Seriewerkenservice

AB&V-reeks - Aanbestedingsrecht, Bouwrecht & Vastgoed

ACIS-serie - Amsterdam Centre for Insurance Studies

Advocatenmemo

Agenda voor de Fiscale Praktijk

Ambtenarenrecht Wet- en regelgeving

Amsterdam Institute for Law and Behaviour (A-LAB)

Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals

ARAR verklaard

Arbeid & Gezondheid

Arbeidsomstandighedenrecht

Arbeidswetgeving

Arbojaarboek

Arbonormenboek

Ars Aequi Cahiers Privaatrecht

Ars Aequi Cahiers Rechtsvergelijking & Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi Cahiers Staats- en Bestuursrecht

Ars Aequi Geschetst

Ars Aequi Jurisprudentie - complete serie

Ars Aequi Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Auteursrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Bestuursrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Burgerlijk recht

Ars Aequi Jurisprudentie Europees Recht

Ars Aequi Jurisprudentie Faillissementsrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Huurrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Intellectuele Eigendom

Ars Aequi Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Loonheffingen

Ars Aequi Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Personen- en familierecht

Ars Aequi Jurisprudentie Strafrecht

Ars Aequi Procesdossiers

Ars Aequi Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Ars Aequi Wetseditie Aanbestedingsrecht

Ars Aequi Wetseditie Algemene wet bestuursrecht

Ars Aequi Wetseditie Arbeidsovereenkomst

Ars Aequi Wetseditie Arbitration

Ars Aequi Wetseditie Auteursrecht

Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Procesrecht

Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Recht

Ars Aequi Wetseditie Burgerlijk Wetboek

Ars Aequi Wetseditie Europees Strafrecht

Ars Aequi Wetseditie Europese Staatssteunregels

Ars Aequi Wetseditie Huurrecht

Ars Aequi Wetseditie Insolventierecht

Ars Aequi Wetseditie Intellectuele Eigendomsrecht

Ars Aequi Wetseditie Internationaal Privaatrecht

Ars Aequi Wetseditie Internationaal Strafrecht

Ars Aequi Wetseditie Internetrecht

Ars Aequi Wetseditie Loonheffingen

Ars Aequi Wetseditie Ondernemings- en Effectenrecht

Ars Aequi Wetseditie Pensioenrecht

Ars Aequi Wetseditie Personen-, familie en erfrecht

Ars Aequi Wetseditie Ruimtelijke Ordening en Bouwrecht

Ars Aequi Wetseditie Socialezekerheidsrecht

Ars Aequi Wetseditie Strafrecht en Strafvordering

Ars Aequi Wetseditie Verzekeringsrecht

Ars Aequi Wetsedities - complete serie

Ars Notariatus

Asser - complete serie

Asser 1 - Personen- en familierecht

Asser 1-I Personen- en familierecht - De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud

Asser 1-II Personen- en familierecht - Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven

Asser 10 - Internationaal privaatrecht

Asser 10-I Internationaal privaatrecht - Algemeen deel IPR

Asser 10-II Internationaal privaatrecht - Internationaal personen-, familie- en erfrecht

Asser 10-III Internationaal privaatrecht - Internationaal vermogensrecht

Asser 2 - Rechtspersonenrecht

Asser 2-I Rechtspersonenrecht - De rechtspersoon

Asser 2-II Rechtspersonenrecht - NV en BV

Asser 2-IIa Rechtspersonenrecht - NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen

Asser 2-IIb Rechtspersonenrecht - NV en BV - Corporate Governance

Asser 2-IIc Rechtspersonenrecht - NV en BV - Geschillen , procedures en openbare biedingen

Asser 2-III Rechtspersonenrecht - Overige rechtspersonen

Asser 2-IV Rechtspersonenrecht - Effectenrecht

Asser 3 - Vermogensrecht algemeen

Asser 3-I Vermogensrecht algemeen - Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Asser 3-III Vermogensrecht algemeen - Volmacht en vertegenwoordiging

Asser 3-IV Vermogensrecht algemeen - Algemeen goederenrecht

Asser 3-V Vermogensrecht algemeen - Gemeenschap

Asser 3-VI Vermogensrecht algemeen - Zekerheidsrechten

Asser 4 - Erfrecht en schenking

Asser 5 - Zakenrecht Eigendom en beperkte rechten

Asser 6 - Verbintenissenrecht

Asser 6-I Verbintenissenrecht - De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Asser 6-II Verbintenissenrecht - De verbintenis in het algemeen, tweede gedeeltIe

Asser 6-III Verbintenissenrecht - Algemeen overeenkomstenrecht

Asser 6-IV Verbintenissenrecht - De verbintenis uit de wet

Asser 7 - Bijzondere overeenkomsten

Asser 7-I Bijzondere overeenkomsten - Koop en ruil

Asser 7-IA Bijzondere overeenkomsten - Kredietovereenkomst

Asser 7-II Bijzondere overeenkomsten - Huur

Asser 7-III Bijzondere overeenkomsten - Pacht

Asser 7-IV Bijzondere overeenkomsten - Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst

Asser 7-IX Bijzondere overeenkomsten - Verzekering

Asser 7-V Bijzondere overeenkomsten - Arbeidsovereenkomst

Asser 7-VI Bijzondere overeenkomsten - Aanneming van werk

Asser 7-VII Bijzondere overeenkomsten - Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap

Asser 7-VIII Bijzondere overeenkomsten - Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap

Asser 7-X - Bijzondere overeenkomsten - Onbenoemde overeenkomsten

Asser 7-XI Bijzondere overeenkomsten - Pensioen

Asser 8 - Verkeersmiddelen en vervoer

Asser 8-II Verkeersmiddelen en vervoer - Rechten en voorrechten op zeeschepen. Kapitein, bevoegdheden en verplichtingen

Asser Procesrecht - complete serie

Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

Asser Procesrecht 10 Europees procesrecht

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Asser Procesrecht 3 Bewijs

Asser Procesrecht 4 Hoger beroep

Asser Procesrecht 5 Beslag en executie

Asser Procesrecht 6 Het kort geding

Asser Procesrecht 7 Cassatie in burgerlijke zaken

Asser Procesrecht 8 Arbitrage en bindend advies

Asser Procesrecht 9 IPR procesrecht

Bakelsreeks

Basisboek Socialezekerheidsrecht

Belastinggids (Kluwer)

Belastingrecht (van Soest)

Belastingwetten - pocketeditie

Belastingwijzers

Bijzondere Wetgeving

Boom Basics

Boom Basics Erfrecht

Boom fiscale casuïstiek

Boom fiscale studieboeken

Boom Jurisprudentie en Documentatie

Boom Masterreeks

Bouw- en aanbestedingsrecht

Bouwrecht Monografieën

BTW Almanak (Nextens)

BTW Gids

BTW Jurisprudentie van het Hof van Justitie

Burgerlijk Proces & Praktijk

BW-krant jaarboek

Cahiers Politiestudies

Casuïstiek vennootschapsbelasting

checklist Jaarrekening

Civilologie

Collectief arbeidsrecht

Commentaar & Context

Cursus Belastingrecht - complete serie

Cursus Belastingrecht Europees Belastingrecht

Cursus Belastingrecht Formeel Belastingrecht

Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting

Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht

Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing

Cursus Belastingrecht Omzetbelasting

Cursus Belastingrecht Overdrachtsbelasting

Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting

Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting

De bijstand in praktijk

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid

De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht

De Wet Bopz

Douanememo

ECPIL - European Commentaries on Private International Law

Elsevier Belasting Almanak

Elsevier Pensioen Almanak

Erasmus Law Lectures

Erfenisvakdag Cahier

EU Competition Law

European and International Insolvency Law Studies

European Energy Studies

Fase-scriptieprijs

Fed Fiscale Brochures

Fed Fiscale Studieserie

Financieel Juridische Reeks

Financieel memo

Financiële Dienstverlening

Fiscaal Actueel

Fiscaal Alert

Fiscaal Dossier

Fiscaal Memo

Fiscaal Memo Arresten & Beleid

Fiscaal Memo BTW

Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving

Fiscaal Wetenschappelijke Reeks

Fiscale Geschriften

Fiscale Handboeken

Fiscale Monografieën

Fiscale Praktijkreeks

Fiscale Zakenreeks

Gerede Twijfel

Groningen Centre for Law and Governance

Handboek Arbobeleidsregels

Handboek Arbobesluit

Handboek Arboregeling

Handboek Arbowet

Handboek Externe Verslaggeving

Handboek Externe Verslaggeving Checklist

Handboek Jaarrekening

Handboek Jaarrekening Checklist

Handboek Strafzaken

Handboeken Veiligheid

Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging

Horeca Memo

Huurrechtmemo

IBR Scriptiereeks

ICFG-reeks - IvO Center for Financial Law and Governance

ICGI-reeks - Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies

Individueel Arbeidsrecht

Industriële eigendom

INSOLAD Jaarboek

Instituut voor Ondernemingsrecht

Internationaal Fiscaal Memo

International Financial Reporting Standards (Red Book)

Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Inzicht in de OR Praktijkboek

Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap

Jaarboek Corporate Governance

Jaarrekeningmemo

Jonge Meesters

Jonge VAR-reeks

Juridisch Memo - Fiscaal Juridisch

Juridische reeks

Jurisprudentiewijzer Milieurecht

Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid

Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht

Kluwer Collegebundel

Kluwer Collegebundel - "Limited Edition"

Korte introducties

Kroniek van het Strafrecht

Law of Business and Finance

Loonheffingengids

LSA-reeks

Maastricht Law Series

Mediationreeks

Memo Belastingcontrole

Memo Beslagrecht

Memo Echtscheiding en Alimentatie

memo Financiële planning

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag

Memo Plus Ondernemingsraden

Mercatura Honesta-reeks

Mercura Honesta reeks

Monografieën Burgerlijk Procesrecht

Monografieën BW

Monografieën Echtscheidingsrecht

Monografieën Privaatrecht

Monografieën Recht en Informatietechnologie

Monografieën Sociaal Recht

Montaigne reeks

Montesquieu reeks

Nederlands Mededingingsrecht

Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Nextens Schenken en Erven Almanak

Nextens Vpb Almanak - deel 1

Nextens Vpb Almanak - deel 2

NILG - Familie & Recht

NILG - Governance & Recht

NILG - Markt, Overheid & Recht

NILG - Openbare orde, veiligheid & recht

NILG - Vastgoed, Omgeving & Recht

NOB/LOF Scriptieprijs

NTFR Fiscaal Dossier

NTHR-reeks - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht

Offerhauskring

OM-reeks

Onderneming en Recht

Ons Strafrecht

OR Praktijk

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering

Parlementaire Geschiedenis Nieuw Burgerlijk Wetboek

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak

Pensioencompendium

Pensioengids (Kluwer)

Pensioenmemo

Pensioenwetgeving

Pitlo - complete serie

Pitlo 2 - Ondernemingsrecht

Pitlo 3 - Goederenrecht

Pitlo 7 - Bewijs

Pocket Belastingbeleid

Politiekunde

Politiewetenschap

Pompe-reeks

Praktijkboek Insolventierecht

Praktijkcahiers Strafrecht

Praktijkgids Ambtenarenrecht

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden

Praktijkgids Ondernemingsraden

Praktijkgids Pensioenen

Praktijkreeks IPR

Praktijkwijzer Strafrecht

Praktische informatie over Socialezekerheid

Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht

Preadviezen Christen Juristenvereniging

Preadviezen commerciële rechtspraktijk

Preadviezen KNB

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Preadviezen Vereeniging 'Handelsrecht'

Preadviezen Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht

Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

Preadviezen Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid 2016

Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Prinsengrachtreeks

PS Special

Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht

Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht

Recht en Praktijk - Complete serie

Recht en Praktijk Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht

Recht en Praktijk Financieel Recht

Recht en Praktijk Informatie- en Communicatietechnologie

Recht en Praktijk Insolventierecht

Recht en Praktijk Intellectuele eigendom

Recht en Praktijk Ondernemingsrecht

Recht en Praktijk Personen- en familierecht

Recht en Praktijk Vastgoedrecht

Recht en Praktijk Verzekeringsrecht

Rechtspersonen (Kluwer)

Rechtspraak arbeidsrecht

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht

Rechtspraak Erfrecht

Reports NACIIL/Preadviezen NVRII

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen (gebonden editie)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen (ingenaaide editie)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen

