Boekhandel Douwes Den Haag

Staat en recht

Zoeken naar zekerheid

Zoeken naar zekerheid

Ralph Severijns

Zoeken naar zekerheid

Staat en recht

Zoeken naar zekerheid

Zoeken naar zekerheid

Staat en recht: Zoeken naar zekerheid

 

Het asielrecht is een rechtsgebied dat bij uitstek wordt gekenmerkt door onzekerheid over de feiten. Hoe gaan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om met onzekerheden bij het vaststellen van feiten in een asielprocedure?


Leverbaar

€ 69,00

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen


Beschrijving Staat en recht: Zoeken naar zekerheid

Het asielrecht is een rechtsgebied dat bij uitstek wordt gekenmerkt door onzekerheid over de feiten. Hoe gaan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om met onzekerheden bij het vaststellen van feiten in een asielprocedure? De publicatie geeft een helder inzicht in deze besluitvormingspraktijk. Feiten zijn in asielprocedures meestal niet met zekerheid vast te stellen, omdat bewijs vaak ontbreekt of lastig is te verkrijgen. Toch moet iedere asielprocedure eindigen met een besluit. De besluitvorming in het asielrecht staat permanent ter discussie en er is vaak kritiek op genomen beslissingen en het gevoerde beleid. Hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten proberen voldoende zekerheid te verkrijgen over de feiten om een besluit te kunnen nemen. Zoeken naar zekerheid geeft antwoord op de vraag hoe de hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in asielprocedures omgaan met onzekerheden bij het vaststellen van feiten. Door middel van interviews met deze doelgroep is het volgende in kaart gebracht: welke onzekerheden de hoor- en beslismedewerkers ervaren welke ruimte ze ervaren om hiermee om te gaan hoe zij in twijfelgevallen tot keuzes komen welke factoren invloed hebben op hoe zij met onzekerheid omgaan Hoe hoor- en beslismedewerkers te werk moeten gaan om zekerheid te verkrijgen over feiten, is deels vastgelegd in regels. Die regels moeten door IND-medewerkers steeds in de praktijk worden toegepast. Zij beschikken hierbij over ruimte om zelf keuzes te maken. Niet al hun keuzes komen in de uiteindelijke beschikking of in onderliggende stukken terecht en blijven daardoor buiten het bereik van rechterlijke toetsing. Het boek geeft inzicht in deze keuzes. Het perspectief van hoor- en beslismedewerkers is onmisbaar om echt te begrijpen welke afwegingen in asielprocedures worden gemaakt. Deze publicatie is bij uitstek geschikt voor professionals en academici die een duidelijk antwoord willen krijgen vragen zoals: Hoe worden beslissingen in asielprocedures genomen? Hoe gaan personen, werkzaam in bureaucratische organisaties, om met onzekerheid over de beschikbare informatie? Hoe gaan deze individuen om met onzekerheid over hoe te handelen? Hoe wordt omgegaan met onzekerheid over hoe regels te interpreteren zijn? De inhoud leent zich goed voor inhoudelijke verdieping omtrent besluitvormingspraktijken in bureaucratische organisaties en in asielprocedures op basis van empirisch onderzoek.


ISBN
9789013155075
Verschenen
Serie
Staat en recht
NUR
823
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement SteR - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Staats- en bestuursrecht