Tekst en Commentaar

Als juridisch professional neemt u alleen genoegen met het beste. En kiest u natuurlijk voor Tekst & Commentaar wanneer u snel inzicht wilt krijgen in de wetgeving. Tekst & Commentaar biedt u altijd een glashelder commentaar per wetsartikel; direct toepasbare uitleg in een paar regels. Online, als boek of als e-book. De serie is van een bijzonder hoge kwaliteit en zeer compleet. Aan de serie (30 delen) werkt een team van maar liefst 400 topauteurs en een redactieteam dat bestaat uit de top van de markt. Niet voor niets is Tekst & Commentaar al meer dan 25 jaar de standaard in de juridische markt.
Titel ISBN Uitvoering
Burgerlijk recht

Burgerlijk Wetboek

14e druk 2021
15e druk: augustus 2023
9789013160840 € 494,00 (hardback)

Personen- en familierecht

12e druk 2022
13e druk: september 2024
9789013166651 € 382,00 (hardback)

Ondernemingsrecht

11e druk 2022
12e druk: oktober 2024
9789013166507 € 325,01 (hardback)

Erfrecht civiel en fiscaal

9e druk 2022
10e druk: augustus 2024
9789013168426 € 260,00 (hardback)

Vermogensrecht

11e druk 2021
12e druk: augustus 2023
9789013160826 € 384,00 (hardback)

Aanbestedingsrecht

5e druk 2021
6e druk: juni 2023
9789013161038 € 123,00 (hardback)

Arbeidsrecht

12e druk 2022
13e druk: oktober 2024
9789013166415 € 171,00 (hardback)

Arbeidsovereenkomst

1e druk 2019
9789013155518 € 78,50 (paperback / softback)

Bouwrecht

8e druk 2022
9e druk: mei 2024
9789013166859 € 149,00 (hardback)

Huurrecht

10e druk 2022
11e druk: november 2024
9789013166439 € 149,00 (hardback)

Insolventierecht

13e druk 2022
14e druk: november 2024
9789013166453 € 262,00 (hardback)

Pachtrecht

6e druk 2020
7e druk: februari 2023
9789013155594 € 98,00 (hardback)

Pensioenrecht

8e druk 2021
9e druk: juli 2023
9789013161274 € 343,00 (hardback)

Verzekeringsrecht

8e druk 2022
9e druk: juli 2024
9789013166958 € 330,00 (hardback)

Burgerlijke rechtsvordering

10e druk 2022
11e druk: begin mei 2024
9789013166255 € 437,00 (hardback)
Strafrecht

Strafrecht

14e druk 2022
15e druk: september 2024
9789013166521 € 312,00 (hardback)

Strafvordering

14e druk 2021
15e druk: september 2023
9789013160802 € 324,00 (hardback)

Internationaal strafrecht

9e druk 2021
10e druk: september 2023
9789013160789 € 324,00 (hardback)
Staats- en Bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

12e druk 2021
13e druk: december 2023
9789013161199 € 264,00 (hardback)

Gemeentewet/Provinciewet

11e druk 2021
12e druk: augustus 2023
9789013161212 € 246,00 (hardback)

Grondwet

5e druk 2018
6e druk: mei 2023
9789013148374 € 94,50 (hardback)

Milieurecht

8e druk 2020
Nieuwe druk wordt op genomen in T&C Omgevingswet
9789013153101 € 349,00 (hardback)

Openbare Orde en Veiligheid

7e druk 2021
8e druk: december 2023
9789013161298 € 314,00 (hardback)

Sociale zekerheidsrecht

8e druk 2022
9e druk: oktober 2024
9789013166484 € 237,00 (hardback)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

5e druk 2019
Nieuwe druk wordt op genomen in T&C Omgevingswet
9789013152197 € 138,00 (hardback)

Omgevingswet

1e druk 2023
Verschijnt 8 februari 2023
9789013145304 € 395,01 (hardback)

Ruimtelijk Bestuursrecht

11e druk 2021
Nieuwe druk wordt opgenomen in T&C Omgevingswet
9789013161236 € 234,00 (hardback)
Diversen

Gezondheidsrecht

9e druk 2021
10e druk: november 2023
9789013161250 € 394,00 (hardback)

Intellectuele eigendom

7e druk 2021
8e druk: november 2023
9789013162608 € 257,00 (hardback)

Mededingingswet

8e druk 2022
9e druk: november 2024
9789013166675 € 319,00 (hardback)

Privacy- en gegevensbeschermingsrecht

8e druk 2022
9e druk: november 2024
9789013166699 € 176,00 (hardback)