Boekhandel Douwes Den Haag

Asser-serie

949

Internationaal privaatrecht

A.P.M.J. Vonken

949

Asser-serie

949

Internationaal privaatrecht

Asser-serie: 949

 

Het privaatrechtelijk rechtsverkeer vindt in toenemende mate grensoverschrijdend plaats. Daardoor bevatten steeds meer juridische problemen een internationale component # en dat komt niet zonder problemen.


Direct te downloaden

€ 131,00


Beschrijving Asser-serie: 949

Het privaatrechtelijk rechtsverkeer vindt in toenemende mate grensoverschrijdend plaats. Daardoor bevatten steeds meer juridische problemen een internationale component # en dat komt niet zonder problemen. Het internationaal privaatrecht (IPR) beoogt oplossingen aan te reiken voor tal van dergelijke kwesties. Grondige kennis van de typische IPR-onderwerpen en leerstukken is hierbij onmisbaar. Asser 10-I Algemeen deel IPR tweede druk schetst hierin voor u een diepgravend overzicht. De uitgave behandelt op integrale wijze het gehele internationale privaatrecht, verhelderd met tal van voorbeelden uit het internationale personen-, familie- en erfrecht als het vermogens-, rechtspersonen- en insolventierecht. Dit is het meest actuele en complete overzicht verkrijgbaar omtrent het IPR. De uitgave mag daarom niet ontbreken binnen de collecties van de rechter, advocaat, notaris ambtenaar van de burgerlijke stand en de student die zich wenst te verdiepen in het IPR. Hiermee biedt deze uitgave niet alleen verdieping maar kent daarnaast een prominente rol toe aan de rechtsvergelijking. Internationaal privaatrecht actueel U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken omtrent een breed scala aan IPR-kwesties van algemene aard: begripsvorming, rechtsbronnen, de relatie van het IPR tot het Unierecht, de structuur van de verwijzingsregel, kwesties van temporele aard, problemen van samenloop en van interpretatie. Ook passeert de rechtstheoretische grondslag van de meest gangbare verwijzingsproced├ęs de revue en worden een aantal algemene leerstukken van IPR besproken. Een aantal van de in de eerste druk besproken onderwerpen zijn verder geactualiseerd en uitgediept. Daarnaast schijnen diverse nieuwe hoofdstukken een licht op actuele kwesties op het speelveld van het internationaal privaatrecht: - een beschouwing over het leerstuk van de aanpassing - het vraagstuk van de erkenning van buitenlandse in een akte neergelegde rechtsfeiten - het onderwerp van het interregionale recht Meer dan voorheen schenkt deze vernieuwde editie aandacht aan kwesties van internationaal procesrecht, zoals de belangen/beginselen die ten grondslag liggen aan de regels van het internationale bevoegdheidsrecht. Ook buigt de uitgave zich over de noodzaak tot aanpassing van het eigen Nederlandse procesrecht aan het krachtens Nederlands IPR toepasselijke vreemde recht.


ISBN
9789013141801
Pagina's
949
Verschenen
Serie
Asser-serie
NUR
822
Druk
2
Uitvoering
E-book
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.


ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren