Boekhandel Douwes Den Haag

De Omgevingswet in de praktijk

2015

Mr. dr. J.H.G. van den Broek

De Omgevingswet in de praktijk

De Omgevingswet in de praktijk

2015

De Omgevingswet in de praktijk

 

De auteur is Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, Fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en lid van de Adviescommissie Nijpels die de minister van Infrastructuur en Milieu adviseert over de Omgevingswet.


Langere levertijd

€ 61,50

Bezorgen: Levertijd onbekend


Beschrijving De Omgevingswet in de praktijk

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 met een ruime meerderheid de Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet in de praktijk is voor iedereen die zich nu wil voorbereiden op de implementatie en uitvoering van deze wet. Dit boek maakt duidelijk dat de wetgever met deze stelselwijziging streeft naar vereenvoudiging en verbetering van het omgevingsrecht. De kerninstrumenten uit de Omgevingswet staan centraal. De procedures, het toezicht en de handhaving worden belicht. De belangrijkste verschillen met de huidige regelgeving worden uiteengezet.
De Omgevingswet biedt één fundament voor regelgeving en beleid voor ruimtelijke ordening, gebieds- en projectontwikkeling, milieubeleid, natuurbescherming, waterbeheer, cultureel erfgoed en andere aspecten van de fysieke leefomgeving.
De wet komt in de plaats van 26 wetten die een rol spelen bij het beschermen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Ontgrondingenwet, de Waterwet, de Wabo, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de op 1 juli 2015 aangenomen nieuwe Wet natuurbescherming. Vier algemene maatregelen van bestuur vervangen de 150 bestaande uitvoeringsregels. Een Invoeringswet wordt voorbereid.
De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten: omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, decentrale regelgeving (het gemeentelijk omgevingsplan, de waterschapsverordening, de provinciale omgevingsverordening), algemene rijksregels over activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Het bestemmingsplan verdwijnt als zodanig en gaat op in het omgevingsplan.De Omgevingswet treedt al in 2018 in werking.
Met deze leidraad kunnen overheden, bedrijven, organisaties, advocaten, rechters en wetenschappers zich voorbereiden op de implementatie van de wet in de praktijk.


ISBN
9789013132595
Verschenen
NUR
823
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer

Staats- en bestuursrecht
ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren