Boekhandel Douwes Den Haag

Praktijkgids Sociale Zekerheid

2021

P. Weijmans & R. van Woerden & A. Rebel & D. Vergne-IJlst & C.W.G.M. Dekkers

Praktijkgids Sociale Zekerheid

Praktijkgids Sociale Zekerheid

2021

Praktijkgids Sociale Zekerheid

 

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid.


Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

€ 333,50

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.


Beschrijving Praktijkgids Sociale Zekerheid

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid.
Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. De werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Deze Praktijkgids geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelszaken behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of HR-adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben. Voor de volledigheid is ook aandacht besteed aan de WMO, de Participatiewet, en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aan de orde komen o.a.
• De Werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht
• Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen
• Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
• Controle en begeleiding van zieke werknemers
• Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
• Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
• Premieheffingen, boetes en controles
• Volksverzekeringen
• Zorgverzekeringswet
• WMO, Participatiewet en de Wet Langdurige Zorg
• Internationale aspecten van de sociale zekerheid

In deze volledig herziene editie 2021 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving verwerkt die zich sinds 2015 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2021 in werking zijn getreden. De grootste wijzigingen in 2021 zijn:
• De gevolgen van werken met 2 premies voor het Awf en de nieuwe cumulatiegrond in het ontslagrecht door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020;
• Tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling in 2020 en 2021 door de coronacrisis. Ook andere tijdelijke regelingen door deze crisis zijn opgenomen, waaronder in het kort de NOW en de invoering van regionale mobiliteitsteams;
• Aanpassingen op het Dagloonbesluit in verband met het individueel keuzebudget (IKB);
• Andere regels voor de Wajong, waardoor meer werken meer loon oplevert;
• Experimenten met een webmodule, waarmee opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.

Vanaf 1 januari 2020 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Dit heeft geleid tot vele wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, voorwaarden, percentages en algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen zijn, zover relevant en bekend, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken van deze Praktijkgids.
In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2021 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2021 gehandhaafd op € 385.
Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2021.


ISBN
9789462157347
Verschenen
NUR
825
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Vakmedianet