Management en Economie > Recht

Verschijnt binnenkort

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief

 

€ 69,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-28

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

De regierol van de rechter

 

€ 89,00

Naar harmonie tussen effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-22

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Loonheffingen

 

€ 128,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-22

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Bewijsrecht in fiscale bestuurlijke boetezaken

mr.drs. A. Heidekamp

€ 129,95

Fiscale Monografieën

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Boek

2024-03-21

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Koop: algemeen

 

€ 55,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-21

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2024

 

€ 164,00

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-20

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Het Nederlandse parlement

 

€ 71,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-19

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2024-1

 

€ 110,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-18

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Kort begrip van enige civielrechtelijke leerstukken

 

€ 39,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2024-03-15

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Uitbesteding van werk en (on)gelijke behandeling; een systematische benadering

 

€ 59,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2024-03-15

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Met recht bedreven!

Mr. Mitsy le Fèbre & Mr. Marleen Huls

€ 44,95

Oefeningen juridische vaardigheden

Coutinho

Paperback / softback

2024-03-15

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Mediation in juridisch perspectief

 

€ 49,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-14

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Wetgeving toezicht financiële markten 2024

 

€ 208,95

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-12

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Over F.H.M. Grapperhaus (1927-2010)

L.J.A. Pieterse

€ 49,50

Een kruisvaarder voor belastingen

Boom uitgevers Den Haag

Hardback

2024-03-12

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Versterking verantwoordingsketen

H. Koster

€ 78,00

Een wetenschappelijk onderzoek naar de versterking van de verantwoordelijkheid van gecontroleerde entiteiten zelf rondom de accountantscontrole en de jaarverslaggeving

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

2024-03-12

dut

Nog te verschijnen

Verschijnt binnenkort

Wetteksten Financiële Dienstverlening 2024

 

€ 145,16

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2024-03-08

dut

Nog te verschijnen