Interveniëren in criminele families

R. Ceulen & A. Boer & H. Moors & T. Spapens

€ 39,63

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

11-05-2020

dut

Niet leverbaar

Anson's Law of Contract

John Cartwright & Jack Beatson FBA & Andrew Burrows FBA, QC (Hon)

€ 52,50

OUP Oxford

Paperback / softback

15-04-2020

eng

Langere levertijd

Alimentatieverplichtingen

mr. dr. M.L.C.C. Lückers

€ 52,51

SDU

Paperback / softback

30-04-2020

dut

Leverbaar

Praktijkboek Binnenvaart. Editie 2020

Harm Bergsma

€ 70,44

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

11-05-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Zakboek Zorg

S. van Cleef

€ 10,00

ABC Uitgeverij

Paperback / softback

08-06-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Services of General Economic Interest in EU Competition Law

Lei Zhu

€ 134,80

T.M.C. Asser Press

Hardback

01-05-2020

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Asser 1-I De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud

Dit Asser-deel geldt als standaardwerk op het gebied van het personen- en familierecht. Deze 19e editie heeft een algehele herziening ondergaan en staat stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals die op het gebied van de kinderbeschermingsmaatregelen, het meerderjarigenbewind en het afstammingsrecht.

meer informatie

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Fiscaal Memo juli 2020

De wet- en regelgeving op fiscaal en financieel gebied staat nooit stil. Met deze nieuwe juli-editie van het Fiscaal Memo bent u weer helemaal bij. U vindt alle belangrijke wetswijzigingen, beleidsbesluiten, essentiële nieuwe jurisprudentie en natuurlijk alle nieuwe normbedragen en kerncijfers per 1 juli 2020 verwerkt, inclusief corona-maatregelen.

Handboek gezondheidsrecht

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 1983-2020

Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk procesrecht, chronologisch geordend van 1983 tot en met 2020. De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

Bouw- en aanbestedingsrecht 6

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Fitte Bouwprojecten

Fitte Bouwprojecten geeft de leidraad om projecten te verbeteren. Het boek biedt concrete handvatten bij het onderzoeken en oplossen van missers. Utiliteit, woningbouw en onderhoud komen aan bod. De schrijver laat zien wat procesmatig werken in een projectmanagement omgeving betekent.
 

Vastgoedwetgeving 2020-2021

Deze uitgave biedt een helder overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van het vastgoed, waaronder privaatrecht, publiekrecht en fiscaal recht. De inhoud is zorgvuldig samengesteld en afgestemd op de Toets- en Eindtermen van SVMNIVO.

Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen

n dit studieboek staan de hoofdlijnen van het in Nederland geldende recht centraal. Het is bedoeld als een eerste, zo helder mogelijke kennismaking met het Nederlandse recht. Daarbij gaat het om de centrale begrippen van het recht, het systeem van het recht en een inleiding op de belangrijkste rechtsgebieden.
 

Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet

Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet geeft een inkijk in het consultatie- en wetgevingsproces dat heeft geleid tot de Aanvullingswet die op 10 maart 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen.
 

Collegebundel 2020-2021

De Collegebundel bevat alle wetgeving die je tijdens of na je studie nodig hebt. Met de Collegebundel maak jij je dromen en ambities waar. Als rechtenstudent wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de wereld waarin we leven.

Collegebundel 2020-2021 Limited Edition

De Limited Edition is de luxe uitvoering van de Collegebundel. Hij bevat alle wetgeving die je tijdens of na je studie nodig hebt. Met de Collegebundel maak jij je dromen en ambities waar. Limited Edition De Limited Edition is de luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox.
 

De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten

De oudere werkende en het sociaal recht

Hoe verandert de arbeidsrechtelijke positie voor, tijdens en na het bereiken van de pensioenleeftijd? Deze titel brengt alle relevante informatie bijeen over het sociaal recht voor oudere werkenden.
 

