Arresten arbeidsrecht

 

€ 47,50

Boom juridisch

Paperback / softback

30-08-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting

M.D.C. Gomes Vale Viga & A. Rozendal & F.A.M. Schoenmaker

€ 102,74

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

25-08-2021

dut

Tijdelijk niet leverbaar

Tekst en Commentaar Vermogensrecht

 

€ 336,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

04-08-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Inleiding ICT en recht

 

€ 30,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

20-08-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

The Maastricht Collection (7th edition)

Nicole Kornet

€ 26,50

Europa Law Publishing

Paperback / softback

19-08-2021

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed. Studiejaar 2021-2022

Willems & Schirmeister

€ 79,95

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

30-08-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis


meer recent verschenen

Een verkennend kwalitatief onderzoek

Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen

Bestaat er klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen? En, zo ja, welke verklaringen bestaan daarvoor? In dit boek worden deze belangrijke kwesties onderzocht. Het onderzoek dat wordt verslagen is een verkennend en kwalitatief onderzoek. Hierdoor is er geen hard bewijs te leveren voor klassenjustitie. Wel vonden de onderzoekers aanwijzingen voor verschillende vormen van (onbewuste) selectiviteit die in de Nederlandse strafrechtketen worden ervaren. 

meer informatie

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Sdu Commentaar AVG. Editie 2021

Sdu Commentaar AVG is een zeer complete publicatie met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze editie van het Sdu Commentaar AVG heeft de redactie zich bij de bespreking van de kernproblematiek van een artikel steeds gebaseerd op de overwegingen uit de AVG.

Bouw- en aanbestedingsrecht Verantwoordelijkheid uitvoeringswerkzaamheden/Recht van onderaanneming M.A. van Wijngaarden & M.A.B. Chao-Duivis

Algemene wet bestuursrecht 2021-2022

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2021 Algemene wet bestuursrecht Wet openbaarheid van bestuur Wet open overheid Wet Nationale Ombudsman Algemene termijnenwet Besluit proceskosten bestuursrecht Besluit tarieven openbaarheid van bestuur Besluit bestuursorganen WNo en Wob Besluit Fiscaal Bestuursrecht Procesreglement bestuursrecht 2021 Tijdelijke regeling bestuursrecht Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2014 Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014 Procesregeling vreemdelingenzaken 2014

Burgerlijk wetboek 2021-2022

met: Burgerlijk Wetboek Overgangsbepalingen Transponeringstabel Verwijzingentabel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid Franchisewet Grondwet.

Kern van het Europees recht - Jasper Krommendijk

Het doel van dit boek is om de complexe materie van het Europees recht toegankelijk te maken voor studenten die zich bevinden in de eerste fase van de studie rechten.
 

Privaatrecht als opdracht - Patricia Croes

Dit boek beoogt studenten aan universiteit of hogeschool vertrouwd te maken met het systeem en de beginselen van het privaatrechtelijk vermogensrecht. Het biedt een eerste maar uitgebreide kennismaking met het privaatrechtelijk vermogensrecht op basis van het Burgerlijk Wetboek.

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

De jurisprudentiebundel Rechtspraak Burgerlijk procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. De bundel onderscheidt zich van andere uitgaven door zijn volledigheid: naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen.

Aanbestedingswet 2012

Deze nieuwe editie van Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 is een alomvattende kennisbron van grote praktische waarde. Het boek geeft een compleet en actueel beeld van het Nederlandse aanbestedingsrecht anno 2021 en is daarmee een onmisbare uitgave voor een ieder die regelmatig met aanbestedingen te maken heeft!

Wegwijs in de Inkomstenbelasting

In Wegwijs in de Inkomstenbelasting wordt op toegankelijke wijze de inkomstenbelasting beschreven. Na een algemene introductie in de inkomstenbelasting wordt eerst gekeken naar de partnerregeling en de toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen.

Inleiding bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de rechten en plichten die de overheid en burgers ten opzichte van elkaar hebben. Denk aan het verlenen van een vergunning om iets te bouwen, het verstrekken van een werkloosheidsuitkering, het toekennen van een subsidie en het innen van belastingen.

Psychiatrie en Psychodynamiek van alledag

Persoonlijke snippers In de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 verschenen regelmatig snippers van mijn hand als een weblog informatie in de digitale mededelingen van de NVPA (de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse) en haar voortzetting, de NPaV (de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging).

De WHOA van wet naar recht

Deze titel gaat uitgebreid in op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is ingetreden. Talrijke relevante onderwerpen komen hierbij aan bod. Dit maakt de publicatie zeer actueel: zij snijdt voor zowel praktijk als wetenschap relevante vragen aan over de WHOA.
 

Sdu Wettenbundel 2021-2022 (set a 3 delen)

Verzameling Nederlandse Wetgeving Studiejaar 2021-2022

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Mr. Ilse van de Laar-Wijdeven

Recht in de creatieve industrie

Kennis van het recht kan een creatieve carrière maken of breken. Bij het ontwikkelen, conceptualiseren en vermarkten van creativiteit speelt het recht een essentiële rol. Recht in de creatieve industrie maakt creatieve professionals (in spe) op een laagdrempelige manier wegwijs in de complexe wereld van het recht.

meer informatie

Made in Maastricht 1981-2021

Welke bagage geven wij mee aan de jonge, pas afgestudeerde jurist? Is er een boodschap voor de nieuwe generatie rechtsbeoefenaars in de huidige, soms beangstigende en onzekere tijd? Bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht werden deze vragen gesteld aan vijftig nauw met de faculteit verbonden personen. 

meer informatie

Conflictoplossing: het domein van rechters?

Deze titel biedt een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve conflictoplossing en de taakinvulling door de rechter. De bundel bevat een schat aan vergezichten over de rol van rechtspraak en andere vormen van conflictoplossing in Nederland.

meer informatie

W. Hugenholtz, W. Heemskerk, K. Teuben

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht 26e druk

De opzet van het boek is dezelfde als in vorige drukken: het is bestemd voor de rechtenstudent en voor de praktijkjurist, en ook voor andere juristen als naslagwerk op de hoofdlijnen van ons burgerlijk procesrecht. De afgelopen periode heeft twee belangrijke ontwikkelingen laten zien. De eerste betreft de Spoedwet KEI, waarmee het digitaal procederen in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) bij de twee pilotrechtbanken Gelderland en Midden-Nederland tot een einde is gebracht.

meer informatie

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (set) 14e druk

Met ruim 4300 actuele commentaren en tal van gewijzigde artikelen is de 14e druk van dit Tekst & Commentaar-deel over het Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor elke juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vind je de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren. Uitgebreide commerciële shoptekst Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is al vele jaren de meest gebruikte bron voor de juridische generalist. 

meer informatie

Tekst en Commentaar Vermogensrecht 11e druk

Dit Tekst & Commentaar-deel over het vermogensrecht bevat de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen uit Boek 7. De korte heldere commentaren helpen je in enkele minuten tot de kern van een bepaling te komen. Tekst & Commentaar Vermogensrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen.

meer informatie

De Ars Aequi-columns van Ewoud Hondius

Ewoud Hondius, eminent (emeritus) hoogleraar privaatrecht (Universiteit Utrecht), heeft tussen mei 2004 en juni 2021 maar liefst 173 columns voor juridisch maandblad Ars Aequi geschreven, die nu zijn gebundeld in dit boekje. De columns bestrijken een scala aan onderwerpen. Vele prominente en minder bekende juristen uit binnen- en buitenland komen voorbij, in korte anekdotes, mooie levens(werk)beschrijvingen, maar af en toe zijn ze ook onderwerp van de nodige kritiek (die overigens niet is beperkt tot rechtswetenschappers).

meer informatie

T. Hartlief

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding

Deze publicatie geeft inzicht in het verbintenissenrecht, het buiten- contractuele aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. De 9e druk is volledig geactualiseerd: diverse wetswijzigingen, zoals de invoering van de collectieve schadevergoedingsactie, zijn verwerkt.

meer informatie

Nigel Foster

Foster on EU Law

Foster on EU Law offers an incisive account of the institutions and procedures of the EU alongside focused analysis of core substantive areas. This clear three-part structure provides students with a solid foundation in the mechanisms and applications of EU law, making it an ideal text for those new to the subject or looking for a concise guide to support further study.
 

meer informatie

Een praktische handleiding

Ondernemingsrecht

Dit boek vormt een praktische handleiding voor het ondernemingsrecht. Diverse rechtsvormen (NV/BV, vereniging, stichting, coöperatie en de personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) worden besproken, alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen.
 

meer informatie

Verkenning van bestaande en nieuwe inrichtingen van het bouwproces met het oog op een verbeterde beheersing van het informatierisico

Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten

De realisatie van bouw- en infrastructurele projecten op basis van geïntegreerde contracten wordt al jarenlang als problematisch ervaren. Deze publicatie bevat de resultaten van een onderzoek naar de achtergronden en mogelijke oplossingen van die problematiek

meer informatie

mr. Reinout Salverda

De Wet Bibob in het licht van de onschuldpresumptie

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt door bestuursorganen ingezet om te (laten) toetsen of een vergunning wordt gebruikt om te profiteren van gelden uit strafbare feiten. Een vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken op basis van strafrechtelijke gegevens, ook wanneer een strafrechter daarover nog geen (onherroepelijk) oordeel heeft gegeven. Voldoende is dat het bestuursorgaan aannemelijk maakt dat er strafbare feiten zijn gepleegd. 

meer informatie

Over de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen

De resonante rechtsstaat

De rechtsstaat staat volop in de belangstelling en in het debat erover staan de meningen soms lijnrecht tegenover elkaar. De toeslagenaffaire, grootschalige drugscriminaliteit en de Coronawet wijzen volgens sommigen op een belabberde staat van de rechtsstaat, terwijl anderen juist in uitkeringsfraude, de straffe aanpak van ondermijnende criminaliteit of virusontkenners met hun complottheorieën oorzaken voor rechtsstaatverval zien. 

meer informatie

Political Philosophies of European Contract Law

Justifying Contract in Europe

This title explores the normative foundations of European contract law. It addresses fundamental political questions on contract law in Europe from the perspective of leading contemporary political theories. Does the law of contract need a democratic basis? To what extent should it be Europeanised? What justifies the binding force of contract and the main remedies for breach? When should weaker parties be protected? Should market transactions be considered legally
void when they are immoral? 

meer informatie

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2021-2022

Raadpleegt u regelmatig wetteksten? Maak het uzelf dan gemakkelijk met deze uitgave: een actueel overzicht van alle wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 augustus 2021, zoals voorzien medio juni 2021. Ook aanverwante en toekomstige wetgeving is hierin overzichtelijk ondergebracht. Zo vindt u gemakkelijk en snel de wet die u zoekt. 

meer informatie

Law Extra - Covid-19 en recht

COVID-19 en recht: de coronacrisis bezien vanuit verschillende juridische perspectieven is een project van Law Extra, het talen­­tenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Univer­siteit. Twaalf rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van hun onderzoek naar de werking van het Nederlandse recht in coronatijd.

meer informatie

Ton Mertens

Het beginsel van de minste pijn

Loonheffingen zijn de belastingen en socialeverzekeringspremies die worden geheven met het loon als basis. Een kenmerk van loonheffingen is dat zij, zoals dat heet, bij de bron worden geheven. Dat wil zeggen door de werkgever, het pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Voor de overheid zijn de loonheffingen budgettair van enorme betekenis: voor 2021 wordt een opbrengst verwacht van zo'n € 173 miljard. 

meer informatie

Tekst & Commentaar Vermogensrecht 11e druk

Dit Tekst & Commentaar-deel over het vermogensrecht bevat de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen uit Boek 7. De korte heldere commentaren helpen je in enkele minuten tot de kern van een bepaling te komen. Tekst & Commentaar Vermogensrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen.

meer informatie

A Practical Guide to the Article 6 Case-Law of the European Court of Human Rights

Right to a Fair Trial

This book provides a comprehensive, detailed and up-to-date account of the Strasbourg case-law on the right to a fair trial. It focuses on the Court's most important fair trial cases which have been selected following the Court's Jurisconsult's opinion of their jurisprudential interest.
 

meer informatie

Whose Law Must We Obey?

International Criminal Jurisdiction

International Criminal Jurisdiction is a treatise for anyone conducting research into how domestic and international regimes create and enforce rules for personal and subject matter jurisdiction in transnational or international criminal cases.

meer informatie

Europees Arbeidsrecht

Europees Arbeidsrecht

Deze titel verkent het gehele terrein van het Europees arbeidsrecht, van sociale grondrechten tot juridische vraagstukken die spelen bij het grensoverschrijdende werknemers- en dienstenverkeer binnen de EU.

meer informatie

Basisboek APV en bijzondere wetten

In het Basisboek APV en bijzondere wetten komen de onderwerpen aan bod die van belang zijn voor het optreden van de overheid op het bestuursrechtelijke vlak en de bijzondere positie die de gemeente daarin inneemt.

meer informatie

Collegebundel 2021-2022

De Collegebundel is de belangrijkste wettenbundel tijdens je studie. De titel is gemakkelijk in gebruik en inhoudelijk zorgvuldig samengesteld door jouw hoogleraren. Kortom: de ultieme bron van informatie voor elke (aankomend) jurist die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de wereld waarin we leven.

meer informatie