Boekhandel Douwes Den Haag

Privaatrechtelijke bescherming herijkt

W.H. van Boom & C.M.D.S. Pavillon

Privaatrechtelijke bescherming herijkt

Privaatrechtelijke bescherming herijkt

Privaatrechtelijke bescherming herijkt

 

In haar preadvies gaat Pavillon in op het beschermend contractenrecht, in het bijzonder het consumentencontractenrecht. Zij bespreekt de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren.Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.

€ 41,50

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.


Beschrijving Privaatrechtelijke bescherming herijkt

In haar preadvies gaat Pavillon in op het beschermend contractenrecht, in het bijzonder het consumentencontractenrecht. Zij bespreekt de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. Hiertoe passeren vier casestudies de revue: de precontractuele informatieverstrekking, de algemene voorwaarden-regeling, de wederzijdse verplichtingen bij koop en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact de herijking heeft op de bescherming van de consument als zwakke contractspartij.

Het preadvies van Van Boom gaat in op marktpraktijken van ondernemers onderling. Hij inventariseert welke regels er recentelijk zijn ontstaan die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een eigenstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde.

De preadviezen vragen aandacht voor een verschuiving in ons denken over marktwerking, de bescherming van planeet en marktdeelnemers, en over de rol van het privaatrecht daarbij. De discussie over deze thema’s in het Nederlandse privaatrecht staat nog in de kinderschoenen. De preadviezen gaan daarom uitgebreid in op de ontwikkelingen in andere rechtsgebieden, andere landen en in de EU. Wat de thema’s verbindt zijn de maatschappelijke actualiteit, de meerlagigheid van de problematiek, de uitdagingen voor de wetgever op Europees en nationaal niveau, maar ook de versnippering van de rechtsmaterie. Er moet dus worden gewerkt aan consistent beleid, aldus de preadviseurs, en dat begint met een goede wetenschappelijke discussie bij de Vereniging voor Burgerlijk Recht.


ISBN
9789462512856
Pagina's
250
Verschenen
NUR
822
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht . U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren