Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde of geannuleerde vluchten

Renzo van der bruggen

€ 129,50

Die Keure

Paperback / softback

16-05-2019

dut

Leverbaar

Wetteksten Hoger Onderwijs 2019-2020

 

€ 44,95

Noordhoff Uitgevers B.V.

Paperback / softback

20-06-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Proportionality Guide / 1st revision, April 2016

 

€ 14,95

Stichting Instituut voor Bouwrecht

Paperback / softback

24-05-2019

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2019-2020

S.B. Cornielje

€ 39,90

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

17-05-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Ondernemingsrecht voor fiscalisten

 

€ 29,50

Uitgeverij Paris B.V.

Paperback / softback

24-05-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Protecting Personal Information

Andrea Monti & Raymond Wacks

€ 56,25

Hart Publishing

Hardback

30-05-2019

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Jan H.A. Lokin

De Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)

Dit boek behandelt de geschiedenis van de Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970). In de goede juridische traditie wordt eerst nagegaan, wat onder een faculteit wordt verstaan. Wie mochten zich lid van de faculteit noemen? Hadden de studenten iets te vertellen? Wat was de leerstof? 

meer informatie

De excessieve dwangsom

Wordt iemand veroordeeld tot een handelen, dulden of nalaten, dan is de executie van deze veroordeling dikwijls problematisch. Om deze veroordelingen toch effectief ten uitvoer te kunnen leggen heeft de wetgever op 1 april 1933 de dwangsom als aanvullend dwangmiddel geïntroduceerd.

Straffen en belonen in de gevangenis

Promoveren en degraderen in detentie in het licht van het resocialisatiebeginsel

Prenatale kinderbescherming

De rechtsbescherming van de ongeborene en het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)

This cahier provides an overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European Union's single market. The book first contextualizes corporate mobility within a broader economic discussion on market access before turning to the private international law dilemmas posed by legal entities moving across borders.
 

Rechtspositie Volksvertegenwoordigers 2019

De rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers Volksvertegenwoordigers Deze uitgave beschrijft in algemene zin de totstand-koming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commis-sarissen van de Koning, wethouders en gedeputeer-den volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een dienstongeval.

Bestuursrecht

Voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennis maakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Bestuursrecht behandelt alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht.

Ik zal handhaven

Zonder handhaving wordt het een zootje in onze samenleving. Je kunt iedere dag in de krant lezen wat er gebeurt alsde teugels van de handhaving te veel worden gevierd. 

Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht

Dit werk bevat een beschrijving van het Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht zoals dat sinds 2012 in Curaçao en vanaf 1 april 2014 in Sint Maarten vigerend is. In Aruba en Suriname is de invoering ervan in behandeling.

Ancient Legal Thought

This is a study of what constituted legality and the role of law in ancient societies. Investigating and comparing legal codes and legal thinking of the ancient societies of Mesopotamia, Egypt, Greece, India, the Roman Republic, the Roman Empire and of the ancient Rabbis, this volume examines how people used law to create stable societies.

Proportionality Guide / 1st revision, April 2016

The award of public contracts has to comply with among others the principle proportionality. In many instances during the tender procedure the contracting authorities has to pay particular attention to the principle of proportionality.

Zakboek Bijstand en Belastingen

Aangepast aan de fiscale wijzgingen 2019

KPMG Jaarboek Externe verslaggeving 2019

Wat zijn de regels voor de verwerking, waardering presentatie en toelichting van de jaarrekeningposten van ondernemingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van BW2 Titel 9? Met dit naslagwerk op uw bureau heeft u de verslaggevingsregels binnen handbereik.
 
 

Handboek Jaarrekening 2019

Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS

Concise Introduction to EU Private International Law

About the book This concise book, now in its 4th edition, is mainly intended to be used as an introduction to the rules of private international law belonging to the legal system of the European Union.
 

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studiebegeleiding

Ars Aequi Wetseditie

Strafrecht & strafvordering 2019/2020

met o.a. (selecties uit): Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de economische delicten Opiumwet Wet wapen en munitie Wegenverkeerswet 1994 Penitentiaire beginselenwet Penitentiaire maatregel Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
 

meer informatie

A.M. Kleine Staarman

Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Om de vernietiging van de aarde tegen te gaan is duurzame gebiedsontwikkeling vereist. De Omgevingswet zal bestaande knelpunten voor deze ontwikkeling in de wetgeving oplossen. Maar een cultuurverandering is hét knelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling en voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

meer informatie

Handboek WWFT

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelijke sancties door diverse toezichthouders.

meer informatie

Erfpacht en opstal

Deze uitgave vormt het ideale handboek voor elke jurist, student of andere belanghebbende die meer wil weten over erfpacht en opstal. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van de praktijk, de jurisprudentie en de literatuur betreffende de rechten omtrent erfpacht en opstal.

meer informatie

IE-Handboek

IE-Beginselen 2019

Volledig geactualiseerde vierde druk. In 693 pagina’s zijn de ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2019 verwerkt, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en de relevante IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals Louboutin v Van Haren over het rode zoolmerk van Louboutin, Kitkat over inburgering van een merk en Levola v Smilde over auteursrecht op smaak. 

meer informatie

Justice John Paul Stevens

The Making of a Justice

When Justice John Paul Stevens retired from the Supreme Court of the United States in 2010, he left a legacy of service unequaled in the history of the Court. During his thirty-four-year tenure, Justice Stevens was a prolific writer, authoring in total more than 1000 opinions.

Appointed by President Gerald Ford and eventually retiring during President Obama's first term, Justice Stevens has been witness to, and an integral part of, landmark changes in American society. 

 

meer informatie

De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

De grenzen voorbij

Maken ontwikkelingen als globalisering en digitalisering een herwaardering van de nationale staat als primaire bron van regelgeving noodzakelijk? Dit NVJ-boek bevat drie preadviezen met duidelijke handvatten bij kwesties die raken aan territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid.
 

meer informatie

Fiscale Praktijkreeks

Succesvol procederen bij de belastingrechter

In Nederland worden vele verschillende belastingen geheven, zowel door de rijksoverheid als door provincies, waterschappen en gemeenten. Iedere burger, of hij nou ondernemer is of particulier, wordt dan ook geconfronteerd met belastingheffing.

meer informatie

Inclusief dividendbelasting en tax accounting

Compendium Vennootschapsbelasting

Door internationale ontwikkelingen is de vennootschapsbelasting continu in beweging. Het compendium maakt u wegwijs in de complexe wereld van de vennootschapsbelasting. Ideaal voor student én professional.
 

meer informatie

L.J.A. Pieterse

Omtrent verwijzing

Wanneer gaat de Hoge Raad bij cassatie over tot verwijzing - en wanneer niet? Welke formuleringen worden daarbij gebruikt? En bovenal: welke typen verwijzingsinstructies kunnen we daarbij onderscheiden?

meer informatie

Ondernemingsrecht voor fiscalisten

Het ondernemingsrecht is een belangrijke discipline voor de fiscalist en overigens is ook het omgekeerde waar. Bij de training van fiscalisten op het terrein van het ondernemingsrecht ontbrak een deugdelijk en op de fiscale praktijk toegesneden studieboek. Dit boek beoogt in deze leemte te voorzien. De materie wordt op maat en met oog voor de ondernemingsrechtelijke problemen die een belangrijke rol spelen in de fiscale adviespraktijk gepresenteerd.

meer informatie

Verdragenrecht

In deze mastermonografie vindt u een complete en actuele weergave van het verdragenrecht: de belangrijkste regels, jurisprudentie en andere bronnen. Zowel de internationale als Nederlandse vertakkingen van dit rechtsgebied worden grondig tegen het licht gehouden. Een handzaam overzicht voor zowel de beroepspraktijk als het academisch onderwijs. Het verdragenrecht omvat de totstandkoming, werking en beëindiging van verdragen. 

meer informatie

Fiscale geschriften

Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er de nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe beleidsbesluiten verschenen en bestaande beleidsbesluiten herzien.

meer informatie

A Commentary

The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights

This Commentary provides an article-by-article summary of the TEU, the TFEU, and the Charter of Fundamental Rights, offering a quick reference to the provisions of the Treaties and how they are interpreted and applied in practice. Written by a team of contributors drawn from the Legal Service of the European Commission and academia, the Commentary offers expert guidance to practitioners and academics seeking fast access to the Treaties and current practice.

meer informatie

Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht

Auteursrecht

Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht. De ontwikkelingen op het gebied van technologie en netwerkcommunicatie volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Daarmee neemt ook het belang van de juridische bescherming van informatieproducten toe. In het handboek Auteursrecht vindt u een grondig en toegankelijk overzicht van het gehele juridische speelveld dat hierbij relevant is.
 

meer informatie

Steven Jellinghaus

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Na de omvangrijke wijziging van het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, gaat het arbeidsrecht opnieuw op de schop. Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Het voorstel is op het moment van schrijven van dit boek aanhangig bij de Eerste Kamer. De Wab introduceert nieuwe regels voor het arbeidsrecht.

meer informatie

Omgevingsrecht (6e druk)

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen.

meer informatie

Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie

Wat staat er in het geval van een verwijzingsprocedure onherroepelijk vast? En wat is de taak en bewegingsruimte van een verwijzingsrechter na een verwijzing? Vragen zoals deze onderstrepen dat de verwijzingsprocedure niet vrij is van complicaties. In het bijzonder de kwestie omtrent de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie laat zich niet eenvoudig beantwoorden.

meer informatie

7 juni verschijnt:

Omtrent verwijzing

In het geval van cassatie volgt meestal verwijzing, waarin een opdracht aan de feitenrechter besloten ligt. Deze opdracht, die elk verwijzingsarrest van nature (impliciet) bevat, kan worden verbijzonderd door hieraan één of meer specifieke instructies toe te voegen. De vorm en omvang die een dergelijke verwijzingsinstructie kan aannemen loopt sterk uiteen, maar lange tijd ontbrak het aan een systematische studie naar typen verwijzingsinstructies.

meer informatie

Een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europees Hof van Justitie

Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde of geannuleerde vluchten

In 2017 werden er binnen de Europese Unie ongeveer 1 miljard vliegtuigpassagiers vervoerd. De bescherming die hun bij vertraagde en geannuleerde vluchten wordt geboden, staat te lezen in de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten ((EG) nr.

meer informatie

Transformatie en renovatie van vastgoed

In Nederland staat (nog steeds) veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Verder is een sterke toename te zien van hergebruik van bestaande gebouwen. Het is dan ook niet bevreemdend dat transformatie en renovatie de afgelopen jaren een grote vlucht hebben genomen. 

meer informatie

Egbert Dommering

De Europese Informatierechtsorde

Onze samenleving is in de laatste tien jaar in hoog tempo veranderd in een door data, digitalisering en kunstmatige intelligentie gedreven omwenteling. Op de informatiemarkt zijn de sociale media, zoekmachines en Apps de grootste ondernemingen geworden.
 

meer informatie

SDU Commentaar

AVG, Editie 2019

Sdu Commentaar AVG is een zeer complete multimediale publicatie; een combinatie van een online uitgave en een boek met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 

meer informatie

Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht

elke rechter is in een internationaal geval bevoegd? Welk nationaal recht is dan van toepassing? En kan een buitenlands vonnis in Nederland worden erkend en ten uitvoer gelegd? Dit boek behandelt de fundamentele kwesties van Nederlands internationaal privaatrecht.

meer informatie

International Criminal Law


B Public International Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren