Boekhandel Douwes Den Haag

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht

12e druk

T.C. Borman

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht

12e druk

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht

 

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen.


Niet leverbaar

€ 264,00

Niet leverbaar


Beschrijving Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De titel geldt als een veelgebruikte bron om snel en vakkundig antwoord te vinden op vragen over de betekenis en toepassing van artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onderliggende regelgeving.

Algemene wet bestuursrecht in beweging

Sinds het verschijnen van de 11e druk heeft de Algemene wet bestuursrecht diverse wijzigingen ondergaan, die vanzelfsprekend allemaal in deze 12e druk zijn terug te vinden, inclusief commentaar. Zo zijn verwerkt: 


  • Wijzigingen en aanvullingen van de Awb die voortvloeien uit de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb, de Wet elektronische publicaties en de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak

    Komend recht, waaronder de integrale herziening van afdeling 2.3 over elektronisch bestuurlijk verkeer en afdeling 3.5 over coördinatie van samenhangende besluiten

    Een volledig commentaar op het Besluit elektronisch procederen

    Wijzigingen in het Besluit proceskosten bestuursrecht, inclusief commentaar

    Veel nieuwe jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters


Ook is het commentaar op diverse wetsartikelen geactualiseerd naar aanleiding van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021. Vermeldenswaardig is bovendien dat zowel het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 als de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 integraal in deze uitgave zijn opgenomen. Zo heb je de twee belangrijkste bestuursrechterlijke procesregelingen altijd direct bij de hand.


ISBN
9789013161199
Verschenen
NUR
823
Druk
12
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar / Groene delen. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar - Complete serie. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren