Douwes Juridisch Antiquariaat

Tips van de maand: 

De Gemeentewet - 1851  € 95.00

Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp Wetboek van Burgerlijke Regtspleging  € 245.00

onder toezigt der Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden der Tweede Kamer. Eerste Deel. Zittingsjaar 1827-1828 Iste en IIde Gedeelte (compleet - meer delen zijn niet verschenen) J.J.F. Noordziek Extreem zeldzaam € 245.00

Nederlandse Practyk ende oeffening der Notarissen € 350.00

Douwes Juridisch Antiquariaat aanwinsten lijst 2024/4

 


Titel Intro Auteur Rubriek Aangeboden sinds Prijs