Boekhandel Douwes Den Haag

Eerstelijnspsychologische zorg in België / La psychologie de première ligne en Belgique

Wetenschappelijke evaluatie en aanbevelingen tot een duurzame integratie in de Belgische gezondheidszorg

Ronny Bruffaerts & Leontien Jansen & Fabienne Glowacz

Eerstelijnspsychologische zorg in België / La psychologie de première ligne en Belgique

Eerstelijnspsychologische zorg in België / La psychologie de première ligne en Belgique

Wetenschappelijke evaluatie en aanbevelingen tot een duurzame integratie in de Belgische gezondheidszorg

Eerstelijnspsychologische zorg in België / La psychologie de première ligne en Belgique

 

Sinds 2019 voorziet de conventie eerstelijnspsychologische zorg de terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn in België, uitgevoerd door geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen, met als doel de behandelkloof te verminderen bij de bevolking die psychische problemen heeft en die vaak te laat beroep doet op geestelijke gezondheidszorg.


Op werkdagen voor 23.00 uur besteld meestal de volgende dag in huis.

€ 29,00


Beschrijving Eerstelijnspsychologische zorg in België / La psychologie de première ligne en Belgique

Sinds 2019 voorziet de conventie eerstelijnspsychologische zorg de terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn in België, uitgevoerd door geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen, met als doel de behandelkloof te verminderen bij de bevolking die psychische problemen heeft en die vaak te laat beroep doet op geestelijke gezondheidszorg. Simultaan werd een evaluatieproject van deze innovatieve zorgvorm toegekend aan de KU Leuven en de Université de Liège. De EPCAP (Evaluation of Primary Care Psychology) studie had als doel de klinische patiëntenpopulatie te beschrijven als ook de klinische, organisatorische en beleidsmatige aandachtspunten voor een duurzaam beleid met betrekking tot eerstelijnspsychologische zorg in België.
Dit boek richt zich op clinici, beleidsmakers en andere stakeholders door wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen te bieden inzake de optimalisatie van een duurzame integratie van eerstelijnspsychologische zorg in de netwerken geestelijke gezondheidszorg in België. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op data gericht op het klinisch profiel van patiënten behandeld binnen de conventie, de plaats en functie van eerstelijnspsycholoog/-orthopedagoog als ook goede praktijken inzake de implementatie van de conventie in de GGZ-netwerken in België.
Depuis 2019, la convention des soins psychologiques de première ligne prévoit le remboursement des fonctions psychologiques dans les soins de première ligne en Belgique, effectuées par des psychologues et des orthopédagogues conventionnés, dans le but de réduire le délais de traitement parmi les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui recourt souvent trop tardivement aux soins de santé mentale. Simultanément, un projet d'évaluation de cette forme innovante de soins a été attribué à la KU Leuven et à l'Université de Liège. L'étude EPCAP (Evaluation of Primary Care Psychology) visait à décrire la population de patients cliniques ainsi que les points cliniques ciblé , organisationnels et politiques pour afin de permettre une politique durable en matière de psychologie des soins de première ligne en Belgique.
Cet ouvrage s'adresse aux cliniciens, aux décideurs politiques et aux autres parties prenantes en fournissant des recommandations fondées sur des données probantes pour optimiser l'intégration durable des soins psychologiques de première ligne dans les réseaux de santé mentale en Belgique. Ces recommandations sont basées sur des données axées sur le profil clinique des patients traités dans le cadre de la convention, la place et la fonction du psychologue/orthopédagogue de première ligne ainsi que sur les bonnes pratiques concernant la mise en œuvre de la convention dans les réseaux de santé mentale en Belgique.


ISBN
9789461175793
Pagina's
260
Verschenen
NUR
740
Druk
1
Uitvoering
Paperback / softback
Taal
Nederlands
Uitgever
Academic & Scientific publishers

Mens en Maatschappij