Recht - DNJB > Staats- en bestuursrecht

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

 

€ 215,00

inclusief Wet gemeenschappelijke regelingen

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-08-05

dut

Nog te verschijnen

Verdragenrecht

 

€ 36,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-06-06

dut

Nog te verschijnen

Omgevingsrecht (6e druk)

 

€ 49,00

Europa Law Publishing

Paperback / softback

2019-05-31

dut

Nog te verschijnen

Werken met de Omgevingswet, tweede druk

Jur van der Velde

€ 49,50

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

2017-10-17

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

ADN 2019 Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren

 

€ 97,99

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2019-05-20

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter

J. Broese van Groenou

€ 90,00

Recht en Praktijk - Vastgoedrecht

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-05-12

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Sdu Commentaar AVG, Editie 2019

 

€ 109,00

SDU Commentaar

Sdu Uitgevers

Hardback

2019-05-13

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

De toekomst van de formele rechtskracht

B.J.P.G. Roozendaal & M. Reneman & J.E.M. Polak & T. Sanders

€ 42,00

VAR-reeks

Preadviezen

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2019-05-24

dut

Nog te verschijnen

Vertrouwen in de overheid

L.J.A. Damen & R.F.B. van Zutphen & C.N.J. Kortmann

€ 31,50

VAR-reeks

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 18 mei 2018 ter behandeling van de preadviezen van L.J.A. Damen C.N.J. Kortmann R.F.B. Van Zutphen

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2019-05-24

dut

Nog te verschijnen

Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

J.H.G. van den Broek

€ 135,00

Commentaar & Context

Boom uitgevers Den Haag

Hardback

2019-04-25

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie

 

€ 70,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-05-06

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

F.J. van Ommeren & P.J. Huisman

€ 70,00

Handboeken staats- en bestuursrecht

Publieksrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen op de grens van publiek- en privaatrecht

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-04-18

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht

 

€ 205,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-04-19

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Vreemdelingenbewaring

Bram van Dokkum

€ 42,50

Ars Aequi Handboeken

Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Paperback / softback

2019-04-17

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

 

€ 85,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-04-12

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Europa, Europa

 

€ 19,90

Montesquieureeks

Op weg naar de verkiezingen van mei 2019

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2019-05-03

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Lexicon Aanbesteding

Kees van de Water & Hein van der Horst

€ 49,50

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

2019-05-14

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst

Jan van den Broek

€ 59,00

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

2019-04-03

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2019

 

€ 113,50

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-03-14

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Bestuursrecht Deel 2

 

€ 49,50

Boom Juridische studieboeken

rechtsbescherming tegen de overheid

Boom uitgevers Den Haag

Hardback

2019-04-03

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2019/1

 

€ 91,75

met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en AWB

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-03-25

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Formeren anno 2017

Peter Bootsma & Alexander van Kessel & Paul Bovend'Eert

€ 40,00

Evaluatie van de langste kabinetsformatie uit de parlementaire geschiedenis

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-03-13

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Praktisch Bestuursrecht

Mr. Y.M. Visscher & Y.M. Visscher

€ 49,95

Noordhoff Uitgevers B.V.

Paperback / softback

2019-03-20

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

2. Rechtsbescherming/Overheidsaansprakelijkheid

R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra & R.J.B. Schutgens

€ 65,00

Rechtsbescherming/Overheidsaansprakelijkheid

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-03-26

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 2

S.E. Zijlstra & R.J.B. Schutgens & R.J.N Schlössels

€ 55,00

Rechtsbescherming/Overheidsaansprakelijkheid

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-03-05

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Kieswet en Kiesbesluit 2019

 

€ 31,83

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2019-03-06

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

2019

M.G.M. Hoekendijk

€ 30,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-03-06

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2019

M.G.M. Hoekendijk

€ 39,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-03-06

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019

M.G.M. Hoekendijk

€ 32,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-03-06

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Protocol

Henrik de Groot

€ 32,50

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2019-02-26

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Handboek Caribisch Staatsrecht

A.B. van Rijn

€ 80,00

Boom uitgevers Den Haag

Hardback

2019-02-06

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 2

R.J.B. Schutgens & R.J.N. Schlossels & S.E. Zijlstra

€ 38,00

Rechtsbescherming, Overheidsaansprakelijkheid

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-02-18

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid

 

€ 83,26

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2019-02-11

dut

Direct te downloaden

25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid

 

€ 75,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-02-01

dut

Tijdelijk niet leverbaar

Europees Nederlands Staatsrecht

Aalt Willem Heringa

€ 29,95

Boom Juridische studieboeken

Het Nederlandse staatsrecht beïnvloed door Internationaal en Europees recht

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2019-02-05

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Mededingingsrecht

J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder

€ 49,00

beginselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht

Europa Law Publishing

Paperback / softback

2019-01-28

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Bestuursrecht Deel 1

Herman Bröring & Kars de Graaf

€ 59,00

Boom Juridische studieboeken

Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving

Boom uitgevers Den Haag

Hardback

2019-02-01

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Kieswet en Kiesbesluit

 

€ 30,95

Sdu wettenverzameling

Editie 2019

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2019-01-16

dut

Tijdelijk niet leverbaar

De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht

M. Snippe

€ 83,95

Fiscale monografieën

Onderzoek naar een veilige haven voor de fiscale informatierijkdom

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-01-17

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019

K.F.A.M. Weijling & H.S.P. Stuiver

€ 135,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-01-08

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

ARAR Verklaard 2019 - 01

H. Reit & B.J. Reit-Royter

€ 71,51

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-12-15

dut

Leverbaar

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019

 

€ 149,86

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2019-01-04

dut

Direct te downloaden

Praktijkboek Functionaris voor gegevensbescherming

Romeo Kadir

€ 107,91

Leidraad voor een professioneel werkprogramma

Sdu Uitgevers

Hardback

2018-12-21

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Hoofdzaken vreemdelingenrecht

E.M. Kampstra

€ 28,80

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-12-11

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden

 

€ 277,27

Editie 2019

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-11-29

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

T. Barkhuysen

€ 46,27

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2018-12-04

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2018/2019

 

€ 48,33

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-11-26

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit

 

€ 37,70

Boom uitgevers Den Haag

E-book

2018-11-27

dut

Direct te downloaden

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit

 

€ 31,00

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-11-29

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Invordering door de overheid

Thomas Sanders

€ 56,00

De invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-10-17

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

NLDA Wettenbundel 2018-2019

Mr. drs. G.L.C. van den Bosch, Mr. M.D. Fink, Mr. L.B. Langendoen, Mr. drs. K.A. Schönbeck, Mr. dr. J.E.D. Voetelink

€ 52,50

Educatieve wettenverzameling

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-06-26

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

2018/2019

 

€ 53,65

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-11-14

dut

Direct te downloaden

Het juridische begrip van godsdienst

Adriaan Vleugel

€ 61,69

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-10-02

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Nederlands migratierecht

Karin Zwaan & Ashley Terlouw & Tineke Strik

€ 41,00

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-11-13

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Donner und Blitz

 

€ 34,80

Lezingen en toespraken van Piet Hein Donner

Boom uitgevers Den Haag

E-book

2018-11-01

dut

Direct te downloaden

Rechtsorde en bestuur

 

€ 58,80

Liber Amicorum aangeboden aan Piet Hein Donner

Boom uitgevers Den Haag

E-book

2018-11-01

dut

Direct te downloaden

Grondwet en Statuut

J.L.W. Broeksteeg & J.W.A. Fleuren & D.E. Bunschoten & P.P.T. Bovend'Eert

€ 82,26

Tekst & Commentaar

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2018-11-02

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Realistisch revolveren

J.E. van den Brink

€ 20,57

Het revolverend fonds met een Europese touch

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-11-08

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

 

€ 108,74

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-10-25

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Tekstuitgave Gemeentewet 2018/2019

 

€ 47,31

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-10-24

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Rechtsorde en bestuur

 

€ 52,00

Liber Amicorum aangeboden aan Piet Hein Donner

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-11-02

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Donner und Blitz

 

€ 31,00

Lezingen en toespraken van Piet Hein Donner

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-11-02

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Proeve van een verbeterde Grondwet

Huub Linthorst

€ 51,95

Boom uitgevers Den Haag

E-book

2018-10-16

dut

Direct te downloaden

Een goede raad

 

€ 17,90

Montesquieureeks

Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Boom uitgevers Den Haag

E-book

2018-10-16

dut

Direct te downloaden

2018/2019

 