RIMO - Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten

SDU Commentaar - complete serie

SDU Commentaar Algemene wet bestuursrecht

SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs

SDU Commentaar Arbeidsrecht Thematisch

SDU Commentaar AVG

SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht

SDU Commentaar Erfrecht

SDU Commentaar Huurrecht

SDU Commentaar Insolventierecht

SDU Commentaar Internationaal Privaatrecht

SDU Commentaar Ondernemingsrecht

SDU Commentaar Openbaarheid van bestuur

SDU Commentaar Strafrecht

SDU Commentaar Strafvordering

SDU Commentaar Vermogensrecht

SDU Commentaar Wet arbeid vreemdelingen

SDU Wettenbundel

SDU Wettenbundel Belastingrecht

SDU Wettenverzameling - complete serie

SDU Wettenverzameling Arbeidsrecht

SDU Wettenverzameling Gezondheidsrecht

SDU Wettenverzameling Intellectuele Eigendom

SDU Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht

SNAAR-reeks

Sociaal Memo

Sociaal Memo Actueel

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen

Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg

Sociaal Memo Kind & Gezin

Sociaal Memo Ouderen

Sociaal memo ziekte en zorg

Socialezekerheidswetgeving

Staats- en bestuursrecht Praktijk

Staats- en bestuursrecht Wetenschap

Staatsalmanak

Staatsrechtkring

SteR - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht

Studiepockets Strafrecht

Studiereeks Burgerlijk Procesrecht

Studiereeks Burgerlijk Recht

Subsidiememo

Tabellenboek

Tekst & Commentaar - Complete serie

Tekst & Commentaar / Blauwe delen

Tekst & Commentaar / Gele delen

Tekst & Commentaar / Groene delen

Tekst & Commentaar / Rode delen

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

Tekst & Commentaar Bouwrecht

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Erfrecht

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht

Tekst & Commentaar Grondwet

Tekst & Commentaar Huurrecht

Tekst & Commentaar Insolventierecht

Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom

Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht

Tekst & Commentaar Mededingingswet

Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Omgevingswet

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid

Tekst & Commentaar Pachtrecht

Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht

Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht

Tekst & Commentaar Strafrecht

Tekst & Commentaar Strafvordering

Tekst & Commentaar Vermogensrecht

Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht

Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Tekst & Commentaar Wet open overheid (Woo)

Tekst & Toelichting Participatiewet

Teksten Europees Belastingrecht

Teksten Farmaceutisch Recht

Teksten Internationaal & Europees Belastingrecht

Teksten Internationaal Belastingrecht

Teksten Internationaal Migratierecht

Tekstuitgave Pacht - Wetgeving landelijk gebied

Tekstuitgave Regelgeving Grondzaken

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht

Tekstuitgave Wet milieubeheer

test

Test Qabana

Thema Arbeid & Recht

UCALL - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law

UCERF-reeks

Update Advocatenmemo

Vademecum Advocatuur

Van der Heijden Instituut

VAR-reeks

Vastgoedwetgeving

Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

Vereniging voor Gezondheidsrecht

Vereniging voor Milieurecht

Verzameling Nederlandse Wetgeving (Blauwe VNW)

Verzameling Wetgeving Notariaat

VPB Gids (Kluwer)

Vreemdelingencirculaire 2000

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen

Wegwijs in de BTW

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ

Wegwijs in de Inkomstenbelasting

Wegwijs in de Loonbelasting

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting

Wegwijs in de Successiewet

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht

Wegwijs-serie

Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer

Wessels Insolventierecht

Wet op het financieel toezicht / Tekst & Toelichting - Lagere regelgeving

Wet op het financieel toezicht / Tekst & Toelichting - Wet

Wet op het financieel toezicht / Tekst & Toelichting - Wet + Lagere regelgeving

Wet personenvervoer 2000

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein

Wetgeving Makelaardij, Taxatie & Vastgoed

Wetgeving toezicht financiële markten

Wetteksten Burgerlijk Wetboek - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wetteksten Financiële Dienstverlening

Wettenbundel Internetrecht

Wmo 2015 Wetgeving & Rechtspraak

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht

Zakboek RVV 1990/BABW

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier

Zakboek Strafrecht voor de Politie

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier

Zakboek Wetteksten voor de Opsporingsambtenaar

Zakboek WVW

Zakboeken Politie

ZIFO-reeks

Herdrukkenservice

Aanbestedingsrecht (Pijnacker Hordijk)

Aanbestedingsrecht voor overheden

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade (Wijne)

Advocatentuchtrecht (Bannier)

Arbeidsovereenkomstenrecht (Grinten)

Arbeidsrecht in de praktijk (Genderen)

Arbeidsrechtelijke themata

Auteursrecht (Verkade/Spoor)

Beginselen van de democratische rechtsstaat

Beginselen van Strafrecht (Enschedé)

Bescherming van de intellectuele eigendom (Empel)

Bestuurdersaansprakelijkheid (Groot)

Bestuursrecht deel 1 (Damen)

Bestuursrecht deel 2 (Damen)

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Bijzondere arbeidsverhoudingen (Jellinghaus)

Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht 6)

Bouwrecht in kort bestek (Berg)

Capita strafrecht (Mevis)

Cassatie in burgerlijke zaken (Veegens)

Cassatie in strafzaken (Dorst)

Civiel appel (Snijders)

Compendium Bedrijfsopvolging

Compendium Belastingrecht in hoofdlijnen

Compendium Burgerlijk procesrecht (Rueb)

Compendium Echtscheiding

Compendium Erfrecht (Huijgen)

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

Compendium Overdrachtsbelasting

Compendium van het Nederlands vermogensrecht (Hijma)

Compendium van het Ondernemingsrecht (Slagter/Assink)

Compendium van het Personen- en familierecht (Wortmann)

Compendium Vennootschapsbelasting

Compendium Vermogensrecht voor de rechtspraktijk (Hartkamp)

Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Loonstra)

Constitutioneel Recht (Kortmann)

Familierecht (Schrama)

Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht 2)

Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg (Empel)

Grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (Ras/Hammerstein)

Grondlijnen van Europees recht (Barents)

Grondslagen van het verzekeringsrecht (Huizen)

Handboek Boedelafwikkeling

Handboek coöperatie (Galle)

Handboek erfrecht (Mourik)

Handboek Familievermogensrecht

Handboek Financiële Verslaggeving

Handboek gezondheidsrecht (Leenen)

Handboek internationaal strafrecht

Handboek Mediation

Handboek milieurecht

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding - deel A (Mourik)

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding - deel B (Mourik)

Handboek openbaarheid van bestuur (Daalder)

Handboek ruimtelijke ordening en bouw

Handboek stichting en vereniging (Hamers)

Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (Dölle)

Handboek van het Nederlandse staatsrecht (Pot/Donner)

Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap (Heijden/Dortmond)

Het hedendaagse personen- en familierecht (Vlaardingerbroek)

Hoger beroep (Asser Procesrecht 4)

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (Buuren)

Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht (Hugenholtz/Heemskerk)

Hoofdstukken van bestuursrecht (van Wijk/Konijnenbelt)

Hoofdzaken intellectuele eigendom

Hoofdzaken NV en BV (Mendel)

Hoofdzaken van het bestuursrecht

Hoofdzaken verzekeringsrecht (Wery)

Huurrecht (Jonge)

Huurrecht bedrijfsruimte (Kerpestein)

Huurrecht bedrijfsruimte (Smit/Evers)

Huurrecht woonruimte (Schie)

Huwelijksvermogensrecht (Kraan)

Industriële eigendom - deel 1

Industriële eigendom - deel 2

Industriële eigendom - deel 3

Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren

Inleiding Handelsrecht (Huizen)

Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (Verhulp/Christe)

Inleiding tot het Europees bestuursrecht (Jans)

Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht (Strikwerda)

Insolventierecht (Polak)

Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Recht 8)

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht

Inzicht in de Ondernemingsraad (Vink/Kaar)

Jeugdrecht en jeugdhulp (Doek/Bruning)

Kern van het bestuursrecht

Kern van het Internationaal Publiekrecht

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

Kort begrip van het Benelux merkenrecht

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Kort geding (Schenk/Blaauw) - Deel A & B

Levensverzekering (Kalkman)

Materieel strafrecht (de Hullu)

Medische aansprakelijkheid (Wijne)

Milieurecht (Backes)

Minkenhof's Nederlandse strafvordering

Nederlands arbitragerecht

Nederlands burgerlijk procesrecht (Snijders)

Nederlands strafprocesrecht (Corstens)

Nederlandse huwelijksvermogensrecht (Bruijn)

Notariswet (Melis)

Omgevingsrecht (Boeve)

Ondernemingsrecht B.V. en NV in de praktijk

Pensioenrecht (Heemskerk)

Pensioenrecht (Jacobs)

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht 1)

Recht van de Europese Unie (Amtenbrink)

Rechtshandeling en overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht 3)

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht 7)

Rood's Wet op de ondernemingsraden

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht (Bakels)

Socialezekerheidsrecht (Noordam/Klosse)

Staatsrecht (vh Compendium)

Strafrechtelijk bewijsrecht (Nijboer)

Studieboek materieel strafrecht

Van de BV en de NV (Schilfgaarde)

Van het concern (Bartman)

Van personenvennootschappen (Mohr)

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmij (Dijk/Ploeg)

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht 5)

Verbintenissenrecht algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht 4)

Verrekenbeding (Zonnenberg)

Zwaartepunten van het vermogensrecht (Brahn/Reehuis)