Boekhandel Douwes Den Haag

Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht'

Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector

beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

J.B. Huizink & C.H.C. Overes & E. Plomp & H.J. de Kluiver & J.M. Blanco Fernández & B.C.M. Waaijer

Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector

Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht'

Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector

beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht': Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector

 

De Vereeniging Handelsrecht buigt zich dit jaar over de voorstellen die van regeringswege zijn gedaan met betrekking tot een nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW.Leverbaar

€ 42,50

Geen levertijd beschikbaar


Beschrijving Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht': Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector

De Vereeniging Handelsrecht buigt zich dit jaar over de voorstellen die van regeringswege zijn gedaan met betrekking tot een nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW. Deze voorstellen zien enerzijds op een concentratie en uniformering van de regels die gelden voor de onderscheiden rechtspersonen in de algemene titel van Boek 2 BW en anderzijds, als gevolg van die uniformering en concentratie, op een aanzienlijke aanscherping van de regels die gelden voor het bestuur en toezicht bij niet-commerciële rechtspersonen, meer specifiek de vereniging en de stichting.
Dit wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) roept veel vragen op. Heeft die uniformering voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen werkelijk zin? Leidt dat tot betere regelgeving? Wordt aldus recht gedaan aan de grote variëteit van de maatschappelijke belangen die door rechtspersonen worden gediend? Houdt de regelgeving rekening met de enorme variëteit in aard, omvang, doelstelling en werkzaamheid van rechtspersonen? Hoe verhoudt de voorgestelde regeling zich met de uitgebreide sectorale wetgeving bijvoorbeeld in het onderwijs of de gezondheidszorg? Wordt in deze voorgestelde privaatrechtelijke wetgeving wel voldoende rekening gehouden met rechtspersonen die in de semipublieke en non-profitsfeer nu juist ook mede publieke belangen behartigen?


ISBN
9789462511217
Pagina's
150
Verschenen
Serie
Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht'
NUR
827
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht'. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren