Bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

A.M.J. Joris

€ 25,00

Celsus Juridische Uitgeverij

Paperback / softback

25-11-2020

dut

Leverbaar

Checklist jaarrekening 2021

 

€ 52,51

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

06-01-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021

M. van Dun & C. van der Woude

€ 38,50

Boom juridisch

Paperback / softback

04-01-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Sociaal Memo Actueel november 2020

 

€ 46,25

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

15-12-2020

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

De staat van Taiwan

Werner Somers

€ 65,00

Wolf legal publishers

Hardback

04-01-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Bowstead and Reynolds on Agency

Professor Peter G Watts (Ed.)

€ 560,00

Sweet & Maxwell

Hardback

17-12-2020

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Rechten studieboeken voor Universiteit Leiden bestellen voor het 2e semester 2020/2021

Studieboeken voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. Bestel 2 of meer titels voor je opleiding en je ontvangt 5% korting. Boven de € 25.00 gratis verzending. Vergeet voor de korting niet je college kaartnummer te vermelden bij je klantgegevens en klik student aan.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Alle nieuwe juridische titels.  Meer nieuwsbrieven

Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

De Insolventieverordening 2015 en de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder

Boom Basics - Relatievermogensrecht

G.A. Tuinstra & F.W.J.M. Schols

De raadkamerprocedures in strafzaken

Wanneer u een grondig overzicht zoekt van alle raadkamerprocedures in strafzaken in de Nederlandse strafrechtliteratuur inclusief het daarvoor geldende procesrecht, dan mag deze publicatie niet in uw collectie ontbreken.

Vastgoedtransacties - S.E. Bartels & H.W. Heyman

In de tweede druk van dit boek worden de praktijk en de theorie van de koop van vastgoed besproken. Om te beginnen wordt het begrip onroerende zaak behandeld, omdat het contracteren over vastgoed het onderwerp van dit handboek is.

Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Dit Asser-deel bevat een toonaangevend commentaar op het eerste deel van de verbintenis in het algemeen ten behoeve van de rechtspraktijk, de wetenschap en het onderwijs. De titel geldt als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

Asser 7-V Arbeidsovereenkomst

Dit Asser-deel biedt toegang tot de actuele hoofdzaken van het arbeidsrecht en is gewijd aan titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, de arbeidsovereenkomst. De inzichtelijke commentaren volgen de wettekst op de voet.

Bruikleen J.G. Gräler

Dient de overeenkomst van bruikleen vandaag de dag nog wel reëel van aard blijven? Deze monografie biedt diepgaand inzicht in de wettelijke regeling rondom de overeenkomst van bruikleen. Middels een grondige analyse, mede aan de hand van buitenlandse literatuur en rechtspraak, pleit de auteur voor een aanpassing naar het consensuele stelsel.

SDU Commentaar Gedwongen zorg

Sdu Commentaar Gedwongen zorg is een multimediale publicatie: een combinatie van een online uitgave en een boek met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen

In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod. De inhoud is afgestemd op de behoefte in het onderwijs en in de praktijk. Toekomstvoorzieningen betreffen een breed terrein waarbij heel diverse regelgeving een rol speelt.
 

Herziening in belastingzaken

ij welke rechterlijke uitspraak omtrent belastingzaken is herziening mogelijk en hoe gaat dat in zijn werk? Deze brochure behandelt op systematische wijze de (on)mogelijkheden om een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in een belastingzaak te herzien of rectificeren.

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2021

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Asser 7-III Bijzondere overeenkomsten - Pacht

Deze uitgave geldt als hét handboek op het terrein van het pachtrecht. U krijgt inzicht in de gehele breedte en diepte van dit rechtsgebied, inclusief de verhouding van het pachtrecht tot het algemeen deel van het vermogensrecht en tot het huurrecht.

Tien jaar in het Torentje

Premier Mark Rutte schreef parlementaire geschiedenis. Hij leidde drie kabinetten, vertegenwoordigde het land in Brussel en trad aan als crisismanager. Is Mark Rutte een politiek genie? Hij bleek pragmatisch, wendbaar en resultaatgericht.

Beginselen van Amerikaans strafprocesrecht

Amerikaanse publicaties over strafprocesrecht zijn niet altijd even toegankelijk zonder rechtsvergelijking als houvast. Deze introductie schetst de belangrijkste verschillen van het Amerikaanse met het Nederlandse strafprocesrecht, en maakt deze begrijpelijk in historisch perspectief.

Negotiating International Commercial Contracts: Practical Exercises

An innovative workbook that comprises over 80 real-life case scenarios, accompanied by suggested answers and guidelines.

Jaarboek Corporate Governance 2020-2021

In deze tiende editie worden uiteenlopende actuele onderwerpen over ondernemingsbestuur belicht. Het jaarboek geeft inzicht in de laatste (internationale) ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.
 

PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem

Van regulering omtrent klassieke betaaldienstverlening, tot de nieuwe figuur van de rekeninginformatiedienst: deze titel verschaft u een helder overzicht van de regulering van de betaalmarkt. De auteur slaagt erin de onderliggende problematiek en potentiële toekomstige regelingen voor een breed lezerspubliek inzichtelijk te maken.
 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Studiebegeleiding

Tekst & Commentaar Insolventierecht 12e druk

Deze uitgave baant een weg door een groot aantal rechtsbronnen binnen het hedendaagse insolventierecht. Het overzicht beslaat een breder terrein dan enkel de Faillissementswet. Zo zijn in deze 12e druk, naast de actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur, ook diverse Europese regelingen en nog niet in werking getreden wetsvoorstellen verwerkt.

meer informatie

Belastinggids 2021

Met Belastinggids 2021 bent u ervan verzekerd dat niets van de snel veranderende fiscale regels u ontgaat bij het invullen van de aangifte over het jaar 2020. De uitgave bevat de actuele stand van zaken in de wet- en regelgeving en in rechtspraak en beleid, handig gegroepeerd per onderwerp.

meer informatie

Belangenrijk burgerlijk recht

Dit scriptieboek vormt het dertiende deel in de reeks Jonge Meesters en bevat tien opstellen van masterstudenten van de Erasmus School of Law. Met het schrijven daarvan voltooiden zij hun Master Privaatrecht of Master Aansprakelijkheid en Verzekering.
 

meer informatie

Verbetering van de (civielrechtelijke) motivering in het licht van de aanvaardbaarheid van de rechterlijke uitspraak

Aanvaardbare rechterlijke beslissingen

De civiele rechter heeft de plicht om de bewijsbeslissing te motiveren. Deze motivering dient ten minste bij te dragen aan de controleerbaarheid van de rechterlijke uitspraak door andere rechters en aan de aanvaardbaarheid hiervan door de procespartijen en derden.

meer informatie

Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 7e druk

In dit Tekst & Commentaar-deel zijn AVG en UAVG voorzien van glashelder commentaar en aangevuld met diverse aanverwante wetten, verdragen en bepalingen. Met ingang van deze 7e druk is de uitgave specifiek toegespitst op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, een thema dat de afgelopen jaren in toenemende mate aan belang heeft toegenomen.

meer informatie

D. van der Bel & H.G. de Koning & B. de Jonge

Informatie en Opsporing

Zonder vergaring geen informatie. Zonder informatie geen opsporing. Zonder kennis geen recht. Deze kernachtige regels vormen sinds de eerste druk in 2007 het uitgangspunt van dit handboek. En zij gelden nog steeds.

meer informatie

W.J.M. van Veen

Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba

In deze titel staat de parlementaire geschiedenis van Boek 2 BWA en de daarbij behorende invoeringswetgeving centraal, waarin naast het overgangsrecht onder meer ook ook de beëindiging van het bestaan van aandelen aan toonder en de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod zijn opgenomen.

meer informatie

Pieter Gerrit Kroeger

Tand des tijds

De geschiedenis van het CDA is een relaas waarin aldoor juist niet gebeurt wat kenners en waarnemers aannamen. Een verhaal van het ongedachte, het onvermoede, onvoorspelbare en onderschatte. Dat was al zo in de jaren van Van Agt en Lubbers en het is in deze eenentwintigste eeuw niet anders.

meer informatie

Plichtsverzuim, niet-integer gedrag en andere conflicten binnen de ambtenarij mr. drs. Michel Knapen

Ambtenaren voor de rechter

Ambtenaren behoren loyaal, dienstbaar en onkreukbaar te zijn. Maar er zijn er ook die deze plicht verzuimen. Zij printen op het werk voor privédoeleinden, neuzen in bestanden waar ze niets te zoeken hebben, declareren hun onkosten te royaal, vertonen seksueel getint gedrag, bezoeken op het werk erotische websites, sjoemelen met urenstaten.

meer informatie

Prof. mr. N.E.D. Faber e.a. (red.)

Insolventierecht Editie 2021

In Sdu Commentaar Insolventierecht wordt het gehele insolventierecht artikelsgewijs becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een overzicht van jurisprudentie en literatuur. In Sdu Commentaar Insolventierecht vindt u commentaren op: - de Faillissementswet - Wet civielrechtelijk bestuursverbod - de Garantstellingsregeling curatoren 2012 - de Recofa-richtlijnen - de EG-verordening betreffende insolventieprocedures - de Procesreglementen verzoekschriftprocedures rechtbanken en gerechtshoven - relevante belastingwetgeving - relevante bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering.

meer informatie

Pamela McCormick & Bernadette Rainey & Clare Ovey

Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights

The eighth edition of Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights is a clear and concise companion to this increasingly important and extensive area of the law. The authors examine each of the Convention rights in turn, explore the pivotal cases in each area and examine the principles that underpin the Court's decisions.

meer informatie

J.G. Gräler

Schriftelijk bewijs

Voor talloze juristen is kennis van akten en hun bewijskracht dagelijks van belang. Zij doen hun voordeel met deze eerste monografie over schriftelijk bewijs sinds 1988. De auteur werpt een praktisch licht op bewijs door geschriften, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de rechtspraak.

meer informatie

Hoofdlijnen in het huurrecht

Dit studieboek biedt studenten en praktijkjuristen een goede introductie tot de grondbeginselen van het huurrecht. Het hele rechtsgebied komt aan bod. De korte opgaven tussendoor en casusposities aan het eind van elk hoofdstuk helpen je te toetsen of je de stof beheerst.

meer informatie

Kernwaarden van de advocatuur

Onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid # dat zijn de kernwaarden die advocaten gemeen hebben. Wat is de betekenis van deze waarden? En hoe kan of moet er in verschillende praktijksituaties en -dilemma's mee worden omgegaan? Deze uitgave bevat de eerste en enige studie naar de betekenis van de kernwaarden in de advocatuur. 

meer informatie

Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum

Met dit liber amicorum eren wij de rijke bijdrage die Ton Hol geleverd heeft aan de rechtswetenschap, de rechtspraktijk en de academische gemeenschap. De bijdragen in deze bundel laten een waaier aan inzichten zien, ontleend aan de praktijk en de wetenschap, geënt op het werk van Ton.

meer informatie

Maarten Mussche

Q&A Ondernemingsrecht

In Q&A Ondernemingsrecht geven de auteurs antwoord op honderd veelgestelde vragen uit de praktijk van het ondernemingsrecht. De belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming komen aan bod. Van de oprichting van een rechtspersoon tot de overname van een concurrent, van onenigheid tussen aandeelhouders tot aansprakelijkheid van het bestuur.

meer informatie

Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) 2020-2021

Sdu Commentaar Personen- en familierecht (Boek 1 BW) is een multimediale publicatie: een combinatie van een online en boek met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 1 BW en de belangrijkste relevante artikelen uit de Jeugdwet. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt ook verwezen naar relevante rechtspraak, jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis en literatuur. Vooral de verwijzing naar deze diverse andere bronnen maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.

meer informatie

M.A. van Wijngaarden & M.A.B. Chao-Duivis

Bouw- en aanbestedingsrecht

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Alle nieuwe juridische titels.  Meer nieuwsbrieven

A.M. Adriaanse & E.M. Bruggeman & J.T. Voordijk

Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten

De digitale transformatie van het bouwproces is in volle gang. Slimme woonwijken, digital twins, augmented reality. Het zijn voorbeelden van de opmars van digitale ontwikkelingen in de bouw. Het VBR preadvies van dit jaar zal volledig in het teken staan van deze digitale technologieën en wat zij voor de bouwjurist in de dagelijkse praktijk betekenen.

meer informatie

Binnenkort verschijnt

Voor Daan Asser

Wat is uw grootste wens voor de toekomst van het burgerlijk procesrecht? Deze vraag werd aan tal van vooraanstaande juristen uit de wetenschap en praktijk gesteld. Hun antwoorden leest u in dit liber amoricum voor Daan Asser.

Dit jaar is Daan Asser 75 jaar geworden. Ter ere van zijn verjaardag verschijnt de feestbundel Voor Daan Asser. De redactie heeft gekozen voor het onderwerp procesrechtelijke desiderata. Een passend thema voor iemand als Daan Asser, een jurist die gekenmerkt wordt door een grote belangstelling voor het burgerlijk procesrecht en zijn doel in alles wat hij doet het recht verder te brengen. Ieder van de auteurs heeft daarom een desideratum op procesrechtelijk gebied verwoord. Welke koers zouden zij dit rechtsgebied het liefst zien inslaan?
 

meer informatie

25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

In 1995 is de Wet op de ondernemingsraad (WOR) ook voor de meeste overheidssectoren van toepassing verklaard. Een van de deelstappen in het normalisatieproces van de rechtspositie van ambtenaren. In 2020 is dit proces afgerond met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra); de overgang van de ambtelijke aanstelling naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst.

meer informatie

European and International Insolvency Law Studies

Confidentiality, secrecy and privilege in corporate insolvency and bank resolution

This book examines confidentiality, secrecy and privilege issues in insolvency proceedings for corporates and banks. It attempts to fill the gap that the authors have identified. Bankruptcy and insolvency legal research, in particular, seem to lack clear definitions, incomplete laws and cases with respect to the application of these three themes in corporate insolvency and bank resolution proceedings.

meer informatie

G.M. Veldt

Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling

Deze titel biedt een breed perspectief op het thans geldende non-food productveiligheidsrecht en de interactie ervan met het privaatrecht. Hierbij wordt verder gekeken dan het productaansprakelijkheidsrecht; ook talrijke aanverwante privaatrechtelijke rechtsgronden komen aan bod. Het onderzoek levert waardevolle perspectieven voor iedereen die zich bezighoudt met productveiligheidsnormen. 

meer informatie

Sara Arendse

De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht

In 1978 duikt de uiterlijke verschijningsvorm voor het eerst op in de jurisprudentie van de Hoge Raad, in het kader van de strafbare poging. Vanaf 2003 verbreedt de Hoge Raad de toepassing naar verschillende andere leerstukken, waaronder voorwaardelijk opzet, strafbare voorbereiding en noodweer(exces).

meer informatie

Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht

De bij dode opgerichte stichting

Welke mogelijkheden bestaan er voor erflaters om tot lang na hun dood hun wensen, ideeën en gedachten in leven te houden? Dit is de eerste uitgave die dit onderwerp op een integrale wijze behandelt. We zien vandaag de dag een trend dat erflaters steeds vaker de wens hebben om ook na hun overlijden de bestemming van hun vermogen te kunnen bepalen. Dit is onder meer zichtbaar in de populariteit van tweetrapsmakingen en de uitsluitingsclausule. Voor estate-planners, erfrecht-juristen en kenners van het stichtingenrecht is het essentieel om kennis te nemen van de juridische mogelijkheden door gebruik te maken van een bij dode opgerichte stichting. 

meer informatie

Sara Arendse

De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht

In 1978 duikt de uiterlijke verschijningsvorm voor het eerst op in de jurisprudentie van de Hoge Raad, in het kader van de strafbare poging. Vanaf 2003 verbreedt de Hoge Raad de toepassing naar verschillende andere leerstukken, waaronder voorwaardelijk opzet, strafbare voorbereiding en noodweer(exces).

meer informatie

Werken met de Omgevingsvergunning

Werken met de Omgevingsvergunning biedt een gestructureerd overzicht van de diverse aspecten van de omgevingsvergunning en bevat vele voetnoten met verwijzing naar de parlementaire stukken, wetenschappelijke artikelen en weblogs.

meer informatie