Boekhandel Douwes Den Haag

.

Tekst & Commentaar Strafvordering

Tekst & Commentaar Strafvordering

.

Tekst & Commentaar Strafvordering

.: Tekst & Commentaar Strafvordering

 

Dit Tekst & Commentaar-deel baant een pad door de grote massa van rechtsbronnen die van belang zijn voor het achterhalen van het geldende strafprocesrecht, inclusief het niet-gecodificeerde strafprocesrecht.


Op werkdagen voor 23.00 uur besteld meestal de volgende dag in huis.

€ 324,00

Ophalen: Nu 1 op voorraad in de winkel
Leverbaar


Beschrijving .: Tekst & Commentaar Strafvordering

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel baant een pad door de grote massa van rechtsbronnen die van belang zijn voor het achterhalen van het geldende strafprocesrecht, inclusief het niet-gecodificeerde strafprocesrecht. Een selectie van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen maken de uitgave compleet. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafvordering vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Dit T<(>&<)>C-deel bevat naast de tekst van en commentaar op de tekst van het Wetboek zelf, ook een selectie van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. Zo vindt de gebruiker niet alleen de meest relevante bepalingen uit het EVRM, het IVBPR en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voorzien van commentaar, maar ook onderdelen van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Gemeentewet en de Politiewet 2012, alsmede de Algemene wet op het binnentreden en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Afzonderlijke vermelding verdient hier voorts nog steeds het met de inwerkingtreding van de Wet USB op 1 januari 2020 volledig herziene Boek 6 van het Wetboek. Met deze wet is een systematisering tot stand gebracht van bepalingen die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, die tot 1 januari 2020 niet slechts in het Wetboek van Strafvordering maar soms ook in het Wetboek van Strafrecht waren opgenomen. Tot dit nieuwe systeem behoren inmiddels ook de aan Boek 6 verrichte aanpassingen en aanvullingen, waaronder de nieuwe regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze 15e druk van dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel is bijgewerkt met nieuwe bepalingen en commentaren. Geen enkele strafrechtswetenschapper, strafrechtjurist, advocaat, rechter of officier van justitie ontkomt onder de huidige maatschappelijke ontwikkelingen aan de internationalisering van het strafrecht. Waar zinvol wordt hier in het commentaar op gewezen en worden de consequenties van deze ontwikkelingen in beeld gebracht. Ook wetsvoorstellen en te verwachten ontwikkelingen worden vermeld en zo nodig besproken onder de kop "Komend recht". Nieuwe look <(>&<)> feel Tekst <(>&<)> Commentaar Tekst <(>&<)> Commentaar heeft een nieuwe, frisse look <(>&<)> feel gekregen! Alle delen worden voorzien van een hardcover met een nieuwe omslag en uitgebracht in een groter formaat. Zo gebruiken we minder papier en voelen de delen minder lijvig. Inhoudelijk verandert er niets, dus werk je net zo prettig en vertrouwd met de boeken als voorheen. Met deze vernieuwingen zet Wolters Kluwer weer een stap in het streven om de ecologische voetafdruk te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.


ISBN
9789013170146
Verschenen
Serie
.
NUR
824
Druk
15
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar Strafvordering. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar / Rode delen. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Tekst & Commentaar - Complete serie. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Strafrecht en strafprocesrecht