Boekhandel Douwes Den Haag

Asser-serie

Aanneming van werk

Bijzondere overeenkomsten

C. Asser

Aanneming van werk

Asser-serie

Aanneming van werk

Bijzondere overeenkomsten

Asser-serie: Aanneming van werk

 

Dit deel uit de Asser-serie behandelt de aanneming van werk in titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek. Naast de meest recente jurisprudentie besteedt deze geactualiseerde druk uitgebreid aandacht aan de gewijzigde Aanbestedingswet en het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.


Direct te downloaden

€ 134,00


Beschrijving Asser-serie: Aanneming van werk

Dit deel uit de Asser-serie behandelt de aanneming van werk in titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek. Naast de meest recente jurisprudentie besteedt deze geactualiseerde druk uitgebreid aandacht aan de gewijzigde Aanbestedingswet en het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zo maakt u zich de laatste inzichten over deze complexe materie snel eigen.

Wat de aanneming van werk bijzonder maakt, is dat een belangrijke rol is weggelegd voor algemene voorwaarden die via zelfregulering tot stand zijn gekomen. Veel van deze voorwaarden bevatten een arbitraal beding. Asser-deel 7-VI Aanneming van werk analyseert daarom niet alleen de wettelijke regeling, maar gaat ook diep in op de jurisprudentie door arbitrale instanties. Daarmee is het op dit specifieke rechtsgebied hét naslagwerk voor advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, wetenschappers en gevorderde studenten.

Bilaterale én multilaterale rechtsverhoudingen
De aanneming van werk is een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer. Maar hun contract hangt vaak samen met andere overeenkomsten. In Asser-deel 7-VI Aanneming van werk komen beide verhoudingen uitgebreid aan bod, overzichtelijk ondergebracht in twee delen. Het eerste deel belicht de bilaterale overeenkomst, met aandacht voor de regeling in titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek en het autonome recht in de vorm van bijvoorbeeld modelcontracten. Het tweede deel heeft een multilateraal perspectief en bespreekt in de praktijk veel voorkomende samenwerkingsvormen als hoofd- en onderaanneming, bouwcombinatie en bouwteam.

Volop aandacht voor actualiteit
Sinds het verschijnen van de vorige druk zijn drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. De Aanbestedingswet 2012 is als gevolg daarvan gewijzigd. In deze nieuwe druk komt deze wetswijziging uitvoerig aan bod. Verder biedt de uitgave boek een verhelderende bespreking van het wetsvoorstel 'Kwaliteitsborging voor het bouwen'. Bij aanname leidt dit voorstel tot wijzigingen van titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek die uiterst relevant zijn voor consument-opdrachtgevers.

Veel nieuwe jurisprudentie
In Asser-deel 7-VI Aanneming van werk vindt u een nauwkeurige weergave van alle recente rechtspraak. Enkele onderwerpen die daarbij aan bod komen:
*Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
*Toepasselijkheid van beginselen van aanbestedingsrecht op private aanbestedingen
*Waarschuwingsplicht van de aannemer voor fouten in de opdracht of voor prijsverhogingen door meerwerk
*Prijsaanpassing wegens onvoorziene omstandigheden
*Klachtplicht van de opdrachtgever wegens gebreken
*Retentierecht van de aannemer
*Derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen
*Bouwteamovereenkomst


ISBN
9789013143829
Verschenen
Serie
Asser-serie
NUR
822
Druk
3
Uitvoering
E-book
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer

Privaatrecht
ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren