Tekst & Commentaar Huurrecht

F. van der hoek

€ 135,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

14-10-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective

David Nederlof

€ 79,50

Europa Law Publishing

Paperback / softback

23-09-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Rechtspraak relatievermogensrecht

Mr. A.M. Steegmans & Mr. Dr. F. Schonewille & Prof. Dr. B.E. Reinhartz & Prof. Mr. W.M. Schrama

€ 52,51

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

08-10-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Big Tech and the Digital Economy

Nicolas Petit

€ 99,50

Oxford University Press

Hardback

24-03-2020

eng

Leverbaar

Ondernemingsraad en (corona) recessie

Niko Manshanden

€ 24,95

Vakmedianet

Paperback / softback

06-10-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

EU Law Directions

Nigel Foster

€ 43,75

OUP Oxford

Paperback / softback

28-08-2020

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Tekst & Commentaar Huurrecht 9e druk

Naast een actueel commentaar bij het gehele huurrecht, is dit de enige complete en actuele uitgave op het gebied van de complexe regelgeving van de huurprijzen van woonruimte. De commentaren helpen u snel tot de kern van een bepaling te komen. Deze negende druk bevat rechtspraak tot en met 1 juli 2020 en wetswijzigingen tot en met 1 augustus 2020.

meer informatie

Politeia

Het stelsel van het binnenlands bestuur maakte gedurende de kabinetten Rutte II en III (2012-2020) een ware gedaanteverwisseling mee. Deze uitgave schetst de turbulente periode aan de hand van beschouwingen, columns, essays en opinies.

Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer

Deze titel maakt de fiscalist op het gebied van estate planning wegwijs in de fiscale gevolgen van scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer. Van certificering en APV#s, tot de gevolgen voor inkomsten- en schenk- en erfbelasting: de diepgravende analyses van verschillende rechtsfiguren bieden een welkome verdieping voor de fiscale praktijk.

Fiscaal procesrecht 6e druk

Wat komt er allemaal kijken bij het voeren van een fiscale procedure? Vandaag de dag is naast kennis van het materiele recht  ook kennis van het fiscale procesrecht noodzakelijk om een fiscale procedure succesvol te doorlopen.

Deel 23 van de Rechter

Met een lovend voorwoord van Kees Sterk, rechter en oud-voorzitter van de Europese Raden voor Rechtspraak.
 
Jesse van Muylwijck maakt humoristische strips. Zijn bekendste strip: De Rechter. Sinds de eerste publicatie in 1993 heeft Jesse meer dan 6500 afleveringen geschreven en getekend. De Rechter staat dagelijks in de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, De Stentor, Twentsche Courant Tubantia, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN/De Stem, Provinciale Zeeuwse Courant, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Noordhollands Dagblad, en verder in de Hoogeveensche Courant en in De Krant voor Nederlanders in Noord-Amerika.
 

UWV ontslagprocedure

Deze uitgave bevat de uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij de behandeling en beoordeling van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevat deze uitgave alle relevante wet- en regelgeving die bij de UWV ontslagprocedure van toepassing is alsmede de formele (wijzigings)besluiten met toelichtingen vanaf 2015.

De orde in het bestuursrecht

Elementaire kennis van het bestuursrecht is essentieel voor elke advocaat die te maken krijgt met de Algemene Raad, een Raad van de Orde of een deken. In deze monografie vindt u een systematisch overzicht om te komen tot een rechtmatig besluit ter uitvoering van de Advocatenwet en aanverwante regelingen.

Jeugdrecht en jeugdhulp. Editie 2020

Jeugdrecht en jeugdhulp biedt een overzichtelijke en stelselmatige inleiding in het jeugdrecht. In het boek vindt u een systematische beschrijving van de diverse onderdelen van het jeugdrecht en het recht inzake de jeugdhulp.

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht - Eva Vermeulen

Circulair bouwen is een breed en actueel onderwerp wat bezien moet worden vanuit verschillende rechtsgebieden. Het gesloten systeem van het goederenrecht stelt (privaatrechtelijke) grenzen aan de mogelijkheden van circulair bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model.

Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective - David Nederlof

Heads of state or government of the member states of the European Union have a dual role: they are and remain holders of domestic executive offi ces, but at the same time members of the European Council – the EU institution that is the centre of political authority within the Union.

Oprichten zonder omwegen

Bij de oprichting van een vennootschap komt veel kijken. Op welke wijze kunnen de oprichtingsregels worden verbeterd om zo de entree voor nieuwe vennootschappen beter te stroomlijnen? Dit rapport verkent en beoordeelt de mogelijke verbeteringen van de oprichtingsprocedure.

Erfpacht

Erfpacht is het recht op gebruik van grond van een ander. Dit gebruiksrecht komt in Nederland in veel verschillende vormen voor. Zowel overheden als private organisaties geven hun grond aan derden in gebruik met behulp van erfpacht.

Wegwijs in de Successiewet. Editie 2020

In Wegwijs in de Successiewet wordt op overzichtelijke wijze aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting.

Kroniek van de Privacydiscussie - J. Holvast

Wie heden ten dage de krant opslaat, stuit regelmatig op het woordje privacy in verband met het gebruik van persoonlijke gegevens. Niet zelden wordt dat gebruikt in relatie tot hedendaagse technieken als internet en sociale media.

International Investment Law

The book assesses the principles of international investment law in contemporary international investment rule-making and the underlying arbitral practice. While delving into the fragmentation in international investment rule-making and the attendant legitimacy challenges, the book proffers options for normative coherence.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

NJV 150

Juristen, wie zijn dat eigenlijk? Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de NJV verschijnt deze schitterende uitgave met 50 opmerkelijke portretten van onderscheidende juristen, tot leven gebracht met fullcolour foto's. Het boek bestaat uit persoonlijke verhalen over het recht en laat zien waarom het recht een drijfveer kan zijn. Portretten van het recht, 150 jaar NJV bevat de verhalen van 50 bijzondere juristen. 

meer informatie

Slimme misleiding of ontoelaatbare druk? - J.W. Vedder

De Mr Big-opsporingsmethode en het nemo tenetur-beginsel

De Mr Big-methode is een undercoveroperatie waarbij de politie een fictieve criminele organisatie opricht rondom een verdachte van een ernstig delict, waar het sluitende bewijs van zijn betrokkenheid nog ontbreekt. Undercoveragenten betrekken deze verdachte langzaam bij hun organisatie waar hij nieuwe vrienden maakt en goed geld verdient.

meer informatie

J. van Gent & P.A.M. Lokin & E.C.H.J. Lokin

Kernarresten Ondernemingsrecht

In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht.

meer informatie

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal 8e druk

De achtste druk van dit Tekst & Commentaar-deel bevat belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het erfrecht, voorzien van korte heldere commentaren. De tekst is afgesloten op 1 september 2020, waarbij de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie zijn meegenomen in de bewerkingen. Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst.

meer informatie

De Koning en de monarchie

Heeft de monarchie in haar huidige vorm nog toekomst in Nederland? Welke aanpassingen zijn er nodig voor een houdbaar koningschap in de eenentwintigste eeuw? Deze titel biedt een begrijpelijke uiteenzetting van de ontwikkeling van de Nederlandse monarchie, gericht op haar toekomstbestendigheid.

meer informatie

Recht, staat en democratie

Hoe ziet de toekomst van de democratische rechtsstaat eruit? Wat is eigenlijk de strekking en betekenis van deze rechtsvorm? In deze titel vindt u een verdiepend antwoord op dergelijke fundamentele vraagstukken, met daarbij een scherp oog voor patronen en concepten die in de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat zijn waar te nemen.

meer informatie

Pachtprocesrecht

Bent u als student of jurist op zoek naar een toegankelijke beschrijving van de procesvoering in pachtzaken? Deze titel brengt orde in de ogenschijnlijk complexe regelgeving van het pachtprocesrecht. Zeer geschikt als naslagwerk voor zowel de beginnende als de meer gevorderde jurist op het gebied van pachtrecht. 

meer informatie

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht 11e druk

De 11e druk van dit Tekst & Commentaar-deel biedt de praktijkjurist een diepgaand en overzichtelijk commentaar, op Boek 1 BW Personen- en familierecht, op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving. Voorts wordt een aantal IPR-onderwerpen op het terrein van het personen- en familierecht behandeld. De wetteksten en commentaren zijn bijgewerkt tot en met 1 augustus 2020. Tekst & Commentaar Personen- en familierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. 

meer informatie

Gerhard Rijken

Exoneratiebedingen: kleine lettertjes met grote gevolgen

De auteur geeft de lezer een inkijkje in de regelgeving en rechtspraak rondom het thema contractuele beperking van de schadevergoedingsplicht wegens wanprestatie of onrechtmatige daad, met handreikingen voor de contractenmaker, met name advocaten en bedrijfsjuristen, in de zoektocht naar het redigeren van rechtens toelaatbare exoneratiebedingen.

meer informatie

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht 7e druk

Dit deel uit de Tekst & Commentaar serie bevat de laatste wetgeving binnen het socialezekerheidsrecht die in de praktijk veel door rechtshulpverleners wordt gebruikt. De commentaren helpen u binnen enkele minuten tot de essentie van een bepaling te komen. Deze 7e druk weerspiegelt de stand van de regelgeving per 1 juli 2020.

Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd

Wanneer u op zoek bent naar een volledig geactualiseerde bespreking van de arbeidsrechtelijke maatregelen die vanwege de coronacrisis door de Rijksoverheid zijn opgesteld, dan biedt deze publicatie uitkomst. Naast een verhelderend overzicht van voorwaarden en wijzigingen aangaande deze regelingen, helpen de commentaren u de vertaalslag naar de praktijk te maken. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze economie. 

meer informatie

Een wrede vrede

Versailles 1919-1920 - G.A.M. Strijards

Honderd jaar geleden trad de Vrede van Versailles in volle omvang in werking. In 1920 werd de grensregeling tussen Polen, Rusland en Tsjecho-Slowakije van kracht in diverse uitvoeringsregelingen. De kaart van Europa was geheel nieuw getekend. Er waren nieuwe staten opgericht, die nu deel uitmaken van de Europese Unie. 

meer informatie

J.M. van Dunné

Schadevergoeding voor mijnbouwschade door bodemdaling en aardbevingen. Het Dossier Groningen

Gaswinning in Groningen houdt al decennia de gemoederen bezig: in politiek, wetgeving en rechtspraak. In dit boek is een dozijn publicaties over vergoeding van mijnbouwschade gebundeld van een auteur die als adviseur betrokken is geweest op deze drie gebieden: de Mijnbouwwet 2003, de wijziging in 2015 (omkering bewijslast), de procedure WAG c.s./NAM, Hof Leeuwarden 2018 (waardedaling woningen).

meer informatie

H.W.B. thoe Schwartzenberg

Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk

Dit boek is opgezet door mr. H.W.B. thoe Schwartzenberg naar aanleiding van een in de praktijk gesignaleerde behoefte aan een behandeling van de belangrijkste bewijsrechtelijke vragen. Wij hebben haar praktijkgerichte benadering voortgezet: in hoeverre dient een advocaat te anticiperen op de bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe gaat een rechter te werk bij het vaststellen van de relevante feiten en bij het verdelen van de bewijslast?

meer informatie

50 misverstanden over de AVG

Deze titel legt de basis van gegevensbescherming op een praktische manier uit. De auteur slaagt erin om de 50 meest voorkomende misverstanden rondom de AVG in kaart te brengen én deze uit de wereld te helpen. Waar andere publicaties veelal vanuit de wet redeneren, bevat deze uitgave volop praktijkvoorbeelden. Uitgebreide commerciële shoptekst Staat u geregeld voor de vraag of iets nu wel of niet is toegestaan binnen de AVG wetgeving? 50 misverstanden over de AVG geeft heldere antwoorden op tal van praktijkvraagstukken die uit de AVG voortvloeien. 

meer informatie

Dealing with Delay and Disruption on Construction Projects

Dealing with Delay and Disruption on Construction Contracts provides construction lawyers with the understanding of how these topics can affect construction projects, how to plan for them and what to look out for when making claims. Led by a team of lawyers – with input from relevant experts – this title covers how the topic is dealt with in standard forms (such as FIDIC, JCT and NEC), as well as a variety of comparative jurisdictions.

meer informatie

Jorge E. Viñuales & Paola Gaeta & Salvatore Zappalá

Cassese's International Law

Cassese's International Law is a new edition of an established classic. Authors Gaeta, Viñuales, and Zappalá have built on the legacy of international law luminary Antonio Cassese to offer a thought-provoking and lucid account for today's undergraduates and postgraduates.

meer informatie

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 11e druk

De elfde druk van deze uitgave biedt u de wetteksten en commentaren op het gebied van het arbeidsrecht volgens de stand van 1 juli 2020. Zoals u van de serie Tekst & Commentaar gewend bent, helpen de korte kernachtige toelichtingen u binnen enkele minuten tot de essentie van een bepaling te komen.

meer informatie

Tekst & Commentaar Strafrecht 13e druk

Met de 13e druk van dit veelgebruikte Tekst & Commentaar deel heeft u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving omtrent het Strafrecht bij de hand. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een must have voor elke strafrechtjurist.

meer informatie

Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht

Dit Tekst & Commentaar-deel geldt al sinds jaar en dag als bestseller; het dagelijkse gereedschap voor tal van juristen binnen het verzekeringsrecht. Deze zevende druk is weer helemaal actueel. Wetgeving en commentaar zijn verwerkt naar de stand van de wetgeving per 1 juni 2020. De jurisprudentie en vakliteratuur zijn bijgewerkt tot en met 1 april 2020. Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst.

meer informatie

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Met deze veertiende druk beschikt u over een compleet naslagwerk van het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. U vindt het IE-recht en aanverwante rechtsgebieden op heldere en kernachtige wijze uiteengezet, toegelicht aan de hand van rechtspraak.

meer informatie

Aandelen in de BV in het vermogensrecht

Niet eerder beschouwde een titel aandelen in een besloten vennootschap vanuit vermogensrechtelijk perspectief en tevens als voorwerp van het vermogensrecht. Alle belangrijke vraagstukken komen aan bod: van overdracht en verpanding van aandelen, tot meer incidentele thema's zoals de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid.

meer informatie

Zorgplicht in de financiële sector

De bijzondere zorgplicht van de Nederlandse financiële sector is allesbehalve een rustig bezit. U vindt in deze bundel prikkelende analyses van recente ontwikkelingen en een vooruitblik op de toekomst van de zorgplicht.

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren