Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk

Y. Flietstra & Ing. T. van der Meulen & Peter-Arjen Boers

€ 59,00

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

08-11-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Het Gerecht

Boom uitgevers Den Haag & Stefanie Koumiotis & Ike van de Ven

€ 19,95

Boom Juridische uitgevers

Hardback

26-11-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

The Protection of Foreign Investment in Times of Armed Conflict

Jure Zrilic

€ 100,00

OUP Oxford

Hardback

28-10-2019

eng

Nog te verschijnen

Privacy op de werkvloer

Melanie Hermes & Arjen van Halem

€ 49,50

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

26-11-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

The Battle for International Law

Jochen von Bernstorff & Philipp Dann

€ 118,75

Oxford University Press

Hardback

04-11-2019

eng

Leverbaar

Internationale kinderontvoering

A.C. Olland & F. Ibili

€ 49,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

25-11-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging

Nederland is een rechtsstaat - zijn we het daarover eens? Toch is voor de meeste burgers en bedrijven een gang naar de civiele rechter een - te - kostbare en tijdrovende zaak geworden.

Rechters zijn overbelast. Reorganisaties en deeloplossingen laten de haperende structuur van de civiele rechtspleging ongemoeid. Die is, vinden de samenstellers van deze bundel, meer gebaat bij een total design, waarin alle taken in onderling verband als een geheel worden aangepakt. 

meer informatie

Honoré Daumier Die Juristen - Kalender 2020

Mit Texten auf Deutsch und Französisch
Daumier, Honore

Een vitale rechtsstaat - Grondslag, kwetsbaarheid, weerbaarheid

De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg.

Five Uneasy Pieces Essays on Law and Evolution

Can the law benefit from an evolutionary perspective? This little book shows how the idea of survival of the fittest can help explain legal development and the rise and fall of legal institutions. The reader is invited to join in on a journey of discovery in which the world of Darwin is connected to the topics of legal change, convergence of law, legal complexity, law in hip-hop music and the adoption of the price-payment rule.

Toegang tot recht

Beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld

Eindafrekening met ­pepernoten

Gedurende haar hoogleraarschap aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft van ruim 15 jaar en haar verbondenheid aan het Instituut voor Bouwrecht van meer dan 22 jaar, heeft prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis zich voortdurend beijverd om het bouwrecht – mede binnen de bredere civielrechtelijke context – verder te ontwikkelen en kennisoverdracht aan beroepsbeoefenaren te ­bevorderen.

Jaarboek Corporate Governance 2019-2020

Heeft u in uw functie te maken met corporate governance vraagstukken? De 9e editie van dit jaarboek brengt u bij in actuele en relevante onderwerpen zoals langetermijnwaardecreatie, de invloed van biases en algoritmes op besluitvorming, digitalisering, benoemingen en samenstelling van bestuur en toezicht, en pension fund governance.

De zaak van de smeltende dinosaurus

Overpeinzingen bij 22 jaar werken in de wereld van het bouwrecht
M.A.B. Chao-Duivis

Afstand van recht

27 jaar na het verschijnen van de eerste editie verschijnt de nieuwe druk van de monografie over afstand van recht. Deze nieuwe druk biedt, grotendeels met behoud van de oorspronkelijke structuur, een eigentijdse analyse met daarin een breder spectrum aan sub-onderwerpen dan in de eerste druk.

Compendium Estate Planning

Dit compendium bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen – huwen – schenken – erven. Zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod.

Huurrecht Bedrijfsruimte. Editie 2019

Deze uitgave is uitgegroeid tot een standaardwerk op het gebied van huurrecht. De nieuwe regelgeving komt zeer uitgebreid aan de orde en wordt becommentarieerd aan de hand van de parlementaire geschiedenis die eraan ten grondslag ligt.

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Studiebegeleiding

A.F. Collignon-Smit Sibinga

De deelgeschilprocedure

De deelgeschilprocedure biedt u een totaaloverzicht van de regeling van de deelgeschilprocedure, inclusief wetsgeschiedenis en jurisprudentie. De hoofdstukken geven u praktische handvatten bij uiteenlopende kwesties die zich voordoen bij de toepassing van de deelgeschilprocedure.

meer informatie

Over het dossier, geheimhouding, de zitting en de uitspraak

Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces

Een belangrijk aspect van het recht op een eerlijk proces is dat de procedure bij de bestuursrechter transparant is. Transparantie heeft twee aspecten. In de eerste plaats vindt de behandeling van de zaak op de zitting in beginsel in het openbaar plaats.

meer informatie

Arbeidsprocesrecht

Bij de toepassing van het arbeidsrecht kunt u niet zonder grondige kennis van het arbeidsprocesrecht. Dit handboek biedt u als enige praktijkgerichte uitgave over het arbeidsprocesrecht een compleet overzicht van de valkuilen die zich binnen dit rechtsgebied kunnen voordoen.

meer informatie

Hans Ulrich Jesserun d'Oliveira: Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn reservisten

Al zeker een halve eeuw is er bij de Hoge Raad een praktijk in zwang die in strijd is met het recht en zelfs strafbaar is. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor dat de Hoge Raad zaken moet behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames, maar dat wordt door ons hoogste rechtscollege aan de laars gelapt. In de raadkamer zit het panel (de zetel) mét alle overige leden van de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers ook mee.

meer informatie

Wet & Geschiedenis

Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt, in 2020, het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Tevens introduceert de WAB premiedifferentiatie naar de aard van het contract en wijzigt deze de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet transitievergoeding.

meer informatie

Van de Wwz naar de Wab en Wnra

De OpMaat naar een nieuw arbeidsrecht

We hebben een aantal onderwerpen gebundeld en daarin de impact voor de praktijk van deze wijzigingen getracht aan te geven. Het betreft payrolling, detachering en contracting, de ketenregeling, de i-grond, de transitievergoeding, overheidswerknemers (sector gemeenten en sector provincies) en de transitie van de overheidswerknemer.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Bart Oortwijn & Ronald de Waard

Hoofdlijnen Omgevingsrecht, 3e editie

Hoofdlijnen Omgevingsrecht Met dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van het brede omgevingsrecht. Doel is om beleidsmedewerkers, studenten en anderen werkzaam in de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inzicht te geven in de hoofdlijnen en de praktische toepassing van het omgevingsrecht.

meer informatie

K.W.C. Geurts

Zekerheid voor leverancierskrediet

Er ligt tegenwoordig veel nadruk op de zekerhedenpositie van de kredietverstrekkende leverancier en het verlies van zijn zekerheidsrecht. Middels een rechtsvergelijking slaagt de auteur erin drie buitenlandse rechtsstelsels te ontleden, compleet gemaakt met een kritische blik op het eigen recht.
 

meer informatie

Ruud Stokvis

Recht en Slecht - mr. Benno Stokvis (1901-1977)

Mr. dr. Benno Stokvis (1901-1977) was literator, rechtsgeleerde, publicist, parlementslid, mediapersoonlijkheid, radiospreker, honden- en paardenliefhebber, maar bovenal advocaat, een strijdbaar jurist. Menselijk en maatschappelijk bewogen, in het naoorlogse Nederland een ‘Bekende Nederlander’. Ruud Stokvis noemt de vele publieke activiteiten van mr. Benno Stokvis. Maar hij reconstrueert bovenal zijn veel minder bekende privéleven en dan vooral aan de hand van zijn uitlatingen in en reacties op zijn door duizenden beluisterde radiorubriek ‘Recht en Slecht’. 

meer informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door aantasting van geestelijke gezondheid, verdriet, angst, spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen

Psychische schade

Psychische aandoeningen kunnen ten minste zo invalideren als fysieke aandoeningen. Psychische schade roept in het aansprakelijkheidsrecht niettemin eigen vragen op, over onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schadebegrip.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Arbeidsovereenkomst Speciale uitgave WAB en Wnra

Deze speciale editie van Tekst & Commentaar Arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van de veelbesproken wijzigingen door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de wijzigingen in de Ambtenarenwet en de Waadi. In deze uitgave is de tekst van Titel 7:10 BW na inwerkingtreding van de hiervoor genoemde wijzigingswetten opgenomen met kort, helder commentaar. 

meer informatie

Tekst & Commentaar

Gezondheidsrecht 8e druk

De korte en heldere commentaren in deze tekstbundel helpen u snel uw weg te vinden binnen het gezondheidsrecht. Deze 8e druk is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2019 en bevat ruim 250 meer commentaren dan zijn voorganger. 

meer informatie

Ingrid van der Klooster & Christel Grundmann-van de Krol

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

In Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II – Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen. 

meer informatie

Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.

Inzicht in de ondernemingsraad. Editie 2020

De 31e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht).

meer informatie

Een juridisch kookboek

Het Gerecht

De juridische wereld en de culinaire wereld lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Toch blijkt het helemaal niet zo gek om een link te leggen tussen juridische termen en culinaire recepten. En dan hebben we het niet alleen over advocaat. 
Start de dag bijvoorbeeld met een paar heerlijke notarisappelpannenkoekjes. Denk voor de lunch eens aan een gezonde pleidooier. 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen.  Meer nieuwsbrieven

Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Handboek notarieel ondernemingsrecht

Dit tweede deel in de serie handboeken over het notarieel ondernemingsrecht legt de nadruk op de vereniging. Het verenigingsrecht is een gebied dat de notaris door diverse (aanstaande) wetswijzigingen niet kan laten versloffen.

meer informatie

Christel Grundmann-van de Krol & Ingrid van der Klooster

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

In Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II: Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds het verschijnen van het boek uit 2012 grondig geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen.

meer informatie

Asser-serie

Koop en ruil - Bijzondere overeenkomsten

Dit gezaghebbende handboek schetst de actuele stand van zaken omtrent de koopovereenkomst. Ook wordt stilgestaan bij twee bijzondere overeenkomsten die nauw aan de koop verwant zijn: de ruil en de timesharing. In deze 9e druk is ruim zes jaar aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt. De koopovereenkomst vormt één van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Asser-deel 7-I Koop en ruil vormt een compleet en actueel handboek omtrent deze bijzondere overeenkomst.

Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame

Wanneer is er sprake van misleidende reclame? En hoe verschillen de regels over vergelijkende reclame in zakelijke (B2B) en consumentgerichte (B2C) communicatie? Deze titel biedt aan de hand van de regels van afd. 6.3.4. antwoord op vragen als deze. 

meer informatie

Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en de Wet op de vpb 1969

De eenzijdige regeling

Deze uitgave geldt als de enige publicatie die alle Nederlandse regelingen ter voorkoming van dubbele belasting beschrijft. De vijfde druk is volledig up-to-date voor de belastingheffing van 2019. De Eenzijdige Regeling neemt een belangrijke positie in binnen het belastingrecht; alle verdragen die Nederland sluit verwijzen naar deze regeling.
 

meer informatie

De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter

Bruggen bouwen over de kenniskloof

Het is schering en inslag dat rechters in beroepszaken over arbeidsongeschiktheid medische rapporten moeten beoordelen. De vraag is of zij daar wel toe in staat zijn. Rechters zijn immers geen artsen. Ze kunnen, als ze er niet uitkomen,0 zelf een medisch deskundige inschakelen. Dan moeten ze het rapport van de deskundige op waarde schatten. Kunnen ze dát dan wel? 

meer informatie

B Public International Law


International Criminal Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren