Agenda

Presentatie "Bestuursrechtspraak in balans - bejegening, beslechting en bewijs" Dissertatie van staatsraad Mr. André Verburg

Op 3 oktober 2019 nodigt uitgeverij Boomjuridisch en Boekhandel Douwes u uit voor de presentatie van de Dissertatie "Bestuursrechtspaak in balans" van Mr. André Verburg in de winkel Herengracht 60 Deen Haag.

Programma:

16.45 - 17.15 Inloop
17.15 Inleiding auteur André Verburg
17.30 Overhandiging exemplaar aan Hilke Grootelaar
17.35 Hilke Grootelaar zal ingaan op de belangrijke brug die André Verburg in dit boek slaat tussen procedurele        rechtvaardigheid en het werk van de rechter, waarmee de inzichten uit de sociale psychologie worden vertaald naar de praktijk.
17.50 Borrel 

U kunt zich aanmelden voor deze presentie via e-mail: info@dnjb.nl

 

Het proefschrift geeft antwoord op de vraag: "Hoe richt je de procedure bij de bestuursrechter in als je wilt dat mensen die procedure als eerlijk en rechtvaardig ervaren?"

Procedurele rechtvaardigheid vormt het kader van dit onderzoek. Dat kader krijgt meer diepgang door een bespreking van het hedendaagse rechterlijk gezag en een deugdenethische benadering van goed rechterschap. Kernbegrippen zijn: respect, voice, transparantie, vertrouwen, responsiviteit, horizontale communicatie en de rechter als ‘civic friend’.

Drie thema’s komen aan bod: (1) de zitting, (2) de finale geschilbeslechting en (3) het bewijsrecht. Hoe kan de procedure bij de bestuursrechter dan beter worden vormgegeven als je die doordenkt vanuit procedurele rechtvaardigheid? Centraal staat dat de burger kan ervaren dat hij een waardevol lid van de ‘Vereniging Nederland’ is en niet een dossiertje. Naast aandacht voor finaliteit van het besluit moet de bestuursrechter daarom aandacht hebben voor de finaliteit van het beroep: hoe komen argumentatie en bewijs van dat beroep het beste tot bloei? Aandacht voor bewijsrecht is daarbij een goed middel om balans te houden tussen aandacht voor het algemeen belang en aandacht voor het individuele belang.

Prijs: € 42.00 bestellen

 

Presentatie "Het verhaal van de Grondwet"

Op woensdagavond 2 oktober 2019 presentatie 'Het verhaal van de Grondwet' door Wim Voermans

De presentatie begint om 20.00 uur in de winkel Herengracht 60 Den Haag en de toegang is gratis.
Wel graag aanmelden: info@boekhandeldouwes.nl

 

Waar komen al die grondwetten toch vandaan?

We leven in de eeuw van de grondwet. Bijna alle landen ter wereld hebben er tegenwoordig wel een. Een betrekkelijk recent fenomeen, trouwens, want driekwart van al die grondwetten is van na 1975. En dat terwijl de wortels ervan net na de landbouwrevolutie liggen, meer dan tienduizend jaar geleden, toen nieuwe sociale organisatie- en leiderschapsvormen opkwamen en ook het recht ontstond als manier om grootschalig samen te kunnen werken met vreemden. 

Het verhaal van de grondwet probeert historisch, biologisch, sociaalpsychologisch, economisch, politiek en juridisch te begrijpen waar dit fenomeen vandaan komt en waarom het juist nu in korte tijd  'viral' is gegaan. Waarom is zo'n oeroud verschijnsel de laatste jaren ineens zo populair en ook nog eens in een tijd waarin we juist een democratische terugval meemaken? Waarom leven wereldwijd meer mensen onder een grondwet dan onder een eigen dak? Waarom hebben meer mensen grondwettelijke rechten dan een dagelijkse warme maaltijd, een smartphone of onderwijs? Wat voor soort rage is dat? Is het een blijvertje? En waarom is onze tweehonderd jaar oude grondwet in Nederland juist geeuwnieuws? Is dat erg? Niet volgens dit boek.

Wim Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij bij Prometheus samen met Geerten Waling De gemeente in de genen (2018).

Prijs: € 34.99 bestellen


ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren