Boekhandel Douwes Den Haag

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

15e druk

P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.)

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

15e druk

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

 

De 15e druk van dit handboek voorziet in een heldere kernachtige uiteenzetting van het hele terrein van het intellectuele, inclusief alle nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan.


Nog te verschijnen

€ 89,00

Bezorgen: Zodra beschikbaar


Beschrijving Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

De 15e druk van dit handboek voorziet in een heldere kernachtige uiteenzetting van het hele terrein van het intellectuele, inclusief alle nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. De titel vormt een onmisbaar naslagwerk in de wetenschap en rechtspraktijk en onderwijs. Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht ontgint het gehele terrein van het intellectuele eigendomsrecht. Het gaat hier om het intellectuele eigendomsrecht in ruime zin; er gaat dus ook aandacht uit naar aanverwante rechtsgebieden en thema’s, zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten. De titel levert een compleet overzicht van alle bestaande thema’s op het terrein van het IE-recht, steevast geïllustreerd aan de hand van relevante rechtspraak. Dit handboek wordt al sinds jaar en dag door een breed lezerspubliek gebruikt. Op de eerste plaats is de titel een rijke informatiebron voor alle juristen en andere geïnteresseerden die beroeps- of bedrijfsmatig met het intellectuele eigendomsrecht te maken hebben. Denk hierbij aan advocaten, merken- en octrooigemachtigden, bedrijfsjuristen en rechters. De bewerkers, die voornamelijk in de advocatuur werkzaam zijn, besteden ook ruime aandacht aan de praktische kanten van de rechtshandhaving en zowel hogere als lagere jurisprudentie. Voor studenten vormt de titel daarnaast een uitstekend studieboek dat hen in een kort tijdsbestek een volledige introductie biedt tot het uiterst boeiende vakgebied van het intellectuele eigendomsrecht. Deze 15e editie verschijnt twee jaar na de vorige druk. In dit relatief korte tijdsbestek hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in rechtspraak en wetgeving die deze update rechtvaardigen. Deze druk slaagt erin alle nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan in het IE-recht op heldere en kernachtige wijze uiteen te zetten. Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal, regionaal en EU-niveau worden behandeld. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de jurisprudentie van de hogere en lagere rechter, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie.


ISBN
9789013165890
Verschenen
NUR
827
Druk
15
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.