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Nieuwe dynamiek in het fiscale mkb-beleid

Hoe kan het ondernemersklimaat in het mkb worden verbeterd? In deze titel kraakt de auteur diverse kritische noten om het belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en effectiever te maken. Deze raken aan tal van beleidsthema#s in de loon- en inkomstenbelasting, welke in de komende verkiezingsprogramma#s van 2021 centraal zullen staan.

meer informatie

Gráinne de Búrca & Paul Craig

EU Law - Text, Cases, and Materials

Written by leading scholars on European Union law, EU Law: Text, Cases, and Materials provides an insightful analysis of the subject. Succinct and clear commentary sets out the law, illuminates the accompanying materials, and delivers critical and contextual analysis of all the legal and political aspects of EU law and policy.

meer informatie

Ryan Catterwell

A Unified Approach to Contract Interpretation

Interpretation or construction is central to the operation of contract law. Despite the fundamental role it plays, there have been limited attempts to explain construction in holistic terms. This important book aims to fill that gap by offering a systematic exposition of the iterative process.
 

meer informatie

Terms Affecting Freedoms

Contents of Commercial Contracts

Freedom of contract is a great strength of English law: indeed it is a key reason why English law is often the law of choice. But the terms of commercial contracts often restrict freedom of action. This book considers such terms.

meer informatie

S. Nouw

Sdu Commentaar AVG. Editie 2020

Sdu Commentaar AVG is een zeer complete publicatie met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze editie heeft de redactie zich bij de bespreking van de kernproblematiek van een artikel steeds gebaseerd op de overwegingen uit de AVG. De overwegingen zijn bij de relevante artikelen uit de AVG opgenomen. Tevens is relevante regelgeving opgenomen, zoals de Uitvoeringswet AVG en de Aanpassingswet AVG. Bovendien vindt u per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. 
 

meer informatie

L.G.M. Stevens

Inkomstenbelasting 2001

Het Handboek Inkomstenbelasting 2001 beschrijft en analyseert de beleidsmatige ontwikkelingen die hebben geleid tot de totstandkoming van de Wet IB 2001 en de daarop gevolgde maatschappelijke aanpassingsprocessen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Algemeen Deel A

Het A-deel van dit tweedelige handboek bevat een diepgaande behandeling van het Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding in ruime zin. Ook insolventie, internationaal privaatrecht, burgerlijk procesrecht, het echtscheidingsconvenant, het geregistreerd partnerschap en informeel samenleven komen aan bod.

meer informatie

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder Deel B

Het B-deel van dit tweedelige handboek diept diverse specifieke thema#s rondom (echt)scheiding verder uit. Zo krijgt u inzicht in de rol van ondernemerschap # waaronder de rol van de rechtspersoon, woning en inboedel, pensioen-, partner- en kinderalimentatie en uiteenlopende fiscale aspecten relevant bij (echt)scheiding.

meer informatie

Compendium Nederlands vermogensrecht

Heeft u behoefte aan meer houvast tijdens het bestuderen van het Nederlandse vermogensrecht? Dit compendium slaagt erin de soms complexe rechtsregels systematisch en schematisch weer te geven. Deze veertiende druk is compleet up-to-date en vormt zo een baken van kennis over het Nederlandse vermogensrecht waar u veelvuldig naar zult teruggrijpen.

meer informatie

Incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2020-2021

Bent u regelmatig op zoek naar de meest actuele wetteksten omtrent het burgerlijk (proces)recht? Met dit overzicht grijpt u nooit mis. Naast de wetteksten vindt u tevens relevante aanverwante en toekomstige wetgeving opgenomen.

meer informatie

R.A. Stegeman

Dutch Financial Supervision Act

The Boom Basics series are your ideal source for quick and comprehensive insights into specific fields of law. Each book contains clear diagrams, topic-orientated explanations and practical examples. Boom Basics are the perfect tools for exam preparation and as your primary reference works.

meer informatie

(voorheen Fikkert's jaarboek)

Almanak voor het notariaat

Deze almanak zet de fraaie traditie voort van het G. Fikkert’s Jaarboek, dat tot vorig jaar al sinds 1925 onder die naam verscheen. Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) gaf het Fikkert’s Jaarboek meer dan een kwart eeuw in nauwe samenwerking met de KNB en bureau S&S uit.

meer informatie

Executierecht

Deze titel vormt een inleiding tot het executie- en beslagrecht. De 6e editie is op veel fronten bijgewerkt met literatuur en rechtspraak over de periode van 2017-2020, maar behoudt haar toegankelijke stijl en structuur.

meer informatie

Huurrechtmemo 2020/2021

De wetgeving van het huurrecht is bijzonder omvangrijk en gevarieerd. In deze titel vindt u een overzicht van de meest gehanteerde regelingen. De auteurs gebruiken een praktische benadering en leggen daarbij nadruk op actuele kwesties.

meer informatie

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. In deze druk vindt u alle ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Een greep uit de wijzigingen:
Spoedwet KEI die leidt tot de stopzetting van de verdere invoering van de KEI-wetgeving met als gevolg dat de betekenis van nagenoeg de hele Afdeling 3A van de Eerste Titel van het Eerste Boek is geminimaliseerd. Invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) met als gevolg een nieuwe Titel 14A in het Derde boek. Invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen met als gevolg een nieuwe Titel 15A in het Derde boek.

meer informatie

Verjaring

Het leerstuk van verjaring is voor de commerciële rechtspraktijk van groot belang; het kan het verschil maken tussen een gewonnen en een verloren zaak. Deze bundel bevat bijdragen omtrent uiteenlopende aspecten van verjaring, geschreven door auteurs uit zowel wetenschap als praktijk. 

meer informatie

Karianne Albers & Raymond Schlössels

Kern van het bestuursrecht

Dit boek beoogt een overzichtelijke en complete inleiding te zijn in het algemeen bestuursrecht. Voor beginnende studenten is de bestudering van dit rechtsgebied geen eenvoudige opgave. Het bestuursrecht is abstract en de Algemene wet bestuursrecht is behoorlijk technisch.

meer informatie

Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht

Het eenzame paard en de wetgevingsleer

Wetgeven in de Caribische landen van het Koninkrijk

meer informatie

Wet wapens en munitie

Wanneer u als jurist werkzaam bent in de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke praktijk, dan zult u onderschrijven dat de Wet wapens en munitie zich niet in elk opzicht even eenvoudig laat lezen en begrijpen.

meer informatie

Een onderzoek naar opvattingen van drie groepen professionals over de strafrechtspleging in Nederland

Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht

De laatste decennia is het vertrouwen in de rechter gedaald. Hierbij staat vooral het functioneren van het strafrecht ter discussie. Hoe staat het eigenlijk met uw tevredenheid over het strafrechtsysteem? Deze uitgave onderzoekt en beschrijft de heersende opvattingen onder politiemensen, officieren van justitie en strafrechters zelf. 

meer informatie

Eigendomsgrondrecht en belastingen

Deze titel schetst het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de uiteenlopende raakvlakken tussen belastingen en het eigendomsrecht. De inhoud is bijzonder actueel en trekt veel belangstelling. Niet alleen fiscalisten, maar ook de politiek krijgt veel te maken met dit thema. Iedere Staat heft belastingen. In beginsel is belastingheffing een exclusieve bevoegdheid van de Staat. Desondanks kan die bevoegdheid beperkt worden door internationale (mensenrechten)verdragen. 

meer informatie

Preadviezen Jonge VAR

Ondermijning

Preadviezen uitgebracht door A.J. Wilschut, J.V. de Kort en L.M. Bruijn. Voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 29 november 2019.

meer informatie

N.A. van Renssen & M.F. Vermaat & L. van den Berge & S. van Heulekom-Verhage

Maatwerk in het bestuursrecht

Deze uitgave bevat de preadviezen van de VAR over 'Maatwerk in het bestuursrecht'.
 

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren