Boekhandel Douwes Den Haag

Recht, plicht, remedie

of De belofte van de norm

Recht, plicht, remedie

Recht, plicht, remedie

of De belofte van de norm

Recht, plicht, remedie

 

Deze titel geeft praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is en hoe deze ingevuld moet worden. De publicatie bevat niet alleen een kernachtige beschrijving van de aard, systematiek en vereisten van diverse privaatrechtelijke remedies, het bevat ook heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen, evenals uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak.Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.

€ 65,00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.


Beschrijving Recht, plicht, remedie

Deze titel geeft praktische handvatten om vast te stellen welke privaatrechtelijke remedie in een concreet geval passend is en hoe deze ingevuld moet worden. De publicatie bevat niet alleen een kernachtige beschrijving van de aard, systematiek en vereisten van diverse privaatrechtelijke remedies, het bevat ook heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen, evenals uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak. Dit maakt de uitgave relevant voor aansprakelijkheidsrechtadvocaten, rechters en rechtswetenschappers. In de moderne benadering van het aansprakelijkheidsrecht zijn recht en rechtsvordering van elkaar losgekoppeld. Er wordt veel aandacht besteed aan het bestaan van rechten en plichten, maar minder aan de remedie die is verbonden aan een inbreuk op een recht of de schending van een plicht. Het gevolg van deze disjunctieve benadering is dat vooraf onduidelijk kan zijn welke remedie in een bepaald geval – en in welke omvang – passend is. Bovendien is achteraf niet altijd goed uit te leggen waarom juist deze remedie moest worden opgelegd. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, waardoor effectieve rechtsbescherming onder druk komt te staan. Recht, plicht, remedie brengt in kaart hoe een relationele benadering van het remedierecht past bij het geldende recht en bespreekt hoe ze bijdraagt aan het vergroten van rechtszekerheid en het verwezenlijken van materieelrechtelijke aanspraken. De auteur legt uit waarom een remedie niet op zichzelf mag worden bezien. De remedie dient voort te vloeien uit de norm waaraan deze is verbonden en de strekking die deze norm heeft. Oftewel: de norm draagt de belofte van een passende remedie in zich. In de juridische literatuur over privaatrechtelijke remedies bestaat haast uitsluitend aandacht voor de vordering tot schadevergoeding in geld. Deze publicatie gaat niet alleen in op deze bekende rechtsvordering, maar ook op andere remedies die kunnen worden ingezet in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, namelijk het rechterlijk bevel, de schadevergoeding in natura en winstafdracht. Recht, plicht, remedie is van grote waarde voor aansprakelijkheidsrechtadvocaten, rechters en rechtswetenschappers. Advocaten kunnen met deze publicatie hun juridisch instrumentarium versterken, door meer grip te krijgen op de toepassing en invulling van privaatrechtelijke remedies. Rechters vinden er handvatten in om tot een rechtvaardig en inzichtelijk gemotiveerd oordeel te komen ten aanzien van de rechtsvorderingen in privaatrechtelijke geschillen. Voor rechtswetenschappers geeft dit werk inzicht in de fundamenten van het delictuele remedierecht, met heldere rechtstheoretische en rechtsvergelijkende beschouwingen en uitvoerige analyses van lagere rechtspraak op dit vlak.


ISBN
9789013169409
Verschenen
NUR
822
Druk
1
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Recht en Praktijk Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Recht en Praktijk - Complete serie. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Privaatrecht