Straf(proces)recht begrepen

Joost Verbaan

€ 41,00

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

10-07-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Memo Echtscheiding en alimentatie 2019

 

€ 60,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

27-06-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Finance and the Common Good

 

€ 24,95

Amsterdam University Press

Paperback / softback

16-07-2019

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Uw plicht, onze zorg?!

Siewert Lindenbergh & Geert-Jan Knoops & Carla Klaassen & Hans Knape & Femke Ruitenbeek-Bart & Sjaak de Boer & Renate Dozy

€ 34,50

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

08-07-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Auteursrecht Studenteneditie

J.H. Spoor

€ 59,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

03-07-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Women and Minority Rights Law in Africa: Reimagining Equality and Addressing Discrimination

 

€ 65,00

Eleven international publishing

Paperback / softback

16-07-2019

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Bejegening, beslechting en bewijs

Bestuursrechtspraak in balans

Hoe richt je de procedure bij de bestuursrechter in als je wilt dat mensen die procedure als eerlijk en rechtvaardig ervaren? Procedurele rechtvaardigheid vormt het kader van dit onderzoek. Dat kader krijgt meer diepgang door een bespreking van het hedendaagse rechterlijk gezag en een deugdenethische benadering van goed rechterschap.

meer informatie

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Perspectieven op recht - 6e druk

Dit boek bevat studiemateriaal voor het vak Inleiding Rechtswetenschap dat wordt gedoceerd in het eerste jaar van de rechtenopleiding aan de Tilburg University. Het betreft een inleidend vak dat als doel heeft studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven.

Handboek Caribisch bestuursprocesrecht

Het Caribisch bestuursprocesrecht heeft sinds de invoering van de landsverordeningen administratieve rechtspraak in Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is er sprake van uitgebreide jurisprudentie met betrekking tot vrijwel alle bepalingen daaruit.
 

De strijd om schaarse vergunningen

Kansen, concurrentie en rechtszaken door vergunningstelsels

Burenrecht

Het burenrecht leeft meer dan ooit. Maar hoe steekt het juridisch exact in elkaar? In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloedt door het publiekrecht. In welke mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht?

De verzetprocedure bij de OM-strafbeschikking in het licht van artikel 6 EVRM

Sinds de introductie van de OM-strafbeschikking in 2008 is het Openbaar Ministerie bevoegd strafzaken zelfstandig af te doen met een strafbeschikking. Als de verdachte het niet eens is met deze strafbeschikking en zijn recht op toegang tot de rechter wil effectueren, dan moet hij in verzet gaan.
 

De nieuwe professional service firm

Hoe advocaten, accountants & adviseurs zichzelf opnieuw uitvinden

Impediments of National Procedural Law to the Free Movement of Judgments & Implementing EU Consumer Rights by National Procedural Law

Luxembourg Report on European Procedural Law (2 Volume Set)

Schadevaststelling en tijd

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Vergoeding van schade vergt daarom vroeg of laat een oordeel omtrent de vraag in hoeverre schade is geleden.

Huurrechtmemo 2019/2020

De omvang van de wetgeving met betrekking tot het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte neemt almaar toe. Alleen dit rechtvaardigt al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen op dit gebied. In dit memo vindt u een zeer actueel overzicht op zakformaat.

Memo Echtscheiding en alimentatie 2019

Echtscheiden is een veelbesproken onderwerp in ons land. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook zeker op juridisch gebied. Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke aspecten van een internationale echtscheiding en het geregistreerd partnerschap, zijn gebundeld in dit Memo. 

De excessieve dwangsom

Wordt iemand veroordeeld tot een handelen, dulden of nalaten, dan is de executie van deze veroordeling dikwijls problematisch. Om deze veroordelingen toch effectief ten uitvoer te kunnen leggen heeft de wetgever op 1 april 1933 de dwangsom als aanvullend dwangmiddel geïntroduceerd.

Straffen en belonen in de gevangenis

Promoveren en degraderen in detentie in het licht van het resocialisatiebeginsel

Prenatale kinderbescherming

De rechtsbescherming van de ongeborene en het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)

This cahier provides an overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European Union's single market. The book first contextualizes corporate mobility within a broader economic discussion on market access before turning to the private international law dilemmas posed by legal entities moving across borders.
 

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studiebegeleiding

Boom studieboeken criminologie

Basisboek criminologie

De eerste druk van het Basisboek criminologie is door de gebruikers ontvangen als een welkome aanvulling op het Nederlandstalig aanbod. Het is inmiddels de standaard voor het bacheloronderwijs in het hbo en ook op verschillende universiteiten wordt het boek gebruikt als toegankelijke inleiding.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Y. Borrius

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen.

meer informatie

Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

Groot onderhoud of kruimelwerk

De Staatscommissie Parlementair Stelsel bracht in 2018 een rapport uit over de parlementaire democratie in Nederland. Hierin presenteert het binnen zeven thema’s aanbevelingen voor de hervorming van het parlementair stelsel.

meer informatie

Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969

Toekomst van de vennootschapsbelasting

Dit jaar bestaat de Wet VPB 1969 vijftig jaar. De bijdragen in deze uitgave werpen een kritische blik op deze langlopende wet, die in een eerste midlifecrisis lijkt te verkeren. Uiteenlopende onderwerpen worden vanuit wetenschappelijke optiek geanalyseerd, waarbij ook aanbevelingen voor de toekomst niet mogen ontbreken.

meer informatie

L.J.A. Pietserse

Over H.J. Hellema (1900-1982)

De jurist H.J. Hellema (1900-1982) – erudiet, nuchter – heeft zijn sporen in het fiscale landschap nagelaten. Na bij een advocatenkantoor te hebben gewerkt, werd hij in 1941 benoemd tot buitengewoon hoogleraar belastingrecht aan de Vrije Universiteit.

meer informatie

Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk

Van rechtsbescherming naar machtsbescherming

Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse bestuursrechtspraak (rechters, bewindslieden, wetenschappers en andere politici) tijdens een ongekende lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse Universiteit jubilerend het glas geheven op het 25-jarig jubileum van deze rechtspraak onder de Awb, de Algemene wet bestuursrecht.

meer informatie

Wetteksten privaatrecht - publiekrecht

Wolters Kluwer Collegebundel 2019-2020

De Collegebundel bevat alle wetgeving die je als (toekomstige) professional tijdens of na je studie nodig hebt. Én is de meest geliefde wettenbundel onder rechtenstudenten, rechtendocenten, advocaten en juristen. Paperback voor € 46.50

De Limited Edition voor € 51.50 is de luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox.

 

meer informatie

Asser serie

NV en BV - Corporate Governance - Rechtspersonenrecht

Dit Asser deel gaat over de corporate governance van de NV en BV. Het heeft betrekking op de juridische aspecten van het bestuur, het toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van de aandeelhouders.

meer informatie

Steven Palm

Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsovername, faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern.

meer informatie

Boone, Miranda

Sdu Commentaar Strafrecht. Editie 2019-2020

Sdu Commentaar Strafrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar (in twee boekdelen) op de belangrijkste straf(proces)rechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. 

meer informatie

Linden, Teun van der

Aanvullend Verrijkingsrecht

In dit boek staat het Nederlandse verrijkingsrecht centraal. Aan de orde komt wat het beginsel inhoudt dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt, en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het vermogensrecht. Uiteengezet wordt dat de algemene verrijkingsactie een uitwerking van dit beginsel is en dat er voor de algemene verrijkingsactie een aanvullende rol is weggelegd in gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, die niet goed door het overige vermogensrecht tot een oplossing kunnen worden gebracht. 

meer informatie

Jan H.A. Lokin

De Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)

Dit boek behandelt de geschiedenis van de Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970). In de goede juridische traditie wordt eerst nagegaan, wat onder een faculteit wordt verstaan. Wie mochten zich lid van de faculteit noemen? Hadden de studenten iets te vertellen? Wat was de leerstof? 

meer informatie

Ars Aequi Wetseditie

Strafrecht & strafvordering 2019/2020

met o.a. (selecties uit): Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de economische delicten Opiumwet Wet wapen en munitie Wegenverkeerswet 1994 Penitentiaire beginselenwet Penitentiaire maatregel Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
 

meer informatie

A.M. Kleine Staarman

Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Om de vernietiging van de aarde tegen te gaan is duurzame gebiedsontwikkeling vereist. De Omgevingswet zal bestaande knelpunten voor deze ontwikkeling in de wetgeving oplossen. Maar een cultuurverandering is hét knelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling en voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

meer informatie

Erfpacht en opstal

Deze uitgave vormt het ideale handboek voor elke jurist, student of andere belanghebbende die meer wil weten over erfpacht en opstal. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van de praktijk, de jurisprudentie en de literatuur betreffende de rechten omtrent erfpacht en opstal.

meer informatie

IE-Handboek

IE-Beginselen 2019

Volledig geactualiseerde vierde druk. In 693 pagina’s zijn de ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2019 verwerkt, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en de relevante IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals Louboutin v Van Haren over het rode zoolmerk van Louboutin, Kitkat over inburgering van een merk en Levola v Smilde over auteursrecht op smaak. 

meer informatie

Justice John Paul Stevens

The Making of a Justice

When Justice John Paul Stevens retired from the Supreme Court of the United States in 2010, he left a legacy of service unequaled in the history of the Court. During his thirty-four-year tenure, Justice Stevens was a prolific writer, authoring in total more than 1000 opinions.

Appointed by President Gerald Ford and eventually retiring during President Obama's first term, Justice Stevens has been witness to, and an integral part of, landmark changes in American society. 

 

meer informatie

De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

De grenzen voorbij

Maken ontwikkelingen als globalisering en digitalisering een herwaardering van de nationale staat als primaire bron van regelgeving noodzakelijk? Dit NVJ-boek bevat drie preadviezen met duidelijke handvatten bij kwesties die raken aan territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid.
 

meer informatie

Fiscale Praktijkreeks

Succesvol procederen bij de belastingrechter

In Nederland worden vele verschillende belastingen geheven, zowel door de rijksoverheid als door provincies, waterschappen en gemeenten. Iedere burger, of hij nou ondernemer is of particulier, wordt dan ook geconfronteerd met belastingheffing.

meer informatie

Inclusief dividendbelasting en tax accounting

Compendium Vennootschapsbelasting

Door internationale ontwikkelingen is de vennootschapsbelasting continu in beweging. Het compendium maakt u wegwijs in de complexe wereld van de vennootschapsbelasting. Ideaal voor student én professional.
 

meer informatie

L.J.A. Pieterse

Omtrent verwijzing

Wanneer gaat de Hoge Raad bij cassatie over tot verwijzing - en wanneer niet? Welke formuleringen worden daarbij gebruikt? En bovenal: welke typen verwijzingsinstructies kunnen we daarbij onderscheiden?

meer informatie

Verdragenrecht

In deze mastermonografie vindt u een complete en actuele weergave van het verdragenrecht: de belangrijkste regels, jurisprudentie en andere bronnen. Zowel de internationale als Nederlandse vertakkingen van dit rechtsgebied worden grondig tegen het licht gehouden. Een handzaam overzicht voor zowel de beroepspraktijk als het academisch onderwijs. Het verdragenrecht omvat de totstandkoming, werking en beëindiging van verdragen. 

meer informatie

Fiscale geschriften

Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er de nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe beleidsbesluiten verschenen en bestaande beleidsbesluiten herzien.

meer informatie

A Commentary

The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights

This Commentary provides an article-by-article summary of the TEU, the TFEU, and the Charter of Fundamental Rights, offering a quick reference to the provisions of the Treaties and how they are interpreted and applied in practice. Written by a team of contributors drawn from the Legal Service of the European Commission and academia, the Commentary offers expert guidance to practitioners and academics seeking fast access to the Treaties and current practice.

meer informatie

B Public International Law


International Criminal Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren