Boekhandel Douwes Den Haag

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

P.G.F.A. Geerts

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

 

Dit Tekst & Commentaar-deel helpt je middels korte heldere commentaren doeltreffend de actuele wetgeving op het gebied van het Intellectuele eigendom te doorgronden. Naast de verwerking van nieuwe wetgeving is in deze 7e druk ook de belangrijkste nieuwe, met name Europese, rechtspraak verwerkt.


Niet leverbaar

€ 257,00


Beschrijving Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel helpt je middels korte heldere commentaren doeltreffend de actuele wetgeving op het gebied van het Intellectuele eigendom te doorgronden. Naast de verwerking van nieuwe wetgeving is in deze 7e druk ook de belangrijkste nieuwe, met name Europese, rechtspraak verwerkt. Tekst <(>&<)> Commentaar Intellectuele eigendom vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. EU richtlijnen Intellectuele eigendom De razendsnelle ontwikkelingen op het vlak van het Intellectuele eigendomsrecht maken deze 7e druk een essentiële update. Na het verschijnen van de vorige druk in 2019 is bovenal de implementatie van twee EU richtlijnen in de Auteurswet en de WNR vermeldenswaardig. Ten eerste richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (#DSM# oftewel #digital single market#). Deze richtlijn brengt een aantal nieuwe verplichte beperkingen op het auteursrecht, aansprakelijkheid van grote internetplatforms en nieuwe regels met betrekking tot het auteurscontract met zich mee. Ten tweede richtlijn (EU) 2019/789 van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties. Deze richtlijn introduceert voor online doorgifte van programma#s een regime vergelijkbaar met dat voor traditionele kabeldoorgifte. Tenslotte verdient vermelding een wijziging van de Rijksoctrooiwet per 1 augustus 2021 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming. Naast de verwerking van deze nieuwe wetgeving is ook de belangrijkste nieuwe, met name Europese, rechtspraak verwerkt. De stand van wetgeving in deze editie is die van 1 augustus 2021. Voor wat betreft de jurisprudentie en de literatuur is uitgegaan van de stand van zaken per 1 juli 2021.


ISBN
9789013162608
Verschenen
NUR
827
Druk
7
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar / Gele delen. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar - Complete serie. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Ondernemingsrecht