Boekhandel Douwes Den Haag

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2021-2022

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2021-2022

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving: Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 

Raadpleegt u regelmatig wetteksten? Maak het uzelf dan gemakkelijk met deze uitgave: een actueel overzicht van alle wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 augustus 2021, zoals voorzien medio juni 2021.Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

€ 33,01

Ophalen: Nu 1 op voorraad in de winkel
Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.


Beschrijving Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving: Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Raadpleegt u regelmatig wetteksten? Maak het uzelf dan gemakkelijk met deze uitgave: een actueel overzicht van alle wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 augustus 2021, zoals voorzien medio juni 2021. Ook aanverwante en toekomstige wetgeving is hierin overzichtelijk ondergebracht. Zo vindt u gemakkelijk en snel de wet die u zoekt. Nieuw opgenomen zijn de volgende wetsvoorstellen: Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud) Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) De wetsvoorstellen die tot wet verheven zijn ,zijn uit de bundel verwijderd. Tevens opnieuw opgenomen: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (KEI) (Geldt in geval van digitaal procederen)(Uittreksel) Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (Spoedwet KEI)


ISBN
9789013162066
Verschenen
Serie
Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving
NUR
822
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Wetteksten Burgerlijk Wetboek - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren