Tekst en Commentaar

Als juridisch professional neemt u alleen genoegen met het beste. En kiest u natuurlijk voor Tekst & Commentaar wanneer u snel inzicht wilt krijgen in de wetgeving. Tekst & Commentaar biedt u altijd een glashelder commentaar per wetsartikel; direct toepasbare uitleg in een paar regels. Online, als boek of als e-book. De serie is van een bijzonder hoge kwaliteit en zeer compleet. Aan de serie (30 delen) werkt een team van maar liefst 400 topauteurs en een redactieteam dat bestaat uit de top van de markt. Niet voor niets is Tekst & Commentaar al meer dan 25 jaar de standaard in de juridische markt.
Titel ISBN Uitvoering
Burgerlijk recht

Burgerlijk Wetboek

15e druk 2023
16e druk: augustus 2025
9789013170023 € 494,00 (hardback)

Personen- en familierecht

12e druk 2022
13e druk: september 2024
9789013166651 € 420,00 (hardback)

Ondernemingsrecht

11e druk 2022
12e druk: oktober 2024
9789013166507 € 358,00 (hardback)

Erfrecht civiel en fiscaal

9e druk 2022
10e druk: augustus 2024
9789013168426 € 285,00 (hardback)

Vermogensrecht

12e druk 2023
13e druk: augustus 2025
9789013170092 € 384,00 (hardback)

Aanbestedingsrecht

6e druk 2023
7e druk: juli 2025
9789013170245 € 123,00 (hardback)

Arbeidsrecht

12e druk 2022
13e druk: oktober 2024
9789013166415 € 188,00 (hardback)

Arbeidsovereenkomst

1e druk 2019
9789013155518 € 86,50 (paperback / softback)

Bouwrecht

9e druk 2024
9789013174717 € 149,50 (hardback)

Huurrecht

10e druk 2022
11e druk: november 2024
9789013166439 € 164,00 (hardback)

Insolventierecht

13e druk 2022
14e druk: november 2024
9789013166453 € 288,00 (hardback)

Pachtrecht

7e druk 2023
8e druk: november 2025
9789013171174 € 98,00 (hardback)

Pensioenrecht

9e druk 2023
10e druk: december 2025
9789013170108 € 343,00 (hardback)

Verzekeringsrecht

8e druk 2022
9e druk: juli 2024
9789013166958 € 363,00 (hardback)

Burgerlijke rechtsvordering

11e druk 2024
9789013174854 € 450,00 (hardback)
Strafrecht

Strafrecht

14e druk 2022
15e druk: september 2024
9789013166521 € 343,00 (hardback)

Strafvordering

15e druk 2023
16e druk: september 2025
9789013170146 € 324,00 (hardback)

Internationaal strafrecht

10e druk 2023
11e druk: september 2025
9789013170085 € 324,00 (hardback)
Staats- en Bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

13e druk 2023
14e druk: december 2025
9789013170306 € 264,00 (hardback)

Gemeentewet/Provinciewet

12e druk 2023
13e druk: juli 2025
9789013170283 € 246,00 (hardback)

Grondwet

6e druk 2023
7e druk: juni 2025
9789013170269 € 104,00 (hardback)

Milieurecht

8e druk 2020
Nieuwe druk wordt op genomen in T&C Omgevingswet
9789013153101 € 384,00 (hardback)

Openbare Orde en Veiligheid

8e druk 2023
9e druk: oktober 2025
9789013171112 € 314,00 (hardback)

Wet open overheid (Woo)

1e druk 2023
2e druk: mei 2025
9789013169331 € 54,00 (paperback / softback)

Sociale zekerheidsrecht

8e druk 2022
9e druk: oktober 2024
9789013166484 € 261,00 (hardback)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

5e druk 2019
Nieuwe druk wordt op genomen in T&C Omgevingswet
9789013152197 € 152,00 (hardback)

Omgevingswet

1e druk 2023
9789013145304 € 435,00 (hardback)

Ruimtelijk Bestuursrecht

11e druk 2021
Nieuwe druk wordt opgenomen in T&C Omgevingswet
9789013161236 € 257,00 (hardback)
Diversen

Gezondheidsrecht

10e druk 2023
11e druk: december 2025
9789013170160 € 394,00 (hardback)

Intellectuele eigendom

8e druk 2023
9e druk: oktober 2025
9789013171099 € 257,00 (hardback)

Mededingingswet

8e druk 2022
9e druk: november 2024
9789013166675 € 351,00 (hardback)

Privacy- en gegevensbeschermingsrecht

8e druk 2022
9e druk: november 2024
9789013166699 € 194,00 (hardback)