Boekhandel Douwes Den Haag

Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

 

Dit Tekst & Commentaar deel bevat de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening, artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. Verscheidene wetswijzigingen en ontwikkelingen in jurisprudentie vormen aanleiding voor deze 11e druk, waaronder de toepassing van de Crisis- en herstelwet.


Op werkdagen voor 23.00 uur besteld meestal de volgende dag in huis.

€ 257,00


Beschrijving Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar deel bevat de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening, artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. Verscheidene wetswijzigingen en ontwikkelingen in jurisprudentie vormen aanleiding voor deze 11e druk, waaronder de toepassing van de Crisis- en herstelwet. Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. In deze uitgave is de kernwetgeving betreffende de ruimtelijke ordening artikelsgewijs voorzien van een kort en bondig commentaar. In een aantal gevallen is relevante jurisprudentie verwerkt, met name wanneer deze bepalend is voor de inhoud en de reikwijdte van een regeling. In dit Tekst <(>&<)> Commentaar deel zijn uiteenlopende wetten en regelingen op het vlak van het ruimtelijk bestuursrecht opgenomen. Zo bevat de publicatie actuele wetteksten omtrent: # De Wet ruimtelijke ordening # Het Besluit ruimtelijke ordening # De Tracéwet # De relevante delen van de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de nieuwe Erfgoedwet # De Woningwet # De onteigeningswet # De Wet voorkeursrecht gemeenten # De ruimtelijk relevante onderdelen van de energiewetgeving Ruimtelijk bestuursrecht <(>&<)> Omgevingswet Aanleiding voor deze nieuwe druk waren verschillende wetswijzigingen die zijn doorgevoerd na de vorige uitgave uit februari 2019. Ook verscheen er nieuwe relevante jurisprudentie, onder andere betreffende de toepassing van de Crisis- en herstelwet, die zich heeft ontwikkeld als een transitiewet naar de Omgevingswet. Waar mogelijk is in de commentaren verwezen naar dienovereenkomstige bepalingen in het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. De wetteksten en commentaren weergeven de stand van 1 januari 2021. Het ruimtelijk bestuursrecht zal binnen afzienbare tijd (2022) opgaan in de Omgevingswet (Stb. 2016, 156). Het ligt daarmee in de lijn der verwachting dat deze 11e druk met als titel Tekst <(>&<)> Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht de laatste zal zijn. Echter, mede vanwege het langdurende overgangsrecht blijft het huidige ruimtelijk bestuursrecht # en daarmee de 11e druk van deze uitgave # de komende jaren relevant, ook voor het nieuwe omgevingsbeleid.


ISBN
9789013161236
Verschenen
NUR
823
Druk
11
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar / Groene delen. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar - Complete serie. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Staats- en bestuursrecht