Boekhandel Douwes Den Haag

Ondernemings- & effectenrecht 2021

2021

Ondernemings- & effectenrecht 2021

Ondernemings- & effectenrecht 2021

2021

Ondernemings- & effectenrecht 2021

 

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 mei 2021. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis

€ 99,50

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld de volgende dag in huis.


Beschrijving Ondernemings- & effectenrecht 2021

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 mei 2021.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Inhoudsopgave:

Personenvennootschappen


 • Burgerlijk Wetboek , Boek 3 Vermogensrecht in het algemeen

  Burgerlijk Wetboek, Boek 7a Bijzondere overeenkomsten; vervolg

  Wetboek van Koophandel, Eerste Boek Van den koophandel in het algemeen

  Burgerlijk Wetboek, Boek 2 Rechtspersonen

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Derde Boek Van regtspleging van onderscheiden aard

  Burgerlijk Wetboek, Boek 10 Internationaal privaatrecht

  Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

  EESV-Verordening

  Uitvoeringswet EESV-Verordening

  SE-Verordening

  Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap

  SCE-Verordening

  Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap

  Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen

  Wet op de ondernemingsraden


Ondernemingen


 • Wet op de Europese ondernemingsraden

  Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten

  Handelsregisterwet 2007

  Handelsregisterbesluit 2008

  Burgerlijk Wetboek, Boek 3 Vermogensrecht in het algemeen

  Faillissementswet

  Handelsnaamwet


Financieel recht


 • De Nederlandse Corporate Governance Code

  Besluit inhoud bestuursverslag

  Toekomstgericht bankieren

  Maatschappelijk Statuut

  Code Banken

  Gedragsregels Nederlandse banken

  Gedragscode verzekeraars 2018

  Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

  Wet toezicht financiële verslaggeving

  Besluit toezicht financiële verslaggeving

  Wet op het financieel toezicht

  Wet bekostiging financieel toezicht 2019

  Besluit definitiebepalingen Wft

  Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

  Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

  Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

  Besluit marktmisbruik Wft

  Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft

  Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft

  Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

  Besluit reikwijdtebepalingen Wft

  Besluit prudentiële regels Wft

  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

  Besluit openbare biedingen Wft

  Besluit gereglementeerde markten Wft

  Vrijstellingsregeling Wft

  Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft

  Nadere regeling gedragstoezicht financiëleondernemingen Wft

  Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft

  Verordening Marktmisbruik

  Prospectusverordening

  Wet giraal effectenverkeer

  Wet toezicht trustkantoren 2018

  Regeling toezicht trustkantoren 2018

  Wet financiële betrekkingen met het buitenland

  Wet inzake spaarbewijzen

  Wet op de economische delicten

  SER-Fusiegedragsregels 2015

  Fondsenreglement


Trefwoordenregister


ISBN
9789493199309
Verschijnt
NUR
827
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Ars Aequi Libri

Ondernemingsrecht