Boekhandel Douwes Den Haag

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

deel IV Beleggingsondernemingen

C.M. Grundmann-van de Krol

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

deel IV Beleggingsondernemingen

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

 

De in Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) behandelde onderdelen over beleggingsondernemingen zijn nu bijeengebracht in Deel IV – Beleggingsondernemingen. De desbetreffende onderdelen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe onderdelen.


Niet leverbaar

€ 102,00


Beschrijving Koersen door de Wet op het financieel toezicht

De in Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) behandelde onderdelen over beleggingsondernemingen zijn nu bijeengebracht in Deel IV – Beleggingsondernemingen. De desbetreffende onderdelen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe onderdelen. Deel IV van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals de reeds verschenen Delen I, II en III, een zelfstandig geheel.

Deel IV bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over de totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese regulering van beleggingsondernemingen en behandelt diverse van belang zijnde kernbegrippen. Hoofdstuk 2 bevat de uitzonderingen op de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen en de, ondanks de uitzondering van de vergunningplicht, toepasselijke regels alsmede regels voor iedere beleggingsonderneming. In hoofdstuk 3 worden de vergunningeisen, de vergunningaanvraag en de reikwijdte van een verleende vergunning behandeld, gevolgd door hoofdstuk 4 over de regels voor vergunninghouders. In hoofdstuk 5 komen de regels in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening en de daarbij behorende samenwerking tussen de AFM en de toezichthoudende instanties van een andere lidstaat aan de orde. In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan enkele specifieke bepalingen van het toezicht
op en de handhaving van die regels die relevant zijn voor beleggingsondernemingen. Hoofdstuk 6 heeft betrekking op wijzigingen van de MiFID II en de MiFIR die in 2021 of later van toepassing zullen zijn, en op wijzigingsvoorstellen die op het moment van afsluiten van de kopij nog niet waren omgezet in definitieve wijzigingen.

Met het verschijnen van Deel IV zijn alle onderwerpen die zijn behandeld in ‘Koersen 2012’ thans geactualiseerd in vier afzonderlijke delen.


ISBN
9789462909397
Pagina's
514
Verschenen
NUR
827
Druk
5
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Boom juridisch

Dit boek maakt deel uit van het abonnement Koersen door de Wet op het financieel toezicht. U kunt zich daarop abonneren zodat u altijd de nieuwste boeken in huis heeft.

abonneren

Ondernemingsrecht