit zwartwerk? Ontlopen daders van strafbare feiten hun schadevergoedingsplicht doordat verzekeraars zich niet als benadeelde partij in het strafproces mogen voegen? Is het terecht dat eiceldonatrices mogen worden gecompenseerd voor geleverde inspanningen maar draagmoeders niet? Hoe(zeer) laten faillissementscuratoren naast de belangen van de gezamenlijke schuldeisers ook maatschappelijke belangen meewegen?

Arbeidsongevallen en beroepsziekten - S.D. Lindenbergh

Wie is er aansprakelijk voor (letsel)schade als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte? Deze monografie is het meest volledige en up-to-date werk over werkgeversaansprakelijkheid in Nederland en geeft antwoord op deze vragen.

Straaten in het notariƫle rechtsverkeer

Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

De zieke werknemer

Heeft een zieke werknemer recht op loon, welke re-integratieactiviteiten worden van een werkgever verlangd en hoe zit het met de mogelijkheid van ontslag? Deze publicatie geeft een volledig overzicht van de rechten en plichten van werkgever en werknemer met betrekking tot ziekte van de werknemer.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid

Dit Tekst & Commentaar-deel bevat een selectie van de belangrijkste, in de praktijk meest toegepaste en meest relevante regelingen omtrent openbare orde en veiligheid. De wetgeving in deze 7e druk is gebaseerd op de wetteksten zoals deze gelden per 1 augustus 2021; voor de rechtspraak en literatuur is dit per 1 juli 2021.

meer informatie

Van personenvennootschappen

Van personenvennootschappen maakt het complexe personenvennootschapsrecht toegankelijk voor studenten, professionals en anderen geïnteresseerden. Dit handboek geeft een zo helder mogelijk beeld van het positieve recht en bevat bondige verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.

meer informatie

A.R. Houweling & B. Filippo & S. Tchai

Kern van het arbeidsrecht .

Is een Deliveroo-bezorger een ZZP’er of werknemer? En wat maakt dat eigenlijk uit? Kan de werkgever zomaar eenzijdig de zondagtoeslag afschaffen of mijn reiskostenvergoeding halveren? Heb ik recht op loon bij ziekte? Hoe word ik in mijn inkomen voorzien na ontslag? En wat zijn mijn rechten en plichten als de werkgever zijn onderneming aan een ander verkoopt? Op deze vragen en meer geeft Kern van het arbeidsrecht antwoord.

meer informatie

Handboek Omgevingswet in de praktijk

Geeft de juridische professional een leidraad voor de ingrijpende Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt. Deze 3e druk licht nieuwe regels over specifieke zorgplichten toe, maar ook algemene rijksregels, omgevingsvergunningen voor milieu, lozen, bouwen en natuur, en het overgangsrecht.

meer informatie

Compendium Erfprocesrecht

Het Compendium Erfprocesrecht behandelt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van het erfprocesrecht. Redactie én auteurs zijn werkzaam in het notariaat, de advocatuur, de wetenschap en bij de rechterlijke macht.

meer informatie

J.M. Reijntjes

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Alle nieuwe juridische titels.  Meer nieuwsbrieven

Bestuur van rechtspersonen

Geeft een gedetailleerde bespreking van kwesties waarmee bestuurders geconfronteerd kunnen worden. Uniek aan deze titel is dat de bestuurstaak bij alle rechtspersoonsvormen in één integrerend geheel behandeld wordt.
 

meer informatie

Een zoektocht naar systematiek bij de beslissingen omtrent uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere contexten

Uitzonderlijke excepties in het strafrecht - S.R. Bakker

Veelvuldig worden gedragingen verricht die ogenschijnlijk de bestanddelen van een wettelijke delictsomschrijving vervullen, terwijl het nog maar de vraag is of dergelijke gedragingen ook daadwerkelijk strafwaardig of strafbaar zijn. Zulke gedragingen vinden menigmaal plaats in ‘bijzondere contexten’. 
 

 

meer informatie

Onderzoek aan digitale-gegevensdragers. Een technische en juridische verkenning.

Geeft een nauwkeurig en gedetailleerd overzicht van de technische en privacy-rechtelijke aspecten van het onderzoek aan digitale- gegevensdragers. Hierdoor krijgt de lezer een compleet overzicht van dit onderwerp, dat van belang is voor iedereen die zich serieus wil verdiepen in het onderzoek van digitale-gegevensdragers.
 

meer informatie

Van request-civiel naar de nieuwe herroepingsprocedure

Herroeping van civiele uitspraken - P. Prins

Blijken, nadat een uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, zeer bijzondere omstandigheden, dan kan de uitspraak worden herroepen. Het moet dan gaan om omstandigheden die, als zij eerder bekend waren geweest, tot een andere beslissing van de rechter zouden hebben geleid.

meer informatie

M.M.H. mr. drs. Schulte LL.M

Onteigening in de Omgevingswet

In Onteigening in de Omgevingswet worden de belangrijkste wijzigingen beschreven die de Omgevingswet gaat hebben voor de onteigeningsprocedure. In dit boek vind u een praktische handleiding voor de nieuwe onteigeningsprocedures, zoals deze zullen gaan gelden na het in werking treden van de Omgevingswet.

meer informatie

Compendium Levenstestament

In het Compendium Levenstestament worden de verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn op een gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Zo worden de wettelijke beschermingsmaatregelen verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de levenstestateur en de levensexecuteur.

meer informatie

Verpandbaarheid van NFT's - Ira Koumans

Non-fungible tokens (NFT’s) zijn één van toepassingen van blockchaintechnologie. NFT’s zijn, kort gezegd, niet-inwisselbare, ondeelbare en unieke tokens, waar bepaalde (digital) assets aan verbonden zijn. Zo kunnen NFT’s bijvoorbeeld digitale kunst, domeinnamen en items in games vertegenwoordigen. NFT’s staan nog in de kinderschoenen, maar recente verkopen laten zien dat er veel geld omgaat in de wereld van non-fungible tokens. 

meer informatie

W.J. Bosma & M.M. Kaajan & J.C. Verdaas

Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis

Voordat de coronacrisis uitbrak noemde Mark Rutte de stikstofcrisis de grootste crisis uit zijn carrière als premier. Zijn verzuchting volgde op de bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Deze uitspraak zorgde er voor dat de ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkelingen aanzienlijk werd ingeperkt, terwijl juist de komende 10 jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. 

meer informatie

C.M. Grundmann-van de Krol

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

De opbouw van deze nieuwe druk van deel I van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is ten opzichte van de vorige druk grotendeels gelijk gebleven, maar uiteraard geactualiseerd aan de huidige situatie.

meer informatie

Kees Engel

101 Pareltjes in de Nederlandse rechtspraak

Wie vermoordde in 1872 de weduwe Van der Kouwen? Kon het tot een echtscheiding komen omdat de vrouw, in afwezigheid van haar man, ‘op onbehoorlijke wijze was uitgegaan’? Hoe ver mocht een leraar vroeger gaan in het bestraffen van een leerling?

meer informatie

Jan van den Broek

Omgevingswet

De Omgevingswet (OW), inclusief invoeringswet en aanvullingswetten, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht. Op 1 juli 2022 moet de Omgevingswet in werking treden.

meer informatie

W.H. van Boom & C.M.D.S. Pavillon

Privaatrechtelijke bescherming herijkt

In haar preadvies gaat Pavillon in op het beschermend contractenrecht, in het bijzonder het consumentencontractenrecht. Zij bespreekt de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. 

meer informatie

Een structuur voor rechtvaardig handelen: 92 stellingen - Frans Tonnaer

Rechtvaardigheid in beeld

De ideeën omtrent rechtvaardigheid hebben de internationale rechtsgemeenschap ertoe aangezet een verzameling van rechtsbeginselen vast te stellen, die in dit boek als schema zijn opgenomen. Deze rechtsbeginselen vormen de bakens voor een mondiaal beschavingsoffensief waartoe het recht dwingt en waaraan ook Nederland zich niet zal kunnen onttrekken. Denk hierbij aan Urgenda, de Toeslagenaffaire, maar ook het recente vaccinatievraagstuk.

meer informatie

Mandeligheid en erfdienstbaarheden

Deze monografie bespreekt de figuren mandeligheid en erfdienstbaarheid op toegankelijke wijze. Het uitgangspunt van deze titel is de meest actuele stand van zaken in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Teneinde te reflecteren op deze rechtsfiguren wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het recent gewijzigde Belgische zakenrecht.

Het Gerecht - Een juridisch kookboek

Deze tweede, geheel herziene en uitgebreide editie van Het Gerecht bevat 8 nieuwe recepten. Het Gerecht is met 40 juridische recepten voor elk moment van de dag hét kookboek voor alle juristen, rechtenstudenten en andere thuiskoks die op welke manier dan ook wel eens te maken hebben met het rechtssysteem.

meer informatie

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel

In de fiscale praktijk loop je regelmatig tegen vraagstukken aan met betrekking tot het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Deze titel levert een totaaloverzicht met betrekking tot dit onderwerp. Het is het heel bruikbaar voor de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van een duidelijk stappenplan voor kwesties die zich in de beroepspraktijk voordoen.

meer informatie

Martin Scharenborg

Drugsdelicten

Dit boek gaat over drugsdelicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet: zowel misdrijf als overtreding. Daartoe wordt eerst kort de geschiedenis van drugs beschreven (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt ingegaan op de wettelijke regeling inzake verdovende middelen (hoofdstuk 2).

meer informatie