Effectief schrijven in de juridische praktijk

Joost Swanborn

€ 26,95

Coutinho

Paperback / softback

05-10-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

 

€ 295,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

26-10-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Sluitertijd

 

€ 49,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

21-10-2020

dut

Tijdelijk niet leverbaar

NJV 150

 

€ 25,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

19-10-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

De weg naar het civiele vonnis

Margreet Ahsmann

€ 45,00

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

23-10-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Secundaire Aansprakelijkheid

Kirsten Maes

€ 70,00

Boom juridisch

Paperback / softback

04-11-2020

dut

Niet leverbaar


meer recent verschenen

Tekst & Commentaar Mededingingswet 7e druk

Deze gerenommeerde uitgave helpt u snel tot de kern van een bepaling te komen op het gebied van de Mededingingswet en aanverwante wetgeving. Het commentaar in de 7e druk is aangepast in het licht van de actuele regelingen en belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie naar de stand van 1 juli 2020. Tekst & Commentaar Mededingingswet vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. 

meer informatie

Winstdrainage door renteaftrek

De grondig vernieuwde derde druk van dit standaardwerk over winstdrainage door renteaftrek bevat alle relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur in het kader van art. 10a Wet VPB 1969. De talrijke wetswijzigingen en jurisprudentie sinds de vorige druk maken deze update meer dan welkom.

Inleiding empirische rechtswetenschap

In het juridische domein bestaat steeds meer interesse voor empirisch onderzoek. Moderne rechtenstudenten vragen zich af of, en hoe, ze dit kunnen leren. Docenten willen dit goed en toegankelijk aan hun studenten overbrengen. 

Meervoudige aansprakelijkstelling voor Opiumwetdelicten

Tussen het bestuursrecht en het strafrecht is in de loop der jaren een grijs gebied ontstaan. Bij steeds meer bestuursrechtelijke sancties bestaat hierdoor het gevaar dat deze onvoorzien als een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM kunnen worden aangemerkt.
 

Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang

Deze bundel verschijnt in navolging van het Van der Heijden Congres uit 2019 met de gelijknamige titel #Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang#. In dit deel zijn de voordrachten van de twaalf sprekers opgenomen.

Parkeren in het ruimtelijk domein

Parkeren in het ruimtelijk domein geeft handvatten hoe de parkeervraag berekend en gefaciliteerd kan worden, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn.
 

Inzicht in de ondernemingsraad. Editie 2021 - Dr. R.H. van het Kaar

De 32e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht).

Bouwrecht

n de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Naar een Nederlandse political question-doctrine?

Wat zou de rol van de rechter moeten zijn in politiek gevoelige zaken? Met het veelbesproken Urgenda-vonnis van de Haagse rechtbank als uitgangspunt, gaat deze titel uitvoerig in op relevante leerstukken over de rol van de rechter.

Observaties van de korpsantropoloog Een antropologisch perspectief op wetenschapsbeoefening voor, met en bij de politie Janine Janssen

Waarde(n)vol kijken leidt tot waardevol handelen! Voor velen staat het vakgebied van de antropologie vooral bekend als de studie over verre volkeren, samenlevingen op tropische eilanden of in oerwouden.

Basisboek cybercriminaliteit Een criminologisch overzicht voor studie en praktijk

Cybercrime is de afgelopen jaren, mede door de digitalisering van de samenleving, aan een flinke opmars bezig. Het thema cybercrime krijgt dan ook een steeds prominentere plaats in criminologisch onderwijs en onderzoek.

Kortheidshalve

Kortheidshalve Haagse insiders delen al jaren een favoriete bron: de erudiete, puntige en glasheldere artikelen die prof.dr. J.Th.J. van den Berg sinds 2005 schrijft voor de site Parlement.com. De emeritus hoogleraar is onovertroffen als het gaat om kennis van de parlementaire en politieke geschiedenis en de geschreven en ongeschreven regels van het staatsrecht.

Politeia

Het stelsel van het binnenlands bestuur maakte gedurende de kabinetten Rutte II en III (2012-2020) een ware gedaanteverwisseling mee. Deze uitgave schetst de turbulente periode aan de hand van beschouwingen, columns, essays en opinies.

Letselschade verzekerd

Verzekeringen spelen bij de afwikkeling van letselschade een belangrijke rol. Daarom was het 13e Groningse Letselschadecongres op 7 oktober 2019 gewijd aan het thema Letselschade verzekerd. Dit congres vindt traditioneel plaats op de eerste maandag in oktober en wordt georganiseerd door het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade.
 

Arbeidstijdenrichtlijn nadert volwassenheid

Dit zesde deel is een vervolg op het tweede deel in de reeks arbeidsomstandighedenrecht waarin een aantal artikelen gebundeld is dat betrekking heeft op het onderwerp arbeids- en rusttijden. Dit nieuwe deel begint met een introductie over de Arbeidstijdenrichtlijn.

Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer

Deze titel maakt de fiscalist op het gebied van estate planning wegwijs in de fiscale gevolgen van scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer. Van certificering en APV#s, tot de gevolgen voor inkomsten- en schenk- en erfbelasting: de diepgravende analyses van verschillende rechtsfiguren bieden een welkome verdieping voor de fiscale praktijk.

Deel 23 van de Rechter

Met een lovend voorwoord van Kees Sterk, rechter en oud-voorzitter van de Europese Raden voor Rechtspraak.
 
Jesse van Muylwijck maakt humoristische strips. Zijn bekendste strip: De Rechter. Sinds de eerste publicatie in 1993 heeft Jesse meer dan 6500 afleveringen geschreven en getekend. De Rechter staat dagelijks in de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, De Stentor, Twentsche Courant Tubantia, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN/De Stem, Provinciale Zeeuwse Courant, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Noordhollands Dagblad, en verder in de Hoogeveensche Courant en in De Krant voor Nederlanders in Noord-Amerika.
 

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

De beursvennootschap, corporate governance en strategie

Hoe is de machtsverhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering tot stand gekomen? Wat is in de huidige tijd de uitwerking van deze verhouding op strategische besluiten? Deze uitgave bevat een grondige analyse van vraagstukken zoals deze, met een scherp oog voor de praktijk.

meer informatie

Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem

In vrijwel elk rechtsgebied doen zich innovatieve ontwikkelingen voor in de omgang met conflicten. Dit speelt zowel binnen de overheidsrechtspraak als daarbuiten. Te denken valt aan de mate waarin het recht en de procedure de uitkomst van het geschil bepalen en de mate waarin conflicteigenaren en derden zeggenschap hebben over conflicten en oplossingen.

meer informatie

De beursvennootschap, corporate governance en strategie

Hoe is de machtsverhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering tot stand gekomen? Wat is in de huidige tijd de uitwerking van deze verhouding op strategische besluiten? Deze uitgave bevat een grondige analyse van vraagstukken zoals deze, met een scherp oog voor de praktijk.

meer informatie

Het pleit beslecht

Al 210 jaar bepleiten leden van het genootschap Iustitia et Amicitia een zogeheten cas. Zij betogen waarom een rechtsvraag bevestigend of ontkennend moet worden beantwoord, waarna de Raad nog dezelfde avond het pleit beslecht.

meer informatie

Reindert Kuiper & Geert Corstens

De rechter grijpt de macht

Elke dag is 'de rechtsstaat' op allerlei manieren in het nieuws. In de Urgendadiscussie werd geregeld naar voren gebracht dat de rechter de macht naar zich toe had getrokken. Politici verweten rechters dat ze op hun stoel waren gaan zitten.

meer informatie

Stijn van Deursen & Stefan Kulk

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Algoritmen worden steeds vaker gebruikt bij het voorbereiden of het nemen van steeds belangrijkere beslissingen. Dit kan de efficiëntie bevorderen en kansen bieden voor het verwezenlijken van publieke waarden en het oplossen van maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd zijn aan de inzet van algoritmen risico’s verbonden, juist ook voor diezelfde publieke waarden, zoals het recht op persoonsgegevensbescherming en op non­discriminatie.

meer informatie

Kirsten Maes

Secundaire Aansprakelijkheid

In dit proefschrift staat de reikwijdte van de civielrechtelijke zorgplicht van secundaire partijen in de sectoren educatie, recreatie en zorg centraal. Onderzocht is hoe ver de verantwoordelijkheid strekt van beheerders van onder meer scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, horecagelegenheden, winkels en recreatieruimten in de gevallen waarin een derde partij de directe (primaire) veroorzaker van de schade is.

meer informatie

Minou Woestenenk

Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet)

In de praktijk bij bestuursorganen en ondernemers is er behoefte aan een beknopt leesbaar overzicht, praktische tips en vooral antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk. Beknoptheid, toegankelijkheid en leesbaarheid hebben daarom bij het schrijven voorop gestaan, waarbij bovendien de praktische invalshoek de boventoon heeft gevoerd.

meer informatie

L.J.A. Pieterse

Tragiek en Triomf

Een vrijmoedige zoeker. Dat was W.J. de Langen (1892-1959). Na zijn jeugd in Groningen te hebben doorgebracht, volgde hij een opleiding bij de belastingdienst, waar hij zijn loopbaan ruim een eeuw geleden begon.

meer informatie

Marc Wever

Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures Marc Wever Naar schatting wordt jaarlijks meer dan twee miljoen keer bezwaar gemaakt tegen besluiten van de overheid. Dit maakt de bezwaarprocedure de meest frequent gebruikte geschilbeslechtingsprocedure van Nederland.

meer informatie

Asser 3-VI Zekerheidsrechten

Dit Asser-deel bevat de actuele stand van zaken omtrent de zekerheidsrechten, meer in het bijzonder het pandrecht, het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud. In deze 16e druk zijn de wetgeving, rechtspraak en literatuur tot 1 juli 2020 verwerkt. Wanneer u zich wilt verdiepen in de actuele stand van zaken op het vlak van de zekerheidsrechten, dan vormt Asser-deel 3-VI Zekerheidsrechten het aangewezen naslagwerk.

 

meer informatie

Rome Regulations - Commentary 3e editie

The law applicable to contractual and non-contractual obligations in cross-border civil and commercial matters in the European Union (EU) is the remit of the so-called Rome I and II Regulations that entered into force in 2009, supplemented by the Rome III Regulation of 2012 dealing specifically with divorce and legal separation. This article-by-article commentary – now updated to its third edition – has become a cornerstone resource in handling European cases involving conflict of laws.

meer informatie

WPNR Jubileumbundel 150 jaar

Het toonaangevende Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) beleefde in 2019 zijn 150e jaargang. Aan dit jubileum is in het WPNR aandacht besteed door in ieder nummer van de 150e jaargang een bijdrage van een auteur op te nemen, waarin een belangrijke rechtsontwikkeling van de afgelopen 150 jaar wordt belicht.

meer informatie

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht

Deze geheel vernieuwde uitgave laat de lezer op een heldere manier kennismaken met het personen-, familie- en erfrecht. Toegankelijk, overzichtelijk en uiterst informatief: een ideale introductie met het rechtsgebied voor zowel student als professional. Deze 4e druk van Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht vormt wederom de meest complete en toegankelijke kennismaking tot het personen-, familie- en erfrecht. De opzet van de titel helpt de lezer dit rechtsgebied langs de gehele breedte te doorgronden.

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht 10e druk

Wanneer u de belangrijkste wetgeving op het gebied van ondernemingsrecht snel wilt kunnen overzien en doorgronden, dan vormt dit Tekst & Commentaar-deel een essentiële informatiebron. Deze tiende druk gaat uit van de stand per 1 juli 2020, maar blikt in een aantal gevallen vooruit op wetgeving van na die datum.

meer informatie

De onbevoegde toezegging in het bestuursrecht

Het vertrouwensbeginsel nieuwe stijl

De centrale vraag in dit boek is op welke manier(en) het bestuursrecht, in de situatie dat een bestuursorgaan een onbevoegde toezegging heeft gedaan, daadwerkelijk meer burgerperspectief kan bieden dan tegenwoordig het geval is.
 

meer informatie

Edward Schotman

Ethiek en recht in kort bestek

In Ethiek en recht in kort bestek worden kort de belangrijkste stromingen in de ethiek belicht en de relatie die deze stromingen hebben met het recht. Het is geschreven voor HBO-Rechten studenten. Het uitgangspunt van het boekje is de gedachte dat inzicht in de ethiek hen zal helpen het recht beter te begrijpen. Daarnaast is het leuk en waardevol om iets van ethiek te weten. Ethiek stimuleert het denken over wie je bent of wilt zijn en het verruimt de blik op de wereld.

meer informatie

Tekst & Commentaar Huurrecht 9e druk

Naast een actueel commentaar bij het gehele huurrecht, is dit de enige complete en actuele uitgave op het gebied van de complexe regelgeving van de huurprijzen van woonruimte. De commentaren helpen u snel tot de kern van een bepaling te komen. Deze negende druk bevat rechtspraak tot en met 1 juli 2020 en wetswijzigingen tot en met 1 augustus 2020.

meer informatie

NJV 150

Juristen, wie zijn dat eigenlijk? Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de NJV verschijnt deze schitterende uitgave met 50 opmerkelijke portretten van onderscheidende juristen, tot leven gebracht met fullcolour foto's. Het boek bestaat uit persoonlijke verhalen over het recht en laat zien waarom het recht een drijfveer kan zijn. Portretten van het recht, 150 jaar NJV bevat de verhalen van 50 bijzondere juristen. 

meer informatie

Slimme misleiding of ontoelaatbare druk? - J.W. Vedder

De Mr Big-opsporingsmethode en het nemo tenetur-beginsel

De Mr Big-methode is een undercoveroperatie waarbij de politie een fictieve criminele organisatie opricht rondom een verdachte van een ernstig delict, waar het sluitende bewijs van zijn betrokkenheid nog ontbreekt. Undercoveragenten betrekken deze verdachte langzaam bij hun organisatie waar hij nieuwe vrienden maakt en goed geld verdient.

meer informatie

J. van Gent & P.A.M. Lokin & E.C.H.J. Lokin

Kernarresten Ondernemingsrecht

In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht.

meer informatie

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal 8e druk

De achtste druk van dit Tekst & Commentaar-deel bevat belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het erfrecht, voorzien van korte heldere commentaren. De tekst is afgesloten op 1 september 2020, waarbij de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie zijn meegenomen in de bewerkingen. Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst.

meer informatie

De Koning en de monarchie

Heeft de monarchie in haar huidige vorm nog toekomst in Nederland? Welke aanpassingen zijn er nodig voor een houdbaar koningschap in de eenentwintigste eeuw? Deze titel biedt een begrijpelijke uiteenzetting van de ontwikkeling van de Nederlandse monarchie, gericht op haar toekomstbestendigheid.

meer informatie

Recht, staat en democratie

Hoe ziet de toekomst van de democratische rechtsstaat eruit? Wat is eigenlijk de strekking en betekenis van deze rechtsvorm? In deze titel vindt u een verdiepend antwoord op dergelijke fundamentele vraagstukken, met daarbij een scherp oog voor patronen en concepten die in de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat zijn waar te nemen.

meer informatie

Pachtprocesrecht

Bent u als student of jurist op zoek naar een toegankelijke beschrijving van de procesvoering in pachtzaken? Deze titel brengt orde in de ogenschijnlijk complexe regelgeving van het pachtprocesrecht. Zeer geschikt als naslagwerk voor zowel de beginnende als de meer gevorderde jurist op het gebied van pachtrecht. 

meer informatie

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht 11e druk

De 11e druk van dit Tekst & Commentaar-deel biedt de praktijkjurist een diepgaand en overzichtelijk commentaar, op Boek 1 BW Personen- en familierecht, op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving. Voorts wordt een aantal IPR-onderwerpen op het terrein van het personen- en familierecht behandeld. De wetteksten en commentaren zijn bijgewerkt tot en met 1 augustus 2020. Tekst & Commentaar Personen- en familierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. 

meer informatie

Gerhard Rijken

Exoneratiebedingen: kleine lettertjes met grote gevolgen

De auteur geeft de lezer een inkijkje in de regelgeving en rechtspraak rondom het thema contractuele beperking van de schadevergoedingsplicht wegens wanprestatie of onrechtmatige daad, met handreikingen voor de contractenmaker, met name advocaten en bedrijfsjuristen, in de zoektocht naar het redigeren van rechtens toelaatbare exoneratiebedingen.

meer informatie

Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd

Wanneer u op zoek bent naar een volledig geactualiseerde bespreking van de arbeidsrechtelijke maatregelen die vanwege de coronacrisis door de Rijksoverheid zijn opgesteld, dan biedt deze publicatie uitkomst. Naast een verhelderend overzicht van voorwaarden en wijzigingen aangaande deze regelingen, helpen de commentaren u de vertaalslag naar de praktijk te maken. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze economie. 

meer informatie

J.M. van Dunné

Schadevergoeding voor mijnbouwschade door bodemdaling en aardbevingen. Het Dossier Groningen

Gaswinning in Groningen houdt al decennia de gemoederen bezig: in politiek, wetgeving en rechtspraak. In dit boek is een dozijn publicaties over vergoeding van mijnbouwschade gebundeld van een auteur die als adviseur betrokken is geweest op deze drie gebieden: de Mijnbouwwet 2003, de wijziging in 2015 (omkering bewijslast), de procedure WAG c.s./NAM, Hof Leeuwarden 2018 (waardedaling woningen).

meer informatie