Boekhandel Douwes Den Haag

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen

 

Dit proefschrift geeft uitleg over de inzet en rol van de schadedeskundigen. Aan de hand van de beantwoording van twee fundamentele en drie praktijkgerichte onderzoeksvragen wordt de puzzel rondom de positie van de schadedeskundigen gelegd.


Op werkdagen voor 23.00 uur besteld meestal de volgende dag in huis.

€ 60,00


Beschrijving De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen

Dit proefschrift geeft uitleg over de inzet en rol van de schadedeskundigen. Aan de hand van de beantwoording van twee fundamentele en drie praktijkgerichte onderzoeksvragen wordt de puzzel rondom de positie van de schadedeskundigen gelegd. De titel is zeer waardevol voor iedereen die zich bezighoudt met grondbeleid/grondzaken en gebiedsontwikkeling en overheidsaansprakelijkheid. Vanuit de rechtsgeleerde literatuur en rechtspraak wordt er al decennialang kritisch gereflecteerd op de inzet en rol van deskundigen die worden ingeschakeld in het kader van de schadebegroting na een rechtmatige overheidshandeling. In De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen wordt hun inzet en rol voor het eerst fundamenteel en wetenschappelijk onderzocht. Er wordt aandacht besteed aan: • De historische herkomst van de schadedeskundige • De wijze waarop diens inzet en rol verschillen ten opzichte van andere deskundigen in het juridische domein • De kwalificaties waarover de schadedeskundigen moeten beschikken • De manieren waarop die kwalificaties kunnen worden gecontroleerd en geborgd • De wijze waarop de civiele rechter en de bestuursrechter omgaan met (klachten over) de schadedeskundigen Onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen actueel Deze publicatie sluit aan bij twee belangrijke en actuele thema’s die met elkaar samenhangen. In de eerste plaats gaat deze titel over deskundigenadvisering. Door een divers en groeiend aantal maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de technologie, wetenschap en emancipatie wordt de maatschappij steeds complexer. De verschillende soorten specialisaties nemen toe en kennisdomeinen schijnen oeverloos. Deze maatschappelijke veranderingen werken ook door in de juridische besluitvorming en geschilbeslechting. De noodzaak tot het inwinnen van een deskundigenadvies neemt toe. Dat is een rechtsgebied-onafhankelijke ontwikkeling. In de tweede plaats gaat deze uitgave over deskundigenadvisering binnen het ruimtelijk domein/gebiedsontwikkeling. Een zeer actueel en gecompliceerd thema. Preciezer geformuleerd, gaat dit proefschrift over de deskundigen die worden ingeschakeld wegens de schadebegroting na een onteigening of een andere op zich rechtmatige overheidshandeling. Gelet op het belang en de actualiteit van dit soort overheidshandelingen, de centrale rol die deskundigen daarin vervullen en de al jarenlang levende veronderstelling vanuit de literatuur dat de positie van die deskundigen bijzonder is, is het opvallend dat fundamenteel rechtswetenschappelijk onderzoek tot op heden is uitgebleven. Dit onderzoek brengt daar verandering in. De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met grondbeleid/grondzaken en gebiedsontwikkeling en overheidsaansprakelijkheid en vanuit die hoedanigheid in aanraking komt met onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen. Denk aan advocaten, juristen, grondverwervers, taxateurs van onroerend goed, (medewerkers van) overheden en rechters. De titel is daarnaast ook relevant voor onteigeningsdeskundigen, nadeelcompensatie- en planschade adviseurs, adviesbureaus en wetenschappers.


ISBN
9789013173048
Verschenen
NUR
823
Druk
1
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Wolters Kluwer Nederland B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement SteR - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Staats- en bestuursrecht