Boekhandel Douwes Den Haag

Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob)

Het Omgevingsbesluit becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht

J.H.G. van den Broek

Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob)

Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob)

Het Omgevingsbesluit becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht

Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob)

 

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie over het Omgevingsbesluit, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat ‘de wetgever’ heeft bedoeld.


Op werkdagen voor 23.00 uur besteld meestal de volgende dag in huis.

€ 125,00


Beschrijving Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob)

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De wet vervangt 26 wetten, zoals de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Vele tientallen uitvoerings-amvb’s worden vervangen door het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie over het Omgevingsbesluit, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat ‘de wetgever’ heeft bedoeld.

Het Omgevingsbesluit bepaalt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is voor het beslissen over een omgevingsvergunning en welk bestuursorgaan advies mag geven of advies met instemming. Het Omgevingsbesluit wijst locaties aan voor rijkstaken en bevat procedureregels over omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen, programma’s, projectbesluiten, faunabeheereenheden en -plannen, voorkeursrecht en onteigening, financiële bepalingen, schade, meldingen, maatwerkvoorschriften, milieueffectrapportage, adviesorganen en adviseurs, handhaving en uitvoering, het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) en overgangsrecht.

In deze uitgave is het Omgevingsbesluit helemaal up-to-date met alle wijzingen en aanvullingen als gevolg van het Invoeringsbesluit, vier aanvullingsbesluiten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom, en elf andere besluiten, zoals het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 en het Besluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten.


ISBN
9789462127241
Pagina's
539
Verschenen
NUR
823
Druk
2
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Boom juridisch