€ 52,51

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-10-17

dut

Direct te downloaden

Invordering door de overheid

Thomas Sanders

€ 63,00

De invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb

Boom uitgevers Den Haag

E-book

2018-10-22

dut

Direct te downloaden

Staatssteun, een praktische handleiding 2014

A.D.L. Knook

€ 97,69

handboek voor de praktijk

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2018-10-16

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

The European Convention on Human Rights and General International Law

Aaken, Anne van

€ 99,00

European Society of International Law

OUP Oxford

Hardback

2018-10-16

dut

Leverbaar

Caatje

Britt van de Langkruis

€ 14,41

De grondwet

Sdu Uitgevers

Hardback

2018-09-26

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Staatssteun, handboek voor de praktijk

A.D.L. Knook

€ 108,44

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-10-06

dut

Direct te downloaden

Een goede raad

 

€ 16,00

Montesquieureeks

Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-10-18

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht

G.J. Zwenne, P.J. Knol

€ 306,00

Tekst & Commentaar

inclusief AVG en UAVG

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2018-08-15

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bouwbesluit 2012

Anneke de Jong & Joost Pothuis

€ 59,00

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

2018-10-08

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

De Omgevingswet als veranderopgave

Wim Tijssen & Piet de Nijs

€ 54,96

Een praktische handreiking

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-10-05

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Tekst & Commentaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

G.J. Zwenne

€ 71,00

Tekst & Commentaar

inclusief Uitvoeringswet AVG

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2018-10-11

dut

Leverbaar

HBO Almanak

Uitgevers

€ 101,28

Editie 2018-2019

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-10-01

dut

Leverbaar

Proeve van een verbeterde Grondwet

Huub Linthorst

€ 42,50

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2018-10-15

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Compact Afval editie 2018-2019

 

€ 124,16

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-09-18

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

WHW 2018 Tekst en toelichting

P.J.J. Zoontjes

€ 78,12

Tekst & Toelichting

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-09-11

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Teksten Vreemdelingenrecht. Editie 2018-2019

W.P.C. de Vries & Willem de Vries & Paul Vos & P.F.A.B. Vos

€ 68,77

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-09-17

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Vreemdelingenrecht in vogelvlucht. Editie 2018

G.G. Lodder

€ 41,27

Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-09-17

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo

 

€ 66,75

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-09-06

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid

F. de Zeeuw & E. Buitelaar & J.J. Karens & A.G. Bregman

€ 20,75

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Stichting Instituut voor Bouwrecht

Paperback / softback

2018-08-20

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Het Staatsrecht van 7 Europese landen

J.L.W. Broeksteeg & P.P.T. Bovend'Eert & R. de Lange & L.F.M. Besselink

€ 49,25

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-21

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht

 

€ 56,49

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-28

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Staatsrecht

L.F.M. Verhey & W. van der Woude & J. van der Velde & A.W. Heringa

€ 55,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2018-08-24

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Staatsrecht

J. van der Velde & W. van der Woude & A.W. Heringa & L.F.M. Verhey

€ 50,25

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-23

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket, Editie 2018-01

 

€ 55,00

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-08-27

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Algemene wet bestuursrecht 2018/2019

 

€ 21,50

en aanverwante regelgeving

Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Paperback / softback

2018-09-04

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekstuitgave Pacht/Wetgeving landelijk gebied 2018/2019

 

€ 69,25

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-20

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Het juridische begrip van godsdienst

A. Vleugel & Adriaan Vleugel

€ 45,28

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-09-23

dut

Direct te downloaden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief

L.F.M. Verhey & H.R. Kranenborg

€ 61,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-06

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Sdu Commentaar Europees Migratierecht

A. Pahladsingh (red.)

€ 148,74

SDU Commentaar

Editie 2018

Sdu Uitgevers

Hardback

2018-07-05

dut

Leverbaar

Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2018/2019

 

€ 85,25

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-08-13

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

2018/2019

 

€ 77,05

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-08-08

dut

Direct te downloaden

Waarborgen en aantonen correcte naleving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Jhr.Mr. V.W. Alting van Geusau

€ 38,24

Een praktische gids voor waarborgen van de AVG in organisaties

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

2018-06-20

dut

Leverbaar

2018/2019

 

€ 94,76

Tekstuitgave

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-08-02

dut

Direct te downloaden

Wetteksten omgevingswet

Jan van den Broek

€ 59,00

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

2017-09-25

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief

H.R. Kranenborg & L.F.M. Verhey

€ 68,49

Mastermonografieën staats- en bestuursrecht

Wolters Kluwer Nederland B.V.

E-book

2018-08-03

dut

Direct te downloaden

Werkboek algemeen bestuursrecht

 

€ 22,80

Formatieve toetsen

Uitgeverij Paris B.V.

E-book

2018-07-13

dut

Direct te downloaden


ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren