Lokaal Bestuur

L. Schaap

€ 60,00

Convoy Uitgevers BV

Paperback / softback

20-08-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Het verhaal van de grondwet

Wim Voermans

€ 34,99

Prometheus

Hardback

16-08-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Vergunningvrij bouwen

Henk Veenstra

€ 59,00

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

22-08-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten

I.S.J. Houben

€ 75,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

09-08-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Carve-out M&A Transactions

Robbie McLaren

€ 162,50

Globe Law & Business

Hardback

03-09-2019

eng

Leverbaar

Wegwijs in de Inkomstenbelasting

A.J.M. Arends & A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen

€ 64,95

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

05-08-2019

dut

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen


meer recent verschenen

4e druk

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht

Komt u als jurist regelmatig met het aanbestedingsrecht in aanraking? Dan kunt u niet om de vierde druk van deze hoog aangeschreven bundel heen. Een onmisbare informatiebron met de laatste stand van zaken op dit terrein: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren. Wilt u zonder omwegen tot de kern van de wet- en regelgeving in het aanbestedingsrecht doordringen? 

meer informatie

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Hoge transacties en de vervolging van natuurlijke personen

Overwegingen van het Openbaar Ministerie bij het vervolgen van natuurlijke personen nadat een hoge transactie met de rechtspersoon is overeengekomen

Faillissement en beslag bij vastgoedtransacties

Als advocaat, (kandidaat-)notaris of jurist in de vastgoedpraktijk wilt u faillissements- en beslagrisico's graag uit de weg gaan. Hoe zorgt een koper ervoor dat hij zonder risico's eigenaar wordt van vastgoed?

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wat zijn de formele fiscale verplichtingen van de burger? Wat zijn de bevoegdheden van de inspecteur of de heffingsambtenaar? Welke grenzen worden daaraan gesteld? En welke spelregels gelden er bij geschillen over de heffing van belasting?
 

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?

De balansopname na Greenworld (2009) en Qnow (2016)

Data Protection and Privacy Under Pressure

Transatlantic tensions, EU surveillance, and big data

Rechtspersonen 2019/2020

Deze bundel komt tegemoet aan de vraag naar een bruikbare pocketeditie voor de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zowel het rechtspersonenrecht als het ondernemingsrecht - met inbegrip van een belangrijk deel van het financieel recht - komen in deze bundel aan bod, inclusief toekomstige wetgeving.

Privacyrecht

Privacyrecht wordt gebruikt als overkoepelende term voor regels die op enigerlei wijze raken aan de persoonlijke levenssfeer van individuen. De basis voor deze regels is neergelegd in internationale verdragen, EU-recht en de Nederlandse Grondwet.
 

Handboek Omgevingswet in de praktijk

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt maar liefst 26 wetten. Dit handboek helpt u zich goed voor te bereiden op deze fundamentele stelselherziening van het omgevingsrecht.

Nieuw IPR-relatievermogensrecht

In 2019 werd in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) een themanummer gepubliceerd met als onderwerp ‘Nieuw IPR-relatievermogensrecht’. Twee EU verordeningen zijn op 29 januari 2019 van toepassing geworden: de verordening ten aanzien van huwelijksvermogensstelsels en de verordening inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

Rechtspersonen 2019/2020

Deze bundel komt tegemoet aan de vraag naar een bruikbare pocketeditie voor de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zowel het rechtspersonenrecht als het ondernemingsrecht - met inbegrip van een belangrijk deel van het financieel recht - komen in deze bundel aan bod, inclusief toekomstige wetgeving.

Het ontslagrecht in de praktijk

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid.
 

Compendium Financieel Recht

Dit compendium is bedoeld als eerste kennismaking met het financieel (toezicht)recht, zowel voor studenten als voor in de praktijk werkzame juristen. Het boek bevat een systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel (toezicht)recht.
 

Het verhaal van de grondwet

We leven in de eeuw van de grondwet. Bijna alle landen ter wereld hebben er tegenwoordig wel een. Dit boek probeert historisch, biologisch, sociaalpsychologisch, economisch, politiek en juridisch te begrijpen waar dit fenomeen vandaan komt.

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studiebegeleiding

Achtergestelde vorderingen

Dit is een diepgravende maar toegankelijke en toepasbare studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten een faillissement. De titel biedt een schat aan informatie voor de omgang met achtergestelde vorderingen (in faillissement) en voor het opstellen van achterstellingsovereenkomsten.

meer informatie

Uitingsdelicten

In deze titel vindt u een uitgebreide omschrijving van de uitingsdelicten: belediging, bedreiging, opruiing & pornografie. Per delict omschrijven de auteurs hoe de strafbaarstelling van deze delicten zich verhoudt tot vrijheid van meningsuiting.

meer informatie

Asser serie - Mr. A. Steneker

Asser Procesrecht 5 Beslag en executie

Het beslag- en executierecht is een juridische slangenkuil waarin aan vele vereisten en termijnen moet worden voldaan. Beslag en executie gaan veelal gepaard met stevig verweer. Zowel voor de executant, de verweerder als de rechter vormt dit Asser-deel een leidraad en een bron van antwoorden op tal van vragen. Uitgebreide commerciële shoptekst Asser Procesrecht 5 Beslag en executie behandelt het gehele beslag- en executierecht op systematische wijze. 

meer informatie

Jos Hamers & Lars van Vliet

Inleiding personenvennootschappen

Dit boek behandelt het recht inzake de personenvennootschappen, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
De vierde druk van deze inleiding verschijnt naar aanleiding van het intrekken van de wetsvoorstellen 28 746 en 31 065 (titel 7.13 BW Vennootschap). 

meer informatie

Een 'Groningse' Verkenning

Juridische aspecten van gaswinning

Dit is de eerste titel die juridische aspecten over gaswinning en aansprakelijkheid verkent. De uitgave bespreekt alle bestaande regelingen met betrekking tot de schadeafhandeling in chronologische volgorde, plaatst ze in perspectief en voorziet deze waar nodig van commentaar.

meer informatie

The Four Freedoms

The Substantive Law of the EU

Widely acclaimed and respected, this is the leading text on the four freedoms of the European Union. Unparalleled coverage of the subject area is paired with expert author insight and presented in a concise and user-friendly format, accompanied by engaging case studies and diagrams.

meer informatie

Peter van Schilfgaarde

Law and Life. Why Law?

This book is based on the assumption that the world is governed by a widespread field of interconnected laws. In this field man-made laws – legal laws - have to coexist with the laws of nature, the laws of science and the laws of logic. They have to find their place in relation to a certain society. They have to relate to the demands of morality, ethics, custom and trust. They have to follow the laws of language. They have to deal with a variety of professional and esthetic rules. They have to defend their position between art and craft. 

meer informatie

A.R. de Jonge

Huurrecht

Huurrecht geeft een compleet beeld van het materiële huurrecht. De meest recente jurisprudentie en literatuur zijn in deze zevende druk samengebracht tot een volledig overzicht. Alle actuele facetten van het materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de relevante en meest actuele rechtspraak en de parlementaire geschiedenis.

meer informatie

Fundamentele rechten in Curaçao

Het belang van fundamentele rechten is evident en universeel erkend. Zonder fundamentele rechten is er geen democratische rechtsstaat en humaniteit. Dat geldt voor Curaçao niet minder dan voor andere landen.
 

meer informatie

content beschermen en gebruiken zonder risico; de (on)geschreven regels

#contentrecht

Het internet bestaat niet zonder content. Bijna iedere dag publiceren, delen en gebruiken we teksten, foto’s en ander materiaal, van onszelf en van anderen. De grenzen van wat wel en niet mag zijn daarbij niet altijd even duidelijk.
De kans dat iemand jouw content gebruikt wordt steeds groter, en als je ongevraagd werk van een ander gebruikt, zal je niet de eerste zijn wanneer je een inbreukbrief in je mailbox vindt. Boetes van minimaal € 1.000 zijn daarbij eerder regel dan uitzondering. 

meer informatie

Het rechterlijk bevel en verbod

Bent u werkzaam als advocaat of rechter? Dan zult u geregeld te maken krijgen met een rechtelijk bevel of verbod. Maar welke voorwaarden gelden exact voor het opleggen van een bevel of verbod? En hoe zorgt u voor een doeltreffende aanwending ervan in de rechtspraktijk?

meer informatie

Tekst & Commentaar

Vermogensrecht 10e druk

Bent u werkzaam op het terrein van het vermogensrecht? Dan is dit overzicht van wetgeving en commentaar het perfecte naslagwerk bij uw werkzaamheden. De tiende druk biedt u de allerlaatste stand van zaken per 1 juli 2019. De tiende druk van Tekst & Commentaar Vermogensrecht biedt u de belangrijkste en actuele wet- en regelgeving op vermogensrechtelijk terrein, voorzien van korte en glasheldere commentaren. 

meer informatie

Kid Schwarz

Rechtspersonen naar privaatrecht

In dit boek worden de rechtspersonen van Boek 2 BW behandeld, waarbij de verschillen en de overeenkomsten in de diverse wettelijke regelingen uitgebreid aan bod komen. Het gaat over geschiedenis, oprichting, inrichting, organen, bevoegdheden, vertegenwoor diging, aansprakelijkheid en het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden organisatie.

meer informatie

Bijzondere overeenkomsten

Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten

Met een volledige en actuele behandeling van de onbenoemde overeenkomt, vormt dit Asser-deel het enige handboek over dit onderwerp in Nederland. Deze geactualiseerde editie bevat bovendien essentiële nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

meer informatie

B.C. Punt

Het bindend advies doorgelicht

Deze uitgave presenteert een totaalbeeld van het bindend advies. Van verschijningsvormen, het juridisch kader en de geschiedenis tot aan de benoeming van de bindend adviseur, diens rechtpositie en het eventueel rechterlijk ingrijpen.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Burgerlijk Wetboek 13e druk

Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.

Educatieve wettenverzameling

Sdu Wettenbundel 2019-2020 (3 banden)

De Sdu Wettenbundel, voorheen ook bekend als de Sdu Blauwe VNW. Ideaal voor alle rechtenstudenten en professionals. De bundel bestaat uit 3 handzame delen, ideaal voor tijdens je college. Ook voor de professional is een compleet overzicht van de Nederlandse Wet- en regelgeving onmisbaar. De Sdu Wettenbundel 2019-2020 biedt in drie handzame delen het complete overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving: 
· Staats- en bestuursrecht
· Burgerlijk (proces)recht 
· Straf(proces)recht.
 

meer informatie

Petra de Bruin

Procederen in kort geding in vijf stappen

Het civiele kort geding is de meest bekende en tot de verbeelding sprekende civiele procedure. Dit boek behandelt aan de hand van vijf vragen de stappen die gezet moeten worden bij de voorbereiding en behandeling van een civiel kort geding.

meer informatie

Tekst & Toelichting

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012
Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit
2012 per 1 juli 2019.
Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van
1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart
2019 (Staatsblad 2019, 155).

meer informatie

Inleiding constitutioneel recht

Deze uitgave presenteert en becommentarieert op toegankelijke wijze de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Aan de hand van concrete vraagstellingen maak je kennis met belangrijke constitutionele leerstukken, waarbij basisbegrippen extra aandacht ontvangen.

meer informatie

Asser-serie Vermogensrecht algemeen

Gemeenschap

Dit deel in de Asser serie bevat een compleet en gezaghebbend commentaar op de gemeenschapstitel. Niet alleen biedt de uitgave een systematische behandeling van de gemeenschap (inclusief de verdeling daarvan), ook legt de auteur de noodzakelijke verbanden met het overige (algemene) vermogensrecht.

meer informatie

'In Quest of Liberty, Justice, and Peace' Arthur Eyffinger

T.M.C. Asser (1838-1913) (2 vols.)

This publication presents a comprehensive review of the life and intellectual legacy of the Dutch Nobel Peace laureate and father of the Hague tradition of international law. It is the first research study based on a wealth of recently disclosed private and family files, and deepens and modifies all earlier evaluations.
 

meer informatie

B Public International Law


International Criminal Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren