Campaign Finance Law

Orestis Omran

€ 45,00

Eleven international publishing

Hardback

02-07-2021

eng

Leverbaar

Unilateral Sanctions in International Law

 

€ 128,25

Hart Publishing

Hardback

20-01-2021

eng

Leverbaar

Straf(proces)recht begrepen

J.H.J. Verbaan

€ 42,50

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

02-08-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Legal Research

M. Vols

€ 38,50

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

23-07-2021

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

Nieuw

Oil and Gas Exploration Contracts

:Anthony Jennings

€ 472,50

Sweet & Maxwell

Hardback

27-07-2021

eng

Leverbaar

Justifying Contract in Europe

Martijn W Hesselink

€ 47,20

Oxford University Press

Paperback / softback

03-03-2021

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Hoofdlijnen voor de praktijk - M.J. Frequin

Auteursrechtgids

Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruikmaak van werk van anderen: wat mag wel en waarvoor moet ik eerst toestemming vragen? Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant? Waar moet ik aan denken bij het sluiten van een exploitatieovereenkomst en, in het bijzonder, voor mijn creatie? Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan ik mijn rechten handhaven? 

meer informatie

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Sdu Wettenbundel 2021-2022 (set a 3 delen)

Verzameling Nederlandse Wetgeving Studiejaar 2021-2022

Collegebundel 2021-2022 Limited Edition

De Collegebundel is de belangrijkste wettenbundel tijdens je studie. De titel is gemakkelijk in gebruik en inhoudelijk zorgvuldig samengesteld door jouw hoogleraren. Kortom: de ultieme bron van informatie voor elke (aankomend) jurist die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de wereld waarin we leven. Wanneer je kiest voor de Limited Edition ontvang je beide delen voorzien van een hardcover in een mooie bewaarbox en met handige leeslinten. 

Wetsanalyse

De overheid zet bij de uitvoering van wetgeving op grote schaal ICT-voorzieningen in. Dat maakt het mogelijk om snel besluiten te nemen over rechten en plichten van burgers en bedrijven, maar ook om dienstverlening op maat te bieden.

Herziening ten nadele en een eerlijk proces

Op 1 oktober 2013 trad de Wet herziening ten nadele in werking. Daarmee werd het mogelijk een onherroepelijke vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging te herzien wanneer sprake is van een zogeheten novum of falsum.

Arbeidswetgeving 2021/2022

Wil jij je in je juridische carrière specialiseren in het arbeidsrecht? Dan mag deze bundel niet in je verzameling ontbreken: alle arbeidswetgeving die je in de dagelijkse praktijk nodig hebt in één handzame pocket In de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht zul je veelvuldig een blik moeten werpen in de nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving.
 

De bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht

Een contractspartij kan met een overeenkomst onstoffelijk voordeel nastreven, zoals vakantieplezier of woongenot. Als zij dit voordeel misloopt, omdat de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt, rijst de vraag of en hoe haar immateriële belangen worden beschermd in het schadevergoedingsrecht.

Privaatrecht in context

Dit boek is een uitleiding uit het privaatrecht, bestemd voor masterstudenten die zich voorbereiden op hun professionele loopbaan. Het biedt een reflectie op het karakter van het privaatrecht en op de aard van de beoefening en de wetenschappelijke bestudering daarvan.

Verburg: Geciteerd en besproken

In dit liber amoricum worden diverse academische artikelen en bevindingen van Leonard Verburg uitgebreid geciteerd en besproken. Verburg neemt in september afscheid als hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij was redactielid (later voorzitter) van het tijdschrift ArbeidsRecht, promoveerde aan de UvA en is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof #s-Gravenhage en voorzitter van het Levenbach-Instituut.  

Overtredingen strafrecht

In dit boek worden alle overtredingen uit het wetboek van strafrecht behandeld (boek drie). Hierbij is per delict gekozen voor de driedeling: algemeen, wettekst en de bestanddelen. Hierbij komt de wetshistorie aan bod, alsook de jurispru­dentie. Het boek is voorzien van 800 voetnoten. Het boek is geschikt voor strafrechtstudenten maar is met name voor de strafrechtpraktijk geschreven om per delict te kunnen duiden wat de wetgever wilde en hoe de rechter daarmee omgaat. Om vervolgens goed geïnformeerd een eigen standpunt in te kunnen nemen.

(Echt)scheiding en fiscale aspecten. Editie 2021

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden. In deze monografie wordt uitgebreid bij deze aspecten stilgestaan. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Europees Arbeidsrecht

Europees Arbeidsrecht

Deze titel verkent het gehele terrein van het Europees arbeidsrecht, van sociale grondrechten tot juridische vraagstukken die spelen bij het grensoverschrijdende werknemers- en dienstenverkeer binnen de EU.

meer informatie

Basisboek APV en bijzondere wetten

In het Basisboek APV en bijzondere wetten komen de onderwerpen aan bod die van belang zijn voor het optreden van de overheid op het bestuursrechtelijke vlak en de bijzondere positie die de gemeente daarin inneemt.

meer informatie

Leigh Hancher; Tom Ottervanger & Piet Jan Slot

EU State Aids 6th. Edition

EU State Aids examines the substantive and procedural aspects of state aid law and policy, analysing the underlying rules in depth and how they have been applied by the Commission and the courts. After five editions EU State Aids has become firmly established as an invaluable resource to all those involved in advising or litigating matters of state aid, from lawmakers to regulators, lawyers, economists and courts.

 

meer informatie

Tekst & Commentaar Pensioenrecht 8e druk

Dit Tekst &Commentaar-deel bevat alle actuele wetteksten op het gebied van het pensioenrecht. Uiteraard volgens de beproefde Tekst & Commentaar-formule, zodat je geholpen door de bondige commentaren snel tot de kern van een bepaling komt. De 8e druk bevat de laatste wetgeving en jurisprudentie per 1 april 2021. Tekst &Commentaar Pensioenrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen.

Asser 10-II

Internationaal personen- en familierecht en erfrecht

Asser 10-II Internationaal privaatrecht - Internationaal personen-, familie- en erfrecht.

Alle onderwerpen van internationaal personen- en familierecht en erfrecht (IPR) worden in dit Asser-deel diepgravend behandeld door vooraanstaande experts uit de wetenschap en praktijk. Als gevolg van demografische, sociale en culturele ontwikkelingen is er sprake van een nog altijd uitdijend internationaal rechtsverkeer van personen en diensten.

meer informatie

Causaliteit en de zorgplicht in de zorg

Aansprakelijkheid van werkgevers bij COVID-19

Aansprakelijkheid van werkgevers bij COVID-19

De ziekte COVID-19 roept nieuwe vragen op binnen het aansprakelijkheidsrecht. Besmetting met het coronavirus kan immers leiden tot gezondheidsschade. Die gezondheidsschade kan verschillende schadeposten tot gevolg hebben, zoals medische kosten en verlies van verdienvermogen doordat degene die besmet is geraakt niet in staat is zijn of haar werkzaamheden (volledig) uit te voeren.

meer informatie

Snel inzicht in de jurisprudentie voor iedereen die actief is in het werkveld van het bestuursrecht

Uitsprakenbundel bestuursrecht

Uitsprakenbundel bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht heeft sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 aan importantie gewonnen. De invloed van de wet op de dagelijkse bestuurspraktijk wordt dan ook steeds groter.
 

meer informatie

Collegebundel 2021-2022

De Collegebundel is de belangrijkste wettenbundel tijdens je studie. De titel is gemakkelijk in gebruik en inhoudelijk zorgvuldig samengesteld door jouw hoogleraren. Kortom: de ultieme bron van informatie voor elke (aankomend) jurist die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de wereld waarin we leven.

meer informatie

J.M. Hebly & P. Heijnsbroek

Aanbestedingsrecht

Dit Tekst & Commentaar-deel helpt u de actuele wetgeving omtrent het aanbestedingsrecht te overzien, uiteraard verhelderd met korte en bondige commentaren. Nieuw in deze druk is het artikelsgewijs commentaar op de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe). Alle commentaren zijn waar relevant bijgewerkt met de meest recente jurisprudentie en vakliteratuur. Tot slot is dit commentaar over de volle breedte kernachtiger geformuleerd, zodat de uitgave helpt nog sneller de essentie van de wetsbepalingen te doorgronden. 

meer informatie

R. Bonnevalle-Kok & G. Pesselse

Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht

Deze bundel bevat een selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Arubaanse straf- en strafprocesrecht. Vanzelfsprekend zijn het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering opgenomen. Daarnaast bevat de bundel diverse regelingen op het gebied van organiek strafrecht, bijzonder straf- en strafprocesrecht en penitentiair recht, zoals de Landsverordening wegverkeer en de Beginselenverordening gevangeniswezen. Ten slotte zijn ook enkele regelingen op Koninkrijksniveau opgenomen, zoals de Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht is bedoeld voor bachelor- en masterstudenten Arubaans recht alsook voor professionals werkzaam in de juridische beroepspraktijk

meer informatie

Dr. C. Hofman

Het systeem van sanctionering van fiscale fraude

Deze titel biedt een integraal overzicht van het systeem van sanctionering van fiscale fraude. Het duale systeem van fiscale rechtshandhaving, de manier waarop het begrip fiscale fraude zich vertaalt naar delicten en de mogelijke sancties worden alle drie ruimschoots belicht. Het huidige systeem wordt bovendien kritisch beschouwd en beoordeeld. 

meer informatie

Vertrouwen in de Omgevingswet

In deze interdisciplinaire bundel buigen diverse auteurs zich over de vraag of het werken met de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Dat levert interessante conclusies en nuttige aanbevelingen op. De bundel is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met het omgevingsrecht. Met de Omgevingswet wil de overheid het omgevingsrechtelijke stelsel vereenvoudigen en verbeteren. De inwerkingtreding van de wet is beoogd op 1 januari 2022 en zal leiden tot een omvangrijke stelselwijziging in het omgevingsrecht. In Vertrouwen in de Omgevingswet wordt onderzocht in hoeverre het werken met de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Er zijn in totaal elf bijdragen opgenomen van diverse auteurs met uiteenlopende expertises. De auteurs zijn werkzaam in verschillende delen van de (rechts)praktijk en het onderwijs, waardoor de bundel een interdisciplinair karakter heeft. Deze veelzijdigheid aan perspectieven levert interessante conclusies en nuttige aanbevelingen op. 

meer informatie

Een onderzoek naar de veranderingen in de betekenis van artikel 50 Grondwet tussen 1814 en 1983

De Staten-generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk

‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk’, aldus artikel 50 van de Nederlandse Grondwet. Toen deze bepaling in 1814 werd vastgesteld, legde ze vooral vast dat Nederland een eenheidsstaat was. Ons land was destijds nauwelijks een democratie te noemen. Het Nederlandse volk had geen kiesrecht en de Koning had vrijwel alle macht. Sindsdien is veel veranderd: verkiezingen zijn ingevoerd, het kiesrecht is geleidelijk uitgebreid en politieke partijen zijn niet meer weg te denken.

meer informatie

Familierecht

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn komen aan de orde, aangevuld met het ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan Europees en internationaal familierecht. Ook het familieprocesrecht, het erfrecht en het jeugdstrafrecht komen uitgebreid aan bod. 

meer informatie

Ondernemings- & effectenrecht 2021

BW Voorstel Boek 7 WvK Boek 1, BW Boek 2, BW Boek 3 en 7A Prospectusverordening Wet giraal effectenverkeer Fondsenreglement Faillissementswet Besluit openbare biedingen Wft Wet toezicht financiële verslaggeving NR gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Besluit transparantie uitgevende instellingen Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft Nederlandse Corporate Governance Code Besluit Corporate Governance Besluit artikel 10 overnamerichtlijn Besluit melding zeggenschap Besluit marktmisbruik Wft Besluit boetes Wft Besluit reikwijdtebepalingen Wft Verordening Marktmisbruik Code verzekeraars Code banken Wet toezicht trustkantoren 2018 Regeling toezicht trustkantoren 2018 Wet economische delicten Wet financiële dienstverlening Wet op het financieel toezicht SER Fusiecode 2015

meer informatie

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht

De eenmanszaak is een verzameling van zaken en vermogensrechten. Hoe deze rechtsvorm past in het stelsel van het privaatrecht is onduidelijk. Al eeuwenlang wordt de rechtsvraag of de eenmanszaak een goed is bediscussieerd in de rechtswetenschap. Deze vraag speelt als de eenmansondernemer een huwelijksgemeenschap aangaat of beëindigt, overlijdt, zijn recht op de onderneming overdraagt of inbrengt in een personenvennootschap of BV, of als hij zijn recht op de onderneming financiert.

meer informatie

Surseance van betaling

De uitgave Surseance van betaling is deel VIII van de serie Wessels Insolventierecht en behandelt de juridische stand van zaken omtrent surseance van betaling. Aan bod komen onder meer de surseance en de gronden tot intrekking ervan, evenals de mogelijke overgang naar faillissement dan wel naar de schuldsaneringsregeling.

meer informatie