Succesvol Procederen in het Bestuursrecht

Voor deze cursus krijgt u 3 PO-punten NOvA.

Inhoud van de cursus 'Succesvol Procederen in het Bestuursrecht'.

Juridisch werk is er niet alleen voor ervaren juristen. Voor veel anderen is dit ook een component van het gewone werk. Vaak zonder begeleiding van de eigen organisatie of eigen juristen. En dat geeft spanning. Tijdens deze cursus vertellen de auteur van het boek 'Succesvol procederen in het bestuursrecht', Alexander Brouns, en andere vooraanstaande sprekers over hun ervaringen in het bestuursrecht met procederende juristen en niet-juristen. 

Leerdoel

U leert uw cliënt die geen jurist is maar wel met procederen in het bestuursrecht te maken heeft beter kennen. Luister naar ervaringen van gemeentejuristen, voorzitters van bezwaarcommissies, bestuursrechtadvocaten, senior bestuursrechters en - last but not least - een staatsraad van de ABRvS. Zodoende krijgt u een genuanceerd beeld van de procederende jurist en niet-jurist, zodat u daarmee uw cliënt beter kunt bijstaan.

 

Doelgroep

Juristen, advocaten, juridisch medewerkers, procederende ambtenaren en anderen die te maken hebben met procederen in het bestuursrecht.

 

Niveau

Verbredings- en verdiepingscursus, Soft skills.

 

Inschrijving 

Inschrijven via Van Leijen Academie

 

Datum en plaats

Dinsdag 23 oktober. Inloop 13:30 uur met koffie, aanvang om 14:00 uur. Einde 17:30 uur, aansluitend borrel.

Locatie: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag (twee minuten loopafstand van Den Haag CS). Op de eerste etage bevindt zich Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel.

 

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door LLM Legal, de Van Leijen Academie en Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel.

 

Docenten

Alexander Brouns, auteur van het boek 'Succesvol Procederen in het Bestuursrecht'.

“Procederen is juridisch werk. Als procederen niet je dagelijkse werk is, kan dat best lastig zijn. Procederen is ook mensenwerk. Je kent je vak en je dossier, maar wat moet je praktisch regelen? Hoe breng je een zaak goed voor het voetlicht? Wat is je strategie? Wat doe je met spanning of faalangst? Met andere woorden: hoe kom je in een meer gelijkwaardige positie tegenover juridische professionals? Procederen met succes leer je vooral door te doen. En door te leren van andermans ervaringen. Succesvol procederen in het bestuursrecht gaat over deze kant van het juridische werk!”

Erik Klein Egelink, senior bestuursrechter bij de rechtbank Gelderland.

Naast het over en weer uitwisselen van juridisch relevante argumenten is procederen ook vooral communicatie. Voor een goede beoordeling van het beroep is het essentieel dat eiser, verweerder en de rechter naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen.

Bastiaan Wallage & Wouter Koelwijn, advocaten bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen. Zij staan als advocaat regelmatig bestuursorganen bij in bestuursrechtelijke procedures.

Per 1 januari 2013 zijn enkele wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht inwerking getreden die de bestuursrechter een aantal bevoegdheden heeft gegeven om tussen de overheid en burger ontstane geschillen finaal te kunnen beslechten. Bastiaan en Wouter zullen tijdens hun presentatie ingaan op die wijzigingen, op welke manier deze bevoegdheden zich de afgelopen vijf jaar in de rechtspraktijk hebben ontwikkeld en wat dit betekent voor bestuursorganen. Zij zullen daarbij enkele praktische tips meegeven die aansluiten bij het boek ‘Succesvol Procederen in het Bestuursrecht’.

André Verburg, staatsraad in de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Zal spreken over: Beroepschriften/verweerschriften: wat maakt zo'n processtuk effectief?; De driehoek in de zittingszaal, eiser - bestuursorgaan - rechter, de rol van gezag; Het belang van begrijpelijke taal; 'Mijn en dijn': ga niet het rechterswerk zitten voorkauwen, doe je (eigen) ding; Procedurele rechtvaardigheid, wat voor procespartijen neerkomt op: hoe kan straks ook mijn wederpartij met opgeheven hoofd deze zittingszaal verlaten?

 

Kosten

De cursus kost 225,- euro per persoon. Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek 'Succesvol Procederen in het Bestuursrecht', door Alexander Brouns (winkelprijs 25,- euro).


ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren