Boekhandel Douwes Den Haag

Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

defensie en veiligheid

Baudouin Heuninckx & Steven Van Garsse & Matthias De Groot & Matthias Stinissen

Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

defensie en veiligheid

Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

 

De aankoop/aanbesteding van defensie- en veiligheidsmateriaal (bv. wapens en munitie, sommige beveiligingssystemen) heeft veelal een gevoelig karakter en kan de nationale belangen en veiligheid van lidstaten in het gedrang brengen.


Niet leverbaar

€ 79,00

Niet leverbaar


Beschrijving Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

De aankoop/aanbesteding van defensie- en veiligheidsmateriaal (bv. wapens en munitie, sommige beveiligingssystemen) heeft veelal een gevoelig karakter en kan de nationale belangen en veiligheid van lidstaten in het gedrang brengen. Europa verplicht de lidstaten dan ook om een bijzondere wetgeving uit te werken voor dergelijke aanbestedingen. In België werd deze Europese verplichting omgezet in de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. Deze wet trad in werking op 6 februari 2012 en werd uitgevoerd met twee KB’s. Er worden voornamelijk bijzondere eisen gesteld op het gebied van de bevoorradingszekerheid en gegevensbeveiliging. Deze eisen gelden vooral ten aanzien van aankopen voor de strijdkrachten van wapens en munitie, maar ook ten aanzien van bepaalde gevoelige aankopen op het gebied van de civiele veiligheid. De nieuwe regelgeving is van belang voor het Ministerie van defensie, de politiediensten, maar ook voor bijvoorbeeld actoren in de transport- en energiesector. Deze publicatie vormt een artikelsgewijze commentaar op de nieuwe wet en beide KB’s. Aangezien veel bepalingen werden gekopieerd uit het ‘basisregime’, worden verwijzingen naar de basisboekdelen gecombineerd met de inzichten uit de voorbereidende teksten en verslagen. Waar nuttig en relevant worden er bij een aantal bepalingen uit de wet wel bijkomende toelichtingen verschaft.


ISBN
9782059014351
Verschenen
NUR
820
Druk
1
Uitvoering
Losbladig
Taal
Nederlands
Uitgever
Politeia

Recht - DNJB
ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren