Jaarboek Compliance 2019

 

€ 49,00

C.A. Wielenga

Paperback / softback

11-04-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Fiscale actualiteiten voor de arbeidsrechtpraktijk 2019

G.W.B. van Westen

€ 49,00

Sdu Uitgevers

Hardback

05-04-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Belastingwetgeving 2019 Curaçao

 

€ 32,70

SDU

Paperback / softback

08-04-2019

dut

Leverbaar

Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things

Liability for Artificial Intelligence a

€ 72,50

Nomos Verlagsges.MBH + Co

Paperback / softback

15-04-2019

eng

Leverbaar

Checklist jaarrekening 2019

H. Beckman

€ 46,75

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

28-03-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Belastingwetgeving 2019 Suriname

 

€ 32,70

SDU

Paperback / softback

08-04-2019

dut

Leverbaar


meer recent verschenen

Eerste hulp voor ondernemers

Minnelijke Onteigening

Voor de aanleg van wegen, industrieterreinen, woonwijken of natuurgebieden heeft de overheid grond nodig. De overheid is verplicht te onderhandelen met de eigenaar. Het onderhandelingsproces wordt minnelijke onteigening genoemd. Negen van de tien keer lukt het een deal te bereiken zodat een gerechtelijke procedure wordt voorkomen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Vermogensmisdrijven

Dit boek is bedoeld voor degene die beroepsmatig te maken krijgt met ver­mogensmisdrijven. Hiertoe worden de misdrijven beschreven vanuit een vast stramien: een algemene toelichting, een beschrijving van de regelgeving en de toelichting van de bestanddelen aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 

Elektronisch contractenrecht

In razend tempo volgen ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie elkaar op. Dit heeft een duidelijk merkbare betekenis voor de manier waarop personen contracten met elkaar aangaan en hoe deze worden uitgevoerd.

Ministers of Justice in Comparative Perspective

This book analyses the institution of Minister of Justice in the constitutional systems of several European countries: the United Kingdom, Ireland, Germany, Austria, France, Italy, and Poland. The research was based on the hypothesis that the Minister of Justice is, in fact, inessential, because the institution is to a large extent incompatible with the principles of the separation of powers and the independence of the judiciary.

Handboek compliance in de zorg

een handleiding voor de praktijk

Bestuursrecht Deel 2

rechtsbescherming tegen de overheid

Inkomstenbelasting

Inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing. De regelingen rondom inkomstenbelasting zijn bijzonder complex. Zelfs na invoering van de Wet IB 2001, de inmiddels meest besproken fiscale wet in ons land. Deze titel helpt u de weg te vinden in de wereld van inkomstenbelasting, loonbelasting en premieheffing.

Internal market neutrality

The European Union (EU) comprises an internal market without borders. For direct tax purposes, however, the effective non-existence of borders is questionable. After all, the Court of Justice of the EU continuously judges that direct tax matters are still a concern for the individual Member States, even though the Member States do have to consider fundamental freedoms. In direct tax matters the concept of the ‘internal market’ hence reflects the co-existence of individual Member States’ interests instead of a regular internal market without (tax) boundaries.
 

Matters of Principle

Matters of Principle contains the most important international, European and Dutch judiciary codes.
 

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2019-2020

Deze studenteneditie van de Cursus Belastingrecht geeft een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van het Nederlandse successierecht, schenkingsrecht en het recht van overgang. Met voorbeelden wordt een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk, waardoor deze uitgave vooral geschikt is voor (fiscale) studiedoeleinden.
 

Verrekening

Deze monografie maakt de rechtsfiguur verrekening op een heldere en bondige manier behapbaar. Beoefent u het vermogensrecht, het insolventierecht of het erfrecht? Dan mag dit complete en actuele handboek verrekening niet in uw collectie ontbreken.

De bijstand in praktijk 2019

Deze uitgave is geschreven voor iedereen met interesse in de Participatiewet (PW). De lezer maakt op toegankelijke en praktijkgerichte wijze kennis met alle onderdelen van deze complexe wet # van uitkering tot terugvordering, en van bijzondere bijstand tot re- integratie.

De juridische organisatie van de onderneming

In de uitgave maakt u kennis met de juridische organisatie van ondernemingen. De auteurs beperken zich hierbij niet tot één of enkele rechtsvormen, maar belichten het volledige spectrum. De compacte en heldere benadering maakt de uitgave zeer geschikt voor economen, bedrijfskundigen, fiscalisten, accountants en juristen.
 

Assumpties annoteren

rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst

Koersen door de Wft (deel 1)

In Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel I – Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving.

ATAD1

EU-richtlijn inzake antibelastingontwijking

Retentierecht en uitwinning

Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het procesrecht en het faillissementsrecht anderzijds.

Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een onzeker oorzakelijk verband

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Alle verzonden Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studiebegeleiding

Studieboeken voor alle juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Aanvullen van subjectieve rechten

Lange tijd ontbrak het in de literatuur aan handvatten om te bepalen of een recht automatisch 'mee overgaat' met een ander recht. Deze uitgave legt op basis van rechtseconomische uitgangspunten uit wanneer dit het geval is. De lezer krijgt inzicht in de wijze waarop afhankelijke rechten, nevenrechten en kwalitatieve rechten functioneren. 

meer informatie

Samen werken is samen de klos?

Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht

De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en wanneer kan een moedermaatschappij worden aangesproken op door haar dochteronderneming begane overtredingen?
 

meer informatie

Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs

Wat doen ze daar eigenlijk?

Elke vijf jaar zijn er in Nederland verkiezingen voor het Europees Parlement. Het is voor burgers lastig omeen beargumenteerde Europese stem uit te brengen. Kranten en televisie geven relatief weinig aandacht aan de Europese politiek. Daardoor hebben burgers weinig zicht op wat Nederlandse politici namens hen doen in Brussel, Straatsburg en in hun werkzaamheden in het land. 

meer informatie

Asser serie

Asser 7-IX Verzekering Bijzondere overeenkomsten

Deze gerenommeerde uitgave geeft u als vanouds toegang tot actuele, grondige kennis op het gebied van de verzekeringsovereenkomst (schade- en sommenverzekering) en het wettelijke kader rondom deze overeenkomst. De toegankelijke en praktijkgerichte benadering is zowel geschikt voor praktijkjuristen als rechtswetenschappers. Het leven van alledag en de risico's die de daarbij horende (maatschappelijke) activiteiten met zich meebrengen, rechtvaardigen een middel om risico's af te dekken. 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Fed Fiscale Studieserie

Hoofdzaken milieuheffingen

Buigt u zich in het dagelijks leven geregeld over vraagstukken omtrent milieuheffingen? Deze bundel schetst een compleet en actueel beeld van ingewikkelde regelingen, in het bijzonder de rijksmilieubelastingen. Ook treft u een overzicht aan van de belangrijkste bepalingen uit het recente ontwerp-klimaatakkoord.

meer informatie

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag 2019

In deze uitgave wordt alle relevante informatie geboden over het onderwerp arbeidsovereenkomst en ontslag. De inhoud van dit boek wordt niet gevormd door één rechtsgebied, maar biedt een combinatie van verschillende onderwerpen die van belang zijn voor (met name) personeelsfunctionarissen binnen bedrijven en instellingen.

meer informatie

De Notariswet

In dit handboek maakt de lezer op grondige wijze kennis met de taak en functie van de notaris in de moderne samenleving. Belangrijke leerstukken als onafhankelijkheid en onpartijdigheid, dienstweigering, geheimhouding en verschoningsrecht krijgen ruim aandacht.

Re- De- Co-dification?

Is it time for jurisdictions to undertake recodification, decodification, or even codification of their private laws? This volume addresses this recurring question in legal science by presenting recent developments and new perspectives on the codification of private law from a comparative law viewpoint.

meer informatie

Advocatenmemo 2019

Bespaar uzelf als advocaat het dagelijkse zoekwerk met dit handige memo. U vindt hierin de laatste feiten en praktische informatie handig bijeengebracht. Van de laatste wetgeving tot indexeringscijfers. En van tariefoverzichten tot de actuele contactgegevens van relevante instanties. U heeft de complete actuele stand van zaken in 2019 binnen handbereik. In een perfecte wereld zou de advocatuur enkel draaien om de schoonheid van ons gelaagde rechtssysteem en de belangen van de rechtvaardige zaak. 

meer informatie

Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondenemingen

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Bestuurders van ondernemingen in financiële moeilijkheden begeven zich in een spanningsveld van verschillende, vaak tegenstrijdige, belangen. Dit proefschrift biedt een geïntegreerde analyse van de civielrechtelijke en strafrechtelijke normen die op de bestuurder persoonlijk rusten ten opzichte van de schuldeisers van de schuldenaar- vennootschap.

meer informatie

Praktische informatie over Sociale zekerheid 2019

Weinig is zo veranderlijk als sociale zekerheid in Nederland. De wirwar aan regels en voorschriften kan bovendien overweldigend zijn. Deze handige wegwijzer in de wereld van premies en uitkeringen zet alles wat u moet weten in begrijpelijke taal uiteen, inclusief heldere voorbeelden. Of u nu premiebetaler, hulpverlener of werkloze bent. Praktische informatie over sociale zekerheid 2019 is er voor iedereen die te maken heeft met de continue veranderingen in de sociale zekerheid. 

meer informatie

Evaluatie van de langste kabinetsformatie uit de parlementaire geschiedenis

Formeren anno 2017

Formeren anno 2017 is de boekuitgave van de officiële evaluatie van de kabinetsformatie van 2017, geschreven mede op basis van gesprekken met alle betrokkenen. Het rapport is uitgebracht aan het presidium van de Tweede kamer.

meer informatie

Attila M. Tanzi

A Concise Introduction to International Law

This textbook provides an overview of the functioning international law, rather than the full knowledge of the immense developments of international law of the last decades, concerning the regulation of its subjects, sources, stateresponsibility, the means of dispute settlement and the ever increasingly problematic relation to domestic jurisdictionsand the numerous branches of substantive international law.

meer informatie

meer en minder werk/wijzigingen

Bouw- en aanbestedingsrecht deel 5 (nieuwe opzet)

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

meer informatie

A Normative Foundation and Framework

Pre-Insolvency Proceedings

This timely new work evaluates the law regarding pre-insolvency proceedings, and in particular, the terms of the 2017 EU Directive. Setting the law in context, the book provides a conceptual framework for ideal practice, illustrating the implications of the new regime with specific practical examples.

meer informatie

Serie strafrecht

Bewijs in het strafrecht

In drie delen wordt in dit boek het bewijs in het strafrecht behandeld. Deel A beschrijft het bewijs in het algemeen, waaronder het bewijsstelsel, het bewijsminimum, de start van een onderzoek, de verdenking.

meer informatie

Miranda Boone & Leonie van Lent & Kees van den Bos

Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)

Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid

meer informatie

De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Slachtofferadvocatuur

Dit rapport doet verslag van een empirisch onderzoek naar de rol van advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bij het verwezenlijken van hun rechten in de strafprocedure. De rol van de advocatuur is onderzocht in het kader van vijf slachtofferrechten: (1) het recht op algemene en zaakgebonden informatie, (2) het recht op kennisneming van het dossier, (3) het recht op toevoegen van stukken aan het dossier, (4) het recht op het indienen van een vordering tot schadevergoeding en (5) het spreekrecht. 

meer informatie

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

The Netherlands Commercial Court

The Netherlands Commercial Court is a new international commercial court which opened its doors in Amsterdam on 1 January 2019. According to the Rule of Law Index of the World Justice Project, Dutch civil courts are among the most reputable in the world. In addition, the efficiency of Dutch civil procedural law contributes to the Dutch courts' vast experience in dealing with international commercial matters.

meer informatie

Brussels Commentary

EU Public Procurement Law

Procurement in the public sector is accountable for up to 20 % of the European Union GDP. The regulation of public spending is therefore of great importance not only for the purpose of opening the internal market for suppliers to the public sector from all over the European Union, but also for all public entities and potential suppliers who are relying on the rules for entering into contracts.
 

meer informatie

History of the European Union

The European Union celebrated its 60th anniversary in 2017, but celebrations were muted by Brexit and the growing sense of a crisis of identity. However, as this seminal work shows, the history and ambition of the European Union are considerable. Written by key stakeholders who, between them, acted as architects, adjudicators and arbitrators of the project, it presents the definitive history of the first two generations of the European Union. 

meer informatie

wet- en regelgeving

Vademecum Advocatuur 2019

In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat opgenomen, te weten o.a.: Wet- en regelgeving- Advocatenwet- Besluit beroepsvereisten advocatuur- Verordening op de advocatuur- Toelichting op de Verordening op de advocatuur- Besluit financiële bijdrage 2019- Regeling op de advocatuur Reglementen- Reglement van orde CvA- Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse orde van advocaten Gedragsregels- Gedragsregels 2018 Beleidsregels- Beleidsregel detachering.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen.  Meer nieuwsbrieven

Tanja Masson-Zwaan & Mahulena Hofmann

Introduction to Space Law

Introduction to Space Law is a completely revised edition since the previous version of 2008, providing a concise and structured analysis of legal aspects of both traditional and more recent space activities. The relevance and substance of space law as a branch of public international law continues to expand. The fourth edition of this long-time classic in the field of space law has been substantially rewritten to reflect new developments in space law and technology of the past ten years, but the main structure of the original book has been preserved. 

meer informatie

(Neuro)geheugendetectietests in het strafrecht en het nemo tenetur-beginsel

Het onthullende geheugen

Neurowetenschappen en neurotesten hebben al in veel zaken een bijdrage geleverd aan de strafrechtspleging. Een voorbeeld van een neurotest is de (neuro)geheugendetectietest, waarmee kan worden onderzocht of iemand beschikt over specifieke (dader)kennis.

meer informatie

Integriteitkwesties in het openbaar bestuur

De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester

In De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester beschrijft Christiaan Kooman bekende integriteitskwesties die de afgelopen twintig jaar in het openbaar bestuur hebben gespeeld. 
Wat speelde er? Wat dreef de bestuurders om te handelen zoals ze deden? Wat was de rol van de media en wat kunnen we hiervan leren? 

meer informatie

Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie)

Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie

Deze bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, kent twee delen; I: de scheiding van ‘kerk en staat’ en de gevolgen voor het recht van religieuze organisaties, en II: de vrijheid van godsdienst vanuit religieus perspectief. Niet alleen de visie van westerse juristen, maar ook visies vanuit verschillende godsdiensten komen aan bod.

meer informatie

Verzekeringsrecht Studenteneditie

Houdt u zich bezig met het verzekeringsrecht? Deze bundel schetst een volledig beeld van dit complexe rechtsgebied. U vindt hierin een combinatie van wetenschappelijke diepgang en een scherp oog op de praktijk. Alle belangrijke wijzigingen en interessante ontwikkelingen sinds de laatste druk van 2015 komen hierbij uitgebreid aan bod. De laatste jaren heeft het verzekeringsrecht veel belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. 

meer informatie

International Criminal Law


European Union Law


Public International Law


Human Rights Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren